Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Hvor mange ansatte har din bedrift?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Hvor mange ansatte har din bedrift?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1. Hvor mange ansatte har din bedrift?
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Bedriftsinformasjon

2 1. Hvor mange ansatte har din bedrift?
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Navn Prosent 0-1 ansatte 7,8% 2-9 ansatte 21,6% 10-49 ansatte 28,6% 50-99 ansatte 9,4% ansatte 9,0% 200 eller flere ansatte 23,6% N 1540

3 2. Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift?
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 2. Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift?

4 2. Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift?
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 2. Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift? Navn Prosent Bank/finans/forsikring/revisjon 8,8% Bygg- og anleggsvirksomhet 12,1% Eiendom/teknisk og annen forretningsmessig tjenesteyting 5,3% Energi, utenom olje og gass 1,1% Helse/life science 1,5% Høgskole/universitet/forskning 1,7% IT/media/kommunikasjon/tele 6,3% Konsulentvirksomhet 12,5% Kultur 2,0% Marin Maritim 2,7% Olje og gass 14,7% Reiseliv, hotell, restaurant 2,8% Transport/logistikk 4,0% Varehandel, detalj/engros Øvrig industri 3,9% Offentlig sektor 3,6% Annet, spesifiser her 9,2% N 1515

5 3. Hvilke(n) næringsforening er du medlem av?
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 3. Hvilke(n) næringsforening er du medlem av? Hvis du er medlem i flere næringsforeninger krysser du av for alle.

6 3. Hvilke(n) næringsforening er du medlem av?
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 3. Hvilke(n) næringsforening er du medlem av? Navn Prosent Næringsforeningen i Stavangerregionen 46,0% Haugesundregionens Næringsforening 8,9% Bergen Næringsråd 39,3% Nordhordland Handverk- og Industrilag 6,4% Osterøy Industrilag 0,9% Stord Næringsråd 2,8% Vest Næringsråd 6,1% Fusa Næringslivslag 0,5% Etne & Vindafjord Næringsutvikling N 1497

7 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
4. Hva vurderer du som regionens største utfordring i et fem års perspektiv? Inntil fire svar Regionale utfordringer

8 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
4. Hva vurderer du som regionens største utfordring i et fem års perspektiv? Inntil fire svar Navn Prosent Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, departement etc.) 17,9% Tilrettelegging av næringsareal 11,5% Tilrettelegging av boligareal 18,2% Forbedret kollektivnett (buss og bane) 25,3% Å få et fremtidsrettet transportsystem 49,0% Forbedre regionalt samarbeid 20,1% Rekruttere kompetent arbeidskraft 27,5% Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole 10,8% Øke innovasjons- og omstillingsevne 43,0% Klima- og miljøutfordringer 14,3% Beholde\øke konkurransekraft på internasjonale markeder 27,1% Stigende lønnsnivå 23,0% Økt konkurranse fra internasjonale nettaktører 8,3% Lav oljepris 40,6% N 1544

9 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
5. Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2015? Økonomisk status og fremtidsutsikter

10 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
5. Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2015? Navn Prosent Nedgang på 50 prosent eller mer 2,0% Nedgang prosent 6,6% Nedgang inntil 20 prosent 17,8% Som i 2014 46,8% Vekst inntil 20 prosent 21,5% Vekst prosent 3,1% Vekst på 50 prosent eller mer 2,2% N 1532

11 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
6. Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg det neste året?

12 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
6. Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg det neste året? Navn Prosent Flere ansatte 19,4% Tilnærmet som i dag 63,1% Færre ansatte 17,6% N 1498

13 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
7. På en skala fra 1-6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad, i hvor stor grad representerer disse skattene og avgiftene en ulempe for din bedrift? Skatter og store påvirkningsfaktorer

14 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
7. På en skala fra 1-6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad, i hvor stor grad representerer disse skattene og avgiftene en ulempe for din bedrift? Spørsmål Gjennomsnitt N Formueskatt 2,69 1480 Selskapsskatt 3,22 1477 Eiendomsskatt 2,45 1464 Arbeidsgiveravgift 3,64 1487 Bompengeavgift 2,95 1470

15 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
8. Formueskatt

16 8. Formueskatt Undersøkelse Vestlandet 2015(3) Navn Prosent 1 38,3% 2
15,9% 3 15,3% 4 10,0% 5 9,7% 6 10,8% N 1480

17 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
9. Selskapsskatt

18 9. Selskapsskatt Undersøkelse Vestlandet 2015(3) Navn Prosent 1 20,9%
12,1% 3 22,8% 4 21,7% 5 13,3% 6 9,2% N 1477

19 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
10. Eiendomsskatt

20 10. Eiendomsskatt Undersøkelse Vestlandet 2015(3) Navn Prosent 1 41,6%
15,8% 3 18,8% 4 9,8% 5 7,9% 6 6,1% N 1464

21 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
11. Arbeidsgiveravgift

22 11. Arbeidsgiveravgift Undersøkelse Vestlandet 2015(3) Navn Prosent 1
12,8% 2 11,2% 3 21,7% 4 22,3% 5 18,2% 6 13,9% N 1487

23 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
12. Bompengeavgift

24 12. Bompengeavgift Undersøkelse Vestlandet 2015(3) Navn Prosent 1
29,4% 2 16,9% 3 18,1% 4 12,8% 5 10,1% 6 12,7% N 1470

25 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
13. På en skala fra 1-6, der 1 er veldig liten påvirkning og 6 er veldig stor påvirkning , hvor stor påvirkning har de nåværende nivåene av disse faktorene for din bedrift?

26 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
13. På en skala fra 1-6, der 1 er veldig liten påvirkning og 6 er veldig stor påvirkning , hvor stor påvirkning har de nåværende nivåene av disse faktorene for din bedrift? Spørsmål Gjennomsnitt N Den norske kronekursen 3,35 1495 Norges Sentralbanks rentenivå 3,36 1483 Bedriftskattenivået i Norge 3,54 1482 Oljeprisen 4,13 1502

27 14. Den norske kronekursen
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 14. Den norske kronekursen

28 14. Den norske kronekursen
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 14. Den norske kronekursen Navn Prosent 1 19,5% 2 15,1% 3 19,7% 4 16,0% 5 16,3% 6 13,4% N 1495

29 15. Norges Sentralbanks rentenivå
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 15. Norges Sentralbanks rentenivå

30 15. Norges Sentralbanks rentenivå
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 15. Norges Sentralbanks rentenivå Navn Prosent 1 14,1% 2 16,5% 3 23,8% 4 19,8% 5 16,3% 6 9,4% N 1483

31 16. Bedriftskattenivået i Norge
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 16. Bedriftskattenivået i Norge

32 16. Bedriftskattenivået i Norge
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 16. Bedriftskattenivået i Norge Navn Prosent 1 11,6% 2 11,3% 3 24,4% 4 25,3% 5 18,7% 6 8,7% N 1482

33 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
17. Oljeprisen

34 17. Oljeprisen Undersøkelse Vestlandet 2015(3) Navn Prosent 1 8,5% 2
8,8% 3 16,1% 4 18,5% 5 24,4% 6 23,7% N 1502

35 18. Har oljeprisen direkte betydning for din bedrift?
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 18. Har oljeprisen direkte betydning for din bedrift? Konsekvenser av endringen i oljeprisen

36 18. Har oljeprisen direkte betydning for din bedrift?
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 18. Har oljeprisen direkte betydning for din bedrift? Navn Prosent Ja 52,1% Nei 47,9% N 1476

37 19. Vurder disse påstandene:
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 19. Vurder disse påstandene:

38 19. Vurder disse påstandene:
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 19. Vurder disse påstandene: Helt enig Litt enig Nøytral Litt uenig Helt uenig N Fallet i oljeprisen vil føre til en omstilling. 47,1% 34,2% 13,7% 2,6% 2,4% 1522 Fallet i oljeprisen er en naturlig justering ned fra et høyt nivå. 23,6% 46,0% 21,7% 7,2% 1,5% 1510 Fallet i oljeprisen vil føre til dype kutt og smertefulle omstillinger. 20,3% 42,9% 20,8% 11,0% 5,1% 1513 Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene for min bedrift. 14,0% 36,6% 25,5% 14,4% 9,5% 1514 Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene til Vestlandet som helhet. 27,7% 49,4% 12,9% 8,0% 2,0% 1519 Fallet i oljeprisen er mindre alvorlig for norsk næringsliv enn det media har gitt inntrykk av. 8,9% 37,7% 21,1% 21,2% 1521

39 20. Fallet i oljeprisen vil føre til en omstilling.
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 20. Fallet i oljeprisen vil føre til en omstilling.

40 20. Fallet i oljeprisen vil føre til en omstilling.
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 20. Fallet i oljeprisen vil føre til en omstilling. Navn Prosent Helt enig 47,1% Litt enig 34,2% Nøytral 13,7% Litt uenig 2,6% Helt uenig 2,4% N 1522

41 21. Fallet i oljeprisen er en naturlig justering ned fra et høyt nivå.
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 21. Fallet i oljeprisen er en naturlig justering ned fra et høyt nivå.

42 21. Fallet i oljeprisen er en naturlig justering ned fra et høyt nivå.
Undersøkelse Vestlandet 2015(3) 21. Fallet i oljeprisen er en naturlig justering ned fra et høyt nivå. Navn Prosent Helt enig 23,6% Litt enig 46,0% Nøytral 21,7% Litt uenig 7,2% Helt uenig 1,5% N 1510

43 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
22. Fallet i oljeprisen vil føre til dype kutt og smertefulle omstillinger.

44 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
22. Fallet i oljeprisen vil føre til dype kutt og smertefulle omstillinger. Navn Prosent Helt enig 20,3% Litt enig 42,9% Nøytral 20,8% Litt uenig 11,0% Helt uenig 5,1% N 1513

45 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
23. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene for min bedrift.

46 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
23. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene for min bedrift. Navn Prosent Helt enig 14,0% Litt enig 36,6% Nøytral 25,5% Litt uenig 14,4% Helt uenig 9,5% N 1514

47 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
24. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene til Vestlandet som helhet.

48 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
24. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene til Vestlandet som helhet. Navn Prosent Helt enig 27,7% Litt enig 49,4% Nøytral 12,9% Litt uenig 8,0% Helt uenig 2,0% N 1519

49 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
25. Fallet i oljeprisen er mindre alvorlig for norsk næringsliv enn det media har gitt inntrykk av.

50 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
25. Fallet i oljeprisen er mindre alvorlig for norsk næringsliv enn det media har gitt inntrykk av. Navn Prosent Helt enig 8,9% Litt enig 37,7% Nøytral 21,1% Litt uenig 21,2% Helt uenig 11,0% N 1521

51 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Rekruttering til faglige stillinger på høyt nivå, særlig innen teknologifag. Med flere overflødige i oljeindustrien kan dette faktisk være en fordel for vår rekrutteringssituasjon Oljeprisen likviditet i en mellomfinansieringsperiode Sviktende salg grunnet lavt aktivitetsnivå hos oljeselskapene kombinert med kraftig reduksjon i oppnåelige priser Mangel på kompetente kunstnere bosatt på vestlandet Konkuransen om jobbene gjør at vi nå har passert et prisnivå hvor større bedrifter ikke får økonomi ut av prosjektene. Statoil er en for stor aktør i Norge Fylkeskommune, fylkesmann, politkikere, kommune: ingen samhandling-forutsigbarhet om hvor en ønsker å bygge ut regionen, KUN fokus på fortetting som pt ikke lar seg realisere pga rekkefølgekrav. Jordvern oppleves som er personvern= ref. BBS-Jostein Frøyland: Nå ønsker vedkommende jordverner som er eier av "verdens beste matjord" masseuttak på gården og jorden skal ligge brakk i 12år: Hvor er den sammenhengen??? Jordvern settes foran vurderingen av effektivdrift. En trenger ikke bygge ned matjorden selv om en åpner områder for utbygging. Statlige reguleringer for bransjen Ingen investeringer i offshore bransjen. Klar nedadgående trend. Å drive en fremtidsrettet produksjonsbedrift i Bergens regionen i dag er nesten deprimerende. Vi er omgitt av politikkere som ikke holder ord, og videre ikke fatter at forutsigbarhet er vesentlig. Ansatte dynges ned med eiendomskatt, diverse køprisordninger (noen vil til og med ha det på offentlig transport) - og det på et veinett som er under enhver kritikk. Kombindert med formueskatt og at vi har solgtt ut rubbel og bitt av bedrifter til utlandet er meget betenkelig -vi mister bestemmelsesrett over vår egen fremtid. Vi har hatt det godt lenge, og politikere er mer opptatt av å snakke om hvordan vi skal bruke penger enn hvordan vi skal skape dem. Politikkerne skjønner tydligvis heller ikke bæret av det særnorske fenomenet formueskatt - et lovlig vedtatt tyveri av bedrifters finansielle midler. i vår bedrift har vi gitt fra oss 25 millioner etterhvert til galskapen. Det var penger vi skulle brukt til utvikling av produkter, videre utdanning av ansatte, salg og markedsføring internajsonal osv. Enhver diskusjon i dag starter og stopper med miljø - det er sesam sesam argumentet som slår alt. Men der vi skal ha folk og virksomhet bruker vi altså energi - som er vanskelig å fatte for noen. Nå snakker politikkere (som vel og merke aldri har vært ute i jobb - virkelig jobb) om omstilling. Vi omstiller oss hele tiden, hva er det de snakker om? Hva mener de med omstilling? Tenk - Norge har dobbelt så mange offentlig ansatte som Canada - og i dette landet bor det ca. 35mill mennesker - ringer det en bjelle? Vi har 25 km lavere snitthastighet på veiene enn i Sverige, Albania (somer et fjelland) har MER km motorvei enn Norge, i Østerike har de bygget flerfelts motorveier for de neste 25 år for at folk og næring skal komme frem! Er det grønn politikk å stå i kø, å ikke komme frem og IKKE være konkurransedyktig? vi er gjennomsyret av ikke kommersielle holdnigner som setter oss flere år tilbake. Det er en skrikende hån når monopolisten Avinor får det for seg at de skal ha 30 ekstra per tur fra flyplassene våre - så fantastisk illustrerende. Hvor mange taxi'er drar fra Flesland hver dag? 1000? Hvorfor ikke ta 50 da? Hundre?

52 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Lave Oljepriser og redusert leteaktivitet Lover og regler for sykemelding og egenmeldinger . Det viktigste er at rammevilkårene og oljeprisen oppfattes som stabile. Prissensivitet og konkurranse Det er full stopp i markedet. Rigger hår av sokkelen, Barentshavet er for dyrt og oljeprisen gjør Norge til tapersokkel mtp. Andre lavkostland. For første gang i bedriftens historie er vi nødt for å ut å selge og drive markedsføring. Utfordring med å skaffe oppdrag. tilgang på kvalifisert norsk arbeidskraft kostnadene ved sosiale goder og permisjoner - har en stor skjult kostnad pga stadig mobilisering og demobilisering av ansatte- Endret lokalt arbeidsmarked i forhold til hvor produksjonsoppgaver utføres, bedrifter flytter produksjon til lavkost land Nedbemanning i forhold til oljepris. Lite jobber akkurat nå - regjeringen sover. Konkurrentene i samme bransjen som har vært lenge på markedet. Som en ny bedrift er det mest utfordrende å få kunder, Mindre oppdrag og pressede priser. TILGANG PÅ ANSATTE MED HØY KOMPETANSE Å få tak i rett kompetanse, mange ledige ingeniører fra oljesektoren, men det krever for mye å omstille disse til B&A. Lettere med nyutdannede, men de har ikke senior-hoder.. Store oppdrag i regionen blir ofte bredt konkurranseutsatt, og vinnes av kontorer utenfor regionen/landet. Lønnsnivået på grunn av den utviklingen som har vært de siste årene. For dyrt å ansette. Vi burde ha flyttet f.eks. til Sverige Men vi blir I Bergen! kostnadskutt i hele oljenæringen, fordi vi lever av tjenester levert til dem At talent trekker til Oslo, og det er dyrt å få folk hit for kortere prosjekter (reise, opphold etc.) Planavdelingen i Bergen Kommune, samt politikere som styrer byutvikling. Oljeselskapenes tilbakeholdenhet vedr nye investeringer og besparelser i driftsutgifter Norge må gjøre noe med det økende grad av byråkrati og systmer for å gjøre det mulig for bedrifter å effektivisere.

53 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. nedgang i aktiviten knyttet til olje&gass Omstilling til dette nye markedet som alle har fokus på kostnad. Fagforeninger må spille på lag Politisk handlingslammelse, regionalt Rekruttering av fagarbeidere tjenesteytende nææring med konsulenttimer trenger bedrefter med ansatte, siden ansattemengden går ned, minsker oppdragene. Jeg lager film og video, og jeg vil gjerne henvende meg til oljeselskaper, og når de må spare, får ikke jeg jobb. Så enkelt som det. Prosjekter innen olje og gass som blir satt på hold eller utsatt Nedgang i oppdrag innen olje/gass og maritim industri Lange planprosesser. Mangel på helhetlig tankegang fra politikere vedr. byplanlegging. For lite fokus på å stimulere sentrumsaktiviteter for næringslivet. sosial domping og ulovlig kabotasje. På grunn av konkuransen dette medfører da lønnsnivået til utenlandske transportører ligger dramatisk under vårt nivå. Må erstatte bortfall av kunde innen olje/gass grunnet omstilling/nedbemanning i sektoren. Investere mer tid/penger i markedsføring og sosialemedier grunnet kundenes endret kjøpsatferd grunnet sosiale medier Tilgang på kapital er et problem. Bankene låner ikke ut uten sikkerhet og investorer vil ikke investere før de ser at man har omsetning. Manglende infrastruktur, ferjer som blir innstilt, arbeidsplasser som får max 70% parkeringsdekning. Det er ren galskap at myndighetene bruker slike midler for å begrense næringsutvikling. Som leverandør hovedsakelig til olje og gass aktiviteten, blir omstilling til nye markeder den største utfordringen. Usikkerhet om framtiden. Avventende marked og innsparinger hos kunder. Tipasse seg kontinuerlige endrinegr i markedet, og motstå prispress Dollarkurs. Vi har mange bedrifter som betaler i dollar til oss da vi er en global aktør og dette fører til lavere inntekter fos oss. Oljeprisen fører til færre brukere av vårt ERP-system da det ikke opprettholdes antall ansatte hos våre kunder som benytter seg av systsmet. Vil fære til en nedgang i lisens- og vedlikeholdsinntekter. Mine kunders - bedriftslederenes - (altfor) tradisjonelle syn på markeder og forretningsmuligheter.

