Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A-LISENS KURS NORGES LUFTSPORTFORBUND. Organisasjon, krav, sikkerhet - Rettigheter og begrensninger - Skjermkjøring 1t 45 minDiskusjon Materiell, kjøp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A-LISENS KURS NORGES LUFTSPORTFORBUND. Organisasjon, krav, sikkerhet - Rettigheter og begrensninger - Skjermkjøring 1t 45 minDiskusjon Materiell, kjøp."— Utskrift av presentasjonen:

1 A-LISENS KURS NORGES LUFTSPORTFORBUND

2 Organisasjon, krav, sikkerhet - Rettigheter og begrensninger - Skjermkjøring 1t 45 minDiskusjon Materiell, kjøp av eget utstyr - valg og vedlikehold. - Hva er nytt? 1t 15 minRigg Videre muligheter - Hva nå? 10 minDiskusjon Program

3 Hovedmålet med kurset er en bevisstgjøring av samspillet mellom kunnskap, ferdigheter og holdninger i forhold til sikkerheten rundt fallskjermhopping. Hovedmål

4 Innhold Krav, plikter og rettigheter Sikkerhet Skjermkjøring – Landinger Tracking Organisasjonen Observasjonssystem (ORS) Kjøp av eget utstyr Vedlikehold – eget utstyr Hva nå?

5 Krav, plikter og rettigheter (Regler for A-lisens): Håndboka del 100 – 600 A-lisens gir innehaveren rett til å hoppmestre seg selv på solo fritt fall hopp. A-lisens gir hopperen rett til å hoppe med privateid fallskjermsett. Kan være HFL når det ikke hoppes med elever. Fornyelseskrav: Gjennomført minimum 20 fallskjermhopp siste kalenderår. Avlagt teoriprøve til A-lisens overfor Instruktør 1. Deltatt på A-lisenskurs. Gjort nødvendige utsjekkshopp og inneha pakkelisens.

6 Krav, plikter og rettigheter (Regler for A-lisens): HB Vedlegg 4 del 600 (ansvarlig I3 eller høyere) a)Utsjekkshopp 1-3: FS-utsjekk for å ta ut A-lisens (AFF bare 2 hopp) b)Utsjekkshopp 4-5: FS-utsjekk for å ta ut B-lisens c)Utsjekkshopp 6-7: FF-utsjekk for å ta ut B-lisens HB pkt 307 A-lisens: ❖ FS: Tillates å hoppe med maksimum to andre inntil FS-progresjonshopp (se vedlegg 4 til del 600, hopp 4 og 5) er gjennomført. Etter at FS- progresjonshopp er gjennomført tilfredsstillende kan det hoppes større enn 3-manns formasjoner, men da under veiledning/organisering av en instruktør. (instruktøren skal forestå brief og debrief samt være med på hoppet). ❖ FF: Etter å ha gjennomført FF-progresjonshopp tilfredsstillende, (se vedlegg 4 til del 600, hopp 6 og 7), tillates det å hoppe sammen med en annen hopper.

7 Krav, plikter og rettigheter (Regler for A-lisens): Tracking: (Kjennskap til Del 100 - vedlegg 3). Innehaver av gyldig A-lisens gir rettighet til å utføre trackinghopp med inntil én annen hopper etter godkjennelse fra Hoppmester. Èn av de to skal være utpekt leder og skal fly på magen under hele frittfallet.

8 Krav, plikter og rettigheter (Regler for A-lisens): Bruk av narkotiske stoffer og doping aksepteres ikke NIFs straffebestemmelser i tillegg til norsk lov gjelder F/NLF fraråder sine medlemmer å hoppe BASE Ethvert klubbmedlem som deltar i praktisk hoppvirksomhet skal kjenne instruksene i håndboka med vedlegg, og rette seg etter disse. Alle har plikt til å si ifra ved regelbrudd. Hopping med kamera tillates ikke før etter 200 hopp, og etter godkjenning av HI.

