Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Engelsk bachelor Valg av fordypning og 40-gruppe (støttegruppe). Hvor og når skal du reise på utveksling?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Engelsk bachelor Valg av fordypning og 40-gruppe (støttegruppe). Hvor og når skal du reise på utveksling?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte Engelsk bachelor Valg av fordypning og 40-gruppe (støttegruppe). Hvor og når skal du reise på utveksling?

2 Veien videre etter ditt første år: Lag en plan for deg selv: –Hvilken fagdisiplin ønsker du å fordype deg i? –Skal jeg studere i utlandet? Såklart! –Hvilken støttegruppe (40-gruppe) ønsker jeg å studere? –Hva slags emner ønsker jeg å ta i mine frie emner? –Skal jeg gå videre på master? Hva må jeg da gjøre?

3 Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger * Engelsk Språk * Engelskspråklig Litteratur * Britisk områdestudier Valg av fordypning (og dermed 80 gruppa) bestemmer hvilke masterprogram du kan søke på. Alle tre fordypninger har hvert sitt studieløp som det er viktig å sette seg inn i.

4 Studieløp for engelsk språk.

5 Det første året av bachelorgraden: –har gitt grunnleggende kunnskaper om engelsk som et lingvistisk system –har gjort deg bedre til å snakke og skrive engelsk –har vist deg noen systematiske forskjeller mellom engelsk og norsk –Innsikter som er svært viktige for engelsklærere Hvorfor velge engelsk språk?

6 MEN: kursene har i liten grad –gitt innsikt i forskjellige teorier om fonetikk og grammatikk –problematisert emner innenfor engelsk språk –sett på variasjon og ulikheter –satt moderne engelsk i et historisk perspektiv –vist deg hvordan du kan drive forskning på engelsk språk

7 Områder du kan fordype deg i: Lydsystemer og variasjon –Hvordan uttales engelsk i ulike deler av Storbritannia? ENG2159 Accents of English in the British Isles Grammatikk og variasjon –Hvordan varierer engelsk grammatikk og språkbruk i ulike deler av verden? ENG2163 Global English Kontrastiv analyse og oversettelse –Hva er de systematiske forskjellene mellom engelsk og norsk? Hvordan påvirker disse forskjellene nordmenn som holder på å lære seg engelsk? ENG2162 Contrastive and Learner Language Analysis ENG2158 Translation into English

8 Grammatikk, mening og variasjon –Hvordan kan vi oppdage og forklare de språklige strukturene i engelsk på en systematisk måte? –Hvordan bruker vi språket til å kommunisere mening? ENG2151 Systemic Functional Grammar, introduction ENG2152 Varieties of English Texts ENG2153 English Corpus Linguistics ENG2157 Semantics and Pragmatics

9 Historiske perspektiver på engelsk –Hvordan er moderne engelsk forskjellig fra språket som ble snakket i Storbritannia på Svartedaudens tid? –Hvorfor forandrer språk seg? Hvordan kan gammelengelsk s ǣ lig ’glad, uskyldig’ forandres til dagens silly ’dum’? ENG2154 Introduction to Old English ENG2156 History of the English Language ENG2160 Language and Settlement in England, ca. 400-1200 AD ENG2164 The World of Beowulf

10 Hvordan forske på engelsk språk? –Hvordan velger du et tema å forske på? –Hvordan formulerer du en problemstilling og hvordan svarer du på den? –Hvilke metoder kan du bruke? –Hvilke typer data kan du jobbe med? –Hvordan legger du fram forskningen din skriftlig? ENG3100 Thesis Course, English Language

11 Videre til master? Alle områdene som er nevnt kan også studeres på masternivå –Mastergrad i engelsk språk –Dobbeltgraden Linguistics and its Applications in a Multilingual Society (LAMUSO) –(Literary translation – hvis du også har nok litterære emner)

12 Fordypningsemner i engelsk språk: ENG2151 - Systemic Functional Grammar, introduction ENG2152 - Varieties of English Texts ENG2153 - English Corpus Linguistics ENG2154 - Old English, Introduction ENG2155 - Aspects of Chaucerian Language and Literature ENG2156 - History of the English Language ENG2157 - Semantics and Pragmatics ENG2158 - Translation into English ENG2159 - Accents of English in the British Isles ENG2160 - Language and Settlement in England, ca. 400-1200 A.D. ENG2162 - Contrastive and Learner Language Analysis ENG2163 - Global English ENG2164 - The World of Beowulf ENG3100 - Thesis course, English Language Master i engelsk språk.

