Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHOs kompetansebarometer 2015 Regionale tall fra 2. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kristoffer Rørstad Espen Solberg Tilleggsleveranse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHOs kompetansebarometer 2015 Regionale tall fra 2. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kristoffer Rørstad Espen Solberg Tilleggsleveranse."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHOs kompetansebarometer 2015 Regionale tall fra 2. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kristoffer Rørstad Espen Solberg Tilleggsleveranse til NHO 27. mars 2015 – revidert 10. april 2015 10.03.2015

2 Kort om kompetansebarometeret 18.03.2015Lansering av NHOs kompetansebarometer 20152 Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18 286 bedrifter ble spurt og 5 685 har svart (svarprosent 31%) Relativt jevn fordeling på region, landsforening og bedriftsstørrelse Representativ for NHOs medlemsmasse, men ikke for hele norsk nærings- og arbeidsliv Bedriftsstørrelse har stor betydning på flere områder

3 Hva har vi spurt om? 18.03.2015Lansering av NHOs kompetansebarometer 20153 Udekket kompetansebehov: Omfang, konsekvenser og strategier ≈ 2014 Kompetansebehov etter yrker, utdanningstype og utdanningsnivå Tilleggsspørsmål om yrkesfag og ingeniørfag Bachelorutdanning og egenskaper i arbeidslivet Former for samarbeid mellom bedrifter og universiteter og høgskoler

4 «I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag?» Andel NHO-bedrifter etter grad av behov per region 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20154

5 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har tapt kunder eller markedsandeler…?» Andel bedrifter av de som hadde et udekket kompetansebehov (N=3216) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20155

6 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har tapt kunder eller markedsandeler…?» Andel bedrifter av alle per region (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20156

7 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten…?» Andel bedrifter av de som hadde et udekket kompetansebehov (N=3216) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20157

8 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten…?» Andel bedrifter av alle per region (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20158

9 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har redusert virksomheten…?» Andel bedrifter av de som hadde et udekket kompetansebehov (N=3216) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 20159

10 «I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har redusert virksomheten…?» Andel bedrifter av alle per region (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201510

11 «Vil muligheten til nettbasert utdanning øke sannsynligheten for at bedriften legger til rette for formell kompetanseheving for ansatte?» Svar per region i NHO 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201511

12 «I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å heve kompetanse blant de ansatte gjennom å legge til rette for at ansatte tar fag-/svennebrev?» Svar per region i NHO. Andel av bedrifter som vil heve ansattes kompetanse (N=2676) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201512

13 «I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å heve kompetanse blant de ansatte gjennom å legge til rette for at ansatte tar fagskoleutdanning?» Svar per region i NHO. Andel av bedrifter som vil heve ansattes kompetanse (N=2676) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201513

14 «Hvilke av disse yrkesgruppene antar du vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene?». Tall for NHO nasjonalt (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201514

15 Andel bedrifter i hver region som oppgir at håndverkere vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201515

16 Andel bedrifter i hver region som oppgir at sivilingeniører/ingeniører vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201516

17 Andel bedrifter i hver region som oppgir at medarbeidere/funksjonærer vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201517

18 Andel bedrifter i hver region som oppgir at salgs- og serviceyrker vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201518

19 Andel bedrifter i hver region som oppgir at ledere/direktører vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201519

20 Andel bedrifter i hver region som oppgir at industriarbeidere vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201520

21 Andel bedrifter i hver region som oppgir at IT-konsulenter/teknikere vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201521

22 Andel bedrifter i hver region som oppgir at økonomirådgivere vil utgjøre sentral kompetanse for bedriften de neste fem årene 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201522

23 «I hvilken grad antar du at bedriften har behov for følgende fagkompetanse de neste fem årene?». Tall for NHO nasjonalt (N=5685) 18.03.2015Lansering av NHOs kompetansebarometer 201523

24 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen håndverksfag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201524

25 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen ingeniørfag og tekniske fag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201525

26 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen samfunnsfag, juridiske, økonomiske og adm. fag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201526

27 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for fagkompetanse innen matematikk/naturvitenskapelige fag de neste fem år…?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201527

28 «I hvilken grad antar du at bedriften har behov for å rekruttere personale med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?». Tall for NHO nasjonalt (N=5685) 18.03.2015Lansering av NHOs kompetansebarometer 201528

29 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med utdanning fra videregående skole yrkesfag de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201529

30 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med fagskoleutdanning de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201530

31 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med bachelorgrad de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201531

32 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med mastergrad de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor eller noen grad 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201532

33 «I hvilken grad antar du at bedriften vil ha behov for å rekruttere personale med doktorgrad de neste fem årene?» Andel NHO-bedrifter per region som svarer stor og noen grad 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201533

34 18.03.2015Lansering av NHOs kompetansebarometer 201534 «Hvilke typer av yrkesfaglig utdanning antar du at bedriften har behov for de neste fem årene?». Tall for NHO nasjonalt (N=5685)

35 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen bygg og anleggsteknikk (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201535

36 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen teknikk og industriell produksjon (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201536

37 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen elektrofag (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201537

38 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen service- og samferdselsfag (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201538

39 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen restaurant og matfag (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201539

40 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen design og håndverksfag (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201540

41 Andel NHO-bedrifter per region som svarer at de har konkret behov for ingeniører. Andel av alle bedrifter (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201541

42 «Hvilke ingeniørutdanninger antar du at bedriften har behov for de neste fem årene?». Andel av alle bedrifter (N=5685) 18.03.2015Lansering av NHOs kompetansebarometer 201542

43 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere byggingeniører (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201543

44 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere elektroingeniører (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201544

45 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere maskiningeniører (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201545

46 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere prosessingeniører (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201546

47 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere dataingeniører (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201547

48 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere HMS-ingeniører (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201548

49 Andel NHO-bedrifter per region som har behov for å rekruttere kjemiingeniører (N=5685) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201549

50 Andel bedrifter med ingeniørbehov som vektlegger at kandidaten har fagbrev/yrkesfaglig utdanning forut ingeniørutdanning per region. Av bedrifter med konkret ingeniørbehov (N=2190) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201550

51 Andel bedrifter med ingeniørbehov som vektlegger at kandidaten har fagskoleutdanning forut ingeniørutdanning, per region. Av bedrifter med konkret ingeniørbehov (N=2190) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201551

52 Andel bedrifter med ingeniørbehov som vektlegger lærested ved ansettelse av ingeniører, per region. Av bedrifter med konkret ingeniørbehov (N=2190) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201552

53 Andel bedrifter med som mener at universitets- og høgskolestudier kan bli styrket ved at gjesteforelesere fra næringslivet. Av bedrifter som fikk spørsmålet (N=2364) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201553

54 Andel bedrifter med som mener at universitets- og høgskolestudier kan bli styrket ved at bachelor-/masteroppgave skrives i samarbeid med en bedrift. Av bedrifter som fikk spørsmålet (N=2364) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201554

55 Andel bedrifter med som mener at universitets- og høgskolestudier kan bli styrket ved at studenter har praksis i en bedrift. Av bedrifter som fikk spørsmålet (N=2364) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201555

56 Andel bedrifter med som mener at universitets- og høgskolestudier kan bli styrket ved samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner om innholdet i ulike studier. Av bedrifter som fikk spørsmålet (N=2364) 27.03.2015Regionale tall fra NHOs kompetansebarometer 201556

57 www.nifu.no Resultater fra NIFUs undersøkelse om kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter


Laste ned ppt "NHOs kompetansebarometer 2015 Regionale tall fra 2. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kristoffer Rørstad Espen Solberg Tilleggsleveranse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google