Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisninger og Ventelister i PasDoc Monique Renée Bennett Spesialrådgiver, Stab medisin, helsefag og utvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisninger og Ventelister i PasDoc Monique Renée Bennett Spesialrådgiver, Stab medisin, helsefag og utvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisninger og Ventelister i PasDoc Monique Renée Bennett Spesialrådgiver, Stab medisin, helsefag og utvikling mobenn@ous-hf.no

2 Viktigheten av korrekt registrering Registreringene i PAS skal til enhver tid avspeile hva pasienten venter på, hvor pasienten er i forløpet, hva som er tenkt videre, og innenfor hvilket tidsperspektiv PAS er grunnlaget for all lovpålagt rapportering Aktivitetsregistreringene er også finansieringsgrunnlaget

3 Henvisningsperiode Tidsperiode fra mottak av henvisning for en og samme lidelse, til utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging er gjennomført, og ingen nye kontakter er avtalt. Motta henvisning Vurdere henvisning Informasjons brev Time Innkalling UtredningBehandlingKontroll VurderingsperiodeVentetidBehandlingsperiode Ansiennitets- dato Vurderings- frist Fristdato start helsehjelp Behandling slutt Venteperiode (frist) Status =1Status =2Status =3 NB: Forsvarlighetskravet gjelder i hele prosessen

4 Fokusområder er korrekte henvisnings- og ventelisteprosesser pasientadministrative rutiner og systemer aktivitets- og styringsdata OUS skal ha god virksomhetsstyring sikre kunnskap i foretaket gjennom opplæring og kompetanseheving utvikle gode retningslinjer i avdelingene for ivaretakelse av roller og ansvar ivareta brukernes rettigheter gjennom kvalitetssikrede pasientadministrative rutiner og –data overholde våre forpliktelser og bygge omdømme ved at befolkningen, brukere og eiere opplever at vi har styring og kontroll Hovedmomenter i klinikkenes handlingsplan henvisningsrutiner ventelister langtidsventende fristbrudd timebøker – polikliniske økter interne henvisninger i OUS fritt sykehusvalg signering av prøvesvar og dokumenter Viktig for gjennomføring og oppfølging systematisk gjennomgang av handlingsplanen i tverrfaglig team identifisere og begrunne evt. utfordringer i handlingsplanens forbedringsområder knytte utfordringene til egnede tiltak for varig effekt kontinuerlig oppfølging ”Gjennomføringsprosjektets” viktigste oppgaver er gjennomføring og oppfølging i linjen

5 Veiledning og hjelp – hvor få hjelp? Klinikkenes ventelisteansvarlige Avdelingenes ventelisteansvarlige Sykehuspartner Virksomhetsportalen eHåndbok & brukerveiledninger Virksomhetsportalen Gjennomføringsprosjektet –Fellesundervisning: Mottak, vurdering og registrering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten –Veileder for oppfølging av klinikkenes handlingsplan – Pasientbrev, standardiserte

6 Virksomhetsportalen

7

8 Ryddeplan Presenteres for ledermøtet (linjevei) Prioritering: hva skal ryddes, når, av hvem Rapportering: Overvåking av ryddestatus Veiledning/kvalitetssikring: Hvordan rydde – og jobbe riktig? Hva kan vi som brukere gjøre? Les brukerveiledninger og prosedyrer i eHåndbok All registrering i PAS/EPJ utføres i henhold til retningslinjer ”finn feil” og ta ansvar for at disse korrigeres når du er i arbeidslister, skjermbilder osv


Laste ned ppt "Henvisninger og Ventelister i PasDoc Monique Renée Bennett Spesialrådgiver, Stab medisin, helsefag og utvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google