Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap. 5 – Formalization Levels How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap. 5 – Formalization Levels How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap. 5 – Formalization Levels How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde

2 Kai A. Olsen, 18.01.2016 2 Formaliseringsnivåer For å kunne bruke datamaskinen må oppgaven være formalisert, dvs. beskrevet helt entydig. Men vi kan formalisere på mange nivåer. Et eksempel, en bokreferanse, formalisert som tegn: Olsen, Kai A. (2012) How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society. Scarecrow Press, ISBN 978-0-8108-8720-6 Dersom alle brukte dette formatet kunne vi trekke ut forfatternavn, årstall, m.m. relativt enkelt (med muligheter for feil), men vi ville fort få problemer om mange format ble brukt, som: How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society av K. A. Olsen, utgitt på Scarecrow Press i desember 2012, 978-0-8108-8720-6, 650 sider.

3 Kai A. Olsen, 18.01.2016 3 Høyere nivå formalisering Vi kan imidlertid formalisere på høyere nivå, ved å beskrive hvert dataelement, slik det gjøres i skjema, i ”record” definisjoner m.m., for eksempel: Forfatter: Kai A. Olsen Årstall: 2012 Jo høyere formaliseringsnivå jo flere, kjappere og sikrere operasjoner kan vi utføre på data. For eksempel er det en bagatell å hente ut årstallet om dette står i et eget felt, mens det kan være vanskeligere om dette er en del av teksten (ja, vi kan plukke ut et firesifret tall, men dette kan være sidetall, en del av tittel, eller en del av ISBN nummeret), noen årstall presenteres også med to siffer.

4 Kai A. Olsen, 18.01.2016 4 Lavnivå: Tegninger lagret som pixels Kan lagre dette som pixel (punkt), f.eks. med tre byte pr punkt (for å representere rød, grønn og blå - RGB) En linje kan da representeres gjennom de pixler som utgjør linjen Gir stor fleksibilitet (bilder og tegninger), men krever mye plass (lite problem i dag) Redigering må skje på pixelnivå Eksempel: Paint, Photoshop x y 11001000 (rød) 11001000 (grønn) 11001000 (blå) + + =

5 Kai A. Olsen, 18.01.2016 5 Høynivå: Tegninger lagret som objekter Hvert objekt kan representere en type geometrisk figur Et sett attributter gir data for objektet En linje kan da representeres ved koordinatene til endepunktet Effektiv lagring Enkel redigering (vi kan f.eks. peke på linjen og flytte denne) Linjen må gjengis på skjermen (”rendering”) Eksempel: Tegning i Word, Autocad, … x1 y1 y2 x2

6 Kai A. Olsen, 18.01.2016 6 Lavnivå: Paint Tegningen er lagret på pixel-nivå, som et sett av punkter Full frihet Begrenset redigering: Sletting: undo på siste operasjon og ”viskelær” Ingen endring etter tegning

7 Kai A. Olsen, 18.01.2016 7 Høynivå: Microsoft Word Tegningen er representert på objektform Objekter kan flyttes, fjernes, kan få nye egenskaper m.m. Vi kan gjøre langt flere operasjoner her. 2D og 3D tegneprogram bruker denne metoden.

8 Kai A. Olsen, 18.01.2016 8 Nivå Objekt-metoden har høyere formaliseringsnivå enn pixel-metoden Her kan vi operere på hvert objekt som utgjør tegningen (flytte, endre, fjerne, kopiere)

9 Kai A. Olsen, 18.01.2016 9 Autocad Avansert tegne- program 2D og 3D Objekt- basert

10 Kai A. Olsen, 18.01.2016 10 Solidworks (3D konstruksjonsprogram)

11 Kai A. Olsen, 18.01.2016 11 Adobe Photoshop Avansert program for bilde- håndtering Både pixel og objektbasert Har flere ”layers”

12 Kai A. Olsen, 18.01.2016 12 Kan alt fikses i Photoshop?

13 Kai A. Olsen, 18.01.2016 13 Tekstbehandling (tegnkoding) Vi kan representere teksten kun på tegn-nivå (som ASCII koder) Da kan vi kun gjøre operasjoner på dette nivået Det blir ikke mulig å unngå ord- deling på slutten av linjen, å foreta stavekontroll, å markere et ord, m.m. Programmet forstår ikke begreper som ord, setninger, avsnitt m.m. Eksempel: Notepad

14 Kai A. Olsen, 18.01.2016 14 Høyere formaliseringsnivå Vi kan definere regler for hva som er: ord (samling bokstaver omsluttet av skilletegn) setning (samling av ord avsluttet med punktum) avsnitt (samling av setninger avsluttet av et avsnitt-tegn). Dette kan da brukes for høyere nivås operasjoner Eksempel: Microsoft Word, Open Office

15 Kai A. Olsen, 18.01.2016 15 Datalagring (tegnkoding) Vi kan lagre data, f.eks. bibliografiske data, som tekst Da kan vi foreta ren tekstsøk, om vi f.eks. søker etter forlaget ”Scarecrow” eller produsenten ”Apple” vil vi få treff for alle poster der disse bokstavene inngår, uansett sammenheng. Er vi ute etter forlaget eller databedriften får vi mye støy.