54 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. nedgang i byggevirksomhet i privat regi Tilgang på nye kunder Omstilling Budsjettkutt og bemanningskutt For mange og hyppige endringer / økete krav fra myndigheter ifm alle krav rundt planlegging og bygging Redusert investeringsnivå i olje & Gass sektoren avledet av det sterke fallet i oljeprisen De vedvarende negative overskriftene og den generelle pessimsime som sprer seg blant både privatpersoner og bedrifter har ingen spesiell utfordring akkurat nå, utenom kvalifisert arbeidskraft Manglende ordreinngang, pga utsettelser hos oljeselskapene Lav tilgang på nye ordre. Kunder "sitter på gjerdet" eller har selv lite å gjøre. Kortsiktig investeringsstopp i oljebransjen At nesten samtlige oljekunder skal ha oss til å kutte priser på varer og timerater, mens de selv ikke er nok villige til omstillinger! Omstilling og usikkerhet tar fokus. En plutselig økning i rentenivået og høyere arbeidsledighet At optimismen i Næringslivet kan mattes av, påvirket av oljeprisen. Svakere økonomi fører til reduksjon av konsulenttjenester Økt bruk av private aktører er regjeringens visjon, men prosedyrer for avtale er ikke endret. Ulike ledergrupper med beslutnings mandat endrer nødvendigvis ikke holdning ved regjeringskifte. Innsparinger i oljesektor har ringvirkninger for min bedrift. Olje bedrifter og deres underleverandører sparer og kutter i utgifter bl a kurs og konferanser samt feise og overnatting stor konkuranse blan annet fra nettbutikker både innenlands og utenlands Tirettelegging av ny næringsareal for ny fremtidsrettet næring Tilgang til kompetanse grunnet lokalisering utenfor byene.

55 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Avklaring rundt lokalisering/tomter Ingen spesiell, komplekst. Generelt er endringshastigheten økende i alt vi holder på med, og det betyr at vi må være raske til å omstille oss hele tiden. Som nasjonalt kompani for samtidsdans som også turnere i utlandet, har kuttene i kulturbudsjettene betydning for vår internasjonale turnevikrsomhet. Det norske kostnadsnivået - fastsatt bl.a. gjennom tariffavtaler - speiler en helt annen virkelighet enn det resten av Europa forholder seg til. Særlig er statens satser for utenlandsdiett en stor utfordring, og stemmer dårlig overens med kostnadsnivået i de ulike land. Videre må vi flytte ut av nåværende lokaler innen utgangen av Dersom vi ikke får på plass nye lokaler i god tid, vil vi måtte vurdere å flytte virksomheten til en anne landsdel. Oppsigelse av engineering kontrakter Kronekursen. Vi importerer bobiler. Svakere ordrinngaang Å få politikere til å forstå hvor alvorlig den manglende sammenhengen i transportsystemer på Nord-Jæren har for den langsiktige utvikling i tilgang til arbeidskraft, lønninger, tilgang til boliger for ansatte, reisetid for ansatte, kostnader forbundet med behov for flere biler per husholdning, konflikter med åpningstider for barnehager, problemer å få nok studenter til distriktet, generell attraktivitet for distriktet osv osv. Transportsystemene må bindes sammen på en måte som skaper tillit i befolkningen. Rekruttere erfarne medarbeidere. Det er få personer på Vestlandet som har erfaring innen det vi jobber med. I Oslo er det lettere. Manglende innkjøperkompetanse hos statlige og private bedrifter. Mer eller mindre kun økonomi som teller. Vår bedrift har p t en god ordrebok. Vi eksporterer til maritime industry. Ca. 15% av omsetningen er knyttet til olje og gass, som påvirkes negativt av lav oljepris. Ca 85 % av omsetningen er knyttet til internasjonal skipsindustri som påvirkes positivt av lav oljepris. Vår største utfordring er å kontinuerlig forbedre produktivitet for å møte internasjonal konkurranse. mangel på oppdrag lokalt i oljeretta produksjonsindustri dårlig infrastruktur Lite oppdrag innen olje og gass relatert bransje - stopp både innen vedlikehold og nybygg. Byggeaktiviteten Avmating i flere markeder grunnet lavere oljepris

56 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Manglende eller utsettelse av oppgradering eller nyinvesteringer i Norge og verden Lavere investeringer i bedrifter Å skaffe kompetent arbeidskraft Reduserte priser på oppdrag. Litt panikk i markedet. Overstyring fra kommunen Som nystartet bemanningsbyrå i Norge er vår største utfordring per dags dato å nå ut til vårt potensielle kundemase Tilgang på kvalifisert personell. Gj.snitt alder er for lav. Nedgang i oljevirksomhet gir færre transportforsendelser. AS Norge sitter på gjerde Mangel på arbeid for våre konsulenter iom at Statoil har stoppet all innleie av arbeidskraft. lønnsvekst 60% av våre kostnader er lønn. Et fremtidsrettet transportnett, for mye tapt tid og penger på kø i regionen vår. Veier som var utdatert på 1970 tallet er vår hverdag!!!!!!!!! Gode, norske håndverkere Tilrettelegging av nye byggearealer Økt arbeidsledighet bygging av nye plattformer For høyt lønnsnivå i Norge. Det er for dyrt å bygge nye boliger. For mange bedrifter tar i bruk for drastiske tiltak for å redusere antall ansatte og aktiviteten. Rekruttering av rett kompetanse Ulike konkurranseregler internationalt Oppdrag Infrastruktur - mangel på bybane Tilgang til kompetanse.

57 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Igangsettingen av boliger er viktig for å holde prisstigningen på et rett nivå. Det bygges for boliger i Norfge. tregheten i plan- og byggesaksprosesser. Manglende forutberegnelighet og store individueller forskjeller på saksbehandlerne, både i kommunene og ikke minst hos Fylkesmannen. ev generell nedgang I øvrige bransjer Valuta Manglende ordreinngang pga redusert aktivitet i offshorenæringen. Usikkert leiemarked Stagnasjon i boligmarkedet som igjen er direkte knyttet til aktiviteten i oljesektoren. Lav oljepris - mange ansatte som må gå - vi leverer personell - både fast og innleide - og merker stillstand i markedet - og usikkert for hvor lenge - vi har oppspart kapital vi tærer på - og har allerede trimmet egen organisasjon. Lav oljepris medfører at viktige offshore utbyggingsprosjekt blir utsatt og kanskje skrinlagt i uoverskuelig fremtid. I stedet for å være en organisasjon i vekst med planer om å øke bemanningen med +20 %, er organisasjonen redusert med 30 %. På mellomlang sikt kan fortsatt lav oljepris bety at selskapet ikke lenger eksisterer enten via oppkjøp eller at man trekker seg ut av Norge. Mangel på oppdrag Mye media fokusering på hvor galt alt er , som da igjen stimulerer til at folk og bedrifter bruker mindre penger på det som vi driver med. Største utfordringen er at bedrifter setter ut IT-utviklingen til India, Ukraina, m.fl. Dette er land med et helt annet lønnsnivå enn Norge og som gjør det vanskelig for oss og konkurrere mot. Kommunestrukturdebatten. Selskapet arbeider på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og ligger i en utkant i forhold til mulig ny storkommune. En ny storkommune vil gjøre at selskapet mister sitt forretningsgrunnlag. Høye lønning og få godkjent boliger. Ingen spesielle Svingninger I utbyggingstakt av Nye olje og gassfelt Svakt marked pga. høy oljepris.

58 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Mer forsiktig ordretilgang fra tidligere kunder pga økonomisk nedgang eller oppbremsing hos kunder, også pga redusert skatteinntekter til kommuner. Samtidig, får nye oppdrag i annen bransje - helse, innovasjon/grundervirksomhet, ny teknologi. mot det globale markedet, veldig interessant - fordi, er dette en del av den nye næringsutviklingen i regionen? Bedriften balanserer derfor helt fint nå. Konkuranse fra utenlanske firma. Våre største utfordringer er en kombinasjon av produsert volum og kostnader. Stopp av prosjekter og kontrakter både for nye installasjoner og vedlikehold, leting og boring innenfor olje og gass industrien. Som fører til færre oppdrag for underleverandør industrien. Det uventede droppet i ordre til underleverandør industrien fører også til økt risiko for økonomiske tap mot våre kunder. Regler for oppsigelse av arbeidskraft i Norge, det er så og si umulig å bli kvitt ansatte som gjør en dårlig jobb. Ansiennitetsprinsippet sammen med vernet den enkelte ansatte har gjør at man risikerer å måtte kvitte seg med ressurs personer med kort ansiennitet som virkelig kan bidra til skape resultater for bedriften til fordel for personer med lengre ansiennitet som ikke bidrar i like stor grad til bedriftens resultat. I dag i Norge er det i praksis kun arbeidsgiver som har ett ansvar til å oppfylle sine forpliktelser til arbeidstaker, mens arbeidstaker ikke kan stilles til ansvar ved unnlatelse av å overholde sine forpliktelser. Bli kvitt oljepris-depresjonen rundt omkring. Gjøre oss mindre "oljeavhengig". Usikre boligkunder, som sitter på gjerdet. Selv om arbeidsledigheten skulle stige dramatisk (fra 2,5 til 3,5 %), så vil likevel 96,5 % være i arbeid. Frykten/usikkerheten hindrer dem likevel i å investere i bolig. Redusert investeringsvilje Tidkrevende og uoversiktelige prosesser hos kommune/fylkesmann ifm. eiendomsutvikling. Tungrodd og omstendelig byråkrati Vedtak i det offentlige tar alt for lang tid Kronekursen Oljeprisen Industriens beslutningsprosesser går noe tregere basert på vurderinger om innsparinger. Stopp I feltutbygging (olje) I nordsjøen. Det meste av våre tjenester er rettet mot nybygging / viderutvikling av oljefelt I nordsjøbassenget økt trafikk - mer kø. Dette koster penger Å få tak i nok oppdrag.

59 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. lavere aktivitet pga dystrere fremtidsustsikter generelt. men så kom vi fra et ganske (kanskje kunstig !?) høyt nivå der vi har vært noen år kanskje er dette mer en normal ? Tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Må i dag hente fra utlandet med de utfordringer det fører med seg. Outsourcing til India og øst Europa -Konkurranse fra regionale kjøpesenter -Infrastruktur, parkeringsmuligheter, kollektivtilbud i Bergen sentrum Regionalt / interkommunalt samarbeid. Offentlig krav og byråkrati Kompetanse og prisen på denne Skatt av inntekt i Dette fordi bedriften ble etablert i 2014 og 2015 ser dårligere ut, dvs at den kapitalen som må skattes for fra 2014 kunne vært med på å fått grunderselskapet til å overlevd og gjerne vokst i 2015 dersom det var skattefritak på grunderbedrifter de 2-3 første årene. Konkurranse fra useriøse aktører som aktivt bedriver arbeidsmiljøkriminalitet på lønn og arbeidsvilkår Den svake norske kronen øker våre utgifter betraktelig. At for få kundebedrifter ønsker og satser helhjertet på omstilling og innovasjon. Konkurranse fra utenlandske aktører som har andre rammebetingelser enn vår bedrift. Stor offentlige kunder etterlever i varierende grad oppfølging og kontroll av at utenlandske aktører tilfredsstiller norske lover og regler Norges bank - lange renter Utleie av næringsareal - lav oljepris medfører redusert aktivitet innen olje og gass - og dermed større forsiktighet hos potensielle kunder. Stabile rammebetingelser mht. maritime treningsbehov, kostandskutting i olje og gass sektoren som rammer trening og kursing Tilgang på kapital Vi er i de prosjektene vi arbeider med, avhengig av kapital fra eksterne aktører. Dette gjelder både private og offentlige. Utfordringen er å siker en god likviditet i selskapet, når inntektene avhenger av behandling av søknader o.l. og deretter utbetalingstid.

60 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. For lave priser på bruktboligmarkedet utkonkurrerer nye boliger som er vesentlig høyere priset. Entreprenørbransjen har ikke skjønt at etterspørselen har sunket, og derfor ikke klarte komme ned i pris i forhold til nybygg. Et ikke-eksisterende næringsbyggmarked. Nye næringsbygg blir ikke bygget på mange år fordi det er for mange ledige lokaler som leies/selges alt for billig. For stor tilgang til ledige næringsarealer. Kommunene burde holdt igjen på å legge ut nye næringsarealer. Dumping av priser/konkuranse fra offentlig sektor. Aktiviteten til våre kunder, deres tilgang på oppdrag og ansatte Vekst i Asia Ikke relevant Økt konkurranse fra aktører med "lavkost"-arbeidskraft, tilbud utdeles basert på pris, og lite annet, og det undergraver langsiktig kompetansebygging, mindre lærlinger, mer bruk av kortsiktige arbeidskontrakter, store svingninger i oppdragsmengde som har forverret seg grunnet oljeprisens fall Høyt kostnadsnivå på arbeidkraft. Mulig trusselbilde fra nye globale, nettbaserte, aktører som kan komme inn på det som tidligere var mer en "skjermet" næring Valutakurser. Vi driver import. Tilgang til risikokapital for kunnskapsbedrifter i tidlig fase. Det er fortsatt meget høy grad av skjemavelde og byråkrati, der det er vanskelig å få beslutninger når det offentlige er involvert part. Det er de jo veldig ofte. At næringslivet evner å løfte blikket og planlegge for 2016,2017 Langsiktighet i kraftpriser og at det ikke blir gjort påslag i framtidige miljøavgifter. Slike forhold vil sterkt påvirke lønnsomheten i internasjonal handel, dersom Norge iverksetter slike tiltak alene. Ordreporteføljen til datterselskap er minkende. Høy grad av konkurranse i næringen. Pessimisme I næringslivet påvirker etterspørsel negativt Transport/ fremkommelighet. Bygging av Nyborg tunnelen er svært viktig. Få i gang Nordhordlands- pakken. Så en ting som irriterer alle som ferdes på veiene....Ikke sette ned fartsgrenser på sikre og gode veier. Noen må tørre å sette spørsmålstegn med lave fartsgrenser, uten å bli sett på som useriøs. (se: 60 km. grense med IKEA mot Vågsbotn, se: 60 km. gjennom ny tunnel fra Vågsbotn 2 felts en vei).

61 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Skaffe oppdrag. Selskapet er lite og forholdsvis ukjent ennå. I tillegg ligger tjenestene selskapet leverer i kategorien det raskt kuttes ned på i disse tider. Sykliske markeder, kan ikke påvirkes Politikk og bruk av private aktører Som netto importør er den svake kursen på NOK det største problemet Se svar på tidligere spørsmål. Likviditet. Nettopp Startet, og systemet for hjelp under oppstart er minimalt. Så hvorfor skal en egentlig gidde å starte noe?? Lav leteboringsaktivitet. Kortsiktig tenkning fra de store oljeselskapene. En regjering som er helt fraværende i forhold til fallet i oljeprisen. Regjeringen har ikke forstått alvoret i situasjonen, sier omstilling, men omstilling til hva og med hva? Byråkratiske rutiner og saksbehandling hos oljeselskapene. For stor vektlehgging av HMS, QA og miljø og for liten veklegging av kunnskap, kompetanse og gjennomføringsevne. Vi er et interkommunalt selskap som yter tjenester innen brann og redning. Vår største utfodring er økonomien til våre ti eierkommuner og hvordan dette vil virke inn på våre budsjetter. Høy grad av konkurranse fra utlandet. Vi har merket dette over en 10 års periode. Bransjen vi representerer er nesten vekke i Norge. Utvikle en sunn og god intern organisasjon for å levere godt i markedet. Lave Investeringer i oljesektoren Psykologisk effekt av lav oljepris Usikkerheten som oljeprisen skaper gjør at mange bedrifter blir avventende, og dette gjør at prosesser stopper opp. På denne måter stopper salgsprosessene våre mer opp og kan ha innvirkning på våre prosjekter Folks tro på fremtiden. Ikke lett å investere i bolig om en føler en viss usikkerhet om en har jobb om et halvt år. Kronekursen, fordi vi importerer varer. Kjøpekraften hos våre kunder.

62 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. arbeidskraft med fagbrev og erfaring. Utsatte og forsenka prosjektoppstarter. For mykje regler-krav etc. i byggeprosesser, byråkratvelde uten like. Ingen synleg betre resultater for for dei som betaler gildet. Tilgang på kompetent arbeidskraft til rett pris. fordeling av salg på ulike varer. har for stor andel salg på varer som vi har liten fortjeneste på. Våre kunder blir berammet av investeringskutt i olje og gass næringen Utfordringen er at våre kunder tar frem sparekniven. Det er ikke smart å dele ut gaver og profileringsprodukter i en tid da bedriften sier opp en masse ansatte. At bedriftene vi rådgir er mer tilbakeholdne på egne vegne og investeringer. Finansmarkedene For lav aktivitet, pga utsettelser av prosjekter, vedlikehold og modifikasjoner. Oljeselskapene gjør alle de samme tingene samtidig. Nå er det om å gjøre å vise for aksjemarkedene evne til omstilling, kostkutt og økt likviditetsbeholdning. Usikkerhet rundt varighet av lav oljepris. Vi merker at beslutninger tar lngre tid. Nettbutikker, de unge velger ofte å handle på nett. Omstille kostnadsnivået som følge av lav oljepris/redusert inntjening. Å redusere kostnadsnivået, ferdigstille nedbemanning, så raskt som mulig. Byspredning. Boligvekst og vekst i innbyggertall er størst i omegnskommuner, noe som gir lavere produktivitet og innovasjonsgrad, større trafikk- og miljøutfordringer og mindre levende bysentrum. Sviktende offshoremarked Lange, ulønnsomme anbudkontrakter med offentlige som motparter. Risiko var ikke priset inn, krevende å gjøre noe med i det korte bildet. Svak kommuneøkonomi. Kommunane er store kundar. Noe laber byggeaktivitet som følge av redusert behov i oljeindustrien. Salg og kostnadsfokus.

63 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Scheel utvalgets formueskatt sammen med økt utbytteskatt. Eier må flytte til utlandet hvis det blir vedtatt som foreslått. Ordreinngangen stoppet opp som følge av utsettelse hos kundene. Prosjekter lagt "på is". Permittering av personer med nøkkelkompetanse som det tar lang tid å bygge opp igjen. Bankene strammer inn av redsel for tap og dette blir en ond sirkel. Få tak i nok jobb Kostnadspresset i oljeindustrien gjør at våre priser blir presset samtidig som volumet går ned. Større arbeidsledighet Egen omstillingsevne Transport og manglende beslutninger med hensyn til bussveitrase. - Oljepris. - Utsettelse prosjekter - Kronekurs Folk er litt tilbakeholdene med bruk av penger Svak kronekurs siden salg er I NOK og kostnader I USD Dårlig ordretilgang og lave priser Mange flinke ressurser som er ansatt i oljeselskapene burde sluttet og startet i mindre selskaper som oss selv. Dette våger de ikke akkurat nå. De sitter helt stille og håper at de ikke ryker ut. Flere burde se at de må komme omstilling i de store selskapene, og heller satset litt av livet på mindre selskaper. Det er vanskelig å rekruttere Siv.Ing/Siv.Øk. profiler til oss som driver mindre selskapet, selv om vi betaler likt. Svake fremtidsutsikter og lav oljepris. Endring, omstilling og effektivisering er nødvendig tiltak, men ikke alltid så lett å gjennomføre med ønsket effekt. Minus % i omsetning. Usikkert totalt sett og medias svartmaling Økte kostnader i alle sektorer. Ikke minst de offentlige. Kostnader ved sykelønn, lovpålagte velferdsordninger. viktig med et godt fungerende Statoil. Kronekursen, Ustabile forhold rundt om i verden.

