Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Finansbarometer 2015 © TNS Norsk Finansbarometer 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Finansbarometer 2015 © TNS Norsk Finansbarometer 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS Norsk Finansbarometer 2015

2 © TNS Om Norsk Finansbarometer 2015 2 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med Finans Norge innenfor markedene bank, skadeforsikring og pensjon/sparing. Undersøkelsen kartlegger, dokumenterer og observerer over tid aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2015 omfatter 3166 intervju gjennomført i ukene 2 til og med 3 2015, blant befolkningen 18 år+. Denne rapporten tar for seg det norske skadeforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2004. Alle grafer viser %, med mindre det er oppgitt annerledes

3 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 3 Hvilke forhold er av betydning for deg når det gjelder ditt inntrykk av ulike skadeforsikringsselskap?

4 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 4 Har du kjøpt noen av de forsikringer du i dag har på nett (dvs. at du fullførte selve kjøpet på nett)?

5 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 5 Hvilke av disse har du kjøpt på denne måten? ALLE SOM HAR KJØPT PÅ NETT

6 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 6 Topp 2 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

7 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 7 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett?

8 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 8 Hvor vanskelig eller lett ville du oppleve det å bytte skadeforsikringsselskap?

9 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 9 Hvordan vil du vurdere skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme eller anseelse?

10 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 10 Hvor mye av hver hundrelapp innbetalt i premie til skadeforsikringsselskapene i 2014 tror du gikk ut igjen i form av erstatninger?

11 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 11 På hvilke forsikringsprodukter tror du det er mest vanlig å svindle?

12 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS Har du samlerabatt i ett av selskapene du er kunde hos? 12 Total base: 2015 n=2928

13 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS Har du byttet ditt hoveselskap innen skadeforsikring i løpet av det siste året? 13

14 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 14 Før du byttet forsikringsselskap, informerte du tidligere forsikringsselskap om at du hadde planer om å bytte forsikringsleverandør? ALLE SOM HAR BYTTET

15 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 15 Tok selskapet du byttet til kontakt med deg før du bestemte deg for å bytte? ALLE SOM HAR BYTTET

16 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 16 Gjorde selskapet et aktivt forsøk på å forhindre at du byttet? ALLE SOM HAR BLITT KONTAKTET IFM BYTTET

17 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS Har du en fast kontaktperson i ditt/dine forsikringsselskap? 17 Total base: 2015 n=2953

18 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 18 Har du meldt et eller flere forsikringstilfeller (f.eks skade, ulykke, tyveri e.l) til et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 år?

19 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 19 Hvor fornøyd er du med skadeforsikringsselskapets behandling av ditt siste forsikringstilfelle (f.eks skade, ulykke, tyveri e.l)? ALLE SOM HAR MELDT SKADE

20 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 20 Fikk du utbetalt erstatning? ALLE SOM HAR HATT SKADE

21 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 21 Synes du at erstatningen du fikk var passende? ALLE SOM HAR FÅTT ERSTATNING

22 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 22 Kjenner du til at du kan flytte dine skadeforsikringer med en måneds varsel?

23 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 23 Hvor mye av hver hundrelapp innbetalt i premie til skadeforsikrings- selskapene i 2014 tror du gikk ut igjen i form av erstatninger?

24 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS Hvilke av følgende skadeprodukter har du i ditt hovedselskap? 24 Total base: 2015 n=2904

25 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS Hvilke skadeprodukter har du i andre forsikringselskap? 25 Total base: 2015 n=983 ALLE SOM HAR FLERE SELSKAP

26 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 26 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett?

27 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 27 I hvilken grad foretrekker du ditt hovedselskap fremfor et annet forsikringsselskap?

28 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 28 Hvor vanskelig eller lett ville du oppleve det å bytte skadeforsikringsselskap?

29 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS Hvor lenge har du vært kunde i ditt hovedselskap? 29 Total base: 2015 n=2925

30 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 30 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

31 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 31 ©TNS 2014 Topp 2 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

32 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 32 'Personer som ut fra helsetilstand eller livsstil vet at de har vesentlig høyere risiko enn gjennomsnittet for å bli uføre eller å dø, bør betale mer enn gjennomsnittet når de skal tegne forsikring, og i noen tilfeller ikke få tegne forsikring '

33 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 33 Du har oversikt over hva du får i samlet pensjon (folketrygd og pensjonsforsikring)

34 Norsk Finansbarometer 2015 © TNS 34 Hvordan vil du vurdere skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme eller anseelse?


Laste ned ppt "Norsk Finansbarometer 2015 © TNS Norsk Finansbarometer 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google