Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til lærebok 1 Pensum: Olsen, K.A. The Internet, the Web and eBusiness, Formalizing applications for the real world, Scarecrow Press, 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til lærebok 1 Pensum: Olsen, K.A. The Internet, the Web and eBusiness, Formalizing applications for the real world, Scarecrow Press, 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til lærebok 1 Pensum: Olsen, K.A. The Internet, the Web and eBusiness, Formalizing applications for the real world, Scarecrow Press, 2005

2 Formål  Kunne forstå og bruke begrepet formalisering, åpen og lukket  Bestemme oppgaver ut fra om de er åpne eller lukkede  Forstå begrepet formaliseringsnivå  Forstå ideen bak symbolsk og digital representasjon  Utnytte kunnskapen til å analysere gode anvendelser for IT

3 Formalisering  Vi skal krysse fjellet:  Terreng  Sti  Kjerrevei  Bilvei  Motorvei  Jernbane  T-bane

4 Krysse fjellet ”med” datamaskin  Datamaskinen krever høyt formaliseringsnivå  Kan gi oss posisjoner langs stien og kart basert på GPS  Teoretisk anvendelig for styring av biler på motorvei eller styring av tog  I dag praktisk anvendelig kun for T-bane, og da helst i ytterligere formaliserte omgivelser  Mulig også for andre formål, men der vi har begrenset frihetsgrader (som styring av biler på spesialveier, lukeparkering, advarsler, militære anvendelser, m.m.)

5 Lukkede oppgaver  Formaliserte oppgaver kan vi kalle lukkede.  Eksempler:  Regnskap  Telefoni  Styring av T-bane

6 Datamaskinen krever formalisering  Data og operasjoner ha en eksakt og utvetydig beskrivelse.  Det kan vi få til på lavt nivå, f.eks. på tegnnivå eller på høyere formaliseringsnivå.  Formaliseringsnivået på data definerer de operasjonene vi kan utføre

7 Eksempel  Lavt nivå - tegnnivå:  ” Olsen, K.A. The Internet, the Web and eBusiness, Formalizing applications for the real world, Scarecrow Press, 2005”.  Datamaskinen kan brukes for å lagre, presentere, redigere og oversende denne teksten.  Høyere nivå (XML Olsen, K.A. The Internet, the Web and eBusiness, Formalizing applications for the real world Scarecrow Press 2005  Søke ut tittel, forfatter, forlag m.m. Utføre operasjoner på dette nivået.

8 Åpne oppgaver  Dette er oppgaver som (ennå) ikke er formaliserte  Eksempler:  Oversetting av språk (det finnes oversettelsesprogrammer men disse er meget begrenset)  Pasientbehandling  Styring av bil i vanlig trafikk  og som da i utgangspunktet ikke kan gjøres automatisk av en datamaskin.

9 Interaktive oppgaver  Samspill mellom menneske og maskin  Mennesket gjør den åpne delen  Maskinen gjør den lukkede delen  Eksempel:  Tekstbehandling (mennesket står for språk og innhold, maskinen tar seg av detaljer i formatering)

10 Eksempel språk  Tre nivåer:  1. Leksikalsk (tegn, ord)  2. Syntaks (grammatikk)  3. Mening (semantikk)  Tekstbehandleren:  Arbeider på nivå 1  Kan gjøre litt på nivå 2 (enkel grammatikk- kontroll)  Kan også jobbe på nivå 2 og 3 i lukkede verdener, f.eks. skriving og utsending av standardbrev

11 Maskinen tar over  Maskinen tar over formaliserte oppgaver.  Jobber som forsvinner:  Skrivemaskinoperatør  Sentralbordoperatør  Bomvakt  Maskinoperatører i industrien  Mange jobber i bank  Aksjemegler?

