Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRIMINALITET SAM 1 Forelesninger uke 39 2009 Arnbjørg Engenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRIMINALITET SAM 1 Forelesninger uke 39 2009 Arnbjørg Engenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 KRIMINALITET SAM 1 Forelesninger uke 39 2009 Arnbjørg Engenes

2 Forelesningsdisposisjon Om Nils Christies pensumbok Sosialkonstruksjonisme Hva er kriminalitet? Nytteverdi av mafia og terrorisme? Michel Foucault Thomas Mathiesen

3 HVA ER KRIMINALITET? Christies utgangspunkt: KRIMINALITET FINNES IKKE! Handlinger finnes.

4 SOSIALKUNSTRUKSJONISTISK PERSPEKTIV = vitenskapsteoretisk ståsted: Virkeligheten er sosialt konstruert ***************************************** ”Kjennetegn ved et objekt er ikke egenskaper ved objektet, men sosiale og kulturelle praksiser” ********************************** Anvendt på kriminologifeltet  Kriminalitet: en innfallsvinkel til å beskrive samfunnet

5 Mer om Christies perspektiv Kriminalitetsfrie områder Rensing i det offentlige rom Hvordan får vi barn til å slutte med å bygge hytter i trærne? Christie: ”Gi dem lønn for det!”

6 MAFIAENS NYTTEVERDI Mafiaens nytteverdi: Nyttig for hvem? Hvordan? Mafiabegrepet: definisjon? Hvorfor er det viktig? Demonisering/Fiendebilder Legitimering

7 Dvs Mafiaen = kulturprodukt! Forts.: Nytteverdien av terrorister? For hvem? Hvordan? Etc.

8 MICHEL FOUCAULT Makt Fengselssystemets fremvekst ”Nytteorientert dressur” Fengselets suksess: spesifisering av en ”kriminalitet”! (inkl. produksjon av forbryteren som et patologisk subjekt !

9 Fengselssystemets fremvekst: ”Offentlig tortur og henrettelser  Innestengning” (Michel Foucault)

10 THOMAS MATHIESEN Den store innesperringen Annen individualpreventiv virkning? Allmennprevensjon som paradigme Fengslenes funksjoner

11 Virker fengsel rehabiliterende? ”Straffens forbedrende virkning er en illusjon!” (Thomas Mathiesen)

12 ZYGMUNT BAUMAN Fremmedgjøring: manglende kjennskap  stereotypier Innesperring – alternativ til arbeid? Fengsler som utelukkelsesfabrikker – ”for folk som er blitt vant til sin status som utelukket” Fengsler rehabiliterer ikke, forebygger ikke, avskrekker ikke!

13 Tips til videre lesning Christie, Nils (2000): Kriminalitetskontroll som industri. Oslo: Universitetsforlaget. Foucault, Michel (1999): Overvåkning og straff. Oslo: Gyldendal. Mathiesen, Thomas (2007): Kan fengsel forsvares? Oslo: Pax. Sandberg, Sveinung og Willy Pedersen (2006 ): Gatekapital. Oslo: Universitetsforlaget.


Laste ned ppt "KRIMINALITET SAM 1 Forelesninger uke 39 2009 Arnbjørg Engenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google