Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thomas moser/HVE-LU FILOSOFI - IDRETTSFILOSOFI  FILOSOFI (gresk opprinnelse) filos = venn, kjærlighet sofia = visdom  FILOSOFI = KJÆRLIGHETEN TIL VISDOM/ERKJENNELSE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thomas moser/HVE-LU FILOSOFI - IDRETTSFILOSOFI  FILOSOFI (gresk opprinnelse) filos = venn, kjærlighet sofia = visdom  FILOSOFI = KJÆRLIGHETEN TIL VISDOM/ERKJENNELSE."— Utskrift av presentasjonen:

1 thomas moser/HVE-LU FILOSOFI - IDRETTSFILOSOFI  FILOSOFI (gresk opprinnelse) filos = venn, kjærlighet sofia = visdom  FILOSOFI = KJÆRLIGHETEN TIL VISDOM/ERKJENNELSE (filosof = den som elsker erkjennelse)

2 thomas moser/HVE-LU FILOSOFI – NÆRMERE BESTEMMELSE AV BEGREPET Filosofi betyr å tenke eller reflektere  over menneskets og verdens ”egentlige vesen” (det værende)  ut over enkeltvitenskaper  gjennom å gå i dybden, uten å ”måle” Men det finnes regler og metoder, måter å gjøre det på …

3 thomas moser/HVE-LU SENTRALE OMRÅDER INNEN FILOSOFIEN FILOSOFISK ANTROPOLOGI Hva er mennesket? Hva er kroppen/legemet? Hvordan forholder kropp og sjel seg til hverandre? ETIKK MORALFILOSOFI Hva er rett og galt? Hvordan bør mennesker leve? LOGIKK Hva er allmenngyldige lover for tenking? Hvilke regler fører en fra bestående utsagn fram til nye utsagn? ESTETIKK Hva er det skjønne? Hva gjør at noe er estetisk verdifylt? ERKJENNELSES- TEORI Hva er kunnskap? Hva har alt kunnskap til felles? Hvilke former for erkjennelse finnes? METAFYSIKK Hva står bak den bevisste opplevelsen (sansing/ erfaring)? Ontologi: Hva er det værende? (”vesen av det værende?)

4 thomas moser/HVE-LU FILOSOFI SOM VITENSKAP KAN SES PÅ TO MÅTER …  Som en rekke deldisipliner (antropologi, etikk, estetikk, vitenskapsteori og erkjennelsesteori, logikk, metafysikk, …  Virkelighetsområder som bli gjenstand for filosofien (rettsfilosofi, religionsfilosofi, språkfilosofi, naturfilosofi, politisk filosofi, idrettsfilosofi

5 thomas moser/HVE-LU IDRETTSFILOSOFI IDRETTSFILOSOFI KAN VÆRE ET EMNE INNEN ANVENDT FILOSOFI ”Filosofi om idrett - bevegelse - kropp” KAN VÆRE ET TEORIFELT INNEN IDRETTSVITENSKAP ”PRAKTISK” FILOSOFI I IDRETTEN (for eksempel trenerens menneskesyn eller lærerens syn på prestasjon, lek, samhandling …)

6 thomas moser/HVE-LU EKSEMPEL PÅ ”ENKELTE” IDRETTSFILOSOFISKE SPØRSMÅL  Hva betyr idretten for mennesket i dagens samfunn? (for eksempel ekstremsport)  Er barneidrett moralsk forsvarlig?  Hva er en fin kropp?  Hva er en vakker bevegelse?  Er høydetrening doping?  Er inntektene av fotballproffene umoralsk?

7 thomas moser/HVE-LU Estetikk  Fra gresk: aisthesis = sansekunnskap.  Filosofisk vitenskap som opprinnelig gjaldt læren om det skjønne i kunsten. «læren om det vakre».  I dag: menneskers bruk og opplevelse av omgivelser (”sanselighetslære”).  Estetiske kvaliteter har betydning når det gjelde utforming av det fysiske miljøet (bygninger, rom, arealer, …)


Laste ned ppt "Thomas moser/HVE-LU FILOSOFI - IDRETTSFILOSOFI  FILOSOFI (gresk opprinnelse) filos = venn, kjærlighet sofia = visdom  FILOSOFI = KJÆRLIGHETEN TIL VISDOM/ERKJENNELSE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google