Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nord-Trøndelag fylkeskommune VEKSLINGSMODELL. Politisk styringsgrunnlag for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag  Elever, lærlinger og lærekandidater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nord-Trøndelag fylkeskommune VEKSLINGSMODELL. Politisk styringsgrunnlag for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag  Elever, lærlinger og lærekandidater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nord-Trøndelag fylkeskommune VEKSLINGSMODELL

2 Politisk styringsgrunnlag for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag  Elever, lærlinger og lærekandidater i Nord- Trøndelag skal ha faglig fremgang i perioden  Andel elever, lærlinger og lærekandidater som gjennomfører videregående opplæring skal økes Vekslingsmodellen kan medvirke til at disse målene nås i Nord-Trøndelag

3 Mål  Å utprøve en vekslingsmodell->morgendagens vei fram mot fagbrevkompetanse gjennom å styrke motivasjon, mestring og gjennomføring hos eleven/lærlingen  Å ta et større ansvar for fagopplæringen lokalt i vekslingen skole/bedrift

4 OPPSTARTEN  Samarbeidet startet høsten 2013. Møter med tema organisering og innhold.  Deltagere: fagopplæring AVGO NT, kommunale bedrifter, private barnehager, OKS, ledere og etter hvert lærere i vgs.  Prosjektmidlene fordelt likt mellom skolene og OKS  Fylkeskommunalt forsøk fram til 2014. Senere: deltagere i nasjonalt forsøk.  Læreplasser for vekslingselevene ble klar våren -14.  Stort press på kommunene.  Oppstart for vekslingslærlingene: august 2014.  Ingen tilbud om ordinært VG2-løp.

5 Veksling Nord-Trøndelagsmodellen  Leksvik VGS, Ytre Namdal VGS og OKS  Vekslingsmodell fra VG2  HEA + BUA  Skolenes eneste tilbud på VG2 innen HO

6 Gjennomgående planer Nord-Trøndelagsmodellen:  VG1: ordinært løp  Veksling fra VG2  Fellesfagene fordeles  Tverrfaglig eksamen i programfag: før jul siste år  Fagprøve: vår siste år

7 2 uker i skole før lærekontrakt  Arbeidslivskunnskap  Forberede til arbeidsliv  Etiske spørsmål  Holdninger  Kommunikasjon

8 Periodeplan for vekslingselever i uke 36- 37 for helsefagarbeiderne Eksempel på tema de første ukene Grunnleggende kunnskap. Teori og «tørrtrening» i skole, gjennomføring / fokus i praksis.  Hygiene, håndhygiene. Bruk av stellefrakk, hansker.  Egen påkledning, smykker, negler- neglelakk, hår, undertøy, sko.  Holdninger. Helsefagarbeiderens rolle. Egnethet- skikkethet i yrket.  Å gi og ta imot veiledning.  Taushetsplikt.  Bruk av mobiltelefoner, sosiale medier.  Ergonomi, forflytning, forflytningsteknikker.  Stell.  Brukermedvirkning

9 VG2 og VG3 2. år VG2 og VG3 3. år VG2 og VG3 4. år Veksling. Veksling. Veksling fram til ca desember. 2 dager i skole: *Engelsk 2t/u *Kroppsøving 2t/u *Programfag *Prosjekt til fordypning Bolker vår og høst. 2 dager i skole: *Norsk 2t/u *Samfunnsfag 3t/u Kroppsøving VG3-plan? Programfag 1 dag noen uker i skole på høsten: *Programfag. Før jul: *Tverrfaglig eksamen i programfagene. 3 dager: bedrift 4 og etter hvert 5 dager i bedrift. *Lærefag *LærefagVår: * Fulltid lærefag. * Fagprøve. Ansvar. Skole i skolefag. Bedrift i lærefag. Status: lærling Ansvar. Skole i skolefag. Bedrift i lærefag. Status: lærling Ansvar. Skole i skolefag. Bedrift i lærefag. Status: lærling

10  Dokumentasjonsverktøy  Dokker er utviklet av Norsk eLæring i nært samarbeid med skoler, opplæringskontorer og lærebedrifter i Nord-Trøndelag. Dokker er en digital opplæringsbok og et dokumentasjonsverktøy som åpner for muligheter for tverrfaglig arbeid og gir god sammenheng i opplæringen.  Ca. 2500 brukere i Nord-Trøndelag Gjennomgående dokumentasjon og løsninger for informasjonsutveksling mellom skole og bedrift

11 Inntak Fagområde20142015 Helsearbeiderfaget8210 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 91019

12 Evaluering så langt  Mange møter i planleggingsåret uten konkrete avgjørelser.  Konstruktive møter ved skolestart høst 14.  Ulike erfaringer med å skaffe læreplasser (LVS og YNVS).  Dårlig kommuneøkonomi. Samfunnsansvaret? Behov for gulrot?  Alt nytt er «skummelt»? Vilje til nytenking?  Vi har tro på prosjektet nå etter hvert som detaljer faller på plass.  Større utfordring på HEA enn BUA


Laste ned ppt "Nord-Trøndelag fylkeskommune VEKSLINGSMODELL. Politisk styringsgrunnlag for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag  Elever, lærlinger og lærekandidater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google