64 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Investerings kapital i nye produkter Vi jobber i eiendomsmarkedet. Mediene har fokusert mye på markedet de siste 18 mnd. og med negativt fokus selv om prisene reelt sett stiger svakt. Dette bidrar til å skape treghet markedet og omsetningshastigheten stiger dramatisk. Internasjonal konkurranse der vi konkurrerer med selskaper med lavere lønnskostnader. oljepris, og Statoil sin innsparing, DVs mangel på kontanter. De sparer for mye. Mindre aktivitet i store bedrifter. Fører til mindre behov for våre tjenester på arrangementer og Eventer. Jeg er eneste ansatte og pensjonist. Har ikke de store bekymringene, men har mistet mye av det jeg hadde som var oljerelatert (Uderviste Statoils lærlinger). Omstiller til fiskeoppdrettsbransjen der jeg utvikler nye produkter og har samarbeidspartnere. Tilgjengelighet For øyeblikket har vi ikke en klart største utfordring. Fall i oljepris. Selvforklarende for et oppstrømsselskap. Økt konkurranse om oppdrag, både nasjonale selskap og internasjonale Trang likviditet grunnet manglende utlånsvilje i bankene. Bergen Kommunes byggesaksavdeling er altfor byråkratisk Kompetanse innen for nye fagfelt hvor ikt benyttes som en business driver, og ikke sees på som et "nødvendig onde" Lav oljepris, internasjonal konkurranse, høye lønninger gir prosjekterstopp. Kapitalkrevende bedrift (stor bygningsmasse - eiendom) som er utsatt for store svingninger i oljerelaterte næringer som er vår hovedmålgruppe. Samtidig er vi utsatt for uro i markedet der offentlige penger (Innovasjon Norge og landbruksmidler) drysses ned over alle mulige fantasiprosjekter som er reiselivsrelatert. Også kommuner med "for mye penger" subsidierer drift av konkurrentvirksomheter. Nå må man snart få øynene opp for skjevheter der gründere som satser egne midler og enorm egeninnsats blir redusert pga offentlig styrt konkurransevridning. Dårleg infrastruktur som vei og ferge

65 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Svekket oljepris i tillegg til svekket krone. Nå er dollar som det meste av produkter i dette landet er tradet i over 35% dyrere enn i mai 2014. Folk generelt har ikke merket dette så mye enda, rett og slett fordi vi som leverandører skraper fortjenesten vår "rett i dass". Ingen kunder er villige til og betale 30-40% mer for en varene fra det de betalte i fjor! Og nå skal renta enda mer ned? Idioter spør du meg! Usikkerheten i arbeidsmarkedet lokalt som en konsekvens av endringer i oljemarkedet. Folk sitter mer på gjerdet og avventer hva som skjer. lønnsnivå olje & gass har vært et av selskapets satsingsområder siste 3 år, mao store konsekvenser Omstilling med for stort fokus på olje til andre satsingsområder Avgifter og skatt. Enkeltmannsforetak. Den indirekte selskapsskatten, dvs. formuesskatten, tapper selskapet for midler som ellers ville blitt brukt til å øke aktiviteten og til å skape flere arbeidsplasser. Myndighetene overser mindre foretak som ENK. Regler som er og blir innført for næringslivet er tilpasset bedrifter som har 10 og fleire ansatt. Dette fører med seg at vi som driver ENK bruker mye tid til skjema handtering som går ut over produktiviteten. mye av grundervirksomheten spesiellt i dristrikta starter ofte son ENK, men byråkratiske krav og rapportering har nå gjordt dette tyngre. Dette gjelder også for den nåværande arbeidsmiljøloven som gjør det vanskeleg og risikofylt og ta inn arbeidskraft i oppstart og drift. Dette er spesielt utfordrande for mitt føretak som har jordbruk som næringsgrunnlag med ei veksande tillegsnæring. Kostnader med rapportering,skjema,løpande og aukande regelverk står ikkje i forhold til omsetning for oss som driv lite. Eg meiner at vi små ikkje vert verdsatt som noe vi må ta vare på. Markedssituasjonen oljeprisen, da vårt område har gjort seg helt avhenig av arbeidsplasser i oljen Tilgang på Nye oppdrag Kapital og kompetanse For mange aktører! høye lønniger

66 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Reguleringsmessig treghet for utvikling av bolig. Rekruttering av rett kompetanse Det største problemet er parralellinport , det som skjer er at bransjer som ikke er frisører importerer HÅRPRODUKTER og selger det i veldig billig for å lokke kunder til sine butikker og nettbutikker , bare i 2014 hadde vi en nedgang på kr i varesalg ! Dette er mye av en omsetning på Problemet for vår del er at vi har lønnet frisørene av salget av produkter , for å dekke dette tapet og for å beholde/rekruttere flere inn i bransjen må prisene på behandling opp med ca 30% det er jo selvmord . Hilsen en fortvila hardtarbeidende kar . Ordretørke i markedet for olje og gass at lokalbefolkningen og hyttefolk kjører 1-2 mil for å benytte lavprisbutikken (Prix), istedet for å støtte oss som lokalbutikk (Nærbutikken). Vi trenger flere kunder! Vi skulle så gjerne hatt råd til litt oppgradering av f.eks gulvet m.m. Oppdragstilgang Regulatoriske rammebetingelser og forutsigbarhet Usikkerhet i oljeprisen Midlertidig nedgang i aktivitet som følge av Statoil`s kutt-kampanje Fortsatt høyt kostnadsnivå i Norge. Fordi vi ønsker å produsere og skape verdier i Norge Avbyråkratisering i offentlig sektor. Vi har ikke lenger råd til å sitte med en ineffektiv kostnadseksploderende offentlig sektor. Det gjelder planlegging og administrasjon (NAV f.eks.) Skatt og moms er for høy. Lave priser på produktene vi leverer. Mindre tilgang på forespørsler. Inport fra lapris land Kjempe seg gjennom en utbredt konservatisme i næringslivet. Det er gjjennomgående ingen tilgjengelig risikokapital for å satse på epokegjørende ny teknologi og databehandling. Underfinansiering av nye, lovende bedrifter er en viktig årsak til at det er liten aktivitet i patentsøkader. endringene i markedet skaper en generell negativ stemning og påvirker vår bedrift på alle måter siden vi er avhengig av sponsormidler for å kunne gjennomføre vårt arrangement.

67 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. NÅR OLJEPRISEN FALLER STRAMMER INDUSTRIEN UMIDDELBART INN PÅ INNKJØP AV FLERE TJENESTER. DETTE SKJER OVER NATTEN - OG SKALERER - I FEIL RETNING. Salg av bolig- og næringsarealer Lønnsnivået i regionen, vanskelig å konkurrere om de beste hodene. Strukturelle endringer innen dagligvaresektoren, overgang fra 4 aktører til 3. Denne oligopolliknende tilstanden kan fort bli usunn for hele næringen. Infrastruktur som ikke er på plass i forhold til behovet, tidsperspektivet og manglende fokus og forståelse fra sentrale myndigheter om denne regionens behov. Ryfast og trangen til å "tvinge" all trafikk innom Stavanger. Manglende trygghet for invisteringer i bygg og anlegg av private aktører Oljeprisen og dens ringvirkninger Dårlig veistandard, og utsatte fergeavganger. Varer kommer senere frem, økt forbruk av arbeidskraft. Høyt lønnsnivå i konkurranse med utenlandsk arbeidskraft. Våre fagarbeidere med lønn iht. overenskomster og avtaleverk med kostnader knyttet til tariffbunde avtaler på sosiale ytelser ut over timelønn, permisjoner, fri med lønn for tannlege, barnehage, foreldremøte osv. Dette har etter vert blitt en utfordring da vi ofte konkurrerer med de som leier inn utenlandsk arbeidskraft. I utleie firma har de ikke disse ytelser, og heller ikke lønnsplikt når prosjekt/jobb er ferdig. Vi kan i dag leie fagarbeider helt ned i 280kr/t, vi har en selvkost inkl. sos omk på ca 330kr/t. Dette er drevet opp av en oljesmurt region, der det har vert kamp om de flinke de siste årå. Også kamp om de som nå kanskje kan bli overflødige i ett annerledes marked. Bedre infrastruktur. Bygg bruer & tuneller slik at vi slipper fergene mest mulig på Vestlandet Dårlige veger Utfodringer med manglende forutsigbarhet Svikt i satsing på forskning i næringsliv. Konkurransesituasjon hvor også useriøse selskaper blir prioritert. Spesielt innen offentlige anbud da de hovedsakelig går på pris. minkende etableringsvilje som resulterer i tungt utleiemarked for næringseiendom. Arbeidsledighet, fordi mange folk med profesjonelle ressurser og mye erfaring og spesielt med entusiasme ( for å bidra til velferden i samfunnet), kan ikke få jobb! Å øke kundemassen, som er en utfordring knyttet til at vi er en relativt nystartet bedrift.

68 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Kronekursen. Økonomien i landbruket, spesielt for bønder med storfe. Rekruttering av de beste talentene Arbeidsgiveravgift. Med bedre offentlig kommunikasjon kunne vi ha rekruttert fra et større område av regionen. Økt arbeidsledighet, usikkerhet med tanke på fast rekruttering. Markant synergier fra Olje og Gass sektor. Mange bedrifter er avventende. Manglende prosjekter fra Statoil Feilslått infrastruktur og manglende evne hos kommune og fylke til å løse dette kombinert med lav oljepris kan sette oss mange år tilbake hvis vekst og økonomisk vekst skal være et må. Manglende vilje og evne til å se behovet for omstilling og utvikling av ledere og ansatte i nedgangstider/omstillingsperioder Omstillingshastighet Faglært, personer med bransje erfaring. Dvs. Personer som er fysisk skikket og er villige til og ta relative tunge tak, som anleggsgartner og steinarbeidere må. Da snakker jeg om Norsk arbeids kraft. Infrastruktur, dårlig veinett, øst vest og langs kysten. Lav oljepris, utsettelse av investering i modifikasjon og vedlikehold Økt internasjonal konkurranse Finne rett kompetanse. Er mye kostnader for små firma med regnskap, skatt, rapportering etc * Rekruttering av kompetent arbeidskraft * Mangel på infrastruktur (vei, fly) * Formuesskatten fører til at bedriften tappes for penger (eierne må ta ut utbytte) som kunne vært brukt til investering i flere arbeidsplasser Uforutsigbarhet og store kostader ved oppbrems av aktivitet Generell innskrenkning i bruk av penger i bedriftene Å gjøre gode investeringer innenfor uforutsigbare rammebetingelser som regionens utvikling, infrastruktur og reguleringsusikkerhet. Utviklingsprosjekter innenfor eiendom synes mindre attraktive med flere forvaltningsnivåer og lang saksbehandlingstid.

69 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Utfordrende konkurransekraft med norsk kostnadsnivå Om døme problem etter "Nina". Utfordring mtp lakselus bekjemping. Finansiering og likviditet Beslutninger utsettes Kunden er mest opptatt av pris og mindre opptatt av kvalitet. Vi er leverandør av byggevarer. Vi registrer også en paralell import fra øst europeiske land. Sen saksbehandling i kommunen - forhindrer fremdrift på nye prosjekter. Alle er bange for fremtiden , efter min mening unødvendigt Konkurranse i markedet Få tak i rett arbeidskraft med den rette kompetanse. Offentlige midler til infrastuktur og kollektivtrafikk kabotasje tull ujevn konkurranse Store prøver å skvise ut/tvinger små til å godta uvettige priser rekruttering midlertidige ansettelser +p.t umulig håper på lovendring For små budsjetter. Pengemangel. Mestedelen av inntektene våre kommer fra Bergen kommune, og de har stått stille i flere år. Valutakursen pga import fra utlandet direkte eller via underleverandør. Noe påvirket av oljeprisen men det vil kanskje føre til hardere konkurranse fra konkurrenter til andre kundegrupper - kjempe mer om kundene i andre markeder enn offshore. Store konkurrenter har fordeler i vårt segment som følge av tilgang til offentlig infrastruktur gjennom kontrakter med det offentlige. Transport over fjellet, stengte veier pga dårlig vær over fjellet. Prispress fra Statoil ned mot siste ledd i leverandørindustrien - en sikkerhetsrisiko Lav oljepris over lang tid Relevant arbeidskraft/kompetanse Utfordringen er at våre største kunder er avhengig av stor aktivitet når det gjelder olje og gass og oljeprisen. De jobber på verdensbasis.

70 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Godt veisystem. Bruker mye tid på kjøring. Vi er avhengig av at bedriftene i vår region fremdeles ønsker å være medlemmer hos oss. Vi må også skaffe oss nye medlemmer og arbeidsoppdrag hos dem Få orden på vei og togtrafikken,slutt med bare snakk, krever konkret handling. Uforutsigbarhet i rammevilkår Statlige rammevilkår - flere tiltak på anbud og derav større forutsigbarhet. ordretilgang Oljepris og valuta kurs Har en del varekost i USD Lønnskost, siden det har vært boom, press på priser men vanskelig/umulig å kutte lønnskost Rekruttering. Færre bedrifter som vurdere å sende sine ansatte på skolebenken, mao bedriftene er ikke villig til å betale for kompetanseheving i dårlige tider. Lite seriøse hovedentreprenører og lite seriøse personer innen forvaltning i kommune og fylke. Kommune og fylke dårlige på anbudskonkurranser, ser kun på pris. I min bedrift arbeider vi med IA-avtalen på organisasjonsnivå. Situasjoner med nedbemanning, permittering og omstilling medfører redusert fokus på våre oppgåver. Sikre langsiktige avtaler for å oppnå volum i markedet. Mange som har lite arbeid gir hard konkurranse og stort prispress. 1.Tilgang på kvalifiserte fagarbeider , og lærlinger. 2.Konkuransekraft i forhold til offenlige anbud , der man tar hensyn til seriøsitet , eksempelvis lærlinger , afp-ordningen ,hms system og miljø. 3.Svart arbeid I TEK10 er det krav om uavhengig kontroll ved nybygging, bl.a. for tetthet og våtrom. Dette er en tjeneste vi tilbyr. Utfordringen her er mangelfull oppfølging fra kommuner og samtidig så er det ikke krav om at tredjepart skal utføre kontrollen, kun kontrollere resultater andre har målt. Dette gir muligheter for manipulering av resultater.

71 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Saksbehandlingen i offentlige myndigheter/organer. Mye tid går med på å vente, purre, og ofte er det tviste mellom ulike organer som utsetter igangsetting/gjennomføring av prosjekter Ingen spesielle utfordringer. Regional koordinering og vilje til å tenke lenger enn 4 år om gangen Teppebombing av negativ omtale i norsk presse om hvor dårlig alt er, eller kommer til å bli. Internasjonalt maritimt regelverk... Redusert ordretilgang fører til permitteringer og oppsigelser, dette tapper bedriften for generell og spesiell kompetanse. Vi forventer i løpet av året oppsving i aktivitet som vil gi behov for den kompetansen vi nå har støtt fra oss, hvis oppsvinget kommer på samme tid i flere bransjer blir det en utfordring å hente kompetansen tilbake. Høyt skattetrykk med kombinasjon av eiendomsskatt og formuesskatt. Konkurranse med utenlandsk billig arbeidskraft Tilgang på kompetent og effektiv norsk arbeidskraft. Når man skal utføre byggearbeid som oppføring av eneboliger der det er 2-3 mann på byggeplassen, gjerne i nært samarbeid med andre fag og tiltakshaver, er man avhengig av arbeidskraft som hånderer språket samtidig som effektiviteten holdes opp. Stagnasjon i boligmarkedet Usikkerhet i arbeidsmarkedet, noe som gir svingninger i privatforbruk, og uforutsette inntjeningen. Det er vanskelig å få tak i kompetent norsk arbeidskraft. Mange store aktører krever at det er norsk arbeidskraft tilstede på byggeplassene. Det er et problem at p.t. er det slik at de fleste unge med denne utdannelsen har hatt problemer i skolen og veldig ofte også problemer med rus. Å få kunder (industripartnere) til å investere i nye energiformer og nye industriområder som skal skape framtidas arbeidsplassar At mange av åre klienter i sine respektive markeder (shipping og offshore) sliter kraftig, og det for betydning for hele aktivitetsnivået. Tilgang på kapital støtteordninger for byggelån (finansiering i prosjektfasen) Medarbeidere med erfaring Kommunale g fylkeskommunal saksbehandling i bygge og plansaker. Tidkrevende, uforutsigbart og lite trygge saksbehandlere. Trenger nye medarbeidere med relevant kompetanse

72 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Arbeidskriminalitet og svart arbeid Lavt rentenivå IKT sikkerhet og kostnader. Bransjeomstilling. Fallet i kronekursen og høye lønninger Redusert oppdragsmengde pga redusert etterspørsel og generelt lavere aktivitetsnivå. Komplisert regelverk og rammebetingelser, stadig nye "politisk korrekte" pålegg men lite kontroll og oppfølging fra bl.a. Arbeidstilsynet; favoriserer useriøse aktører i bransjen. Nye kapitalkrav som svekker vår konkurransekraft sammenlignet med utenlandske filialforetak i Norge Logistikk og rettbemanning og kompetanse på bemanning. At bedrifter som egentlig ikke er rammet av det som skjer i olje og gassmarkedet sitter på gjerdet og venter før de ansetter, selv om de egentlig har en positiv utvikling innen for eget segment. Arbeidsgiver avgiften er tung. Att utveckla behovet på marknaden og behålla det. Sentralisering til Oslo At større byggeprosjekt blir satt på vent som boligprodusent; mindre sysselsetting gir mindre boligbehov. Komme ut på markedet med et nytt patentert produkt. Bli synlig og komme forbi den norske mentaliteten med at vi kan og vet det meste fra før. De forslagene finanstilsynet nå har kommet med mht tiltak for å dempe boligprisveksten er helt feil retning å gå. Det viktigste er at unge klarer å betjene boliglånene. For høye krav til egenkapital og at man ikke skal kunne være kausjonist er kommer til å bremse kraftig i boligbyggingen. Kravene for unge å kjøpe bolig blir altfor høye. Oslo/Stavanger og Bergen kan ikke sammenlignes med resten av landet hvor det er moderate m2 meter priser. Markedsendringer Salg Kundene sparer penger og setter ut mindre arbeid. De gjør mindre vedlikehold og modifikasjoner. Kunden har kapasitet til å gjøre mer selv.

73 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Kommunens største utfordring er vesentlig nedgang i skatteinntektene. Lønnsnivå og tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Flere av våre kunder er i olje og gass bransjen. Når det er tøffe tider, rammer dette oss. Det blir mindre oppdrag. Endreinger i arbeidsmarkedspolitikken, og krevende regler for offentlige innkjøp. Forutsigbarhet fra kunde (Statoil og andre oljeselskap). Skiftet fra et ekstremt høyt aktivitetsnivå til lav aktivitet har vært for raskt til at omstilling kan gjøres uten at mange blir sagt opp Tilgang på nye prosjekter Lavt aktivitetsnivå blant våre kunder Omstilling i forhold til bransje (oljeavhengighet) og teknologi Benytte anledningen for tilpasning av organisasjonen administrativt og operativt en en tid der dette er mer akseptert enn i høykonjunktur Markedet er i omstilling og alle skal gjøre besparelser. Rammebetingelser, konkurransebildet, Rentenivå som følge av betydelig gjeldseksponering. Utenlandsk arbeidskraft og ulike kulturer/språk utfordringer. Samt fallende aktivitet i oljebransjen. Regulatoriske forhold - endringer i myndighetenes rammebetingelser har direkte og dramatisk inngrep i bedriftens inntjening Bergen Kommune har ikke en planavdeling som fungerer til tross for at politisk ledelse lenge har lovet å "rydde opp" i dette. Usikkerhet rundt aktivitetsnivået fremover Det at prosjekt blir satt på vent som følge av Oljeprisen. Vi ønsker å beholde alle ansatte, men det går en grense for hvor lenge en kan vente. Dårlig kollektivdekning Aktiviteten som er styrt av ett stort oljeselskap; Statoil Stopp i byggeprosjekter som følge av lav oljepris Prispress på våre tjenester Rekruttering av kompetent arbeidskraft til bygg og anlegg (ingeniørkompetanse).

