Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ilhaugen barnehage Årsplan 2011/2012 Finnmyrveien 7350 BUVIKA Ilhaugen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ilhaugen barnehage Årsplan 2011/2012 Finnmyrveien 7350 BUVIKA Ilhaugen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ilhaugen barnehage Årsplan 2011/2012 Finnmyrveien 7350 BUVIKA Ilhaugen
Overgang barnehage-skole: De eldste barna danner barnehagens førskoleklubb. I førskoleklubben vektlegger vi selvstendighet og samarbeid. Her forbereder vi barna på overgangen til skolen og samarbeider med skolen slik at overgangen blir best mulig for det enkelte barnet. Avdelingene: Ilhaugen barnehage består av to småbarnsavdelinger, Bringebæra og Solbæra. Vi har også en storbarnsavdeling, Rognbæra. Telefon: Epost: Åpningstider: Mandag-fredag: Planleggingsdager og feriestenging: 2011: 26. august, 17. oktober 2012: 2. januar, 17. februar, 18.mai Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske (etter vedtekter) Sommeren 2012 vil Ilhaugen bhg være åpen, mens vi stenger Pundslia bhg 2 mulig 3 uker. I disse ukene kommer Pundslia oppover, og vi samarbeider med dem. Samarbeidsutvalg (SU): Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen og består av to representanter fra foreldrene, en representant fra hver avdeling fra ansatte og to representanter fra eier. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU): Skal bestå av to representanter fra hver avdeling. Disse er valgt av foreldrene på høstens første foreldremøte. FAU arrangerer f.eks: juletrefest, sommerfest med mer. Avdelingenes telefonnummer: Bringbæra/Solbæra: Rognbæra: Årsplan 2011/2012

2 Barnehagens satsningsområder
Planlegging, dokumentasjon og vurdering: De detaljerte planene vises gjennom månedsplan, aktivitetsplan og ikke minst gjennom daglig dokumentasjon. Personalet deltar i veiledningsgrupper. Dette for å sikre faglig utvikling. Vi har stort fokus på kompetanseheving, der vi også leier inn eksterne foredragsholdere fra ulike fagfelt. Vi er et personale I endring Se også: Lov om barnehager Rammeplan for barnehager Barnehagevedtekter, gjeldende fra 1. august 2011  Skaun kommunes hjemmesider Vi har nå valgt å ha lek som vårt satsningsåmråde. Vi skal gi barna mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Leken er en sentral kraft i vår undring, og hjelper barna å forstå verden. Lek er viktig for barns språklige og sosiale utvikling. Det er også viktig i utviklingen av kreativitet, humor og det å bli bevisst seg selv . Vi vil fremme danning som grunnlag for allsidig utvikling. I begrepet Danning legger vi vekt på å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og andre. Ut ifra dette bestreber vi oss på å legge til rette for at alle barna i barnehagen har rett til medvirkning. Primærkontaktsystemet: Vi ønsker å ha en nær voksen-barn relasjon. Målet vårt er å se det enkelte barnet med det gode blikket, og samtidig se hele barnegruppen som helhet. Barna skal ha voksne som er oppmerksomme, omsorgsfulle og kjærlige. For å sikre dette har barna sin primærkontakt. Barnehagen vår skal være et godt sted å være og et godt sted å lære! Vi har et godt, kreativt personale som alltid ser muligheter sammen med barna. Velkommen til oss! Styrer i barnehagen: Charlotte Linn Aunet Barns medvirkning: Barna skal kunne delta, formidle seg og bli hørt i barnehagen. Barna skal gjennom undring, tanker og samtaler ha mulighet til å delta i planleggingen og vurderingen av sin egen hverdag ut i fra sin alder og modenhet.


Laste ned ppt "Ilhaugen barnehage Årsplan 2011/2012 Finnmyrveien 7350 BUVIKA Ilhaugen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google