Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskoleutdanning Yrkesrettet høyere utdanning GENG - 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskoleutdanning Yrkesrettet høyere utdanning GENG - 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskoleutdanning Yrkesrettet høyere utdanning GENG - 2015

2 Master Bache- lor Ph.d. Fag- skole- utdanning Tertiært Ungdomsskole Barne- og mellomtrinn Generell studiekompetanse Fag-, svennebrev og yrkeskomp. Sekundært Primært Lov om fagskoleutdanning 2003

3 Utdannelsesnivåene i Norge Kvalifikasjonsrammeverket (NKR). Nivå 2: Grunnskolekompetanse Nivå 3: Grunnkompetanse VGO Nivå 4A: Fullført Videregående opplæring - Fag- og yrkeskompetanse Nivå 4B: Fullført videregående opplæring - Generell studiekompetanse Nivå 5.1: Fagskole 1 Nivå 5.2: Fagskole 2 Nivå 6.1: Høyskolekandidat Nivå 6.2: Bachelor (1. syklus) Nivå 7: Master (2. syklus) Nivå 8: Ph.d. (3. syklus) NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning

4 Opptak til fagskoleutdanning Opptak til fagskoleutdanning krever fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse Yrkesfaglig kompetanse (fagbrev) er den vanlige veien inn i fagskolene, slik generell studiekompetanse er den vanligste veien inn på universiteter og høyskoler Søknad om studieplass på www.vigo.no eller direkte til skolen Kan søke i hele landet (utalandet) Søknadsfrist 15. april

5 Av dagens fagskolestudenter er 67 % tatt opp på grunnlag av yrkesfaglig kompetanse, 20% på bakgrunn av generell studiekompetanse og 7% prosent på bakgrunn av realkompetanse Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport 2014

6 Antall studenter høsten 2014 Høyskole/universitet 260 000 94% Høyskole/universitet 260 000 94% Fagskole 16 000 6 % Fagskole 16 000 6 % Kilde: DBH

7 Offentlige fagskolerPrivate fagskoler

8 http://fagskoleopptak.no https://utdanning.no http://www.vilbli.no

9

10 Fagskoleutdanningens egenart/styrke Fagskolen har en lovfestet og direkte kobling til arbeidslivets kompetansebehov: «fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov» (Fagskoleloven §1a)

11 Fagskoleutdanningens egenart/styrke Korte utdanningsløp (½ - 2 år) som er relevante for arbeidslivet Har en praktisk tilnærming til fagene Studentene kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer. Bygger på studentenes erfaringer fra tidligere Tett oppfølging av faglærer Legger vekt på tett samarbeid med arbeidslivet Praksisfeltet behov er styrende for skolens utdanningstilbud –Samarbeid med næringslivet og kommunesektoren Gir den praktiske og teoretiske kompetansen man trenger for å kunne fungere i arbeidslivet fra dag én..

12 Studieavgift Lånekassen Studentrettigheter En rekke fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev Kan gi mulighet for påbygging til bachelor- og mastergrad

13 FagskoleYrkesliv

14

15 Utdanningstilbud ved Sørlandets fagskole Tekniske fag Elkraft, 2 år(heltid/deltid) Prosjektledelse, kundebehandler, saksbehandler, drifstleder, installatør, tilsyn, faglærer Byggteknikk, 2 år (heltid/deltid) Prosjektledelse på byggeplass, søknadsbehandling, anbudsregning, prosjektering, starte eget firma (mesterbrev) Klima energi og miljø (KEM), 2 år (heltid) Prosjektleder, kundebehandler, saksbehandler, driftsleder, entreprenør innen VVS

16 Helse – og oppvekstfag Tverrfaglig miljøarbeid (deltid) Tverrfaglig breddekompetanse innen miljøarbeid og en fagspesifikk fordypning innen et av følgende arbeidsområder: Mennesker med utviklingshemming, eldre, mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer, barn/ungdom, flyktninger/innvandrere Psykisk helsearbeid og rusarbeid (deltid) Økt kompetanse innen forbyggende og helsefremmende arbeid og miljøarbeid knyttet til psykisk helsearbeid og rusarbeid

17 Brosjyre som viser våre utdanninger - UtdanningerUtdanninger Hjemmesiden vår - www.sorlandetsfagskole.nowww.sorlandetsfagskole.no Mailadresse - post@sorlandetsfagskole.nopost@sorlandetsfagskole.no Facebook - https://www.facebook.com/sorlandetsfagskolehttps://www.facebook.com/sorlandetsfagskole Informasjon om Sørlandets fagskole finner du her:

18 Fagskolens år 2015 -16 Stortingsmelding september 2016


Laste ned ppt "Fagskoleutdanning Yrkesrettet høyere utdanning GENG - 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google