9 Sikkerhetsforståelse: Generelt kan man si at god sikkerhet er et samspill mellom: Kunnskaper Ferdigheter Holdninger

10 Sikkerhet: SU (Sikkerhet og utdannings komiteen) har ansvaret for sikkerhetsarbeidet og utarbeider og reviderer håndboka og materiell håndboka. Håndboka inneholder alle minimums regler og bestemmelser som gjelder: ( Håndboka lastes ned fra internett på http://www.nlf.no/fallskjerm/sikkerhets-og- utdanningskomiteen)http://www.nlf.no/fallskjerm/sikkerhets-og- utdanningskomiteen Sikkerhet Materiell Operativ virksomhet Utdannings virksomhet Lokale bestemmelser Som et tillegg til håndboka

11 Hendelser: Vind og turbulens Går i første gruppe på løftet og når ikke tilbake til feltet med tilstrekkelig høyde til planlagt innflygingsmønster. Vinden har økt og dreid i forhold til tidligere løft. Velger å lande helt i sydenden av hoved landingsområdet. Vindforholdene er fra VNV og varierende med noe turbulens. Hopperen krabber inn ca 45 grader på vinden og snur opp mot N ihht til jordtegn for landing. Beskriver «ved flare er det ikke løft i skjermen» Hopperen konstanterer en hard landing hoppdagen. Dagen etter oppsøker hopperen legevakten og fikk konstantert et lite brudd i ankelen. D – lisens 2400 hopp

12 Hendelser: Nødprosedyre. Årsaken til hendelsen er sannsynligvis noe ustabilitet i trekk, evt. muligens et dårlig pakk i kombinasjon med at dette er en skjerm som hopperen ikke kjenner. Hopperen var i tillegg ukurant da han har hoppet lite siden september i fjor, med siste hopp i desember 2013. Den aktuelle skjermen, samt hopperens tidligere skjerm(er), og at denne skjermen var mer sensitiv i seletøy enn tidligere skjermer som hopperen har hoppet B – lisens 323 hopp

13 Hendelser: Målfiksert Skjermkollisjon i landing. Hopper 1 hadde nettopp landet og skjerm var på vei til å legge seg ned, da hopper 2 kom inn for landing bakfra og traff hopper 1 sin skjerm, hektet og landet relativt hardt i bakken fra ca 1,5-2 meters høyde. Utstyret til hopper 2 fikk noen små skader: bla overflatisk rift på hovedrisere. Disse skadene ble besiktiget av MK og ikke vurdert til alvorlige, men hopper sørger likevel for å få disse utbedret snarest. B – lisens 88 hopp

14 Hendelser: Høydebevisthet Hopper gjør en FS-utsjekk. Det er fjerde hoppet for året, og 10 dager etter sist hopp. Hopperen sjekket høydemåleren litt for sjeldent, totalt 4 ganger. Instruktør bestemte seg for å separere i 5000', planlagt høyde var 5500', uten at hopper hadde vist tegn til å ville separere. Hopperen så på høydemåler, separerte vekk i ca. 5 sek, så på høydemåler igjen som var rundt 3000, og trakk umiddelbart uten skikkelig wave-off på grunn av høyden. Hopperen hang i skjerm i 2000' i følge altitrack. Mild F/U - lite Farlig, litt Ukontrollert på grunn av dårlig høydebevissthet. EFF – lisens 45 hopp

15 Hendelser: NB! Sjekk utstyr Hopperen oppdaget feiltredd bryststropp ved exit. Gikk så inn i flyet igjen, tredde bryststroppen riktig, og fullførte treningshoppet. Hopperen har vanligvis gode rutiner for utstyrssjekk og er curent, da han har hoppet flere hopp tidligere i våres. Han ser alvorlig på hendelsen og er klar over konsekvensene av å hoppe uten bryststropp. En god anbefalning vil være at HM gjør en visuell sjekk av samtlige hoppere når han sorterer løftet. C – lisens 920 hopp

16 Hendelser: Høydebevisthet 3 hoppere hopper tracking. Den ene med lånt hjelm som mangler dytter. Hopper 3 separerer og trekker i riktig høyde. Hopper 1 og 2 fortsetter frittfallet. Hopperen med dytter hører ikke dytteren på grunn av høye hastigheter. Ingen av de 2 hopperne følger med på høyden. Begge trekker hovedskjerm alt for lavt. To skjermer ute på begge hopperne. Hos den ene vikler reserven seg inn i hovedskjerm, den andre hopperen får downplane like over bakken. Begge reddes av trær, med kun mindre skader. Cypress-fyring og FU! https://drive.google.com/open?id=0B1LTCGs5pfVhQ1BWOVBuRVpuM2c Begge hoppere med godt over 1000 hopp.

