Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MY World 2015 jci.no/myworld worldwewant2015.org.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MY World 2015 jci.no/myworld worldwewant2015.org."— Utskrift av presentasjonen:

1 MY World 2015 jci.no/myworld worldwewant2015.org

2 I denne presentasjonen finner du informasjon om følgende
Hva MY World er Tips som kan bidra til å engasjere ditt lokalsamfunn til å bidra til MY World Motiverende uttalelser fra ledere, som kan bidra til å holde alle deler av samfunnet ansvarlige for og bidra til å nå de prioriteringene samfunnet vårt kommer frem til.

3 FNs tusenårsmål - forløperen til MY World

4 FNs tusenårsmål (Millenium Development Goals)
FNs oppskrift på hvordan man skal bekjempe fattigdom i verden. 8 FELLES MÅL som FN skal få til innen 2015 Et barn av TUSENÅRSTOPPMØTET (MILLENIUM SUMMIT) i Tusenårsmålene er en oppsummering av mange toppmøter som fant sted I regi av FN på 90-tallet. Signert av ALLE MEDLEMSLANDENE I FN Representerer noe nytt fordi de er KONKRETE, TIDSBESTEMTE OG MÅLBARE En viktig rettesnor for nasjonale myndigheter, FN og andre organisasjoner som jobber for å REDUSERE FATTIGDOM I VERDEN

5 FNs tusenårsmål Består av åtte mål med 18 delmål og 48 indikatorer, som gjør målene målbare. Det overordnede målet er mål nummer 1: HALVERE ANDELEN MENNESKER SOM LEVER UNDER ÉN DOLLAR OM DAGEN

6 FNs tusenårsmål 1. Halvere ekstrem fattigdom
2. Sikre utdanning for alle 3. Styrke kvinners stilling 4. Redusere barnedødeligheten 5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet 6. Stoppe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødelige sykdommer 7. Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann 8. Bygget et globalt partnerskap for utvikling (kontinuerlig)

7 Tusenårsmålene - oppnåelse
1. Halvere ekstrem fattigdom (100%) 2. Sikre utdanning for alle (50%) 3. Styrke kvinners stilling (90%) 4. Redusere barnedødeligheten (70%) 5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet (60%) 6. Stoppe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødelige sykdommer (100%) 7. Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann (100%) 8. Bygget et globalt partnerskap for utvikling (kontinuerlig)

8 FN tusenårsmål: Resursser og info
Her finner du mer informasjon om FNs tusenårsmål Hva er FNs Tusenårsmål - Link til FNs offisielle norske nettside og hovedside for tusenårsmålene (se hvor langt man har kommet) UN Millenium Goals - FNs engelskspråklige informasjonsside om tusenårsmålene

9 Kort om Junior Chamber International
Junior Chamber International Norway – JCI Norway – er en frivillig organisasjon og del av det internasjonale nettverket Junior Chamber International. Organisasjonen ønsker å skape positive endringer i samfunnet gjennom medlemmenes personlige utvikling. Læring gjennom praktisk ledertrening er et nøkkelord for foreningens aktiviteter. JCI feirer i 2015 sitt 100-årsjubileum. JCI Norway er politisk og religiøst nøytralt.

10 Kort om Junior Chamber International
JCI tilbyr utviklingsmuligheter innen fire hovedområder: Individ:  Personlig utvikling, kurs og treninger Ledelse, næringsliv og entreprenørskap Internasjonale relasjoner Samfunn og prosjekter Alt i et trygt og sosialt fellesskap.

11 Hvorfor MY World? Det er flere årsaker, to av de er
Nye utfordringer – behov for nye løsninger Ikke alle tusenårsmålene er nådd

12 Ban Ki-moon - United Nations Secretary-General
I want this to be the most inclusive global development agenda the world has ever known. Ban Ki-moon - United Nations Secretary-General JCI has been absolutely essential in helping to drive MY World votes around the world. As active citizens and young leaders, we are counting on you to take action and be part of the journey of building the World We Want. Corinne Woods - Director, UN Millennium Campaign As young active citizens committed to creating a better world, now is the time to take action by sharing our voices and the voices of people around the world in the formulation of the post development agenda. Shine Bhaskaran – JCI 2014 World President

13 26. september 2014, signerte JCI og FNs tusenårskampanje en “Memorandum of Understanding” hvor de lovet å arbeide sammen for å: Motivere unge mennesker til å handle og skape bærekraftige resultater ved hjelp av JCI Active Citizen Framework (JCI sitt rammeverk for prosjektstyring) innen ett år etter fristen av tusenårsmålene går ut. Styrke ungdom og engasjere JCI-medlemmer til å skape bærekraftige løsninger som støtter opp under den post-2015 globale utviklingsagendaen. Investere i fremtidige generasjoner gjennom et globalt ungdomsfond for engasjement, noe som vil bidra med ressurser og styrke de kollektive handlingene til JCI-medlemmer og unge i å fremme utviklingsagendaen etter 2015. Sammen kan JCI og MY World bidra til at unge sin stemme, uavhengig bakgrunn, kan bli hørt i den globale utviklingen av samfunnet.

14 HVA? MY World er en global undersøkelse for innbyggerne ledet av FN og deres partnere (f.eks. JCI).
HVORDAN? MY World spør deltakerne om hvilke seks av de seksten mulige svaralternativene de tror vil bidra til å gjøre den største forskjellen i deres liv. HVORFOR? MY World sitt mål er å samle folkets stemmer, prioriteter og syn, slik at de globale lederne kan bli informert om dette før de begynner på prosessen med å definere den nye agendaen for utvikling i verden.

15 UTFORDRINGEN: Fra nå og frem til midten av september ønsker vi at så mange som mulig deltar i spørreundersøkelsen MY World. MÅLET: Å samle inn 10 millioner stemmer (på verdensbasis) innen september 2015. DETTE OPPNÅR VI: Ved at enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, privat næringsliv og det offentlige i samfunnet samler seg og samarbeider, bidrar til at vi sammen kan skape løsninger som forener, varer og bidrar til å skape en bedre verden.

16 Dette må du gjøre for å delta og bli hørt
Besøk Velg 6 av de (totalt 16) sakene som er viktigst for deg Det er ikke noe behov for å registrere eller legge igjen e-post og personalia Undersøkelsen tar ca 3-5 minutter å gjennomføre.

17 Bidra: Delta i undersøkelsen
Hvis du ikke allerede har gjort det, ta del I MY World undersøkelsen i dag! (Akkurat nå!) Bidra med din stemme på Vi ber om at alle benytter til å avgi sin stemme. På den måten kan vi I JCI Norway få statistikk på hvor mange vi har nådd ut til. Undersøkelsen er anonym og vi registrere ikke data utover antall svar og valg av svaralternativer.

18 Se hvilke data vi har registrert
Etter at du har fyllt ut undersøkelsen kan du: Se resultatene og analysere stemmene JCI Norway har samlet inn Klikk deg inn på Analyser hva medlemmer av JCI Norway og våre deltakere i undersøkelsen opplever at er deres viktigste prioriteringer på:

19 Viktig: Stem innen 15. september
Medlemmene av FN møtes i slutten av september 2015 for å ta beslutninger på hva som skal være prioriteringene de neste 15 årene. De vil få resultatene av MY World når de møtes. Din stemme kan være med på å gjøre en forskjell Besøk MY World sin YouTube-kanal for mer informasjon og videoer Stem på

20 Kontakt JCI Norway for mer informasjon: post@jci.no
Takk! Kontakt JCI Norway for mer informasjon:


Laste ned ppt "MY World 2015 jci.no/myworld worldwewant2015.org."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google