74 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Bortfall av kontrakter med O&G operatører Usikker oljepris gir usikkert marked, samt kompetent arbeidskraft som forsvinner generelt for raskt fra bransjen i vårt oljefylke (om ikke akkurat pr.nu :-) Lav oljepris Nedgang i oppdrag Lønnsnivå i olje og gass Utviklingen i Energisektoren. Dårlig infrastruktur i Sør Rogaland og E-39 til Kristiandsand. Det er mye tids planlegging og feil tidsbruk med køståing og dårlig fremkommelighet. Et vel utbygd veinett og styrket kollektiv trafikk står høyt på vår ønskeliste. Finne gode alliansepartnere. Små bedrifter har ofte utfordringer med å komme til bordet. Rekruttere kompetent og erfaren arbeidskraft. Redusert investeringsnivå i næringslivet lokalt og økt andel arbeidsledige. Dette vil medføre lavere etterspørsel etter leasingfinansiering og når folk blir arbeidsledige kan dette får kosekvenser som at de ikke kjøper ny bil. Lav aktivitet i bedriftene fører til kutt i kurs og konferansemarkedet Likviditet. Det er mange hindre som skal passeres på veien fra god ide / innovasjon til etablert posisjon med stor nok omsetning til å dekke faste kostnader. Bedrifter bør åpne opp for søkere som nødvendigvis ikke her en master, eller bachelor i bunn. Flere står utenfor fordi de ikke har den etterspurte "graden". Tilgangen på arbeidsledige her i vest stiger og tilgang på dyktige kandidater vokser hver dag. Hva gjøres for å omskolere mennesker og gi dem fkes et videre utdanningstilbud - mot helse for de som ønsker? Vi trenger mange hender i tiden som kommer! Utgifts kutt i bedriftene, er restaurant bedriftene en av dei første som merker det, Her med redusert omsetning. Reduserrt aktivitet innen oljerelatert industri Dårlig og svært lav vegstandard spesielt på Vestlandet Manglende ordretilgang. Tørke i markedet kombinert med voldsom kapasitetsøkning. Underskudd på råvarer i kjøttbransjen. Rekruttere god og kompetent arbeidskraft Redusert aktivitet i byggebransjen

75 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Fokus på krise i sysselsettingen i Oljebransjen, hvilke redusere forbruket av byggevarer på vestlandet både til private og proffesjonelle. Profesjonelle utbyggere blir pålagt/selv pålagt lavere risikoprofil på investering dvs. boliger må selges før det settes igang. Dette bremser produksjonene av nye boliger som igjen gir redusert salg. Dette hovedsakelig i vårt prosjektmarked dvs. store leilighets prosjekter, feltutbygginger og hoteller mm. Våre kunder sier rett ut at det nå er veldig mange som regner på alle jobber f.eks offentlig anskaffelser... ref. liten ordrereserve fremover. - Svikt om 6-9 mnd kommer. Mindre aktivitet og pengebruk i oljenæringen generer mindre aktivitet og omsetning hos oss som hotell. Nedgang i oljepris. Faglært arbeidskraft som kan faget. offentlige restriksjoner og byråkrati Faren for en boble i boligmarkedet. Konkurransen fra utenlandske aktører med helt andre rammebetingelser og kostnadsnivå. Dårlige veier og fremkommelighet (garantere Økende arbeidsløshet i regionen på grunn av oppsigelser i oljeindustrien Mangel på arbeidskraft, useriøse aktører i bransjen, Dårlig likviditet hos klienter gir ringvirkninger. Myndighetene bør være mer fleksible overfor smb bedrifter, arbeidsgiverabgiften bør kuttes m.v Fall i oljeprisen og Statoils agering de nærmeste årene, som en vesentlig faktor for leverandørindustrien til kontinentalsokkelen. Dårlige veier og samferdsel. Transportsektoren Valuta kurser, mye valuta transaksjoner mellom 6 eu land Mindre aksept på vår foretningsmodel Fagforeningers politiske kamp Ingen spesielle - kun en person som er fullt sysselsatt. Mye arbeid med begrensede midler. Alle reg.planer for paradis&hillevåg som kommunen stadig justerer gir o forutsigbarhety Lav strømpris. Bedriften driver kun strømproduksjon på vannkraft, og ingen annen virksomhet.

76 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Redusert behov for nyansettelser i Nordsjøen. Lav oljepris gjør at bedriftene kutter opplæringsbudsjettene. Finne de riktige folkene. Umodent marked for kjøp av designtjenester inn i forretningskritiske områder. Behovet er enormt. Kompetanse innen teknisk og internasjonal markedsføring. Grunnet oljeprisen er mange prosjekter utsatt og vi har dermed meget lav tilgang til nye prosjekter og dermed lav aktivitet. Økning i bompengeavgiften fra den nye skatten kalt rushtidsavgift. faglig dårlige kvalifiserte innkjøpere som kun går etter pris Mangel på kl 2 sjåfører Stopp i tilført arbeid. Store staber og mange bealutningsledd. For stort sentralisering og for mange forsøk på standardisering, der det ikke er formålstjenelig. Størst utfordring på kort sikt er utsettelse av CAPEX-prosjekter. De delene som er direkte knyttet til drift og vedlikehold er mindre berørt. Lite investeringsvilje hos kundene . Finne retningen videre Egen omstillingsevne. Ny digital hverdag kommer også for byggebransjen. Få på plass byggetrinn 2 på HiB Kronstad Konkurranse fra utlandet På kort sikt har reduksjoner i oljerelatert industri gitt fall i hotellmarkedet. Dette kombinert med en pt for stor kapasitet. Dette har negative konsekvenser på 1 til 2 års sikt. På lengre sikt er imidlertid denne kapasiteten en fordel for regionens generelle konkurransekraft i hotellmarkedet. Selskapsskatt og arbeidsgiveravgift er det mye viktigere å få gjort noe med, enn formurskatt. Som konsulentselskap trenger vi mye arbeidskraft. De få eierne som har formue via å eie eiendommer er det ingen grunn å verne ift. Lavere formueskatt. Fullstendig feilslått politikk. Rart at næringsforeningene ikke fronter dette, i stedet for å kaste seg på hylekoret om formueskatt, som ihvertfall har langt mindre totalstimulerende næringslivseffekt enn å dempe selskapsskatt og arbeidsgiveravgift- hvis planen er å holde folk i arbeid!

77 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Usikkerhet rundt kunder innen olje/gass - nedgang i ordrer Økt konkurranse fra internasjonale og tildels nasjonale aktører. Uoversiktlig arbeidsmengde og kunden er utydelig i fht videre planer Kompetent arbeidskraft. Få tak i kvalifisert arbeidskraft Økende konkurranse blant useriøse aktører Fallet i oljeprisen skaper negative ringvirkninger til andre bransjer som er partner/leverandør direkte/indirekte til oljeindustrien. Smitteeffekten og en følelse/frykt for utviklingen framover er høyst til stede – det skapes en forventing om at alle må stramme til og utsette risikofylte investeringer. Fallende etterspørsel pga kostnadskutt hos kundene Overføringer til kommunene når det gjelder midler fra regionale kulturmidler. Lund kommune var en omstillingskommune i Rogaland men fylkeskommunen bestemte i 2014 at pengene skulle overføres Innovasjon Norge. Dette betyr at dersom ikke noen i vår kommune ønsker å starte med noe innovativt får en ikke midler. Tidligere kunne kommunen gi dette direkte etter søknad, selv om dette dreide seg om en som ønsket å starte som frisør. Næringsareal som er ledig fører til mindre bygging av nye næringsbygg. Manglende tomteareal som er ferdig regulert og klar til å bygge boliger på. Høy Dollar og Pund kurs. Konkuranse på arbeidskraft fra Danske leverandører. Ingen Kjøpesenter oppblomstring og avgifter i sentrum Lav oljepris og Statoils bremsene av aktiviteten. Den største trusselen mot vår bedrift er at operatørselskapene nå kansellerer og utsetter oppgaver slik at bedriften kan bli stående uten oppdrag. Skjer dette kan bedriften forvitre og stå uten mulighet til å påta seg nye teknisk avanserte oppdrag, noe som vil resultere i at enda flere oppdrag vil gå til utlandet. Mindre tilgang på arbeid

78 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Høyt "oljesmurt" kostnadsnivå i Stavangerregionen. (Boliger, lønninger, osv.) Svikt i ordretilgangen Hei!! Jeg savner et spørsmål som gjelder veistandard. Dette er og har vert vårt store "mareritt" i en årrekke og har direkte innvirkning på vårt driftsresultat. Dette kan dokumenteres med at vi ser at slitasjeskader på utstyr i vår region er vesentlig høyere enn andre regioner i Norge. En gang i året (EU kontroll) har vi det registrerte utstyr inne til en storkontroll og her avdekker vi slitasjeskader som relaterer til svert dårlig veistandard. Veistanderen har og veldig stor påvirkning for sjåførenes fysiske og psykiske helse. I transportbransjen som vi relaterer til har vi med de regelverk som er i dag krav om kjøre og hviletid. Når man planlegger transporter opp mot det og man kommer til stengte veier og ikke minst stengte tuneller (spesielt om natten). Da får man lange omkjøringer som da gjør seg utslag i at planskjema "sprekker". Universitet og høgskolene på Vestlandet må utrede konsekvenser av en fusjon. Når det gjelder salg av boliger får kredittinnstrammingene betydning, og da særlig for førstegangsetablerere. Nedgangen av oljeprisen får stor betydning for behovet for nye næringsbygg. For oss som et privateid firma har formueskatten stor betydning. Lav etterspørsel etter bemanings og rekrutteringstjenster på sørvestlandet Lang beslutningtid og avventende marked. Me er ei lita bedrift, men har same krav til HMS, rapportering etc som ei stor bedrift. Det er ei utfordring å få tid til å følgja opp alle krav, samstundes som produskjonen må gå for fullt for å oppretthalda ei god nok inntening. Svak norsk krone Å ha et aktivitetsnivå som sikrer at vi kan opprettholde dagens kompetanse og kapasitet som bedrift: lønnskostnader i forhold til våre konkurrenter internasjonalt som eier : Etter 5 år med lavkonjunktur i aluminiums industrien og ingen investeringer som følge av dette har medført negative resultater for min bedrift, samtidig så har jeg som eier i denne perioden årlig måttet betale formueskatt uten mulighet for å dekke dette vha. utbytte fra egen bedrift, dvs. dette har jeg måtte lånefinansiere. arbeidsmoral og rett instillinga av de yngre arbeidskraften. mydighetskrav om stadige pålegg fra staten Investeringer i næringsliv mht usikkerhet i fremtiden - utsetter investeringer. Skatt basert på 2014 (som er 20% høyere enn 2015) Nok pågang av aktører som vil bygge nytt, rehabilitere eksisternde.

79 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Over etabelering av bygg entreprnør bedrifter Som konsulent er en avhengig av at bedriftene der ute ser fremover og er klar til å utvikle bedriften videre. For øyeblikket er de mest opptatt av å rydde og nedbemanne, og da blir det mindre anledning til å bruke konsulenter. Billig utenlandsk arbeidskraft, og svart arbeid BYGGEFORSKRIFTER. Må i dag bruke mange konsulenter, dyre og inneffektive. Ingen sunn fornuft! Anbud som lønner seg Veistandard som er god Skjev konkuranse situasjon ved at kommunale prosesser gjør forkjells behandling og utsetter vår bedrift for ulikt kostnadsnivå Tiden planprosesser tar i kommune, fylke og stat og i tllegg opplevelsen av morviljen det er for å tilrettelegge for næring i disse etatene. Anbudsutsetting av primærvirksomheten. Vi gjør det så godt internasjonalt for tiden, at det er flaut å si det høyt. Det er veldig vanskelig å gjøre det så bra når våre venneri i Norsk Industri sliter og har det svært vondt og må si opp mange ansatte. psykologi, andre selskapers kostnadskutt. Å ha ressurser nok til kompetanseheving. Omstilling til ett lavere kostnads nivå Manglende evne hos Erna til å sette overordnete agendaer, og konkretisere (gjennomføre) disse. Inklusive å forstå og konkretisere private og aktive eieres og betydning (og potensiale) i det norske samfunnet. Tilgang på kapital for unge bustdsøkere. Samferdsel, ferje fritt på E-39 Mindre aktivitet i oljebransjen og lavere oljepris vil redusere/forsinke bedriftenes planlagte kjøp av servicenæring ol. Svart arbeid Oljeselskapenes innsparinger på grunn av høye kostnader og lav oljepris medfører redusert aktivitet som treffer både omsetning og reduserer marginene. Oppsigelser kommer som ett resultat av lavere aktivitet alle prosjekt som blir lagt på vent

80 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Investeringer på "vent" Utenlandsk konkurranse i anleggsmarkedet Vi økte med 38 % omsetning i fjor, og har allerede for lite lokaliteter. Trenger mer plass, og da kan vi muligens ansette flere. Har dessverre ikke mer plass på tomta til å bygge ut. Transportutfordringer Mangel på sammenhengende tjenestetilbud på tvers av nivåene. Skatter og avgifter Politisk klima Usikkerheten som Media skaper. Fører til frykt blant befolkningen, som dermed setter på bremsene litt unødvendig Kapasitet konkurranseevne Stresset marked skaper tilbakeholdenhet blant kunder. Destruktive panikkutt i toppen av oljenæringskjeden (oljeselskapene) som bryter ned kontinuitet i ekspertise. Reduksjon i vedlikeholdsomfanget innenfor Norsk Olje og gass har ført til at vår langsiktige strategi brått er forandret. Det er ikke mer enn 2-3 år siden operatørselskapene sa at fremtidens leverandør ville være den som demonstrerer kapasitet og gjennomføringsevne, dette bygget vi bedriften for. Nå har vi i en pågående bemanningsreduksjon. Tilnærmet monopol på kundesiden med ett stort oljeselskap. Lav oljepris Dårlig infrastruktur i Stavanger/Forusområdet. Lav terskel for etablering av konkurrerende firma og derved økt antall aktører. Tøffere konkurranse Utsettelser av nye utbygginger og stopp av Vedlikehold innen olje og gass At det fortsatt er høye priser på lokale innkjøp av oljeprodukter, høye lønninger, mindre tilgang til kunder, høy mineraloljeavgift, seerdeles store kontrollgebyr for skip tilknyttet NOR registeret. Boligmarkedet.

81 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. mangel på tilgang av kompetanse, det er viktig for å utvikle verksemda og styrke og trygge arbeidsplassar på kort og lang sikt. - Vi trenger rammevilkår fra myndighetene på linje med våre konkurrenter I alle fall innenfor EU. Ellers har vi et stort handicap når vi skal konkurrere internasjonalt. - Lønns og kostnadsnivået i Norge må ikke øke og helst reduseres i forhold til våre konkurrenter. (Svekket kronekurs hjelper oss noe her, men vi tror det er midlertidig). - Krav fra myndighetene i forhold til klima og miljø må harmoniseres internasjonalt. Vi er mer enn gjerne med å skjerpede krav, men klarer ikke å betale for dem dersom dette ikke gjelder alle slik at vi kan hente inn økte kostnader gjennom høyere pris til kunden. - Vi kan ellers gjøre mye selv for å øke vår effektivitet, og det arbeidet er vi godt i gang med. Dette er det viktigste vi kan gjøre. omsetningsvikt handel Øke eksportandelen for å demme opp for nedgangen i det norske markedet Oljepris og liten aktivitet Kommunal byggesaksbehandling Vårt siste bygge prosjekt har tatt 3,5 år i kommunal saksbehandling Søknad om igangsetting sendt juni 2014 og fremdeles ikke mottatt svar. 1. Betydelig reduksjon i leteaktivitet og rigger går i opplag. Det betyr igjen at prosjekter innenfor vedlikehold blir utsatt eller kuttes helt ut og leverandørmarkedet får et enormt fall i aktivitet. 2. Stopp i større investeringer i ojesektoren, og en for stor forventing hvor mye leverandørene klarer å kutte på kostnadssiden på kort sikt. (fokus på pris blir ofte resultatet og ikke på kostnader) 3. Regjeringen snakker ned hele bransjen og toner ned betydningen bransjen har, nesten som om oljealderen er over. Det går utover rekrutteringen som igjen går utover bransen i fremtiden. Store kontrakter går ut om et år, uten de null butikk Den største utfordningen for min bedrift er, på avdelingsnivå, å få markedsføre seg. Forslag til nye retningslinger til boligfinansiering fra Finansdepartdmentet. Høye boligpriser i regionen og frykt for nedgang i boligprisene. Mange har høy finansieringsgrad. Økt arbeidsledighet og lavere lønninger generelt. Dewt bygges for få og for dyre boliger. Den nye stortingsmeldingen og for lite ordrer til produksjonen konkurransen med dagligvare , bensinstasjoner etc som selger blomster og at publikum er lite villig til og forstå at vårt håndverk også koster og produsere

82 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Lokale myndigheter med lang respons- og saksbehandlingstid, samt dårlig kontuinitet i saksgang og -behandling. Stopp i utbedringer og mod på sokkelen lav olje pris bremser/stopper våre kunders invisterings planer. Trenger nye lokaler Trenger mindre avgifter, de dreper all mulighet til utvikling, skulle vi ha noe til overs,så kommer staten og tar. Vi samarbeider med reiselivsnæring og frivillig sektor om tilrettelegging og vedlikehold av friluftslivsområder i Ryfylke og trenger et økt realpolitisk fokus på livskvalitet, folkehelse og tematurisme. 1.0 FÅ TAK I GODE INGENIØRER 2.0 FÅ BILLIGE TOMTER FOR NYETABLERING 3. Endring av for gode vaner som har blitt opparbeidet gjennom år i takt med utviklingen i Norge. Logistikk fra Oslo Til Bergen- har gjennom vinteren vore ei stor utfordring med stengte veier/tog. Ikkje uvanleg at varer kjem forseint 3-4 dager i veka. Stabilitet - å kunne oppretteholde tilbudet vi leverer gjennom nedgangsperioden slik at vi er istand til å komme ignag igjen på fullt når nødvendig. Balansere mellom forventninger fra befolkningen og mulighetene til å innfri Mangel på dyktige selgere - en klar mangelvare i nesten alle bransjer, særlig vår. Selgeren er motoren i bedriften, og er den for svak går det ut over farten. De største utfordringene kommer av at de fleste av våre kunder ikke bestiller den type produkter og tjenester som de normalt gjør. Det er en avventende holdning i hele markedet. For øvrig så er de tidligere spørsmål enten eller vedr. oljepris, men mye vil avhenge av tidshorisonten. Jeg tror at oljeprisen vil stige til et noe høyere nivå innen et år og det vil få mange hjul i gang igjen. For øvrig vil vedlikehold på norsk sokkel tvinge seg frem og det vil være positivt Nedgang i atkivitet fører til meir kamp om kunder og ordrer. Industrien er nervøs, og difor meir forsiktig med innkjøp og investeringar. Mangel på kompetent arbeidskraft Markedsadgang Lav oljepris og lav aktivitet/ikke realisering av planlagte prosjekt innen olje/gas området Usikkerhet og lange beslutningsprosesser. Vi har behov for arbeidskraft, men får ikkje tildelt fleire tiltaksplassar. NAV vil satse på det private markedet og ikkje dei skjerma verksemdene.