16 Kai A. Olsen, 18.01.2016 16 Høyere formaliseringsnivå Om vi i stedet koder dataene på høyere nivå kan vi foreta mer avanserte søk For eksempel kan vi tagge (som i XML): Scarecrow Apple Apple, Bread, Cheese Scarecrow in the field Eller vi kan for eksempel sette inn data i faste felt i programmer som Excel, i skjema og lagre disse i recordtyper i databasen, m.m.

17 Kai A. Olsen, 18.01.2016 17 Søk Informasjons -behov Formalisert som et sett søkeord søk Resultatet avhenger av hvor presist søket er i forhold til dataene. Unike navn, identifikatorer, tagger m.m. høyner presisjonen av søket.

18 Kai A. Olsen, 18.01.2016 18 Også nivåer i tekstbehandling LevelFormalizationCoding (example)Functionality (examples) 1Character ASCII or similar character- to-number coding. String editing, inserting and deleting characters. 2 Character sequence, sentence, and paragraph. Rules to identify words (enclosed by spaces or punctuation) and paragraphs. Insert and delete a word, avoiding breaking a word at line ends, inserting space between paragraphs. 3LexicalDictionarySpell checking. 4Syntactical Word classification, grammatical rules. Grammar checker. 5Semantic Representing the meaning of words and expressions. Logical searches, translation, computation. 6Pragmatic Representing the “meaning of meaning” or meaning in context. Full text analysis.

19 Kai A. Olsen, 18.01.2016 19 Vi kan velge formaliseringsnivå Når vi bruker en tekstbehandler, som Microsoft Word, kan vi velge formaliseringsnivå, for eksempel: Vi kan representere overskrifter som standard stil, men bruke store fonter, eller øke formaliseringsnivået ved å definere dette som Heading-stiler Vi kan ha referanser, f.eks. se Kapittel 4, Figur 3, Side 232, som vanlig tekst eller øke formaliseringsnivået ved å bruke ”cross reference” begrepet Hva er fordelene med å løfte formaliseringsnivået?

20 Kai A. Olsen, 18.01.2016 20 Et problem med tekstbehandlerne En tekstbehandler kan brukes på lavt nivå – som en skrivemaskin. Det fungerer bra for korte dokumenter, blir lite effektivt for større dokumenter og en katastrofe for store. Derfor er det viktig at en tidlig lærer de avanserte operasjonene, slik at teksten kan formaliseres på høyt nivå.

21 Kai A. Olsen, 18.01.2016 21 Eksempel: Høynivå Word Kapitteloverskrifter markeres som ”heading” Figurtekst markeres som det (insert > reference > caption) Henvisning til figurtekst markeres med kryssreferanse (insert > reference > cross reference) Indeksord markeres (bookmark), referanser gis som fotnoter, m.m. Fordeler: Tekstbehandleren lager innholdsfortegnelse, indeks, liste over figurer, holder orden på nummerering, m.m.

22 Kai A. Olsen, 18.01.2016 22 Felles prosjekt Kan vi trekke ut formaliserte data (forfatternavn, årstall, tittel, forlag eller journal, sidenr m.m.) av artikkelreferanser? Dvs. kan vi høyne formaliseringsnivået ved hjelp av smart prosessering. Eksempler: Trechsel, A., Vassil, K., Schwerdt, G., Breuer, F., Alvarez, M., Hall, T. (2010) Internet Voting in Estonia. A Comparative Analysis of Four Elections since 2005, Report for the council of Europe, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Gould, S. J., 1983, Hen's Teeth and Horse's Toes, W. W. Norton, New York City, 413 p. Ingmanson, D. E. and Wallace, W. J., 1985, Oceanography: An Introduction, Wadsworth, Belmont, CA, 530 p. Harris, G. T. (2001, May 3). The influences of Christmas on Japanese culture.. Holidays, 4, 23-29. Gjøsteen, K. (2011) Analysis of an internet voting protocol, http://eprint.iacr.org/2010/380 http://eprint.iacr.org/2010/380 e-Vote 2011 Security Objectives, Ministry of Local Government, see: http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Kampanjer/valgportal/e- valg/tekniskdok/Security_Objectives_v2.pdf http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Kampanjer/valgportal/e- valg/tekniskdok/Security_Objectives_v2.pdf Qvortrup, Matt (2005) First past the Postman: Voting by Mail in Comparative Perspective, Political Quarterly, Volume 76, Issue 3, pages 414–419.


Laste ned ppt "Kap. 5 – Formalization Levels How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google