Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IHR - Studentmobilitet Godkjenning, innpassing og internasjonalisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IHR - Studentmobilitet Godkjenning, innpassing og internasjonalisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 IHR - Studentmobilitet Godkjenning, innpassing og internasjonalisering

2 Studentmobilitet - begrepsavklaring I IHR-sammenheng innbefatter studentmobilitet: Internasjonalisering av studier: studentutveksling – inn og ut, opptak av internasjonale til hele grader osv Godkjenning/innpassing: studenter som har avlagt deler av graden ved en ekstern institusjon i Norge eller utlandet og skal ha eksterne emner innpasset eller godkjent inn i et studieprogram ved UiO

3 Internasjonalisering av studier Avtale- og programforvaltning Informasjon, promotering og rekruttering Studentutveksling inn og ut Internasjonalt opptak til hele grader Internasjonalisering hjemme, bl.a. undervisning på engelsk, fellesgrader, internasjonale komponenter i studieprogrammene, kvalitetssikrede & forhåndsgodkjente delstudier i utlandet. Mottak og integrering av internasjonale studenter

4 Godkjenning og innpassing - et stort spekter av saker Type sakEnkel å behandleTung å behandle Søker (opptak til studieprogram v/UiO) Mange like saker (volumsaker) ECTSsaker Utdanning innenfor Bologna Ikke ECTS Ukjent inst. ukjente papirer papirløse / ikke verifiserbare, /flyktninger, Fremmedspråk Student ved UiO (har eksterne emner fra før el delstudier i utlandet som skal inn i graden) Endelig godkjenning, ihht forhåndsgodkjenning Frie emner Enkle innpass som exphil, exfac, frie emner, 40 grupper, Presedenssaker Ukjente studiepoengssystemer, utd. systemer, Gamle utdanningssystemer. Flere gamle godkjenningssaker, Avlagte emner på utvekslingsopphold ikke i hht forhåndsgodkjenning Nivåvurdering Ekstern (ikke intensjon om å studere ved UiO, men trenger en vurdering av sin utenlandske utdanning) Presedenssaker Kjente institusjoner og utdanninger Som tung søker Nivåvurdering Praksisvurdering Det fremkommer ikke i FS eller ephorte hvorvidt en sak er tung eller lett å behandle, derfor ingen tall her.

5 Prioritert 1 – Godkjenning og innpassing H11 Målsetting for prosjektet: Korte ned svartid Skille på saksflyt i tunge og enkle saker Se på hensiktsmessig arbeidsdeling mellom ulike nivåer

6 Avgrensing Arbeidsgruppen vil fokusere på student ved UiO i kartleggings og redesign. Her er det store volum, mange type saker og ulik praksis for behandling på tvers av institusjonen. Gruppe 2 vil inkludere søkere i sitt arbeid, gruppe 1 og 2 må samarbeide for å finne gode løsninger for denne kategorien. Arbeidsgruppen antar at saksbehandlingen av eksterne vil lette dersom vi finner gode løsninger for studenten

7 Prioritet 2: Internasjonalisering V12? - inn og utreisende utvekslingsstudenter Kartlegge arbeidsprosesser og identifisere problemområder. Legger vekt på opptak av innreisende utvekslingsstudenter Viktig fordi: IS-systemene fungerer ikke godt nok. Uavklarte ansvarsforhold og –linjer


Laste ned ppt "IHR - Studentmobilitet Godkjenning, innpassing og internasjonalisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google