83 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Mangel på tilgjengelige tomter for studentboliger. Transport, logistikk og kommunikasjon Oljepris og beslutningsvegring i olje og gass bransjen Kostnadsnivået i Norge og kronekursen Parkeringsavgift/parkering i sentrum byråkratiet Muligens manglende topplinje for mars 1. Fall i oljepriser fører til at kundene bremser pengebruken, som vi er en del av. 2. Økte bompenger er en ekstra belastning på våre ansatte, som bedriften må kompensere for. Boligpriser (for de ansatte) = økt lønnsnivå Rekruttering og demografisk utvikling Endringene i oljebransjen Å få tak i kompetent arbeidskraft viktig å tenke ny inovasjon. viktig med betydelig bedre tog- veisystem. viktig at norsk lønnsnivå blir mer konkurransedyktig ned mot Eu nivå. Viktig at offentlige forordninger blir forutsibare og ikke prisdrivende. Viktig at det lokale styresett øker farten i regionale og lokale planavklaringer. At Statoil har stoppet neste all tilgang på nye prosjektet. dette er bl.a. prisen vi betaler for at Statoil overtok Hydro. de er blitt alt for mektige. Kompetanse Bedrifter er avventende i forhold til rekruttering og innleie av nøkkelkompetanse. Teknologisk omstilling Usikkerheten i oljebransjen kan skape negativitet og usikkerhet ift egen jobbsituasjon osv, som igjen kan redusere vårt salg av nye og brukte biler.

84 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Kravet til egenkapital på boliglån og stopp i husbanken. Medfører at tilgangen på lån begrenser bygging av nye boliger og medfører at selv de som kan betjene en leie ikke får lån selv om leien ikke er høyere enn låneutgiften. Det er de som setter begrensningene som selv er de som kommer inn og nyter godene av billig lånerente. At enkelte kunder i olje sektoren strammer inn. Å rekruttere senior kompetanse innen vårt fagfelt. Kostnadsnivået må avstemmes med resten av luftfartsbransjen Utelandske aktører som ikke betaler eiendoms-skatt, formue,skatt Jeg har nettopp begynt i bedriften, og tror ikke jeg er rett person til å si noe om dette. Reduksjon i skatteinntekter Få tak i kompetent arbeidskraft og sentralisering MIndre forskningsmidler fra oljeselskapene. Liten ordre reserve Uro i markedet påvirker etterspørselen etter og viljen til å investere i nye nærings- og boligkompleks. Det påvirker i en grad etterspørselen etter planer. Arkitektmiljøet påvirkes mest tydelig. Nedgang i aktivitetsnivå på sokkelen. Høyt kostnadsnivå. Usikkehet i oljebransjen nasjonalt og internasjonalt Omstilling i norsk olje / Gass & Subsea industri Manglende regionalt samarbeid gjør at vi blir fragmenterte i Vestlandsregionen når det gjelder innovasjon, nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater. Det er mange aktører som springer i bena på hverandre, ingen vil gi opp sin posisjon, men det er få som faktisk vil gjøre den jobben som skal til, nemlig arbeide med de faktiske prosjektene/bedriftene med et potensial og sørge for finansiering av disse. Evne til omstilling og forbedting i et allerede presset marked. Omstillingsevne krever et nytt tankesett på alle nivåer. Derfor er det viktig og utfordrende at alle bidrar. For liten pågang av større leietagere. Vi lever i et område der aktiviteten i Nordsjøen har stor innvirkning på næringslivet ellers. Fallet I oljeprisen og tilgang på høy kompetanse bilkøproblemene, infrastukturen, innføring av køprising

85 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Manglende infrastruktur, og økt sentralisering og avstand fra politisk nivå. Kommunikasjon og samferdsel - utbedring og rassikring langs RV 13 i Ryfylke med tanke på at dette er den korteste og på sikt også rimeligste tilkoblingsvegen til E134. Ryfast er snart på plass, det samme er Sandsfjord bru. Det er forventet trafikkøkning på strekningen, og det bør prioriteres utbedring av RV 13, fortrinnsvis ved rassikring Erfjord- Sand, Nesflaten - Håra, samt Årdalstunnelen. Usikkerhet rundt kommunereformer, regionalt samarbeid Satsing på markeder som ikke er berørt virkningene av oljeprisen. Konkurransen er veldig hard for øyeblikket. Det er mange aktører innen rekruttering som kjemper om de samme oppdragene. Flere hodejegere og rekrutteringsselskaper vil måtte stenge virksomheten de neste mnd. Korte horisonter, ingen langsiktighet Psykisk syke ungdommer i forhold til langtids sykefravær. Kronekursen fører til at alle varer vi kjøper blir betydelig dyrere. Nettsalg fra utenlandske aktører. Konkurransesituasjonen i Bankmarkedet. Gitt at vi importerer varer betalt i euro, så er kronekursen en vesentlig faktor for oss Hurtig nok omstilling ift endring i kundenes betalings vaner / bruk av finansielle tjenester. Nye aktører på full fart inn og overtar mye av det bankene drev m før. skatt på død kapital - Tilpasse seg markedet hvor vi vil møte problemene i Må løses med økt fokus på eksport og nye markeder for å veie opp kommende svikt i hjemmemarkedet. Lav oljepris da vår bedrift har inntekter fra produserende oljefelt i UK, og det er dette som finansierer våre norske aktiviteter. Vi håper og tror at oljeprisen vil komme opp igjen til et bærekraftig nivå i løpet av et et årsperspektiv (over 70 dollar) og at i lpet av et 2 årsperspektiv opp mot 100 dollar. Men dette er spekulasjoner. Innføring av reduserte oljeskatter i UK som nettopp er innført vil hjelpe på sikt. Å bygge ut Fylkeskommunale veier og bruer i regionen. Det fokuseres for mye på å mange øst- vest forbindelser bynære kollektivutbygginger og for lite på regionale fylkesveger langs kysten der verdiskapingen har stor potensiale.

86 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Trafikksituasjonen og elendig utbygd veinett. Koster oss mange millioner i året med at vi står i kø Kontrakter uteblir. Det store selskapene har stor av beslutningsvegring pga usikkerhet når det gjelder oljepriser og hvordan dette vil påvirke den enkelte. At bedrifter innen olje og gass sine beslutninger påvirker øvrig næringsliv negativt Konkurransesituasjonen. Marginpress Fallende kraftspriser høy formueskatt som tvinger frem utbytte i en vanskelig der vi ikke forventer å tjene penger Rekruttering av kompetent arbeidskraft, fortrinnsvis lokal. Få flere besøkende/ gjester. Utfordring å være liten aktør med begrensede ressurser. Presset markedssituasjon ut mot internasjonale konkurrenter. Lav oljepris gir lavere aktivitet for offshorenæringen, og behov for tonnasje (skip) innen denne næringen er I overkapasitet. I tillegg så bygge fremdeles mange skip I Asia, som gjør at "bruktmarkedet" forsvinner, og våre vanlige kunder vil da bastille et lavere antall skip fremover. Omstilling til annen tonnasje er da en mulighet, men utfordrende da vi ikke klarer konkurrere med Polske, spanske og Tyrkiske verft på fiskefartøy, brønnbåter, ferger og lignende typer fartøy. Norks arbeidskraft og norske forhold blir for dyrt. Vi kutter det vi kan I organisasjon og forøvrig. Valutakurser. Innkjøp i dollar og euro gir økt varekost! Krevende markedsforhold, generelt et globalt svakt marked Skatte inngangen og tilvendt tjenestenivå innovasjon Valutaendringer da vi eksporterer ca. 50 % av våre produkter. Skaffe ansatte med nødvendig kompetanse. Plan og byggesak Lindås kommune Treghet vedk. behandling av plan og byggesaker er en direkte årsak til redusert aktivitet hos oss i 2015 For min bedrift, som er en kommune helt i øst, er økt vekst og nyetableringer den største utfordringen. Vi ligger midt mellom to vekst-regioner, men i dag er pendleravstanden for stor. Vi må få til bedre veistandard for å løse dette.

87 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Rammebetingelser for eksport, f.eks. MARPOL som øker kostnadene for sjøtransporten Infrastruktur - økte transportkostnader pga dårlige veier Evt. styrking av norsk valuta Medias negative fokus når det gjelder fremtiden er meget alvorlig. Mangel på nytt arbeid. Det er ikke så mye snakk om konkurranse evne, det er rett og slett tørke i markedet på nye kontraktmuligheter. 1. USD/ NOK kursen; fordi at vi har mer kostnader i USD - og relativt lite inntekter i USD. 2. Redusert boreaktivitet; fordi vi har mye faste kostnader slik at vi nærmer oss kritisk masse. Beslutningsvegring som en konsekvens av usikkerhet i næringslivet Den midlertid lave oljeprisen, men den tar seg kraftig opp i løpet av 2015, så det bekymrer ikke. Bedrifter sparer oenger, dermed er arrangement, events og annet nedprioritert Statoils kutt i prosjekter og V&M I 2014 og framover, samt at Statoil utnytter det vakumet (bortfall av oppdrag) de selv har skapt til å presse prisene i alle tilbud fra kontraktører. I Bergen er det bare Wintershall som er alternativet for min bransje/bedrift, og dette selskapet har en liten portefølje. Å kunne omstille seg til adskillig lavere marginer og redusert drift Nedgang i aktivitet i regionen Fallet i oljepris fører til reduserte investeringer i ny teknologi. For vår del innebærer dette redusert etterspørsel av produktet som vi utvikler/produserer. Største utfordring for min bedrift er at de største aktørene i norsk nærinsgliv massivt flytter IT jobber ut av landet. Det er ikke sunt at de største aktørene, som får statsstøtte når resultatet er svakt, tar ikke detsamfunnsansvaret som de bør gjøre. Rekruttering av kompetente folk med altfor for høy lønnsforventning rekruttering. For lite fokus på fagutdanning. Som leverandør til maritim, olje og energi merker me at det er færre oppdrag og nedskjæringer som igjen går ut over vår oppdragsmengde. Pessimisme pga reduksjoner i oljerelaterte næringer.

88 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Fall i oljeprisene fører til mye gode ledige lokaler. Det vil tvinge frem mer fremleie og økt press på prisene. Prisnivået i Bergen er allerede lavt sett i forhold til andre byer i norge. Fylket overkjører kommunale vedtak og spiller på lag ved en etablering av næringsbygg helt til prosjekter er ferdig utviklet og det er regulert/ tegnet og planlagt for flere millioner ; da kom Fylkesmannen inn og stoppet alt når 9 av 12 leiligheter i 2. etsje var solgt ( kjøpere hadde meldt seg). Slik oppførsel kan /har Fylkesmannen utført uten noen som helst økonomiske konsekvenser ved at de dekket noe av prosjekteringskost og salgskonsept som Sandnes Sparebank hadde ansvaret for. Jobber i dag med videre utbygging etter trenering i 5år for utvidelse som nå er godkjent dersom ikke Fylket kommer på nytt og stikker kjepper i hjulene med sin følgekrav som de kommer med i etterkant hver gang noe skal bygges på de søre øyene i Rennesøy Kommune. Tilgang på arbeidskraft. Bachelor og høyere. Bedre infrastruktur med forutsigbarhet i kostnader. Forbedret kommunikasjon mellom Bergen og Stavanger samt fra Bergen og nordover til Ålesund. Få oppdrag å by på pga kutt hos oljeselskapene som igjen kan forklares delvis av lav oljepris. lavere etterspørsel som følge av lavere investeringsvilje nye produksjonsmaskineri Evne til teknisk omstilling, og en viss forenkling og forutsigbarhet innen regulatoriske rammer Vi har en stor Oil&Gas Divisjon som naturlig berøres kraftig av markedet og det virker inn på hele selskapet jeg er ansatt i. Statlige reguleringer og krav. Lokalisering i Bergen sentrum. Lite oppdrag Trenden de siste årene har vært at gjennnomføringen av store utbyggingsprosjekter blir utført andre steder enn Stavanger. Dette betyr at prosjekt og prosjekteringsmiljøene i Stavanger kun har fokus på drift og vedlikehold noe som betyr at den tekniske kompetansen innen ingeniørfagene og evnen til å leverer store prosjekter utvannes og forvitrer. Erfarne ingeniører må derfor nå belage seg på ukepending til Oslo eller London eller utestasjonering i Asia. Høy kronekurs - kjøper varer fra Eurosonen og selger i Norge. Ordretørke hos norske verft (leverandør til verftsindustrien) Høy arbeidsgiveravgift og lønnskostnader Kutt i næringen som resultat av oljeprisfallet

89 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Eksternt: Internasjonal sikkerhet/terrorbildet Internt: Samarbeid over kommune-/fylkesgrenser Interne forhold Som enkeltpersonforetak er forskuddsskatten et problem. Jeg skulle ønske enkeltpersonforetak kunne betale skatt f.eks. hver 2. måned etterskuddsvis - og ikke på forskudd 4 ganger i året, slik det er nå. Svak krone grunnet mye kjøp av tjenester i utlandet utfordrende å være liten aktør og konkuranse med store aktører. kapitalkrevende og tidkrevende å drive inovasjon som liten bedrift. Tilgang til risikovillig kapital. Lavere oljepris, færre kunder fra oljenæringen. Færre arrangement Lavere aktivitet i næringslivet som følge av fall i oljeprisen - lavere verdiskapning totalt sett særlig på kort sikt - økt behov for omstilling på sikt i næringslivet Styresmaktene ser ut til å ønskja omstilling, men veit ikkje kva som må gjerast for å få det til, og manglar politikk for retning og fart. Dermed vert det vanskeleg for oss å gå med i ei "omstillings-rørsle" når verkemiddelapparatet ikkje er bygd for satsing på det som skal erstatta det "gamle". evt manglende anleggsvirksomhet - oppstart nye bygg Statlige (politiske) føringer Det norske selskapskattenivået er høyere enn i andre land. Dette gir investeringer i Norge et "handicap", opp mot investeringer i andre land. Avventende adferd i mange kundesegmenter. Skepsis og usikkerhet i bedriftene som påvirker evnen til å se fremover Strupingen av parkeringstilbudene i sentrum. Her vinner kjøpesentrene rundt sentrum. Hovedutfordringen blir fokus på kostnadsnivået på norsk og britisk sokkel og på sikt vil vår verdiskapningen være betinget av en økt oljepris. Som et nystartet, godt finasisert oljeselskap nyter vi godt av at andre selskaper selger seg ned i eksisterende lisenser og allerede nå ser vi resultater av fokus på kost. Økende konkurranse, lavere marginer men flere muligheter pga. oljeprisfall og større fokus på kostnadsbesparelser i bedriftene.

90 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Kompetansemangel Lønnsnivå Formueskatt for mye skatt generelt på bedrift. Kostnadsreduksjon o offshoresektoren på kurs- og konferanseområdet DEn reduserte etterspørselen etter nye hus og leiligheter Valuta Øke byggevirksomheten. Omstilling. Redusert aktivitet hos kunder, gir mindre oppdragsmengde Kvalifisert arbeidskarft samt nedgang i for våre kunder i forbindelse med omstilling i olje virksomheten Nedgang i ordrer. Konkrranse internasjonalt Formueskatt på arbeidene kapital en utfordring for Norsk eierskap Pressens svartmaling av den økonomiske situasjonen utgjør den største trusselen, mot en "normal drift/forbruk". Uforutsigbarhet ift. oljeskatten. Da den forrige regjeringen gjorde 2 omfattende og overraskende skattendringer for oljeindustrien på et halv år skapte dette store utfordringer for vår bransje. Som et utenlandsk eid selskap skaper dette også mangel på troverdighet. Styrken til Norge har vært forutsigbarheten: Selv om oljekatten er høy, har den vært forutsigbar, ift. til å investere i andre land med mer vilkårlig skattelegging. Jeg hadde faktisk forventet at dagens regjering ville reversert disse endringene, men dessverre har ikke dette skjedd. Stagnasjon i veksten i regionen, gir mindre utbygging. Infrastruktur Næringsareal Mangel på større prosjektoppdrag. Langt mindre offentlig byggeaktivitet i vårt nærområde enn tidligere. Som elektroentreprenør merker vi også at byggherrer på større bygg ikke lenger er særlig interessert i pris kun på elektrotekniske installasjoner. Nå ønskes pakkepris med løsninger på total tekniske anlegg der også rør, ventilasjon, automasjon og kulde skal inngå i pakkeløsningen uten skott eller ansvarsforbehold mellom fagene. Det betyr store omstillinger for oss og samarbeide med andre tekniske bedrifter for å møte denne typen forespørsler. Vi oppfatter dette som en ny og vanskelig tilpasningssituasjon som også endrer på vår konkurransesituasjon i forhold til tradisjonelle konkurransesituasjonen.

91 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. svak krone kurs vi driver med import Varehandel : lengre mellom kundene for stor sentertetthet i Bergen Generell usikkerhet knyttet til arbeidsplasser relatert til oljebransjen og de ringvirkninger dette evt kan medføre. Å skaffe kompetente medarbeidere til en akseptabel kostnad. For høye boligpriser, vi trenger kraftig økning i boligbeskatningen for å få prisene ned. Formueskatten gir hodebry og likviditetsskvis fra bedriften som må tappes for å betjene formuesskatten. Dette er spesielt en utfordring for oss som investerer i venturebedrifter, og hvor eiendelene ikke lar seg selge for å finansiere skatten. Uansett må det tas ut utbytte som igjen beskattes, slik at effektiv formuesskattesats reelt sett blir langt høyere på aksjer enn bankinnskudd, for ikke å snakke om på eiendom. Eiendom må beskattes hardere slik at vi får ned overinvesteringene og styre mer av kapitalallokeringen til næringslivet og bedriftsetableringer. Høy kronekurs, noe som gir svært dyr import og svekket konkurranseevne. Rektrutere kvalifisert arbeidskraft Tilgang nye markeder konkurransekraft Omstilling og endring i organsiasjonen. Det at den blir omstilt nok til å takle de fremtidige utfordringer og med så lavt støy nivå som mulig i organisasjonen. mmmm Arbeidsoppdrag Kompetent arbeidskraft og å selge nok prosjekter. Valutakursen Den svare kronen har gjort at våre innkjøpspriser har økt med 20-40% over to år. Lavere aktivitetsnivå i oljesektoren Vi har ingen opplagte utfordringer at få ligestilling som gelder alle reasturanter Et rigid regelverk fra Finanstilsynet

92 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Omprising av produkter grunnet oljeprisfall. Digital fornyelse. Omstilling Mangel på arbeidsoppdrag Et kraftmarked som delvis settes ut av spill av ulike støtteordninger og myndighetsinngripen Uroligheter i byggemarkedet skapt av media. Tilskudd til drift fra offentlig og privat. Uforutsigbar støtte til bedrift da dette er en stiftelse. Finansiering av prosjekter pga lav egenkapital Få tak i kvalifisert personell Økt endringstakt Svingende etterspørsel etter service og verkstedstjenseter som følge av nedgangen i nnen olje/gass og delvis skips- (supply) industrien Rammebetingelsene for norsk industri Fallet i oljeprisen med nedskjæringer og oppsigelser i kjølvannet av dette, merkes nå for alvor i forbindelse nye prosjekter i byggebransjen, både innen for bolig- og næringsbygg. Å skaffe lærere og pedagoger til å jobbe i kommunene. Blir kanskje lettere når ikke "oljå" tar alle arbeidstakerne. Fallet i oljeprisen har ført til at flere kunder har satt store prosjekter på hold. Dette er prosjekter som var bestilt og skulle påbegynnes nå. Siden vi er et lite selskap har dette skapt problemer for oss. sterk konkurranse om byggeoppdrag skatte og avgiftsnivået. Operatørenes investerings lyst Lav oljepris kombinert med raske sparetiltak og kortsiktig syn på "priskutt". Mangel på langsiktighet samt arbeidstagersidens manglende realitetsforsåelse for behovet for omstilling og bedret konkurransekraft Fall i oljepris og tilhørende kansellering av pågående kontrakter Store prosjekter som stanser opp pga. manglende/avventende leietakere (f.eks. butikk/kjøpesenter, kontorbygg osv.). Dette gjør det mer krevende å planlegge langsiktig.