12 Kunden tar over  En gang var det bare reisebyrået som hadde kunne bestille billetter hos flyselskapene (over telefon)  Så fikk reisebyrået terminaler mot flyselskapenes bestillingssystemer  Men så ble denne ”terminalen” flyttet hjem til kunden  Kunden blir styrket (”empowered”)  Mellomleddet forsvinner

13 Bedrifter som forsvinner  Framkalling og kopiering av bilder  Videoutleie  Platebutikker  Bokhandlere?  Biblioteker?  Andre organisasjoner møter konkurranse fra nettet – mindre marginer

14 Vil jobben forsvinne?  Dersom du kan sette opp en meget detaljert og entydig beskrivelse av det du gjør kan jobben din forsvinne  Selv om dette ikke er 100% tilfelle kan ønsket om full automatisering kreve endringer i infrastruktur, m.m.  Eksempler:  Buss-sjåføren utfører en åpen jobb  Hun kan derfor ikke erstattes direkte  Men datastyrte tog kan gjøre det mer attraktivt å bygge ut T-bane  Slik kan buss-sjåføren miste jobben  I noen tilfelle vil vi ha et menneske der:  Vil du tørre å sette deg inn i et datastyrt fly?

15 Eksempel: Jobb i kassen på Rema  Fører varer forbi strekkodeleseren. Taster inn koder for frukt m.m. Tar imot penger av kunden og gir vekslepenger tilbake.  Relativt lukket beskrivelse, jobben er i fare  Men vil kreve endring i rutiner og teknologi om denne skal automatiseres:  Kan kunden betjene strekkodeleseren?  Skal vi bruke RFID brikker isteden?  Kan vi basere oss bare på kortbetaling?  Hva med frukt, kjøtt m.m.?  Hva med kundebehandlingen?

16 Jobb hos Elkjøp  Jobben krever kundebehandling  Har derfor åpne deler  Men kan ”erstattes” ved at kunden handler på nett  Vi aksepterer da at deler av kundebehandlingen forsvinner, mens andre deler ivaretas med god informasjon på nett (tekniske spesifikasjoner, sammenligninger m.m.)

17 Eksempel: Jobb i reisebyrå  Selger billetter til kunder som kontakter byrået personlig eller over telefon  Med Web kan kunden bestille billetter selv  Problemstillinger:  Kan alle kunder gjøre dette?  For alle billett-typer?  Vi skal komme tilbake til reisebyrå og bruke dette som en case.

18 Åpne jobber  Vil ikke bli utkonkurrert direkte  Men jobben kan endre seg:  Legen gjør en åpen jobb i pasientbehandlingen  Men vil bruke datamaskinen for arkivering, prøvetaking, kontakt med sykehus og apotek, oppslag, m.m.  Pasienten får tilgang på mer informasjon  Kan bruke Internett til å kontakte andre som har samme diagnose, pasienten vil kunne vite mer enn legen  Ny problemstilling: Hvem skal eie de medisinske data?  Ny teknologi: En datamaskin som hjelper?

19 Internet og Web  ”Demokratiske teknologier”:  Alle har tilgang for å lese  Alle får tilgang på mer dybdedata enn tidligere  Alle har tilgang for å skrive (dette er nytt i forhold til andre mediateknologier. Eksempler:: YouTube, Facebook, Wikipedia, blogger)  I praksis:  Hvor stor er interessen for å hente fram og lese data?  Vi ser ofte de samme maktstrukturer på Web som ellers i samfunnet  Det blir interessant å se hvordan bloggverdenen utvikler seg

20 Men  I de siste årene har vi fått noen ”demokratiserende” løsninger:  Flickr, alle kan legge ut bilder  YouTube, her kan du publisere din egen video  Blogger, du kan skrive din egen blogg  Ikke minst, Wikipedia  m.m.

21 Et paradoks  Med nytt verktøy for bilde og musikkredigering kan en ha sitt eget studio hjemme  Filmer, bilder, musikk, tekster kan distribueres via YouTube, Flickr og mange andre site  Et stort laboratorium der mange kan utvikle sine talenter  Men pga dette blir det kanskje ingen jobber for disse talentene

22 I boka  Skal vi studere disse tingene i detalj  Praktiske ”case”  Vi skal lære å vurdere applikasjoner ut fra deres formaliseringsgrad  Lære å formalisere  Forstå hva formalisering innebærer


Laste ned ppt "Introduksjon til lærebok 1 Pensum: Olsen, K.A. The Internet, the Web and eBusiness, Formalizing applications for the real world, Scarecrow Press, 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google