13 Studieløp for engelskspråklig litteratur.

14 Hvorfor velge engelskspråklig litteratur? Fordypningsemner i engelskspråklig litteratur: ENG2301 - The English Renaissance: ENG2302 – Early 20th Century Literature in English ENG2303 - British Literature in the Age of the Enlightenment ENG2304 - The Romantic Period ENG2305 - The Victorian Period ENG2321 - Colonial and Postcolonial Literature ENG2323 - Women Writing: Feminist Fiction in English ENG2324 - Homotextuality: Gay and Lesbian Literature ENG2325 - The Short Story in English ENG2326 - Fiction and Film ENG2327 - Shakespeare ENG2333 - Multicultural American literature ENG2334 - American Literature in the Fifties and Sixties ENG2340 - Nineteenth-Century American Literature ENG3300 - Thesis course, English Literature Master (English Literature, American and British Studies).

15 Studieløp for britisk områdestudier.

16 Hvorfor velge britisk kulturkunnskap? Innføringsemnet i britisk kulturkunnskap har gitt deg: –En oversikt over sentrale utviklingstrekk i britisk historie, og problemstillinger som preger dagens britiske samfunn –Kjennskap til sentrale begreper knyttet til britisk historie og samfunnsforhold i dag Fx. ‘the Interregnum’, ‘the condition of England-question’, ‘the partition of Ireland’, ‘the 11+’, ‘Parliamentary sovereignty’, osv. –Kunnskap om sentrale sider ved det britiske samfunnet, og hvordan det fungerer (evt. ikke fungerer…) Fx. valgsystemet ‘First-past-the-post’

17 Veien videre Med ENG 1505 som grunnlag, velger du så fordypningsemner: –Tematisk sett er disse emnene mer ‘spisset’; vi går mer i dybden –Tidsmessig er det også mer avgrenset, selv om tidsperioden varierer fra emne til emne –Merk at fordypningsemnene går på rotasjon, to-og-to hvert høstsemester –Det kan derfor være verdt å notere seg når de forskjellige emnene gis

18 Fordypningsemner i britisk områdestudier: ENG2505 - Identities in the British Isles ENG2515 - Britain since 1945 ENG2516 - Northern Ireland ENG2517 - The British Constitution ENG2159 - Accents of English in the British Isles ENG2160 - Language and Settlement in England, ca. 400-1200 A.D. ENG3501 - Thesis course, British Area studies Master –English Literature, American and British Studies –Utvid med emner i historie for å få opptak til master i historie. ENG25xx emner godkjent som fordypningsemner.

19 Valg av fordypning

20 1. Velg en studieretning 2. Studieretning engelsk.

21 1. Velg en fordypning.

22 1. Velg én av fordypningene, språk/litteratur/britisk områdestudier.

23 1. Obligatoriske emner legger seg i planen automatisk 2. Velg ett emne i fordypningen og legg til

24 Valg av 40-gruppe

25 Velg en av 40-gruppene Kan ikke bli tatt av deg!

26 1. Obligatoriske emner i 40-grupper legger seg automatisk i planen 2. Velg emne og legg til valgt emne i planen.

27 1. Eksempel: Fordypning i engelsk språk og 40-gruppe i filosofi 2. Obligatoriske emner legger seg automatisk 3. Du velger selv de valgfrie. 4. Lagre (revidert) plan!

28 Valg av 40-gruppe (støttegruppe) Du skal ta emner i din 40-gruppe i tredje, fjerde og femte semester. Oversikt over 40-grupper.

29 Arbeidslivsrelevans velg en 40-gruppe som sammen med fordypningsfaget kan gi deg den kompetansen du ønsker. Hva vil kunne komplimentere fordypningen din i engelsk? Hva er du interessert i? Tenk også på hva du ønsker å spesialisere deg i på masternivå. Hva kunne du da trengt mer kompetanse innen? Hvis du kan tenke deg å undervise i skolen, bør du ha to skolefag. Da kan 40-gruppa bygges ut til 60 studiepoeng ved å bruke de frie emnene.