93 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Regjeringa er uforutsigbar for vår bedrift kost reduserende, men nødvendige, tiltak fra "kunden" som er hovedsakelig Statoil, som er altfor viktig for norsk oljeindustri! Netthandel. Pga prispress. Økt risiko grunnet besparelser og fall i oljepris. Lavere investeringsnivå medfører lavere aktivitet og økt press på marginer. Norsk konkurransekraft mot en global virksomhet (Shipping) Vi produserer sensorer for olje og gass lekkasjer fra Subsea infrastruktur. Største utfordringen for oss er at fallet i oljeprisen fører til at oljeselskapene ikke vil investere i slikt utstyr så lenge det ikke er et absolutt krav fra myndighetene. Kronekursen. Vi importerer alt vi selger. Uforutsigbarhet i forhold til rammebetingelser for eiendomsutvikling. Dårlig og treg saksbehandling i byggesaksavdelingen. Usikre framtidsutsikter - setter beslutninger på vent. Svak kronekurs - høy prisstigning på varekjøp Utsettelser og kansellering av planlagte offshore prosjekter. Liiten aktivitet generelt Den umiddelbare reduksjonen i investeringer på sokkelen, både i nye felt og innen vedlikehold og modifikasjon. Kuttene kommer med umiddelbar virkning. Det gis ikke mulighet til å omstille og tilpasse før jobbene er stoppet. Min bransje er landbruk og landbruksvarer. Importlekkasje aukar pga. lav pris i utlandet. Lav kronekurs motverkar dette.. For skog sin del vil lav kronekurs styrke prisnivået pga betre eksportmoglegheit våre. At norsk leverandørindustri til skip og O&G er levedyktige og fortsatt har behov for underleverandører Lønnsnivået i regionen er for høyt nå når vi merker konkuransen fra Islandske konsulentfirma som opererer med en helt annen timepris enn den vi er vant med. Været Konkurranse evnen til mine kunder

94 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Problemer knyttet til offentlig dis konsekvens i mange beslutninger. Tilgang på nye boliger. Rekruttering og beholde ansatte Biologisk risiko og rammevilkår gitt av myndighetene. Våre viktigste kunder er kommunene, ulike kunnskapsmiljø og bygningsbransjen. Største utfordringen er å få bosatt vanskeligstilte på boligmarkedet. Marginpress i detaljhandel og kapitaltilgang til vekst-investeringer Tilgang på større nye byggeoppdrag. Fallet i oljepris fører til lavere behov for leie av kontorer, og på sikt, lavere etterspørsel etter boliger. Å hanskes med veksten. Strukturelle og prosessmessige utfordringer For vår bedrift handler utfordringene mest om at Bergen er konservativ, ikke omstillingsdyktig nok og for lite innovativ når det gjelder bedrifter som selger tjenester (utenom tech og olje- gassbransje). Det er ikke alltid like enkelt å få innpass i nettverksarenaene, fordi de er lukket. Nedgangstider for våre kunder medfører oppsigelser av våre varer og tjenester til dem - som igjen fører til økonomiske utfordringer for oss. Det jeg bekymrer meg for all de unge som ikke får læreplass i år, grunnet endringer i arbeidsmarkedet, særlig innenfor offshore - og vedlikeholds- industrien. Høy dollarkurs Krav til kontroll og dokumentasjon, HMS regler og tiltak som tar helt av ift. kost/nytte. Ingen form for kritiske blikk mot disse kostnadene som nå reduseres i oljebransjen. * oppheving av revisjonsplikt - vi vil miste en del kunder og må nedbemanne, samtidig som vi vet at mange selskap trenger en revisor for å hjelpe dem med rapportering og kompentansen vi har som ikke regnskapsfører har i dag. Overetablering av butikker, og økt netthandel. Lav aktivitet i markedet, det sies opp ansatte og prosjekter utsettes Å være nasjonal aktør i et internasjonalt marked Mindre innvesteringer og innsparing i oljebransjen

95 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
26. Hva representerer den største utfordringen for din bedrift i øyeblikket? Forklar gjerne hvorfor. Bankenes vilje og evne til å stille kapital for ekspansjon utenfor Norge Aktiviteteten på norsk sokkel er kanskje den største ufordringen for vår bedrift. Samt å tiltrekke seg riktig kompetanse Konkuranse med bedrifter med ufaglærte håndverkere. For få krav innenfor bygg som gjør at "alle" kan utføre store vedlikehold og endringer i boliger. Dette fører til at mange velger å benytte seg av billig ufaglært arbeidskraft fra østeuropa. Dette fører til mindre arbeid for nordise faglærte. Boligprisene blir oppfattet som for høye. Folk sitter på gjerdet og venter på en viss nedgang. Gjelder både brukt og nytt. Begge deler medfører god omsetning, kan resultere i at omsetning går ned noe, selv om så ikke har skjedd enda. Vi er på trappene med en stor sentrumsnær nærings og bolig utbygging, som nå påvirkes av oljeselskapenes noe mer forsiltig og fraværende satsing. HOLDE LØNNSVIVET NEDE PRISENE DER DE ER KVALITET Omstillingsevne Mangel på nye modifikasjonsprosjekt på norsk sokkel Fall i byggeviksomheten Det vanskeligste er en uavklart situasjon rundt prisnivået på oljen. Det er svært krevende for konsulentbransjen når markedet avventer en masse aktiviteter i påvente av prisøkning som ikke kommer. Fall i oljepris gir lavere forbruk - rammer kultursektoren

96 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Flere billige førstegangsboliger og leiobjekter Finansieringsmodeller og rammevilkår som er forutsigbare Gratis kollektivtrafikk. Barnehage åpent til kl 17:00. hvorfor må vi betale avgift for å få lov til å ansette arbeidstakere og gjennom det drive verdiskaping? At locale myndigheter gjør som vi alle andre må; konkrete kostkutt nedbemanning i alle politiske styrer, utvalg og administrasjon; nedbemanning i kommunene i Stavanger og Sandnes, fylkeskommunen; besparelser ideellt brukt til å justere ned kommunale avgifter, men i hvert fall for å hindre økning i takt med sviktende skatteinntekter. 20% kostreduskjon på ren admin burde være målsatt. Styrk Den Kulturelle Skolesekken og satsingen på kunst og kultur i Norge. Følg opp DNS sin påbegynte KVU. Det haster å gjøre om DNS sitt hus til et framtidsrettet og hensiktsmessig teaterhus. 1. Lavere selskapsskatt 2. Redusert arbeidsgiver avgift 3. Bedreveinett Legg ned Fylkeskommunen. Større kommune-evnt. samarbeid mellom kommuner, forenkling i plansaker. Mega satsning på manglende infrastruktur. Mindre mulighet for stadig å komme med nye påfunn fra politikerne under planprossesen. Redusere klargerett fra naboer til første runde i plansaker. Pris på rågrunn-tomter-bolig i regionen er altfor høyt dette pga at plansaker ikke blir ferdigbehandlet av det enromt kostbare "systemet" som er byggget opp, uten tanke på å få noe ferdigbehandlet. Ingen har ansvar for at det blir produsert nok boliger. Les rapport fra konkurransetilsynet vedr. boligutvikliermarkedet. Langsiktige rammebetingelser innen skatt og avgift. Øke fleksibiliteten når det gjelder ansettelser. Mulighet for lengre midlertidige kontrakter. Kortere betalingsplikt ved permitteringer

97 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Vi trenger konkurransedyktige vilkår på linje med utlandet - også på skatt. Det offentlige og myndigeheter er faktisk ikke noe annet enn en leverandør til næringslivet, det være seg havn, studenter, veier, flyplasser, kommunikajson og IT løsniger, vann og kloakk, helse og eldreomsorg. Det er dette det offentlig skal ha til å gå rundt. Det offentlige skal ikke lage APP'er for nærmeste offentlige toalett, pappatid, tvangekteskap, nattmat, hvite uker osv. med under 50 nedlastninger - TULL! Det offentlige skal drives traust og effektivt - og de skal måtte omstille seg som alle andre. Som bedrifter vet vi mer om de markedene vi skal inn i enn politikere og det offenelige noen gang vil være istand til å gjøre - vi skal gjøre vår jobb og så skal det offentlige gjøre sitt. Vi skal ikke utvikle et næringsliv som hele tiden løper tild det offentlige og roper på penger. Det offenlige skal utdanne førsteklasses studenter og se til at vi har et dynamisk næringsliv. Å støtte enkeltbedrifters utviklingsbehov er også noe som bør gjøres i minst mulig grad - det kan være konkuransevridende. Formueskatt = NULL, altså på linje med utlandet Se til at virkemiddel apperatet fungerer - nå halter det. Innovajson Norge snakker om drømmeløftet. Det offentlige kan - jeg gjentar meg selv - ikke bestemme hvilke næringer en skal satse på, det private vet mye mer om hvor det skal bruke pengene sine. Det offentlige skal tilrettelegge der mulighetene er tilstede for dette uten å virke konkuransevridende. Vi må gjøre det atraktivt å eie bedrifter, vi må få til miljøer der STORE norske bedrifter blir giganter i internasjonal sammenehng. Det er feil at Norge kjøpes opp bit for bit! Øke operatører og Riggseskapers insentiver for å videreførte leteaktivitet. Stabile rammevikår, slutt på politisk krangling og mer effektivitet I offentlig forvaltning. Norge kunne vunnet kampen om å bli verdensledende på alternativ energi. Kanskje enda ikke for sent i noen sammenhenger, men da må det settes i gang. Begrensninger på velferdsordninger Intrastuktur - fregefri E39. Fjerne formueskatten. Innføre momsnøytralitet for leie av næringslokaler Forenkling av ALLE offentlige tjenester Fjerne krav som ikke er relatert til arbeidsmiljø eller produksjon eks. Energimerking Bruke anbud med varsomhet og ha klare målsettinger for bruk av anbud, og måle effekt i etterkant. ROT fradrag for rehabilitering og oppgradering av eldre boliger. Fjerne formueskatt, slippe å tappe selskap for å betale skatt, om det går dårlig. FORMUESKATTEN REDUSERES TIL 0 I 2017 BYGGESAK I BERGEN KOMMUNE MÅ BLI VESEBTLIG MER POSITIV TIL INITIATIV, JFR OS KOMMUNE

98 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Ta vekk formueskatten. Redusere arbeidsgiveravgift. åpne for nordområdene for oljeleting Vi jobber med film, og jeg ønsker lengre arbeidsdager timer. Lette byråkratiet, det bare øker og øker. Veldig usikker på om det er gjort en kost nytte vurdering av alt bedrifter er pålagt. God sikkerhet er folk som opererer og ikke kursbevis. endra kravene til olje og gass bransjen, samt åpne for ny felt som f.eks lofoten. Muligheten for større fleksibilitet i arbeidsstokken. Bedre mulighet for flytting av arbeidskraft innenfor et større internasjonalt selskap Få rasjonalisert kommunestrukturen Sats på industriell innovasjon Fjerning av formueskatt Oppstarts "fredning", nedre grense for innslag av selskapsskatt og utbytte og generellt slutte med å beskatte/ avgiftsbelegge samme pengene flere ganger (utbytte, mva., bompenger mv.) Helt ny på bedriftsmarkedet, så dette vet jeg ikke ennå! Omstilling til andre virksomheter enn olje/gass. Ikke flere kjøpesentre eller tillatelse til utvidelse av eksisterende. Vi må ta vare på Bergen sentrum før den dør ut. Næringspolitikk. Generelle rammebetingelser. Bedre fremkommelighet for yrkestrafikk. Ikke bare tenke på kollektivtrafikk. Mindre bompenger. innføre lik kostnad over hele landet, uavhengig om man kjører over en bro eller ferje. Mindre avgift på drivstoff. bekjempe sosial domping redusert arbeidsgiveravgift eller fritak for arbeidsgiver avgift for grunderbedrifter fokus på etablering av flere innovative arbeidsplasser som skaper vekst og flere ben å stå på utenom oljerelatert virksomhet Bruk mer penger på infrastruktur Reduksjon i de totale avgifter en lastebil tilfører statskassen.

99 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Forbedrede skattevilkår for dem som vil investere i nye bedrifter. Før børs. Nå går all likviditet til eiendom som er altfor gunstigt skattemessig. Mindre byråkrati, mer vei (fire felt fra Bergen til Stavanger). Minimum 100% parkeringsdekning til nye forretningsbygg. Et mer produksjonsorientert skattenivå. Bedre kommunikasjon til og fra arbeidssted, dvs. utbygging av vei, buss og bane til og fra Forus. Endre permitteringsregler slik at kunder ikke må si opp ansatte og kompetansen forsvinner. INGEN KØPRISINGF. Ansatte med barn (vi er alle under 43 år her med barn) må uansett hente/bringe i bhg/skole etc. Og blir dermed påvirket av denne avgiften. De fleste er avhengig av å kjøre bil med mindre de gjør stor endringer i sin hverdag. Og evt kutter i arbeidstiden. Vi er avhengig av gode, friske, unge hoder så kollektivutbygging bør bedrives med rasende fart hvis det skal være mulig å ha full jobb, barn og samtidig være miljøbevisst som man ønsker. Redusere skjemaveldet. økte statlige bevilgninger til nybygg, tilrettelegging av boligområder. Fornuftige tilpasninger/endringer a vTEK 10 som medfører unødige kostnader for alle nybygg. Dvs sløsing av penger på unyttige tiltak Transport -oppgrader veinettet Opprettholde bevilgninger og årsverksrammen i offentlig sektor Redusere garantisatser fra 5 % til 3 % ifm garantistillelser til kunder i 5-årsperioden etter innflytting. Bedre veinett for transport øst-vest. letter saksbehandling på reguleringer for boligformål Letter på krav som er er uoppnåelige f eks universel utforming på boliger opp til 5 etasjer, her burde det ikke vært krav for det, kun tilgjengelighet. Forenkle byråkrati og rapportering Mer direkte kontakt fra innovasjon Norge i bedriftene Lavere firmaskatt i dårlige tider Bedre veiforbindelser slik at køer kan unngås i større grad Passe på at disse kost kutt tider ikke resulterer i manglende vedlikehold og dårligere teknisk sikkerhet. Holde lave renter og lav kronekurs. Gjennomgang av prosesser og prosedyrer for offentlige anskaffelser: se til at dette gjennomføres etter intensjonen. Tilrettelegge regler for anskaffelser for nyetablerte bedrifter slik at de har en reell mulighet i konkurranse med større nasjonale/internasjonale selskap.

100 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Lik salgs mva på mat som på innkjøp av råvarer. Dvs salgsmva på 15% for mat og drikke vdd servering i restaurant og hotell bedre veinett bedre kollektivtilbud ikke unødvendige avgifter som poseavgift ikke subsidiert fraktkostnader til utenlandske nettbutikker ikke økning i beløpsgrensen for mva og toll ved import fra utlandet Avklaring rundt lokalisering/tomter. Ta beslutninger!! Vestlandet fra Rogaland i sør til Sogn i nord må bygges sammen til et arbeidsmarked gjennom bedre vegforbindelse. Det bør også administrativt være en region, og med en hovedflyplass lokalisert ca på Haugalandet med et tilfang av over en million innbyggere får vi direkte flyrute til de fleste destinasjoner. Samtidig vil en slik flyplass danne passasjer grunnlag for hurtigtog forbindelse mellom Bergen og Stavanger som kombinert flytog/regionstog. Byutvikling der også infrastruktur for kunst er ivaretatt. Helt konkret; sikre at Sentralbadet i Bergen gjøres tilgjengelig som scenekunsthus for Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og Den Nationale Scene. Endre modellen for fastsetting av diettsatser i inn- og utland, slik at arbeidsgiverorganisasjonene som blir berørt av disse satsene blir hørt i forhandlingsprosessen. Omstilling s støtte NAVing Gjøre Petoro til Operatør oljeselskap - mer utbyggings og letesatsing på statlig hold Dobbeltspor på Jærbanen. Stimulere næringslivet, redusere skatter 1. Gunstige betingelser for investeringer I produktivitetsforbedrende tiltak. 2. Gode skatte- og avgiftsmessige rammebetingelser for industrieiere. Prioritering av norske leverandører til den norske sektoren i oljeutvinning vår bedrift sender trailere på veien hvert år. vi ønsker å bruke jernbanen, men der er ikke kapasitet, og den er upålitelig. Lavere beskatning på offshore-relaterte ny-prosjekter og for vedlikeholdsprosjekter. Tilrettelegge for økt byggeaktivitet

101 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Avvikling/reduksjon av formuesskatt. Bruke mer penger på vei og jernbane - rv7 må pririteres med tunnel under Hardangervidden. Skattenivået generelt for bedrifter og eiere, høyere press på selskapene som leter, bygger ut og utvinner. DVS tøffere gjennomføring av lisensbetingelser så som utvinningsgrad, hastighet i utbygging etter funn Formuebeskatning fjernes, slik at kapital kan brukes til å styrke bedriften. Gi klare signaler til arbeidslivspartene at lønnsfesten er over. lønninger må tilpasses internasjonalt nivå. (europeisk nivå) Slutt å planlegg ting som ikke er gjennomførbare.. Tilrettelegging for å gjøre ord om til handling når det gjelder å få mer gods fra vei til sjø. I stedet for å snøre igjen sekken helt burde man satt prosjekter i kø over tid for å begrense anslaget på oljenæringen, slik vi flagget på Strategikonferansen for 4-5 år tilbake. Veksten i leting og investeringer har vært for stor, og har medført for høy risiko. Dette viser vel også med all mulig tydelighet at Statoil aldri burde kjøpt Hydro i sin tid, og at vi burde hørt konkurransetilsynets innspill på det tidspunktet. Kjøpermakten ble for stor, og konsekvensene av en full tilstramming for dryge for bransjen. For mange av våre likesinnede betyr dette konkurs. Her har myndighetene er særskilt ansvar, all den tid man har politikere i et Statoil-styre som burde ivaretatt næringen som helhet, og ikke bare ivaretatt Statoil's interesser. Reduser skattenivået slik at lønn kan reduseres. BYGG MER VEIER, 4 FELT ER ET MUST I HELE NORGE MELLOM DE STORE BYENE Raskere og enklere tilrettelegging mht arealer for boligbygging Sikre god nok utdanning for håndverkere Myndighetskrav; eksempel tec10, hms, osv åpne flere oljefelt Bedriften trenger mer av overskuddet sitt til å bli robust. Senk selskapsskatten. Samkjøring av eiendomsbeskatningen. Senke og forenkle bedriftsbeskatningen. Mer effektiv igangsetting og gjennomføring av veiprosjekter, samtidig som at de er dimensjonert riktig. (for fremtiden, og ikke for hva vi trengte når prosjekteringen ble iverksatt)

102 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Stram økonomisk politikk Arbeide for like rammebetingelser internationalt Selskapsskatt Bybane. Få bort bompenger. De endringer som må gjøres må gjøres av industrien selv. Tilrettelegge for raskere og større boligbygging. Fortsette den forenklingen som Regjeringen har påbegynt og endre rundskrivet med de "Rikspolitiske retningslinjene" slik at disse blir på linje med den rådene politiske oppfatningen til Regjeringen (i alle fall det den gir uttrykk for). Bergen kommune må endre det interne saksbehandlingsnotatet som Edel Eikeseth laget i sin tid. Det strider mot Plan- og bygningsloven og må behandles deretter. tilrette legge forholdene på Vestlandet innen -offentlig virksomhet -infrastruktur -hinder økning I lønnsnivå -stimulere invosjan, forskning og nyskapning -unngå salg av virksomheter - styrke offentlig eierskap I bedrifter som er levedyktig med samtidig respect for profesjonell ledelse Stabil kronekurs Endring av regler for permittering av ansatte, dvs redusere arbeidsgiverperioden kraftig. Lavere renter , økte offentlige investeringer i infrastruktur , vei, bane , utbygging av sykehus og andre offentlige /statlige investeringer knyttet til omsorg, forskning, skole m.v Større offentlige prosjekter - bl.a vei og infrastruktur. Avskaffe fylkekommunen Lette på lånebetingelser og egenkapital krav. Bygge mer vei som vil få store kutt i transport prisene i norge, Tiltak for å forhindre sosialdumping - IT-bransjen er like utsatt som håndverksbransjen. Forutsigbarhet og skatt på overskudd i bedrfter. Overskudd i bedrifter må skattlegges før uttak.

