Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHOs kompetansebarometer 2015 Regionale tall fra 2. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kristoffer Rørstad Espen Solberg Tilleggsleveranse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHOs kompetansebarometer 2015 Regionale tall fra 2. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kristoffer Rørstad Espen Solberg Tilleggsleveranse."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHOs kompetansebarometer 2015 Regionale tall fra 2. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kristoffer Rørstad Espen Solberg Tilleggsleveranse til NHO 27. mars 2015 – revidert 10. april

2 Kort om kompetansebarometeret Lansering av NHOs kompetansebarometer Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar bedrifter ble spurt og har svart (svarprosent 31%) Relativt jevn fordeling på region, landsforening og bedriftsstørrelse Representativ for NHOs medlemsmasse, men ikke for hele norsk nærings- og arbeidsliv Bedriftsstørrelse har stor betydning på flere områder

3 Hva har vi spurt om? Lansering av NHOs kompetansebarometer Udekket kompetansebehov: Omfang, konsekvenser og strategier ≈ 2014 Kompetansebehov etter yrker, utdanningstype og utdanningsnivå Tilleggsspørsmål om yrkesfag og ingeniørfag Bachelorutdanning og egenskaper i arbeidslivet Former for samarbeid mellom bedrifter og universiteter og høgskoler

4 «I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag?» Andel NHO-bedrifter etter grad av behov per region Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20154

5 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har tapt kunder eller markedsandeler…?» Andel bedrifter av de som hadde et udekket kompetansebehov (N=3216) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20155

6 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har tapt kunder eller markedsandeler…?» Andel bedrifter av alle per region (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20156

7 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten…?» Andel bedrifter av de som hadde et udekket kompetansebehov (N=3216) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20157

8 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten…?» Andel bedrifter av alle per region (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20158

9 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har redusert virksomheten…?» Andel bedrifter av de som hadde et udekket kompetansebehov (N=3216) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20159

10 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har redusert virksomheten…?» Andel bedrifter av alle per region (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

11 «Vil muligheten til nettbasert utdanning øke sannsynligheten for at bedriften legger til rette for formell kompetanseheving for ansatte?» Svar per region i NHO Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

12 «I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å heve kompetanse blant de ansatte gjennom å legge til rette for at ansatte tar fag-/svennebrev?» Svar per region i NHO. Andel av bedrifter som vil heve ansattes kompetanse (N=2676) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

13 «I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å heve kompetanse blant de ansatte gjennom å legge til rette for at ansatte tar fagskoleutdanning?» Svar per region i NHO. Andel av bedrifter som vil heve ansattes kompetanse (N=2676) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

14 «Hvilke av disse yrkesgruppene antar du vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene?». Tall for NHO nasjonalt (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

15 Andel bedrifter i hver region som oppgir at håndverkere vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

16 Andel bedrifter i hver region som oppgir at sivilingeniører/ingeniører vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

17 Andel bedrifter i hver region som oppgir at medarbeidere/funksjonærer vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

18 Andel bedrifter i hver region som oppgir at salgs- og serviceyrker vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

19 Andel bedrifter i hver region som oppgir at ledere/direktører vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

20 Andel bedrifter i hver region som oppgir at industriarbeidere vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

21 Andel bedrifter i hver region som oppgir at IT-konsulenter/teknikere vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

22 Andel bedrifter i hver region som oppgir at økonomirådgivere vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

23 «I hvilken grad antar du at bedriften har behov for følgende fagkompetanse de neste fem årene?». Tall for NHO nasjonalt (N=5685) Lansering av NHOs kompetansebarometer

24 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen håndverksfag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

25 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen ingeniørfag og tekniske fag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

26 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen samfunnsfag, juridiske, økonomiske og adm. fag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

27 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen matematikk/naturvitenskapelige fag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

28 «I hvilken grad antar du at bedriften har behov for å rekruttere personale med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?». Tall for NHO nasjonalt (N=5685) Lansering av NHOs kompetansebarometer

29 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med utdanning fra videregående skole yrkesfag de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

30 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med fagskoleutdanning de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

31 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med bachelorgrad de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

32 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med mastergrad de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

33 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med doktorgrad de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor og noen grad Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

34 Lansering av NHOs kompetansebarometer «Hvilke typer av yrkesfaglig utdanning antar du at bedriften har behov for de neste fem årene?». Tall for NHO nasjonalt (N=5685)

35 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen bygg og anleggsteknikk (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

36 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen teknikk og industriell produksjon (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

37 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen elektrofag (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

38 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen service- og samferdselsfag (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

39 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen restaurant og matfag (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

40 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen design og håndverksfag (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

41 Andel NHO-bedrifter per region som svarer at de har konkret behov for ingeniører. Andel av alle bedrifter (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

42 «Hvilke ingeniørutdanninger antar du at bedriften har behov for de neste fem årene?». Andel av alle bedrifter (N=5685) Lansering av NHOs kompetansebarometer

43 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere byggingeniører (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

44 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere elektroingeniører (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

45 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere maskiningeniører (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

46 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere prosessingeniører (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

47 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere dataingeniører (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

48 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere HMS-ingeniører (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

49 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere kjemiingeniører (N=5685) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

50 Andel bedrifter med ingeniørbehov som vektlegger at kandidaten har fagbrev/yrkesfaglig utdanning forut ingeniørutdanning per region. Av bedrifter med konkret ingeniørbehov (N=2190) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

51 Andel bedrifter med ingeniørbehov som vektlegger at kandidaten har fagskoleutdanning forut ingeniørutdanning, per region. Av bedrifter med konkret ingeniørbehov (N=2190) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

52 Andel bedrifter med ingeniørbehov som vektlegger lærested ved ansettelse av ingeniører, per region. Av bedrifter med konkret ingeniørbehov (N=2190) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

53 Andel bedrifter med som mener at universitets- og høgskolestudier kan bli styrket ved at gjesteforelesere fra næringslivet. Av bedrifter som fikk spørsmålet (N=2364) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

54 Andel bedrifter med som mener at universitets- og høgskolestudier kan bli styrket ved at bachelor-/masteroppgave skrives i samarbeid med en bedrift. Av bedrifter som fikk spørsmålet (N=2364) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

55 Andel bedrifter med som mener at universitets- og høgskolestudier kan bli styrket ved at studenter har praksis i en bedrift. Av bedrifter som fikk spørsmålet (N=2364) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

56 Andel bedrifter med som mener at universitets- og høgskolestudier kan bli styrket ved samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner om innholdet i ulike studier. Av bedrifter som fikk spørsmålet (N=2364) Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer

57 Resultater fra NIFUs undersøkelse om kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter


Laste ned ppt "NHOs kompetansebarometer 2015 Regionale tall fra 2. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kristoffer Rørstad Espen Solberg Tilleggsleveranse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google