Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Materialer, Energi og Nanoteknologi (MENA)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Materialer, Energi og Nanoteknologi (MENA)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Materialer, Energi og Nanoteknologi (MENA)
Utdanning og forskning i realfag ved Universitetet i Oslo med MENA-programmet som hovedeksempel

2 Norge og verden trenger mange flere gode forskere, ledere og lærere innen realfagene
som kan finne nye løsninger innen klima, helse, mat&vann, medier&kommunikasjon ved å forske på fysiske og kjemiske fenomener, nye stoffer og materialer, nanoteknologi og som kan stille de viktige spørsmålene om universets opprinnelse, verdensrommet naturens innerste hemmeligheter vår felles fremtid Ledere og rådgivere med realfaglig kompetanse er mangelvare Gode lærere i matte, fysikk, kjemi, biologi legger grunnlaget! Universitetet i Oslo gir deg utdannelsen!

3 Hva jobber de med etter realfag ved UiO?
Forsker Universiteter Professor, Post-doc, PhD-stipendiat Institutter SINTEF, IFE, FFI Industrien Norsk Hydro, Veritas, Kværner, REC Lærer Universiteter, høyskoler, vgs. Offentlig forvaltning Rådgiver, konsulent Næringsliv Leder, lab-sjef, etc Selvstendig næringsdrivende

4 Materialer Et materiale er et fast stoff som kan brukes til noe
Tradisjonelle materialer og konstruksjonsmaterialer Mustein, porselen, stål, aluminium, tre… Avanserte funksjonelle materialer Halvledere, Superledere, Ioneledere, Optiske materialer, Lasere, Magnetiske materialer, Katalysatorer… Materialvitenskap = sammenheng mellom sammensetning, struktur og egenskaper Materialvitenskap = fysikk + kjemi

5 Energi Verden trenger energi
Verden trenger bærekraftig energiteknologi Forurensning CO2-utslipp Klima Ressurser Ren og effektiv bruk av fossil energi Overgang til mer fornybar energi Hydrogenteknologi

6 Nanoteknologi Nanos betyr ”dverg” – det som er lite. Definisjoner:
< 30 nm krysningspunktet i dimensjoner mellom fysikk og kjemi Når dimensjonene på materialene blir så små at nye egenskaper oppstår Eksempler på anvendelser i dag: Nanofiber-klær; smuss- og vannavstøtende Nanofilm på vinduer; selvrensende Nano-partikkel-lakk på Mercedes; hardere Nano-partikkel-batterier; sterkere oppladbare power-tools nano-partikler i solkrem; solfaktor! iPod Nano (?!?) Nanoteknologi i morgen? Nanoboter; leverer medisiner og opererer Nye materialer med hittil ukjente egenskaper Datamaskiner med 100 ganger ytelsen til dagens maskiner …. Bare fantasien setter grenser…..

7 Hvorfor realfag? Fordi det er det vi trenger og fordi det er nå vi trenger det! Løsningene innen Klima Energi Helse Data, Kommunikasjon, Medier baserer seg på Matte Fysikk Kjemi Nye materialer Nanoteknologi Datasimulering m.m.

8 Hvorfor realfag? Because you’re worth it! Hvis
Du er nysgjerrig på hvordan ting virker naturen Du vil gjøre noe for en bedre verden Miljø, klima, mat og vann, kommunikasjon, helse Du har sansen for matte eller et av naturfagene Du må ikke være superflink i alle! Jenter er like flinke i dette som gutter, men tror det ofte ikke selv! Da fortjener hodet og hjertet ditt å få studere realfag!

9 Hvorfor realfag? Sikker jobb Godt betalt Varierte oppgaver
Kreative yrker Meningsfylt arbeid Flinke kollegaer Jobbe med unge mennesker

10 Realfag og jenter Jenter er like gode som gutter i matte, fysikk, og kjemi men tror lettere at de ikke er det…. Vi trenger mange flere jenter til å fylle alle de ledige jobbene i realfagene Derfor er det viktig at de jentene som har litt taket på de harde fagene og vil gjøre noe viktig og interessant velger realfag! Studieplassene, stipendene og jobbene venter i kø!

11 Hvorfor Universitetet i Oslo (UiO)?
UiO er landets største og eldste universitet Det er funnet å være blant verdens 200 beste læresteder UiO utdanner deg i forskning og vitenskap Forskere kan brukes til alt fordi de kjenner hele prosessen fra hypotese/ide, via forskning, til forståelse og utnyttelse av resultatene De er særlig gode til å stille nye spørsmål. ”Vil du regne ut svar på oppgaver andre har gitt deg… eller vil du være den som stiller nye spørsmål?”