103 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Bedret infrastruktur Mer strømlinjet og effektive offentlig tjenester => lavere skatter Styring eller krav til utbygging av felt I lisenser, plus styring av prosseseringskostnader ved tilknytning til eksisterende felt fra andre lisenser redusert selskaps- og eiendomsbeskatning. Stor satsing og omstillingsmidler for å styrke nysatsing innenfor nye markeder. Redusere selskapsskatten. Indirekte å sikre næringsaktivitet i regionen, ved bl.a. : Å se Vestlandet og særlig Jæren som et strategisk næringsutviklingsområde med hensyn til landbruk, satse på utvidelse av produksjonskapasiteten. Velge ut landbruket som et sentral næring som myndighetene og regionene satser på. Samt, NB! - satse og stimulere til økt verdiskapning i hele næringskjeden i landbruket; økt mekanisk industri (innenlands og til eksport), stimulere til innovasjon i energiløsninger med klimagevinster, slik som nyvinning allerede er skapt/etablert på Møre. Strenger krav til energieffektivitet i nye bygg. Øket offentlig byggevirksomhet. - En styrkelse av arbeidsgiver i forholdet til arbeidstaker. - Strengere kontroll av utstedelse av sykemelding. - En stabil valuta mot EUR, USD, SEK, DKK osv. - Reduksjon i arbeidergiveravgift tilsvarende de pensjonsforpliktelser som er blitt lesset over på privat sektor. - Vei nettet på Vestlandet spesielt er forferdelig dårlig dette påfører oss årlig store tap grunnet forsinkelser av leveranser og ansatte som ikke rekker frem til jobb i tide eller må tidligere for å nå hjem i tide. - Foreldre møter på skoler skulle vært lagt utenfor arbeidstid. Samtlige foreldre som har barn i skolen i dette landet har flere fraværstimer i året grunnet skolemøter. Infrastruktur, vei Kort sikt: IKKE sette inn innstramninger for lånekunder. Lenger sikt: Fokus på arealplanlegging og infrastruktur Dobbelspor Sandnes Nærbø Forenkling av byråkrati og lovverk/bestemmelser (f.eks. one stop shop for eiendomsutbyggere istedenfor å forholde seg til mange ulike instanser som ikke snakker sammen). Avvikle fylkesmann (og gjerne fylke) i forbindelse med kommunereformen. Fylkesmenn oppfattes som at de prøver å snikinnføre politikken de tidligere stod for. Vri hele skatte- og avgiftssystemet til å belønne miljøvennlig adferd. Miljøet er helt grunnleggende for at vår bedrift og resten av samfunnet skal lykkes på lang sikt. Kjør omfattende effektivisering (lean osv.) av offentlig sektor og bruk gevinsten på bedre tjenester og/eller lavere skatter.

104 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Forenkling av regelverk Lavere skatt Gjøre skjemavelde for bruk at utenlandsk arbeidskraft enklere. Hindre Statoil I å redusere aktiviteten. Statoil er motoren I distriktet Kjappere kommunal saksbehandling av byggesaker ikke noe konkret Kompensere kommunene for lavere skatteinntekter og sette i gang mer byggeaktivitet i offentlig sektor. Vi har et trafikk/logistikkproblem som er alvorlig for både business/miljø/innbyggere generelt etc, dette må vi løse ! Arbeidsgiveravgift føler vi som en urettferdig avgift. Med å senke eller fjerne den helt vil det bidra til økt sysselsetting. Det koster for mye å ha folk i arbeid i Norge i dag, og med tiden vil vi smertefullt få erfare det. Flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktet. Legge til rette for næringslivet i Bergen sentrum ved å forsterke fokus på utvikling av boliger i og rundt Bergen sentrum Lettere tilgang til risikokapital for spinn-outs og nyetableringer Forenkling av regelverk. Vi er i dag et høykostland og blir dinosaurer da vi følger regler, mens andre ikke gjør det. Fjern arbeidsgiveravgift. Forenkle byggesaker. Reduser størrelse og makt for offentlig sektor Skattefritak for grunderbedrifter 2-3 første år fra oppstart. Støtte til styreleder, slik at grunderbedrifter kan få inn ekstern kompetanse for å hjelpe til i oppstarten Formueskatt og selskapsskatt må fjernes/reduseres Mer og sterker kontroll på utenlands arbeidskraft, lønn, arbeidsvilkår slik at konkurransen i markedet blir rettferdig. Legge bedre til rette for veitransport i distriktet. Det må løses ved å bygge veier og ikke bare forsøke å begrense trafikken. Varetransport og effektiv transport i yrkeslivet løses ikke med kollektivtransport. Vi kan ikke sende varene med buss!

105 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Incentiver for oppstartbedrifter: Null arbeidsgiveravgift de første 5 år. Incentiver for etablerte bedrifter: For hver prosent av omsetningen som bedriften avsetter til forskning og utvikling, reduseres bedriftsskatten med 3 prosent. Offentlige kunder og Arbeidstilsynet må intensivere oppfølging av at utenlandske konkurrenter tilfredsstiller norske krav til lønn og arbeidsvilkår når de arbeider i det norske markedet. Fortgang i utbygging av fastlandssambandet mellom Stavanger og Bergen. Oppgradering av fergeleier og fergemateriell i regionen. Sørge for utbygging/oppgradering av felt i Nordsjøen, og tilrettelegg for norsk konkurranseevne. Gjøre kommunene mer effektive og øke kompetansen. Stabile rammebetingelser mht. maritime treningsbehov, Billige lån for å utvikle bedrifter og ideer, uten en mengde skjemaer som må fylles ut Holde igjen på å legge ut nye næringsarealer, slik at man kan få et naturlig prisnivå på næringsbygg. Bedre og fremtidsrettet infrastruktur inn mot byen som bedrer forhold for myke traffikanter og kollektiv. Ikke legge regulerende tiltak som bremser bolighandelen. Haugesund trenger flere boliger, spesielt for førstegangsetablerere. Bedre rammebetingelser til Husbanken. La private aktører drive med det de skal og hold kommunene utenfor drift av det de private holder på med. Mindre byråkrati. Lettere for våre kunder å omstille driften ihht markedet. Ikke relevant Reversere permitteringsreglene umiddelbart At det blir innfør incentivordning for utenlandske spillefilmproduksjoner i Norge Avskaff formueskatt! Bygg bedre veier! Fjern formuesskatten som diskriminerer mot aktivt, norsk eierskap Høyere kurs for NOK. Skattelette for investering i bedrifter i en oppstartsfase Statlige investeringer som matcher investeringer fra business engler

106 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. 1) Redusere skjemavelde 2) større fleksibilitet innenfor trafikk / parkering / fremkommelighet 3) Krav om maksimal behandlingstid for saker hvor offentlige er besluttende organ. Generellt tilby støtte ordninger til virksomheter/bransjer som kan legge fram konkrete planer for omstilling/fokusendring ift forretning. At myndighetene i en veldig tidlig fase innretter seg etter EUs avgiftspolitikk i miljøsaker som skal virke fra år 2020 og utover. Offentlige investeringer innen bygging av infrastruktur (veier, jernbane, o.l.) Lempe på regler for innleie til bedrifter Signaler om at økt bruk av private aktører innen helse blir effektuert Fjern Bompenger, formuesskatt og Fylkeskommune. Mindre byråkrati og dermed flere ledige hender i produktivt arbeid. Bedriftslån og kassekreditt under oppstart basert på dokunementasjon. Lettere/rimeligere å ha ansatte i små bedrifter, gjerne andre løsninger. Økt leteaktivitet på norsk sokkel. Kreve at pålagt etterarbeid på norsk sokkel utføres nå ,slik som at man går tilbake til etterlate brønner. Redusere beskatning på letevirksomhet og produksjon på norsk sokkel umiddelbart. Umiddelbart gi inntrykk av å forstå situasjonen, noe myndighetene ikke gjør nå. Redusere krav som skaper byråkrati og vektlegge kost/nytte høyere enn i dag. Tilpasse bedriftskattenivået til våre konkurenter Det er foreslått endringer i IKS loven fra kommunaldepartementet sin side som vil kunne ha negativ innvirkning for oss som inetrkommunalt selskap Vi er avhengig av det norske markedet, Statlige transportselskaper som Posten, Bring, Tine med flere kjøper sine varer i utlandet selv om prisene hos de norske produsentene ikke er signifikant dyrere. Kvalitetsmessig er de norske produsentene helt på høyde med utlandet, om mulig bedre. Få orden på trafikk/transport Ingen. Satsing på transport, infrastruktur spesielt på vestlandet Vekk med fomueskatt. Enklere regelverk med mindre byråkrati. " slutt på at det er byggesak og naboen som bestemmer om du kan lage til blomsterbed i eigen hage."

107 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. lettere å importere varer fra moderselskap i UK. Tilrettelagt arbeidsgiverforhold. Senke selskapsskatten til 22%. Redusere formueskatten, fordi den er konkurransevridende til fordel for utenlandske eiere. La være å ta ut/ redusere utbytte I Statoil. Tilbakestille permitteringsreglene til slik de var før - dagen regler er dyre for selskapene og fører til oppsigelser heller enn permitteringer. - Tilrettelegge for innovasjon og omstilling - Tilrettelegge for eksport og global satsning Fjern arbeidsgiveravgiften Tilpass skatte- og avgiftspolitikken slik at vi kan konkurrere i vårt internasjonale marked på likest mulig vilkår ift våre konkurrenter, og slik at vi fortsatt kan operere fra Norge. Sikre at norske sjøfolk blir kostnadsmessig er konkurransedyktig i et internasjonalt arbeidsmarked. Dette er avgjørende for å opprettholde Norge som sterk maritim nasjon og det er av åpenbar strategisk viktighet. Tror de gjør det meste riktig Gjøre det mulig å bygge langt flere boliger i i sentrum og sentrale strøk. Innbyggerveksten må tas gjennom fortetting og ikke gjennom byspredning. Ingen Uforutsette statlige avgifter skal kompenseres av det offentlig tilsvarende mer arbeidsgivervennlige sykeordning Tydlege og "forutsigbare" rettninglinjer frå NAV Sette fortgang i lokale veiprosjekt. E39 nordover og sørover. Bruke penger på rehabilitering og nybygg. Holde renten lav og kronekursen lav slik at vi får større konkurransekraft internasjonalt. Opprettholde finansieringsordningene hos Eksport Kreditt / GIEK Satse penger på utvikling av utstyr knyttet til klimatiltak Lønnsnivå Gjøre unntak for vikarbyrådirektivet for de bemanningsbyråene som ansetter sine vikarer fast (med garanti-lønn). Dette har man bl.a. gjort i Sverige uten problemer. Lemping i permitteringsreglene Virkemiddelpakker fra Innovasjon Norge eller Skattefunn etc

108 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Fastlegge bussveitrase og finansiere Gandsfjord bro. - Gunstigere permitteringsregler. Dagens regler hemmer bedrifter med store aktivitetssvingninger - Allmenngjøringen og vikarbyrådirektivet svekker vår konkurransekraft Lavere skatter Bedre kommunikasjon Vurdere rammevilkårene som eiendomskatt o.lign. 1. Enda flere IT-utdanningslinjer som krysser inn med Økonomi og Jus i økende omfang 2. Nye skattemotivasjonsordninger for å legge til rette for hurtigere endring i olje&gass-markedet. Eks: utvikling av fellestjenester for hele bransjen burde ha skattefritak, slik at operatørselskapene kan komme lettere til nye tjenester uten å bekoste alt selv. Tilrettelegging av næringsareal. Redusere arbeidsgiverperioden ved permittering. Effektivt transport- og kollektiv løsninger Ikke pålegge nye avgifter eller andre konkurransehindrende påbud Sikre en så stabil kronekurs som mulig Bidra til stabilt lav lønnsvekst for å sikre konkurransekraft over tid Forenkle regelverket for anbud i offentlig sektor Lavere skatter og avgifter. Spesielt mva på servering Kinna på med veibygging og kollektiv, planlegg i en fart og få gang på det. Få ned byråkratiet og unødvendig høringer til kreti og pleti som skal mene noe bare for å forsvare at "de er til". 1. stramme inn sykelønnsordningen, 2, Redusere momsen og arbeidsgiveravgiften. At myndighetene bidrar med nok økonomi slik at Eksportrådet kan fortsette og dog øke sin innsats for norske eksportør worldvide. Styrke tilgang på kapital for nyutvikling av produkter. Styrke innovasjon og nyskaping innen teknologi Styrke skattefunn Nettolønnsordning Formueskatt BEDRE STYRING AV INVISTERINGENE PÅ NORSK SOKKEL. STERKERE STYRING AV STATOIL.

109 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. For meg er det kommunikasjoner som gjelder. Når det kommer nye veier blir de tapetsert med 50 og 60-skilt som gjør at det ikke er mye å tjene - f.eks. den nye tunnelen i Åsane. Ser ut til at det kommer mer 70-skilting på motorveien i Åsane (lysende skilt med slutt på 70-sone blir montert nå). Bergen sentrum må stimuleres Skattereglene for oppstrøm kan eventuelt sees på. Forenkling av plan og byggesaks behandling, fylkesmannen har for lett å benytte innsigelser på vedtatte planer som lokalpolitikere er for. Naturmangfoldloven hindrer en fornuftig utbygging og fordyrer prosjekt unødig. Fjerne formueskatt. Fjerne køprising Stimulere til lån og satsning. Mer effektiv byggesaksavdeling i B.K. Na Legge til rette for innovasjon og miljøteknologi. Satsing på teknologi-miljøer og forskning. Øk skatt på høy inntekt og formue. Det må stilles større krav til forretningskonsepter som støttes av Innovasjon Norge og landbruksmidler. Det må stilles krav til skjerming overfor aktører som driver reell business i samme marked - med egne midler og egen risiko. Nå er det en forherligelse overfor alle som leger egenprodusert syltetøy m.m. og reiser rundt land og strand på messer og mottar "premier og utmerkelser" samtidig som folkene fra Innovasjon Norge står og soler seg i glansen. Premier reelle gründere i stedet! At kommunen tek ansvar for nok kvalitetsvatn til industrien Styrk kronen om mulig. begrenset stimulere til aktivitet og invertering. vi må dessverre tåle å ta medisin ift kostnadsnivå drevet frem av oljesektoren. Støtte til endring i høyere utdanning med tanke på nye og innovative næringsområder Hva med å la en liten bedrift slippe å betale avgifter osv før en passerer en million i omsetning? Da kan en ha mulighet for å bygge seg opp.. I dag er en ekstremt sårbar i oppstartsfasen. En blir skjevfordelt i forhold til en som er ansatt. Det letteste valget er å bli ansatt. Jeg har også hatt ansatte, det ble for dyrt. Kunder ville ikke betale for dette.

110 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. 1. Redusere - eller aller helst fjerne formuesskatten. 2. Mer effektiv offentlig administrasjon - spesielt på byggesak. 3. Slutt med å detaljregulere forhold vedrørende tekniske krav og byggeregleregler. Dette ville også ført til enklere offentlig byggesaksbehandling. Mitt ønske er at vi som driv ENK må bli sett på agendaen til myndighetene som verdifulle, ikkje som ein salderingspost som i dag. Myndighetene må bestemme seg om vi som driver smått skal overleve eller ikke. Det må tas grep ovenfor myndigheter for enklere regler for ENK. Dette må skje snart for at vi skal klare og rekruttere ungdommen til ei viktige næringer og nyskaping i dristrikta. kunne bompenger lage bedre veier utvikle kollektivfelt tog til Ålgård dobbelt spor Frata Fylkesman makt vedr byggesaker/ reguleringsplaner Få fortgang i Hordfast og bygg bybane til alle bydeler . Innføring av momsplikt for offentlig sektor skattelette mere lov til midlertidige ansatte ikke søndagsåpent Mindre byråkratisk behandling i bygg og reguleringsøknader. Lavt rentenivå Stopp parralellinport . Fjern selskaps resultat beskatning . Skattlegg heller utbytteskatt , Det vi betaler i arbeidsgiveravgift tilsvarer i stor grad vårt månedlig underskudd om dagen da vi er veldig personaltunge. Uten denne ville vi balansert og skulle klart oss gjennom denne perioden uten oppsigelser. Et scenario nå er at vi må si opp folk og staten må da ta kost gjennom NAV. Å slippe denne kosten nå ville spart personlig byrde, spart kost for staten og opprettholdt arbeidsplasser. Myndighetene kan kanskje tvinge frem mer småbutikkvennlig politikk, at vi småbutikker får noen fordeler som gjør at vi kan fortsette drift uten like store økonomiske utfordringer som idag. F.eks at vi som har omsetning for under 10 millioner kan slippe revisor! Dette er en stor utgift for oss. Og kanskje noen kan trylle frem noen andre fordeler... Merkur-programmet må prises høyt!! Det er en fantastisk mulighet for oss små som trenger hjelp!

