Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FILOSOFI - IDRETTSFILOSOFI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FILOSOFI - IDRETTSFILOSOFI"— Utskrift av presentasjonen:

1 FILOSOFI - IDRETTSFILOSOFI
FILOSOFI (gresk opprinnelse) filos = venn, kjærlighet sofia = visdom FILOSOFI = KJÆRLIGHETEN TIL VISDOM/ERKJENNELSE (filosof = den som elsker erkjennelse) thomas moser/HVE-LU Moser/HVE

2 FILOSOFI – NÆRMERE BESTEMMELSE AV BEGREPET
Filosofi betyr å tenke eller reflektere over menneskets og verdens ”egentlige vesen” (det værende) ut over enkeltvitenskaper gjennom å gå i dybden, uten å ”måle” Men det finnes regler og metoder, måter å gjøre det på … thomas moser/HVE-LU

3 SENTRALE OMRÅDER INNEN FILOSOFIEN
FILOSOFISK ANTROPOLOGI Hva er mennesket? Hva er kroppen/legemet? Hvordan forholder kropp og sjel seg til hverandre? ETIKK MORALFILOSOFI Hva er rett og galt? Hvordan bør mennesker leve? LOGIKK Hva er allmenngyldige lover for tenking? Hvilke regler fører en fra bestående utsagn fram til nye utsagn? ESTETIKK Hva er det skjønne? Hva gjør at noe er estetisk verdifylt? ERKJENNELSES-TEORI Hva er kunnskap? Hva har alt kunnskap til felles? Hvilke former for erkjennelse finnes? METAFYSIKK Hva står bak den bevisste opplevelsen (sansing/ erfaring)? Ontologi: Hva er det værende? (”vesen av det værende?) thomas moser/HVE-LU

4 FILOSOFI SOM VITENSKAP KAN SES PÅ TO MÅTER …
Som en rekke deldisipliner (antropologi, etikk, estetikk, vitenskapsteori og erkjennelsesteori, logikk, metafysikk, … Virkelighetsområder som bli gjenstand for filosofien (rettsfilosofi, religionsfilosofi, språkfilosofi, naturfilosofi, politisk filosofi, idrettsfilosofi thomas moser/HVE-LU

5 IDRETTSFILOSOFI IDRETTSFILOSOFI KAN VÆRE ET
EMNE INNEN ANVENDT FILOSOFI ”Filosofi om idrett - bevegelse - kropp” KAN VÆRE ET TEORIFELT INNEN IDRETTSVITENSKAP ”PRAKTISK” FILOSOFI I IDRETTEN (for eksempel trenerens menneskesyn eller lærerens syn på prestasjon, lek, samhandling …) thomas moser/HVE-LU

6 EKSEMPEL PÅ ”ENKELTE” IDRETTSFILOSOFISKE SPØRSMÅL
Hva betyr idretten for mennesket i dagens samfunn? (for eksempel ekstremsport) Er barneidrett moralsk forsvarlig? Hva er en fin kropp? Hva er en vakker bevegelse? Er høydetrening doping? Er inntektene av fotballproffene umoralsk? thomas moser/HVE-LU

7 Estetikk Fra gresk: aisthesis = sansekunnskap.
Filosofisk vitenskap som opprinnelig gjaldt læren om det skjønne i kunsten. «læren om det vakre». I dag: menneskers bruk og opplevelse av omgivelser (”sanselighetslære”). Estetiske kvaliteter har betydning når det gjelde utforming av det fysiske miljøet (bygninger, rom, arealer, …) thomas moser/HVE-LU


Laste ned ppt "FILOSOFI - IDRETTSFILOSOFI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google