Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SVK-team St Olavs Hospital Per Åsheim Overlege Anestesiavdelingen St Olavs Hospital Seksjonsoverlege kateterseksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SVK-team St Olavs Hospital Per Åsheim Overlege Anestesiavdelingen St Olavs Hospital Seksjonsoverlege kateterseksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 SVK-team St Olavs Hospital Per Åsheim Overlege Anestesiavdelingen St Olavs Hospital Seksjonsoverlege kateterseksjonen

2 SVK-team Bakgrunn for etablering av SVK-team Organisering Arbeidsoppgaver Utfordringer videre

3 Bakgrunn for SVK-team Ingen fast organisering i forbindelse med kateterinnleggelser. Uforutsigbart når SVK kunne legges inn. Avhengig av opr stue. Personell mm. Varierende kompetanse hos de som la inn SVK. Ingen helhetlig forståelse av hygieniske prinsipper ved innleggelse og ved bruk og stell. Mer enn 20 ulike interne prosedyrer for stell og bruk av SVK.

4 Bakgrunn for SVK-team Ingen kateteransvarlig lege/spl å kontakte ved kateterproblemer ( vakthavende ass lege ved anestesiavd). Lite formalisert opplæring eller fagutvikling. Lite fokus på SVK. Konkl: Ikke prioritert virksomhet,varierende kunnskapsnivå og mange komplikasjoner. Dette medførte stor utrygghet hos pasientene og frustrasjon hos helsepersonell.

5 Kateterseksjonen ved St Olavs Hospital Startet i 2008. Administrativt underlagt Anestesiavdelingen. Startet med en anestesilege og en katetersykepleier(80%). Utvidet med en sykepleier (50%)og 6 anestesileger. Egen operasjonsstue.

6 Kateterseksjonen St Olavs Hospital Nytt lokale i forbindelse med byggefase 2 av St Olavs Hospital.(gastrosenteret) Vi legger alle langtidskatetre på voksne og en del korttidsSVK. Egen opr stue med eget utstyr. (ul/røntgen gj.lysning) Drift alle hverdager. Er tilgjengelige på dagtid. Fast team.(effektiv drift, lite komplikasjoner) Standardiserte prosedyrer/ opplæring av personellet tilknyttet kateterseksjonen.

7 Kateterseksjonen St Olavs Hospital Tok i 2008 initiativ til å lage en ny hovedprosedyre i stell og bruk av sentrale venekatetre. (fra 20 til 1). Startet nettverksgruppen Sentral i opprettelsen av superbrukergruppe Fagutvikling,kurs Utadrettet virksomhet: leger, spl,pårørende, pasienter, samarbeidende institusjoner (sykehjem,hjemmesykepleie)mm.

8 Nettverksgruppe for sentrale venekatetre Består av sykepleiere med spesialkompetanse i SVK fra ulike avdelinger inkl hygiene og kateteransvarlig lege. Startet i forbindelse med prosedyrearbeidet i 2008. Deltar i kurvirksomhet/fagutvikling/innsatsgruppe/ kontakt ut mot avdelingene.

9 Pasientsikkerhetskampanjen: Innsatsgruppe for reduksjon av SVK- infeksjoner St Olav. Opprettet 2012. Administreres fra anestesiavdelingen. Deltar i den nasjonale kampanjen som skal videreføres i 5 år. Personell utgått fra nettverksgruppen og supplert med en koordinator. Driver med registreringsarbeid(SVK sjekkliste og SVK behov på sengepost) og et E- læringsprogram i stell og bruk av sentrale venekatetre.

10 Superbrukere Sykepleiere på ulike sengeposter. Nettverksgruppen arrangerer kurs og møter for denne gruppen. Dette er en viktig gruppe for å kunne holde god kontakt med avdelingen( både for å kunne gi informasjon til avdelingene,men også for å få tilbakemeldinger). Superbrukerne holder avdelingsinterne opplæring.

11 SVK team St Olavs Hospital Kateterseksjonen Nettverksgruppe for sentrale venekatetre Pasientsikkerhetskampanjen: Innsatsgruppe for reduksjon av SVK- infeksjoner Superbrukere på sengepost.

12 Utfordringer Behovet for opplæring/kursing er betydelig Utfordring for medlemmene i kateterseksjonen/nettverksgruppe/innsats gruppe å få frigitt tid. Økonomiske utfordringer.

13 Konklusjon Etableringen av kateterseksjonen, nettverksgruppen og superbrukerne har medført økt interesse, kunnskap og engasjement rundt innleggelse, stell og bruk av sentrale venekatetre. Dette har medført en betydelig kvalitetsforbedring av de tjenestene vi kan tilby våre pasienter.


Laste ned ppt "SVK-team St Olavs Hospital Per Åsheim Overlege Anestesiavdelingen St Olavs Hospital Seksjonsoverlege kateterseksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google