Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I TRYGGE HENDER ERFARINGER FRA PILOTPROSJEKTET: «TILTAK FOR Å FORHINDRE OVERDOSE ETTER UTSKRIVELSE» Silje Svarstad 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I TRYGGE HENDER ERFARINGER FRA PILOTPROSJEKTET: «TILTAK FOR Å FORHINDRE OVERDOSE ETTER UTSKRIVELSE» Silje Svarstad 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 I TRYGGE HENDER ERFARINGER FRA PILOTPROSJEKTET: «TILTAK FOR Å FORHINDRE OVERDOSE ETTER UTSKRIVELSE» Silje Svarstad 1

2 INNLEDNING: Prosjektet er gjennomført ved Stiftelsen Bergensklinikkene avdeling Hjellestad Tre forebyggende tiltak ble prøvd ut i løpet av perioden. Erfaring: Hensiktsmessig og gjennomførbar. 2

3 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE Stiftelsen Bergensklinikkene er en uavhengig, livssynsnøytral, ideell non-profitt og selveiende stiftelse. 230 ansatte. Fem polikliniske team, dagavdeling, og to døgnklinikker. Hjellestad og Skuteviken. Årlig: omtrentlig 2800 behandlingsopphold, over 20.000 behandlingsdøgn, og over 10.000 polikliniske konsultasjoner. Pilotprosjektet er gjennomført ved Hjellestadklinikken som har tilbud til 42 pasienter, samt 10 dagplasser. 3

4 FREMGANGSMÅTE 4

5 ORGANISERING Forankring i toppledelsen Involvering av øvrig personell Flere ansatte med ulike funksjoner har vært involvert i kampanjen. Klinikkdirektør Kari Lossius og Prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl har vært del av arbeidsgruppen som utarbeidet tiltakene Pådriveransvaret ble lagt til Oversykepleier. Kontormedarbeider har hatt ansvar for registrering og rapportering. Teamleder for psykologgruppen har også fungert som pådriver. Data gjelder perioden 24. januar – 28. juni. 5

6 Organisering Ukentlige teammøter. Fokus på status, prosedyre, og pasienter i målgruppen. Positive erfaringer og utfordringer deles. Pådrivere for pilotprosjektet - Tidlig iverksetting av nødvendige tiltak. Prioritering av oppgaver. Sjekklisten benyttes aktivt underveis. 6

7 TILTAKSPAKKEN Består av tre tiltak; informasjon bruk av kriseplan sikre kritiske elementer ved utskrivelse. Stiftelsen Bergensklinikkene utarbeidet prosedyre for gjennomføring av tiltakene i pilotprosjektet. 7

8 8

9 Kriseplan for å hindre tilbakefall og overdose Slik forstår pasienten sine egne vansker: Eks.: - langvarig rusproblem, relativt nydiagnostisert med …… og har gjennomført et betydelig brudd med tidligere rusmønster. Dette medfører sårbarhet for tilbakefall. Dette er risikosituasjoner for pasienten: Eks.: - tilgjengelige rusmidler - sosiale situasjoner der bekjente tilbyr rusmidler - økt stressnivå (lite søvn over tid, livsbelastninger) Hva kan pasienten gjøre i risikosituasjoner: Eks.: - sørge for å ikke ha rusmidler tilgjengelig - unngå bekjente/venner med rusmiddelproblemer - påminne seg selv om negative sider ved rusmiddelbruk Hva kan pasienten gjøre hvis tilbakefall: - ringe ansvarsgruppe for støttesamtale - påminne seg selv om negative sider ved rusmiddelbruk - påminne seg selv om overdosekort Hva kan pasienten gjøre hvis han har hatt tilbakefall og opplever situasjonen kritisk: -Ambulanse tlf. 113 eller politi tlf. 112 -Ringe Rusakutten tlf. 55 97 25 06 / 55 56 87 77 -Ringe Bergen Legevakt tlf. 55 56 87 00 9

10 MÅLING Målinger ble registrert i Extranett av målingsansvarlig. Parallelt registrere vi de samme data, samt noen interne data i Excel ark (kjønn, alderskategori, antall tidligere overdoser). Hensikt: undersøke årsaken til at tiltak eventuelt ikke var gjennomført. 10

11 RESULTATER Målingene er gjennomført i perioden 24. januar – 28. juni 2013. 81 pasienter innlagt i døgnbehandling ved Hjellestadklinikken. 43 pasienter i målgruppen for tiltakspakken 33 pasienter er registrert i målingene. De resterende 10 har i hovedsak avslutningsdato etter 28. juni. 11

12 RESULTATER 12

13 Resultater 30 informert om overdosefaren( en fikk delvis, en fikk ikke informasjon, og en var ikke aktuell for kampanjen) Like mange fått overdosekort og « time i hånden» 23 har fått kriseplan og 21 påminnet den ved avslutning. Av de 10 som ikke fikk kriseplan – halvparten vurderte det ikke som aktuelt. 13

14 Resultater fra interne data Kvinner: 11 Menn: 22 Ungdom (under 25 år) 8 Voksne (over 25) 23 Rusmiddeltype: 22 opiater, 8 GHB, 1 begge 14

15 Resultater fra interne data Tidligere overdoser: GHB: 10 pasienter, 2 kvinner, 8 menn, 3 unge, 7 voksne Til sammen 148 overdoser Opiater: 13 pasienter, 3 kvinner, 10 menn, 3 unge, 10 voksne Til sammen 86 overdoser 23 pasienter rapporterer om tidligere overdoser, samlet antall 234 15

16 ERFARINGER Informasjonsveilederen Essensielt at sjekklisten benyttes aktiv underveis. Pasientene opplever det som nyttig, god omsorg, og bevisstgjørende. Formidle informasjonen i veilederen på en MI konsistent måte. Kommunikasjonsform, pauser, tilrettelegging. Utfordringer 16

17 OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER Organisering sentral suksessfaktor Minimum en intern pådriver Forankres i toppledelsen Skape eierforhold til tiltakene Prosedyre som tydeliggjør hvilke oppgaver hver og en i organisasjonen skal utføre. Excell registering over tiltakene for å tydeliggjøre forbedringsområder og kunne følge opp tiltakene. 17


Laste ned ppt "I TRYGGE HENDER ERFARINGER FRA PILOTPROSJEKTET: «TILTAK FOR Å FORHINDRE OVERDOSE ETTER UTSKRIVELSE» Silje Svarstad 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google