Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lena Ringsbu Stokke Rådgiver med ansvar for kommunal sektor Stiftelsen Miljøfyrtårn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lena Ringsbu Stokke Rådgiver med ansvar for kommunal sektor Stiftelsen Miljøfyrtårn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lena Ringsbu Stokke Rådgiver med ansvar for kommunal sektor Stiftelsen Miljøfyrtårn www.miljofyrtarn.no

2 FNs klimapanels 5. hovedrapport Tre hovedbudskap: Det foregår en global oppvarming Den er menneskeskapt Det er nødvendig med kutt i klimagasser for å begrense klimaendringer http://vimeo.com/79980539 Film FN’s 5te Klimarapport http://vimeo.com/79980539 http://www.miljostatus.no/Tema/Klima/Klima- globalt/Globale-klimaendringer/

3 http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/Klimarapport- Virkninger-tilpasning-og-saarbarhet

4 «Kommunene kan innføre tredjepartsertifiserte miljøledelsessystemer som Miljøfyrtårn og ISO 14001 eller et enkelt system for miljøledelse hvor innkjøp, energi, transport og avfall er prioriterte områder. Innføring av miljøledelsessystemer i kommunale virksomheter er et godt tiltak for å kunne arbeide systematisk for å redusere klimagassutslippene fra innkjøp og driften og gir ledelsen et godt verktøy for å følge opp miljøarbeidet. Kommunene kan gjennom sin rolle som rådgiver, foregangsmodell og pådriver påvirke befolkningen og lokalt næringsliv, og deres forbruk og atferd.» «Kommunene kan innføre tredjepartsertifiserte miljøledelsessystemer som Miljøfyrtårn og ISO 14001 eller et enkelt system for miljøledelse hvor innkjøp, energi, transport og avfall er prioriterte områder. Innføring av miljøledelsessystemer i kommunale virksomheter er et godt tiltak for å kunne arbeide systematisk for å redusere klimagassutslippene fra innkjøp og driften og gir ledelsen et godt verktøy for å følge opp miljøarbeidet. Kommunene kan gjennom sin rolle som rådgiver, foregangsmodell og pådriver påvirke befolkningen og lokalt næringsliv, og deres forbruk og atferd.»

5 Høyres landsmøte 9-11.mai 2014: - Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjenestebiler, så lenge teknologien er tilgjengelig. - Krav om lav- eller nullutslippsstandard for nye busser, rutebåter og drosjer. - Passivhusstandard for alle nye kommunale bygg fra 2015 og nær nullenergistandard fra 2020. - Miljøsertifisere alle kommunale virksomheter innen 2019. Kilde Aftenpoften 11. mai 2014

6 Miljøledelse som verktøy i klimaarbeidet Mål: Effektivisere miljøarbeid og å oppnå resultater gjennom: – å finne de mest effektive miljøtiltak – Forankring hos ledelse – Involvering av ansatte – Rutiner for miljøarbeid – Kontinuerlig forbedring

7 Miljøfyrtårn Virksomhetene oppfyller bransjekrav og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø Arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen Sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering Resertifisering etter tre år For leverandører: Miljøfyrtårn er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp der miljøhensyn tillegges vekt

8 Bransjekrav - MiljøfyrtårnMiljøstatusHandlingsplan /tiltakAnsvar/ frist Utført dato 1. § Virksomheten skal ha et godt system for HMS-arbeid som fungerer i praksis og tilfredsstiller minimumskravene i henhold til forskrift FOR-2010-02- 12-159, Internkontrollforskriften, §5. Miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø samt miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann samles og innarbeides i HMS- / internkontrollsystemet. 2. Virksomheten skal ikke ha åpne pålegg fra offentlig tilsynsmyndighet som er relatert til arbeidsmiljø og/eller ytre miljø. 3. De ansatte skal involveres i miljøarbeidet og gis opplæring hvordan de kan bidra til å gjøre driften mer miljøvennlig. 5. Kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal informeres om virksomhetens miljøarbeid. 6. Miljøfyrtårn skal være forankret i den øverste ledelse. Det skal være en miljøansvarlig i hver virksomhet som har ansvar for å holde miljøarbeidet i hevd og stimulere til nye tiltak. 7. Innen 1. april skal miljørapport for foregående år leveres i Miljøfyrtårn portalen. Miljørapporten skal kunngjøres/distribueres internt, til alle ansatte og til eierne / styret. Det skal utarbeides miljørapport ved førstegangssertifisering. Heimeside: www.miljofyrtarn.no Miljøfyrtårn: Gjere opp status og gjennomføre miljøhandlingsplan for å oppfylle krava

9

10

11 Nettverket, våre partnere! 309 Kommuner med vedtak (ca. 300 med sertifiserte virksomheter, 100 med kommunale) 17 Fylkeskommuner (17 med sertifiserte egne virksomheter, 9 HK, 2 med vedtak ) Ca 290 godkjente konsulenter Ca 250 aktive sertifisører 13 ansatte i administrasjonen per august 2014 I hele Norge: 4638 gyldige I Hedmark: 199


Laste ned ppt "Lena Ringsbu Stokke Rådgiver med ansvar for kommunal sektor Stiftelsen Miljøfyrtårn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google