12 Matematikk, informatikk, fysikk, kjemi, ….
UiO har hatt og har mange verdensledende forskere innen realfagene Matematikk Abel Informatikk UiO ”oppfant” dataspråket Simula – forgjengeren til alle dagens moderne objektorienterte dataspråk Fysikk Mange! Ivar Giæver (nobelpris)…. Kjemi Hassel (nobelpris) Guldberg og Waage (massevirkningsloven)

13 Materialer, energi og nanoteknologi
Nye, avanserte materialer og nanoteknologi muliggjør ny energiteknologi I det videre peker vi på noen eksempler

14 CO2-fri gass-kraft O2- 2 e- H+ e-
O2+N2 N2 CH4 CO + CO2 + H2 + H2O H+ e- H2 CO + CO2 + H2 + H2O Materialer for gass-separasjon muliggjør fremtidens gass-kraftverk Utvikles av Norsk Hydro, Statoil, UiO, NTNU og SINTEF

15 CO2-fri kullkraft Verden har svært mye kull-reserver.
Kina og India kommer til å bruke enorme mengder av dette, og slippe ut katastrofalt mye CO2 og annen forurensning …dersom ikke nye materialer og energiteknologi redder oss Norske forskere og industri kan og bør gjøre en betydelig innsats!

16 Solenergi Solceller En tidligere student fra UiO – Alf Bjørseth - startet på 1990-tallet det som i dag er Renewable Energy Corporation (REC) REC er norsk, børsnotert, og en av verdens ledende produsenter av silisium til solceller Norge er derved en av verdens ledende industrinasjoner på solceller!

17 Hydrogenteknologi Hydrogen er den ideelle energibærer, særlig i forbindelse med transport; hydrogenbiler Vann er kilde (ved bruk av fornybar energi) og eneste avfallsprodukt I mellomtiden må vi ta hydrogen fra naturgass, men det er også et bra fremskritt mhp miljøet og klimaet. Men forskning trengs: Brenselceller Hydrogenlagring

18 UiO har i 2004 patentert et nytt elektrolyttmateriale for brenselceller; Ca-dopet LaNbO4

19 Superledere Elektrisk strøm uten tap! Svevetog!
På første MEF-labkurs syntetiserer studentene YBCO (som ga Nobel-pris for noen år siden) YBa2Cu3O7 som er superledende ved ”høye temperaturer” (flytende nitrogen-temperaturer; 77 K)

20 Mikroteknologi Data Kommunikasjon Mindre, raskere, mer, bedre! Medier
Medisin Sensorer MEMS Norge lager kollisjonssensorer og dekktrykksensorer (fig til høyre) for biler

21 Nanoteknologi Nye egenskaper Nye muligheter Nye applikasjoner
2000-tallet; nanoteknologiens tidsalder?

22 Datamodellering For deg som liker å kombinere naturvitenskap med data, teori og regneferdigheter

23 UiO’s studieprogrammer innen realfag Matematisk-naturvitenskapelig fakultet
Treårige bachelorprogrammer (etterfølges av 2-årig Masterstudium) Biologi Elektronikk og datateknologi Ernæring Fysikk, astronomi og meteorologi Geofag og naturressurser Informatikk (bachelor) Kjemi Matematikk, informatikk og teknologi Materialer, energi og nanoteknologi Molekylærbiologi og biologisk kjemi Natur og miljø eller direkte: Femårige masterprogrammer og profesjonsstudier: Farmasi Informatikk (femårig master) Lektor- og adjunktutdanning

24 Materialer, energi og nanoteknologi (MENA)
Dette studieprogrammet gir en tverrfaglig utdannelse Matte (selvfølgelig) Fysikk Kjemi Materialvitenskap Nanoteknologi pluss noe informatikk og bio Gir mulighet til å spesialisere seg i fysikk, kjemi, materialvitenskap, nanoteknologi Opptil 40 studenter tas opp hvert år. Samordna opptak – selvfølgelig Krav: 2MX eller 2MY eller 3MZ og 3MX eller 3FY eller 3KJ eller 3BI eller 2KJ&3BT eller 2BI&3BT

25 MENA Bachelor of Science (BS)
Noe obligatorisk Noe valgfritt etter interesse og spesialisering Utenlandsopphold ved annet universitet mulig i løpet av de siste semestrene

26 MENA Master of Science 2 år 1 år kurs 1 år forskningsoppgave
(Forskjellig fra NTNU, som har mindre forskning, mer kurs)

27 Doktorgrad? PhD Hvis du skal bli verdensledende forsker
Kan tas hvor som helst i verden hvis du har Bachelor+Master fra UiO Kan også tas ved UiO; betalt med god årslønn (som stipendiat) 3 år 2,5 år forskning 0,5 år kurs

28 Hva med det sosiale? 1 uke velkomstaktiviteter Realistforeningen
Fagutvalgene Proton Fysikkforeningen MEF-foreningen Oslo!

29 Hva gjør jeg….? !

30 Studietilbud og opptak

31 Matematikk, naturvitenskap og teknologi
Treårig Bachelorprgram (BS) Fysikk Kjemi Materialer, energi og nanoteknologi (MENA) Toårig Masterprogram

32 MENA bachelor Om programmet Hva lærer du? Hvordan søke Oppbygging
Gjennomføring Utenlandsopphold Videre studier Jobb

33 Hvordan søke? Samordna opptak – selvfølgelig
Krav: 2MX eller 2MY eller 3MZ og 3MX eller 3FY eller 3KJ eller 3BI eller 2KJ&3BT eller 2BI&3BT

34 Velkommen til UiO! Matematikk, naturfag og teknologi Fysikk Kjemi
Materialer, Energi, Nanoteknologi


Laste ned ppt "Materialer, Energi og Nanoteknologi (MENA)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google