Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsregister for rusbehandling Amund Aakerholt, prosjektleder Sverre Nesvåg, faglig ansvarlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsregister for rusbehandling Amund Aakerholt, prosjektleder Sverre Nesvåg, faglig ansvarlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsregister for rusbehandling Amund Aakerholt, prosjektleder Sverre Nesvåg, faglig ansvarlig

2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister? Et register som løpende kan dokumentere resultater for en avgrenset pasientgruppe, med utgangspunkt i individuelle behandlingsforløp Dvs. strukturering av klinisk relevante opplysninger i et gitt forløp Registeret skal besvare: Hva gjør vi? Gjør vi det vi skal? Hvordan går det med pasientene?

3 Hvem har nytte av registeret? Klinikere: Beslutningssystem og bevissthet rundt egne valg. Monitorere pasientforløp. Brukere : Gir og får tilbakemelding på behandling, egne behandlingsforløp Operative ledere: Intern kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Forskere: Datagrunnlag for ulike forskningsprosjekter Virksomhetsledelse og helsemyndigheter: Overordnet kvalitetsutvikling i feltet, benchmarking. utvikling av kvalitetsindikatorer, dimensjonering av behandlingstilbud.

4 Kvalitetsregister rusbehandling Oppdraget er gitt av Helse Vest RHF Et kvalitetsregister for rusbehandling må forholde seg til: en svært heterogen pasientgruppe varierende behandlingsforløp og metoder behandlingsresultatene er som oftest avhengig av bidrag fra mange instanser resultatet av behandlingen kan variere fra rusfrihet til skadebegrensning, dvs mestring av ulike livsproblemer på vært mange nivå Skal identifisere innholdet i og forhold og hendelser rundt et behandlingsforløp som bidrar til bedre mestring av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. Registeret skal fange variasjonsbredden i slike forhold og systematisere disse som variabler i kvalitetsregisteret

5 Endringsforløp ved omfattende avhengighet Tid Bedre mestring av/ redusert avhengighet Dårligere mestring av/ økt avhengighet Forløp: rusmiddelbruk, psykisk og fysisk helse, kognitiv og sosial fungering Egne bidrag (mestring/”self-change”) Bidrag fra selvhjelps- grupper, pårørende og andre nettverkspersoner Bidrag fra profesjonelle instanser Betydningsfulle hendelser

6 Innholdet i registeret

7 Arbeidet med registeret så langt Utviklet en Excel-basert prototyp basert på oppsummert forskningsbasert kunnskap, behandlererfaringer, brukererfaringer og «prototypiske» case Utprøving av flere versjoner i ulike kliniske miljø (poliklinikker, døgntiltak) Fikk konsesjon av datatilsynet for oppbevaring av data fra utprøvingene. Forutsetter informert samtykke fra brukerne. Høsten 2013 : Utviklet en regional versjon som kan brukes både i klinikk (interne kvalitetsprosjekt) og forskning fra 2014 Starter arbeidet med å få etablert et nasjonalt register

8 Pilotfase 2014 -15 Bruke registeret som pilot innenfor avgrensede juridiske enheter. Formål/ muligheter: Teste ut registeret som register, er det forståelig og anvendelig? Kvalitetssikringsverktøy innenfor avdelinger og enheter, datagrunnlag for forskning Lagre genererte data på en felles database

9 Noen utfordringer knyttet til et nasjonalt register Et nasjonalt rusbehandlingsregister krever egen forskrift (slik Datatilsynet vurderer det) Klinikere må kunne få følge et behandlingsforløp på tvers av foretakene (ikke et register med bare aggregerte data). Viktig for alle langvarige og sammensatte lidelser. Få til enkel transport av data mellom register, EPJ og NPR Registeret bør utvides til å kunne brukes både fra 1. og 2. linjetjenesten, registeret er foreløpig et register for spesialisthelsetjenesten PROMs (Patient – Reported Outcome Measures) viktig i dette registeret. Dataterminaler i venterommet!

10 Kvalitetsregisteret og dagens tema Registeret fanger opp både historiske data og aktuell situasjon mht overdose. Innhold i behandling: førstehjelp, overdosefare som eget punkt Om det er utarbeidet kriseplan og IP Avbrutt behandling: gjensidig avtale (time i hånden), gikk på eget initiativ, uteble, avsluttet av behandler, død. Registeret ber om pasients vurdering av av behandlingen som gis, samarbeidet rundt behandlingen, og av hvordan oppfølgingen etterpå planlegges.

11 Takk for meg! amund.aakerholt@helse-stavanger.no


Laste ned ppt "Kvalitetsregister for rusbehandling Amund Aakerholt, prosjektleder Sverre Nesvåg, faglig ansvarlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google