30 Studier i utlandet! Opplev kulturen og språket på egenhånd! Vi legger til rette for at du skal få kunne reise ut, det finnes alltid en løsning! Enkel og grei søknadsprosess Mange gode avtaler! Se anbefalinger. Kontakt oss for spørsmål og les på nettet.

31 Arbeidsgivere ser veldig positivt på søkere som har et utenlandsopphold i graden sin. Det er viktig å studere et språk og tilhørende kultur i et land der språket brukes. I utlandet kan du ta emner som ikke tilbys ved UiO, og disse kan innpasses i bachelorgraden din.

32 Studieteknikk, studer smart! Lær deg selv å kjenne; Hvordan lærer du best? Når er du mest konsentrert og våken? Hva er dine sterke og svake sider? Hvordan du selv er som person gir deg forskjellige styrker og utfordringer som student. Viktig å være bevisst dette. Materiale på Akademika kan gi deg mer om dette, f. eks «Studer smart, slik klarer du eksamener og andre prøver» av Kathleen McMillan og Jonathan Weyers. Se også «Akademisk skriving; en skriveveiledning» av Simen Andersen Øyen og Birger Solheim. Invester litt tid i å sette deg inn i deg selv og studieteknikk og vaner, og det vil belønne seg stort.

33 Studieteknikk, studer smart! Hvordan lese alene: –Finn et sted hvor du virkelig er konsentrert –Ikke les deg til god samvittighet (Lese i solen? Lese på cafe?) –Ta pauser! Du holder ikke høy konsentrasjon over lengre tid. Finn ut hvor lenge du kan sitte konsentrert. Bli kjent med lærerbøkene. Skaff deg en oversikt over pensum. Skriv og gjør øvelser på egenhånd. Å skrive godt er en ferdighet som må øves! Formuler resonnementer og tanker skriftlig og muntlig. Få tankene ut! Bruker jeg nok tid på studiene? Du skal beregne ca 12,5 timer hver uke på hvert emne, ca 37,5 timer til sammen i uka. Følg med en uke, og sjekk deg opp mot dette: Hvor mange timer bruker du?

34 Studieteknikk Start og delta i kollokvier med andre studenter. Hjelper deg faglig, og hjelper deg til å bli bedre kjent med andre studenter. Hva gjør man i en kollokvie? Noen ideer: -Deltakere jobber med individuelle oppgaver i en bestemt tidsperiode og møtes deretter for å sammenligne og diskutere -En student forklarer en prosess/teori/etc for de andre medlemmene i gruppa. Deretter bytter man rolle. «Du kan ikke noe før du kan forklare det til andre!» -Gruppa lager spørsmål på kort, med korte svar, og tester hverandre med tilfeldig utvalgte kort. Quiz! -Skriv summeringer av kapitler og del med de andre, sammenlign og diskuter. -Se på gamle eksamensoppgaver, diskuter løsninger.

35 Studieteknikk Kollokvier: -Avtal å møtes. Som trening, lettere å møte opp om man har avtaler -Sørg for at dere er effektive, og heller tar korte pauser. Avtal om dere skal ha korte eller lange økter. Motivasjon: Delta i diskusjoner, hold deg oppdatert. Bli med i studentforeninger! Engasjer deg utover emnene du tar!

36 SiO Rådgivning har tilbud du kan benytte deg av: SiO har kurs og individuelle samtaler om studiemestring. Se også andre tilbud SiO har

37 Progresjon og studierett Du kan søke om permisjon eller redusert studieprogresjon. Søknadsfrist: 1. september og 1. februar. Søknadsskjemaet finnes på nettsidene våre og i HF Studieinfo i 1. et. i P. A. Munchs hus. Administrer dine studier: http://www.hf.uio.no/ilos/http://www.hf.uio.no/ilos/ For lang periode uten avlagte studiepoeng fører til tap av studieretten!

38 Hva bør du tenke på fremover? Hvor vil jeg reise på utveksling, og hva vil jeg få ut av det? Hvilke støttegruppe skal jeg velge og hva ønsker jeg å få ut av det? Hvordan kan jeg jobbe med studieteknikker for å bli en enda bedre student? Hva kan jeg bli? ILOS tilbyr kompetanseveiledning. Karrieresenteret er en god ressurs. Bruk SiO sine rådgivningsresurser.


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Engelsk bachelor Valg av fordypning og 40-gruppe (støttegruppe). Hvor og når skal du reise på utveksling?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google