Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Realfag ved Bergen Katedralskole Hva er realfag?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Realfag ved Bergen Katedralskole Hva er realfag?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Realfag ved Bergen Katedralskole

3 Hva er realfag?

4  Biologi3 timer5 timer  Kjemi3 timer5 timer  Fysikk5 timer5 timer  MatematikkMX5 timer5 timer  Matematikk MZ 3 timer 5 timer Fagtilbud VKI VKII

5 Biologi  Vet du hvordan kroppen din fungerer?  Hvorfor blir vi syke?  Noen arter er truet med utryddelse. Hvorfor er det viktig for oss å vite noe om det? Virus Ulv

6 Biologi  Vi har mange spørsmål som krever biologisk innsikt for å finne svar….  I biologifaget undrer vi oss over livets gåter og søker etter svar på noen av dem! Fosterutvikling

7 Biologi 2Bi og 3Bi  Et viktig allmenndannende fag  Gir innsikt i menneskets biologi  Ekskursjoner, 3 dagers feltarbeid/feltkurs, laboratoriearbeid og samling av biologiske objekter inngår i undervisningen.  Grunnlag for videre studier innen medisin, sykepleie, odontologi, farmasi og tekniske fag. Hemoglobin DNA

8 Bruk av mikroskop Celler fra plantestengel

9 Disseksjon av hjerte.

10 Kjemi  Se deg i speilet, - se deg omkring!  Alt du ser og at du ser, har med kjemi å gjøre,  med atomene, - tilværelsens små byggesteiner.  I kjemifaget prøver vi å forklare hvorfor og hvordan disse atomene oppfører seg slik de gjør.

11 Kjemi  Den kjemiske industrien har hatt stor betydning for utvikling av det moderne samfunnet i Norge.  Hjelpemidler som medisiner, sterke konstruksjonsmaterialer og avanserte elektroniske produkter er fremstilt ved hjelp av kjemi.

12 Kjemi 2KJ og 3KJ Du vil få:  Kjennskap og holdning til anvendelse av kjemi i dagens samfunn  Lære om stoffenes reaksjonsmåter  Øvelse i bruk av kjemisk laboratorieutstyr  Økt kunnskap i generell, uorganisk og organisk kjemi Grunnlag for videre studier innen ingeniørfag, kjemi, medisin, biologi o.l.

13 Fysikk  Våre celler er laget av de samme byggesteiner, kvarker, som de fjerneste galaksene.  Både de bitte små atomene og det uendelig store universet består for det meste av tomt rom. Tvers gjennom ’’tomheten’’ virker krefter som binder systemene sammen. Slik forestiller en av den amerikanske romfartsadministrasjonen NASAs tegnere seg at et svart hull påvirker sine omgivelser. Svarte hull kan sammenlignes med kosmiske støvsugere, og har en så sterk tiltrekningskraft at ikke engang lysstråler slipper bort fra dem. TEGNING: DANA BERRY, NASA/SCANPIX/REUTERS)

14 Fysikk  Kvarker og krefter, fjerne galakser og dagliglivets fysikk her på jorden, dette er noe av det du vil møte i fysikken.  I fysikken bruker vi matematiske modeller for å beskrive naturen. Det er derfor lurt å ha en viss interesse for matematikk hvis du velger faget fysikk. Interferens - bølger

15 Kattøyetåken  Bildet av Kattøyetåken, NGC 6543, er tatt med romteleskopet Hubble.  Gasslagene driver ut fra stjernen med intervaller rundt 1500 år.  Om noen milliarder år vil vår sol også bli ustabil og kaste av seg de ytre lagene over lang tid.  Dette vil skje når det meste av hydrogenkjernene i det indre er bygd opp til Heliumkjerner.  Vår sol vil ende opp som en kompakt hvit dvergstjerne på størrelse med jorden.

16 Fysikk 2Fy og 3Fy  Eksperimentelt fag med bruk av måle- og IT-utstyr  Bruke og forklare sentrale naturlover i fysikken  Bruk av modeller for å beskrive virkeligheten  Fysikkens betydning i dagliglivet og i den teknologiske utviklingen  Grunnlag for å kunne gripe inn og løse miljøproblemer  Matematikk et viktig støttefag Nordlys Lyn

17 Det forutsettes at 2MX/2MZ leses parallelt med 2Fy En fordel å ha 3MX sammen med 3Fy Grunnlag for videre studier i ingeniørfag, fysikk, IT medisin, biologi, kjemi, landbruksfag o.l. Fysikk

18 Matematikk  Matematikk er et gammelt fag med røtter i mange kulturer. Dagens samfunn ville ikke fungere uten matematikk.  Matematikk er grunnlaget for alle realfagene, men også økonomi, informasjonsteknologi og samfunnsfag krever matematiske ferdigheter.  Matematikk er et redskap for mange andre fag. Matematikk i alt M.C.Escher

19 Matematikk  Med gode kunnskaper i matematikk, har du utvidet dine studiemuligheter ved universitet og høyskoler.  Gode kunnskaper i matematikk vil og gjøre det lettere for deg å gjennomføre mange yrkesstudier senere.

20 Matematikk  I matematikk møter du moderne informasjonsteknologi hånd i hånd med de grunnleggende matematiske ferdigheter som vi har arvet fra våre store matematikere. Fibonaccitall

21 Velg matematikk Det gir kunnskap og verdier

22 For deg som vil arbeide innenfor naturvitenskap, teknologi, datafag, matematikk, økonomi og med fag der matematikk er et naturlig redskap Du bør ha 1MX som bakgrunn Du utvikler analytiske evner og vurderinger + grunnleggende matematiske ferdigheter Matematikk 2MX og 3MX

23  Faget gir en bred orientering om matematiske idéer som har betydning innenfor journalistikk, samfunnsfag, økonomi, kunst og håndverk og undervisning  Egner seg for deg som vil spesialisere deg i andre fag, men som likevel har behov for matematiske kunnskaper Matematikk 2MZ og 3MZ (3+5) Matematikk 2MZ og 3MZ (3+5)

24 Nye opptakskrav fra 2005 Realfag ved universitet og høyskoler krever 2MX eller 3MZ og 3KJ / 3BI / 3FY

25 Sammensetning av fag Matematikk (5 + 5) Fysikk ( 5 + 5) Kjemi ( 3 + 5) 28 timer studieretningsfag - stor fordypning Matematikk (5 + 5) Fysikk ( 5 + 5) 20 timer studieretningsfag

26 Sammensetning av fag Matematikk ( 5 + 5) Biologi (3 + 5) Kjemi ( 3 + 5) 26 timer studieretningfag Poeng: Du får et ½ tilleggspoeng for hvert realfag Full fordypning i realfag (28t) gir 2 ekstrapoeng

27 Hva er viktig å legge vekt på når du skal velge fag?  Velg fag du er interessert i.  Dersom du har bestemt deg for en bestemt utdannelse, må du undersøke om det er bestemte fag du må eller bør velge.  Det er en fordel å velge fag som støtter hverandre.  Godt valg!!


Laste ned ppt "Realfag ved Bergen Katedralskole Hva er realfag?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google