17 Hendelser: Den som tror han er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig.

18 Observasjonssystem (ORS)

19 Før hoppet: Du har til nå vært veiledet av en instruktør. Den tiden er nå over. Hva innebærer dette? Du har til nå hoppet med elevutstyr, og vil snart få dine første hopp på en sportsrigg. Hva innebærer dette? Forskjellig håndtaksplassering Cocking av pilot Raskere skjermer

20 Før hoppet: Finn ut om lokale rutiner Vær forberedt Håndtaksplassering – drill Nødprosedyre - høyder og drill Størrelse på gruppe avhengig av erfaringsnivå Lytt til erfarne hoppere, si nei om du er i tvil Utstyrskontroll - på bakken og i flyet, spør om hjelp

21 Frittfall: Planlegg frittfall og skjermtur - ha oversikt Trekk skjerm slik at du henger i riktig høyde. Sett laveste høyde for kontakt Sjekk hvor du er i fritt fall, "spacing" Separer slik dere ble enige om. Ha kontroll på separasjon fra andre grupper Ha en plan for skjermkjøringen fra åpning til landing

22 Skjermåpning: Se deg rundt før du trekker Trekk symmetrisk og ligg stabilt under åpningen for å få en symmetrisk åpning Foreta skjermvurdering umiddelbart etter åpning Se etter andre hoppere i umiddelbar nærhet – farligst rett etter åpning og rett før landing Fly på tvers av "run" til gruppene rundt deg har skjermåpning

23 Skjermkjøring: Sjekk hvor du er under skjerm Se deg rundt hele tiden etter andre hoppere Skru deg aldri ned rett over landingsområdet Fly i et forutsigbart mønster.

24 Skjermkjøring: Velg landingspunkt og land motvinds Fly rett frem på finalen for ikke å stresse deg selv og andre hoppere Unngå mekanisk og termisk turbulens Planlegg landing tidlig, dersom det er mange hoppere under skjerm Ombestem deg ikke i lav høyde, foreta kun mindre korreksjoner

25 Organisasjon og samfunn SD NIF/NOK LT Norges Luftsportsforbund Idr. krets MotorHG/PGFallskjermSeilflyMi, Ba, Mo FSK Idr. krets NIFs lov NLFs lov HB, MHB, St.dir Luftfartsloven

26 Organisasjon og samfunn: Norges idrettsforbund NIF/NOK Norges fotballforbund NFF Norges luftsportforbund NLF Norges skiforbund NSF Særforbund Fotballkrets Fotballkretser 19 aktive Fallskjermklubber

27 Organisasjon og samfunn:

28 Organisasjon - Operativt: Hovedinstruktør (HI) - ansvar for operativ drift i klubben. Utpekes av styret. Hoppleder (HL) - ansvar på feltet et gitt tidsrom Hoppfeltleder (HFL) - administrerer, organiserer og overvåker feltet Hoppmester (HM) - ansvar for innlasting, flytur og utsprang. Flygeren er fartøysjef Håndboka og lokale instrukser

29 Kjøp av eget utstyr: Alt utstyr som benyttes i dag bør/skal være freefly sikkert Pris - mulighet for å selge igjen Hovedskjerm - type duk, slitasje og størrelse Riggen - passer den, forskjellige options? Vær oppmerksom på at rigger av forskjellig fabrikat har forskjellig lukkerekkefølge på klaffer. Nødåpner og LOR Prøvehopp før du kjøper

30 Kjøp av eget utstyr, valg av skjerm: Semielliptisk - uerfarne hoppere Høyverdig fullelliptisk - mellomerfarne hoppere Ekstreme høyverdige (Crossbraced) - erfarne hoppere over 1000 hopp

31 Øvrig personlig utstyr: Hjelm - skal være godkjent Briller - skal være godkjent Hoppdress - må ikke skjule håndtakene Hansker - test grep på cutaway håndtak Høydemåler - må være lett å lese, analog eller digital Dytter - kun et supplement til høydemåler

32 Vedlikehold - Ansvar: Sjekk alltid riggen etter bruk/under pakking Hovedkontroll (HK) innen 12 måneder siden siste HK Lagres i 15 - 20ºC og under 60% luftfuktighet Transport i egnet emballasje (gearbag) Unngå kjemikalier (olje, bensin etc) Du er som selvstendig hopper din egen materialforvalter

33 Veien videre:

34 Spørsmål?


Laste ned ppt "A-LISENS KURS NORGES LUFTSPORTFORBUND. Organisasjon, krav, sikkerhet - Rettigheter og begrensninger - Skjermkjøring 1t 45 minDiskusjon Materiell, kjøp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google