Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA):

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA):"— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA):
IHA; dekker de eldste fagområdene ved UMB. I sin nåværende form siden 1987 Ca. 250 studenter, bachelor og master studier Bachelorprogrammer: Husdyrvitenskap Hestefag Masterprogrammer: Aquaculture Feed Manufacturing Technology (Fôrteknologi) PhD og forskning Studietilbud ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Akvakultur: Fisk stor naturressurs, 3. største eksport i Norge.

2 Produksjonsdyr - begrep
Melk Kjøtt Produksjonsdyr Rekreasjon Hud Gode følelser Pels Trekk kraft

3 Bachelor i husdyrvitenskap
3-årig utdanning gir grunnleggende kunnskap innen fagfeltene avl/genetikk, ernæring, helse, fysiologi og etologi (dyrevelferd). Det legges fokus på riktig fôring/ernæring, avlsarbeid og tilrettelegging av dyrenes miljø og dermed forebyggende helsearbeid. Studietilbud ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Akvakultur er lagt inn i husdyrvitenskap-bacheloren

4 Bachelor i husdyrvitenskap
Husdyr inkluderer både produksjonsdyr og kjæledyr Økonomisk og bærekraftig drift av gårdsdrift er viktig innen norsk matproduksjon Innsikt i husdyrproduksjon og planlegging Samspill mellom husdyr og mennesker – alternativ gårdsdrift – grønn omsorg Kjæledyr/sports- og familiedyr fyller stadig viktige roller i samfunnet Studietilbud ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

5 Studieplan bachelor i husdyrvitenskap
En Bachelor grad består av 180 stp. (60 stp/semester) 120 stp. obligatorsike fag Innføring i husdyrfag, avl, ernæring, etologi, molekylærgenetikk, fysiologi Ex.phil Matematikk (studenter med 3MX, 3KJ slipper), statistikk, kjemi, biokjemi, genetikk 30 stp. valgfrie emner innen for husdyrfag 30 stp. helt valgfrie emner Utenlandsk opphold er også mulig Australia, New Zealand, USA, Europa Studietilbud ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

6 Bachelor i hestefag Stor interesse for hest og hestesport setter større krav til kvalitet og kunnskap i hestenæringen. Praktisk erfaring i kombinasjon med god teoribakgrunn skaper gode aktører i hestenæringen Studietilbud ved Institutt for husdyrvitenskap

7 Bachelor i hestefag Hva lærer du? Studiet gir en grunnleggende kompetanse innen avl, ernæring og atferd hos hest, og vil gi deg kunnskap om hvordan dette kan omsettes i praksis. Studietilbud ved Institutt for husdyrvitenskap

8 Bachelor i hestefag Hva blir du?
Du kan bidra til å kvalitetssikre hestenæringen som blant annet rådgiver Evt. videreutdanne deg til lærer innen fagområdet Administrative stillinger som leder av hesteforetak Arbeide innen drift av hestesentre og rideskoler Eller starte egen virksomhet Studietilbud ved Institutt for husdyrvitenskap

9 Studieinnhold bachelor i hestefag
Praktisk vinkling mot næringen Undervisning ved Norsk Hestsenter (NHS) Studiet leder opp mot en bacheloroppgave som består av evaluering/analysering av en praktisk problemstilling ved hjelp av teorikunnskap Det er også mulighet for utveksling Studietilbud ved Institutt for husdyrvitenskap

10 Opptakskrav bachelor i hestefag
Realfagskompetanse: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT). UMB godkjenner også 3NA (5 timer naturfag) på studieretning naturforvaltning i videregående skole som et alternativ. For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/ Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag(1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2). Studietilbud ved Institutt for husdyrvitenskap

11 Master i husdyrvitenskap
Økende press på matressursene i verden gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere. Kravene til lønnsom produksjon og god sikker mat øker Interessen for kjæledyr, sports- og familiedyr er stadig økende Være med på å løse disse problemstillingene? Moderne avlsmetoder og og molekylærgenetikk Riktig bruk av best mulige fôrressurser Utvikling av produksjonsmiljøer som setter dyrevelferd og adferd i fokus Bedre forståelse av interaksjon mellom dyr og mennesker

12 Raskt overblikk - hva salgs arbeid består fagfeltet vårt av
Husdyr og matvareproduksjon Effektiv og lønnsom, miljøvennlig og bærekraftlig produksjon av animalske matvarer på land og vann med fokus på etiske verdier. Husdyr og psykisk helse/ Sports- og familiedyr Husdyr, sports- og familiedyrs innvirkning på menneskenes psykiske helse. Kjæledyr som rekreasjonsdyr og bruk i terapiformål.

13 Utvalg av forskningsprosjekter
In vitro kjøtt – kjøtt fra muskel-stamceller Klimagass og husdyrhold – metangass fra husdyr Bidrag til matproduksjon i verden – Tilapia, fremtidens tropiske oppdrettsart Norske avlsdyr, ku og gris, eksporteres mye i verden. Norske dyr er svært anerkjent med godt helse og funksjon Bioprotein – utnyttelse av mikrobiell protein. Dyrke frem en bakteriekultur som livnærer seg på oksygen og metangass. Grønn omsorg – terapi med husdyr (dyreassistert terapi) hos mennesker med psykiske lidelser

14 Master i Akvakultur En allsidig utdannelse med
Matematikk, statistikk, kjemi, biokjemi Biologiske fag (avl, fôring, ernæring, anatomi og fysiologi), tekniske fag (produksjonsteknikk, vannkvalitet og miljøparametre) økonomi Fiskeoppdrett er i sterk vekst. Nesten halvparten av verdens fisk kommer i dag fra akvakultur, mot 9 % i 1980. Næringen søker innovative personer, og er på utkikk etter bærekraftige og lønnsomme produksjonsmetoder. Studietilbud ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

15 Master i Akvakultur; feltkurs til Island august 2007
Studietilbud ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

16 Master i akvakultur: Spennende opphold i utlandet
Studietilbud ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

17 Master i Fôrteknologi Studiet som kombinerer kompetanse og forståelse innenfor husdyrernæring, kjemi, fysikk og teknisk innsikt. Fôr og kunnskap om dyre ernæring er sentralt for optimalisering av dyreproduksjon Unik i Norge/Europa

18 Veterinærhøyskolen skal flyttes til UMB og slås sammen med IHA
Fremtiden Veterinærhøyskolen skal flyttes til UMB og slås sammen med IHA


Laste ned ppt "Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA):"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google