111 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Forbedret kommunikasjonsforhold på Vestlandet. Veg og jernbane, kollektivtrafikk i Bergen og omegn. Skattelette for bedriftene, men innføring av eiendomsskatt. Altså virkemidler som gjør det interessant å drive verdiskapning i Norge, ut over å eie fast eiendom. Økning i kvaliteten på barnehage, skole og videregående utdanning. Fremtidens oppdrag vinnes av de beste. 1. La oljebransjen få restrukturere seg i fred slik at man får gjennomført helt nødvendige kostnadskutt. 2. Større forutsigbarhet i finanslovgivning slik at aktører vet hva de skal tilpasse seg mot reversering av reduksjonen i fri-inntekt for investeringer i nye olje-/gassfelt. Høyt kostnadsnivå i regionen samt dyre og lite effektive transportløsninger Bedre regionalt samarbeid og en pro-aktiv tilnærming til tilrettelegging for nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Reduksjon i arbeidsgiverperiode ved permittering Bygge ned offentlig sektor og bruke folk til verdiskapende aktiviteter. Bort med formueskatten som kveler nyinvesteringer, nå må regjeringen våge dette etter alt de har lovet. Effektiv støtte til internasjonalisering, ikke rådyre InnovasjonNorge -konsulenter som bare skriver rapporter Lavere moms og skatt Høyere aktivitet på norsk sokkel. kostnader som blir pålagt bedrifter med annsatte Langt større offentlig støtte til gründerbedrifter. Legge til rette for at KUTTE I BESKATNING AV ET NÆRINGSLIV SOM ER INVESTERINGSVILLIGE - MEN DET MÅ FRA SAMFUNNET STIMULERES MER - NOEN MÅ TROSS ALT SKAPE INNTEKTENE LANDET TRENGER. Forbedre kollektivtilbudet og infrastruktur generelt Større forutsigbarhet fra offentlige myndigheter Infrastruktur i tråd med dagens trafikkmengde. Ved utbygging forskuttere kostnader slik at vi får effektive oppgraderinger og et visst volum på dette. Tidsaspektet er viktig, en må få ting til å skje plutselig og ikke om 20 år. Rogfast er et prosjekt som bør komme jo før jo heller, flaut at Ryfast ble prioritert. I kjølvannet av dette MÅ og BØR mulighet for fortsatt kryssing av indre Høgsfjord bestå og ikke legges ned. Kan være fortsatt ferjedrift eller alternativt tunnellgjennomslag til Frafjord.

112 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Raskere saksbehanlding, på regulering o.l positiv holdning til nye muligheter Se mulighetene for utvikling Incentivering rundt klimanøytralt drivstoff til Luftfarten - Biojetfuel konkurransedyktig med dagens fuel Økt satsing på veinett, lavere beskatning. Vår eier jobber aktiv inn via BNl/NHO for å påvikre fremtidens arbeidsliv. Redusere eiendoms- og formueskatten Fortgang i Sotrasambandet og flere strakstiltak Økt støtte til forskning - Påse at offentlige etater / administrasjon utfører sine oppgaver med den kvalitet man ønsker og forlanger at privat næringsliv skal gjøre. - Sørge for at offentlige etater / administrasjon blir vesentlig mer effektiv en i dag. I dag er de en reell og faktisk merkostnad som må medtas i prising. - Sørge for at offentlige etater tilrettelegger for at det private næringsliv kan unngå et voldsomt byråkrati 1.mindre skattetrykk for bedrifter 2.legge til rette for vekst i små og mellomstore bedrifter 3.bedre infrastruktur 1. Jobbtilbud 2. Jobbtilbud 3. Jobbtilbud For mye og tungvint rapportering uten klar oversikt over hva som skal rapporteres og når. De nye energikravene som er til høring MÅ for alt i verden ikke gå igjennom. Det er krise for energi politikken i Norge Sikre norsk landbruk gjennom fortsatt gode rammebetingelser Bedre samferdsel Oslo - Bergen Fjern arbeidsgiveravgiften. Ta riktige beslutninger nå og sett planene i aksjon nå, ikke om to år.

113 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Fradrag for innovasjon Bedre støtte ordninger (mer oversiktlige) der en gjerne kan hente personer fra Nav el. Arbeidsplikt for midlertididige trygdede,(ledige). Midlertidig ansettelser da yrket er mye sesong basert, dermed bedre ordninger for permiteringer. Utbygging av infrastruktur, vei, bane og jernbane. Redusere skatte og avgiftsnivået Holde kostnadene i sjakk med stram finanspolitikk Gi hjelp til oppstartsbedrifter, 2-3 år med avgiftsletter. Enklere frossedyrer, lavere moms ? * Bedre støtteordninger til utvikling av nye produkter, det tar lang tid å utvikle nye produkter og for vår bedrift har det ikke vært mulig å benytte Innovasjon Norge sine ordninger på grunn av størrelsen på bedriften * Utbygging av veier, fly og bane - Norge har en infrastruktur som ikke er på det nivå som er nødvendig for å støtte næringslivet i regionen på en god måte * Reduksjon av selskapsskatt og formuesskatt stimulere til økte investeringer på norsk sokkel Lavere arbeidsgiveravgift Fjerne Fylkesmannsembedet Fjerne Fylkeskommunen Fortgang i planlegging og bygging av infrastruktur Ikke svekke rammebetingelsene for landbasert industri basert på norsk primærproduksjon Støtte og tillit for oppdretts norge vil leve lengre enn olje norge :-) Reversere den siste justering av olje-skattenivået -Private må kunne få skattefradrag på rehabilitering av bolig. Dette for å begrense svart arbeid. -Våre kunder har mistet de private kundene . -Det offentlige må be om anbud som gir bygg og installasjoner som ikke "bare har den billigste prisen på oppføring", men også det billigste bygget/innstallasjonen over tid og når det skal driftes og vedlikeholdes. I dag er det kun snakk om et anbud "billigst mulig å oppføre" uten å ta hensyn til hvor dyrt det blir å vedlikeholde og drifte". Dette er to budsjett og det blir svært ofte dyrt på sikt! Tilrettelegging av næringsarealer. Raskere saksbehandling og større imøtekommenhet - tørre mer! Få lukket alle useriøs aktør

114 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Lavere selskapsskatt, mindre detaljstyring og kravsetting på bransjer (for eksempel krav på nye boliger) Vekk med bompenger. Ned med selskaps skatten Mer midler til drift av kollektivtrafikk kabotasjelove/ewndring må gjennomføres(ikke utsettes slik som klepppa fikk til hotellenes protester er bare tull. nok kapasitet i Norge.) loven om midlertidig ansettelse vedtas(viktig for de små) Få kontroll på prispolitiken som føres av drivstofflev. arbeisgiversatsene må ned Økte bevilgninger, og frihet til å tjene egne penger, og få muligheter til å ta opp lån. Som kommunal bedrift får vi ikke lov til dette. Mer fokus på norske produsenter, mye lokale håndverk må legges ned eller man flytter produksjon til utlandet. Deg må fokuseres på å beholde kompetanse i Nirge og gi landbaserte jobber bedre status. Mange unge vil offshore for det er der penger kan tjenest best og mest. Fokusere mer på status til lokale bedrifter og gründere - og på å hjelpe hverandre. Dette er de flinke til på Sotra ! Myndighetene bør ikke stille garasjeanlegg/oppstillingsplasser og vaskehaller som er tiltenkt rutebusser til rådighet for kommersiell aktivitet, som igjen virker konkurransevridende ift.aktører uten rutekontrakter. Fjern formueskatten. Senk arb.giveravgiften. Senk generelt bedriftsskattenivået. Helårsåpen vei over Haukeli "Fast track" for veiprosjekter og konsentrert samling om følgende: Bergen - Voss Øst vest aksene via Hemsedal og Haukeli med tilknytning til siste fra Hordaland E39 fergefritt Økt forståelse av forbruker orientert innovasjon/service design Redusere selskaps-skatten Opprett en matjordbank. Matjord ligger på toppen av terrenget. Matjord tas vare på og flyttes til jorder som bøndene har meldt inn. Få slutt på omkamp på omkamp fra de parter med innsigelsesrett. Bygg infrastruktur nå, de ligger stadig 10 år etter utviklingen i privat sektor. Først bygger og etablerer bedrifter og privatpersoner seg i kommunen, mens den samme kommunen ikke greier å gjøre sine oppgaver i forhold til infrastruktur Forutsigbarhet.

115 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Få orden på E-39 og nye kollektivakser Større tempo i både planlegging og utbygging av reginonal infrastuktur for transport Vi er en arbeidsmarkedsbedrift som jobber med noen av de svakeste i samfunnet. Regjeringens anbudspolitikk skaper større usikkerhet og uforutsigbarhet for framtidig planlegging av våre tjenester. Samtidig trengs det bedre forståelse for den rolle arbeidsmarkedsbedriftene spiller kontra NAV. saksgangen i det offentlige må gå fortere. Reduksjon i arb giver avg. Stimulere bedrifter til og ansett folk. Ingen spesielle. At omstillingspenger/NAV folk som har startet utdanning før de ble eventuelt oppsagt/permitert skulle få lov til å fortsette utdanningen sin, og ikke miste dagpenger/ledighetstrygd i mellom perioden. Arbeidsgiverskatten fjernes Raskere saksbehandling byggesaker Raskere beslutninger og igangsettelser av kommunale og fylkes byggeaktiviteter. Bruke norske bedrifter på annleggsoppdrag Endre permitteringsreglene tilbake til 10 dager og 52 uker. Legge tilrette for omstilling, samarbeid og transport; veier, broer, ferjer. - Like konkurransevilkår og utlandet. Ingen særnorske skatter på industrien 1 .Rot fradrag , her er vi klar over at myndighetene har behandlet dette og at dette er nedstemt.Vi mener at hele regnestykke ikke er medtatt ,skatt fra bedrift,arbeidsgiveravgift ,moms ,arbeidstakerskatt skader ,hms mm. Rot fradrag ville gjøre det mer atraktivt å bruke seriøse bedrifter. Svart arbeid er en problemstilling i vårt samfunn , ved å innføre en modell her, vil det etter vårt skjønn redusere kraftig svart arbeid i vårt samfunn. Dette ville gi vinn /vinn situasjon og trygge arbeidsplasser. TEK15 (eller 16), bør gjerne inneholde et krav om at også selve kontrollen bør utføres av en tredjepart.

116 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Øke kompetansen hos saksbehandlere Eks. En byggesak med relevant informasjon ble "arkivert, da den er mangelfull". Det viste seg at saksbehandlers sjekkliste som var komplett for alle typer bygg, ble oppfattet som at alt på listen måtte legges frem i saken, noe som ikke er krav etter loven; Ved mangelfulle søknader skal det offentlige sende i retur med anmodning om retting, påpeke hva som mangler, og ikke "arkivere" saken! Trenger jeg si at dette er Bergen kommune? Vurdere skattenivåene på bedrifter. Mer støtte til innovasjon som er bærekraftig Stimulere til at små innovasjonsbedrifter har mulighet for å nå frem og overleve oppstarts årene, gjenren i forma av skatte letter som gjør det økonomisk enklere å komme i gang. Mer kapital tilgjengelig i tidlig tidlig fase for etablering av nytt forskningsoppgaver kunnskapsintensivt næringsliv Forenkle krav til regulering av industriområder og fjerne muligheten til å pålegge urimelige rekkefølgekrav. Ikke belønne toskeskap som å utbedre veier for så å sette ned fartsgrensen. Utbedre vegnettet generelt samt bevilge midler til å drive ferge Leirvåg-Sløvåg med skikkelig materiell. Skattelette! Rorfradrg og lærlingklausul Øke kvaliteten og statusen til håndtverksyrket, og kanskje spesiellt tømrerfaget. Dette yrket er også det faget med mins "beskyttelse" gjennom loven som resulterer i at det er "fritt frem" for hvem som helst å gjøre ting enten selv, eller å starte bedrift i bransjen uten tilstrekkelig kompetanse. Ta fra fylkesmann, fylkeskommune etc innsigelsesreten mot kommunene i plansaker Legg til rette for, og ta gjerne del i nyetableringer av bedrifter på Vestlandet. Med nye transportmuligheter de neste årene, vil etableringer i Vest kunne bli mer lønnsomme enn å sentrene enda mer rund Oslofjorden. Skattemyndighetene bør være mer imøtekommende og ikke fremstå som en etat som kun er ute på å ta oss, men faktisk begynne å se den store jobben som det private næringslivet legger ned for samfunnet. I dag føles det ofte som de kun torr vi er ute etter å snyte dem. Jeg synes at det er trist at man ikke klarer å skille mellom generell formueskatt og skatt på arbeidende kapital - altså verdien av aksjer som står i selskapet men, som eierene må slite med hvert år. Det føles som en straff å la kapital bli stående i selskapet. Dette er penger som man betaler for å ha likviditet - og oppleves som en straffeskatt. Det er på tide at man ser verdien av den jobben det private næringslivet gjør for samfunnet, og også viktigheten av denne jobben. Og slutte å straffe næringslivet - men, begynne å spille på lag.

117 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. * Direkte økonomisk støtte til bedrifter som omstiller seg til å utvikle løsninger for fornybar energi. Eventuelt gjennom selskaper som Greenstat Utvalget i Energi21, som danner føringen for forskningsrådets tildelinger, behandler "fornybar energi" som et spørsmål om å fremme innenlands produksjon. Men den norske olje og gass leverandørindustrien eksporterer sine varer til heile verda. Denne leverandørindustrien er i dag perfekt posisjonert til å omstille seg til leveranser inn mot geotermisk energi, vindmøller, sjøkraft, o.a. Dagens støtteordninger gir imidlertid ikkje økonomisk støtte til industripartneren i eit forskning og utviklingsløp, med unntak av Skattefunn som ikkje alltid er relevant i denne sammenheng. Eit mindre økonomisk tilskudd til bedriften, slik at nøkkelpersoner i selskapet kan konsentrere seg om fornybare løsninger, kan vere det som trengs for å få snøballen til å rulle. Byggelån ordninger hvor man kan få lån inntil kunde betaler for varene Økt satsning på kompetent personell i plan og byggesaker på alle nivå i fylket og kommunene. Kutt i arbeidsgiveravgift. Innføre rot-fradrag som gir private fratrekk for hvitt arbeid. Skjerpe kontroll og tilsyn (i dag er faren for å bli tatt lik 0) Se samlet regulering av Bank og Forsikring i sammenheng, og unngå at total belastning blir lite bærekraftig Mindre byråkrati og enklere/tydeligere regelverk innenfor skatt og avgift. Støtte til omstiling mot mer bærekraftig industri Støtte til forskningsprosjekter innenfor alternative energikilder Harmonisering og forenkling av regelverk. Bedret oppfølging og strengere kontroll fra tilsynsmyndigheter. 1.redusere forenkle krav fra myndigheter og det offentlige,andre pålegg. 2.reduserte avgifter og skatter. 3.noe enklere krav en store bedrifter på noe områder. 4. Hvis du vil starte med noe i dag må ein begynne med HMS.?! Fler kulturella stöten speciellt i etablerings fasen. En lov mot sentralisering av alle hovedkontor til Oslo. Meir fremtidsretta planer på boligområde og næringsområde i fylke. Enklare saksbehandling. fart i tilrettelegging av areal for boligbygging, økt tempo i offentlig saksbehandling herunder samtlige kommuner i Stavanger regionen.

118 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Gjøre det lettere for små bedrifter å delta i offentlige anbudskonkurranser. Gi direkte pengestøtte til etablerere fremfor å gi tilgang på rådgivere og konsulentene i det offentlige apparatet. (mange har virkelig ikke peiling på hva det vil si å starte en bedrift, de har jo selv fast, trygg stilling:) 10% krav til egenkapital ved boligkjøp. Husbanken må hjelpe unge under 30år som vil inn på boligmarkedet. Startlån er kjempeviktig. Synd at dette ble misbrukt av noen og at retningslinjene ble endret. De unge trenger dette. Med forrige regjering fikk alle Husbanklån. De som kjøpte bolig til 5mill også. Dette ble feil. Nå er det imidlertid motsatt. Kun de vanskeligstilte/flyktninger osv som får. Hvis en ungdom har en jobb med i lønn og har spart BSU, å skal kjøpe bolig til 1,8mill så får dem ikke lån i dag. De får ikke startlån. De har ikke nok egenkapital. Det viktigste må være betjeningsevnen!! Er det mer positivt at dem leier en leilighet til kr 9000,- pr måned. Da klarer dem ikke spare opp egenkapital da! Hva med å gi startlån til boliger som koster under 2,5mill. Samlet bruttoinntekt må ikke være over ,-. Forenkle regelverk og detaljbestemmelser og overdrevet offentlig og annen kontroll og godkjenninger helt ned på detaljnivå. Kunne sette av mer i "gode" tider for å kunne tære på i dårlige tider/markedsendringer. Bedre veier/transport - her må myndighete blir mer visjoner og ikke tenke bare noe få år fremover. For i dag ønsker de å begrense bruk av biler/veitrasnport pga. forurensing, men over tid vil trasnportmidle generelt få nesten 0-utslipp. Tenek fremover - ikke bare i nuet! Infrastruktur - infrastruktur - infrastruktur; 1. E16 2. E39 3. Intercity tog i vest Mer enkel rådgivning og mindre paragrafrytteri i Skatt vest. Det bør bli lettere for små aktører å komme inn i markedet som leverandører til det offentlige. Kontrakt og avtaler med det offentlige bør også bli mer forutsigbare både mht volum og varighet. Økt aktivitetsnivå Forsering av prosjekter som på sikt ikke vil innebære noe økonomisk risiko Vei og samferdsel - E39 som stamvei Fjerne formueskatt Sentralpolitisk innovasjon - hvor vil vi - langsiktighet

119 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Gjennomføre nødvendige reformer slik at det samlede skatte og avgiftstrykket kan holdes på dagens nivå. Foreta nødvendige infrastrukturinvesteringer som gir varige forbedringer i Norge Forenkle forvaltningen av samfunnet vårt og gjøre det enklere å starte bedrifter komme med insentiver for å ta risiko og etablere selskaper og sørge for at langsiktig risikokapital blir bedre tilgjengelig Stabilt lavt rentenivå Stabile rammebetingelser Kortere behandlingstid for byggesaker i Bergen Kommune. Bruk av internasjonale standarder Vi er en bedrift uten låneforpliktelser. For vår del vi kutt i avgifter (arbeidsgiveravgift og mva ha hjulpet stort i en usikker tid som dette Kommunesammenslåing prioritering av kollektivsatsing med ruter og egne traseer til flyplass Flere operatører og mindre Statoil på norsk sokkel Mer støtte til innovasjon og teknologiutvikling Lavere skatter (generelt) for bedrifter Gode transportløsninger, det inkluderer også gode kollektive tilbud, dvs. utbygninger som er nødvendige. Styrke universitetet mht omstilling. Fra olje til andre næringer Fra kommunal til regionfokus Ordninger som støtter opp om omstilling fra O&G til andre markeder. Fortgang i digitalisering av det offentlige og næringsliv. Øke fagutdanning og status på byggfag som dernest minsker behovet for innleid og importert arbeidskraft. Arbeidsgiveravgift Forutsigbare rammevilkår for næringslivet Offensiv satsing fra myndighetene for å tilrettelegge for innovasjon og næringsutvikling generelt Økt satsing på kvalitet og gode læringsmiljø i skolene

120 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Et skatte og avgiftsnivå harmonisert med våre konkurrenter i Europa. Stabil NOK kurs. Utbygging av infrastruktur Fylkesmannen er en hemsko for positiv næringsutvikling. Burde vært skiftet ut ifbm regjerings skifte, slik at embetet ikke utøver tilnærmet partipolitikk som ikke samvarer med H/FRP. Temaer som Informasjonssikkerhet og kvalitet må styrkes i utdanningen av både fagfolk og ledere. Incentivordninger for omstilling og effektivisering. Legge til rette for næringsutvikling. Fjerne formueskatten. Forutsigbare rammebetinger og forenklet rapportering for finansinstistusjoner. Ikke innføre en hel haug av nye EU krav og direktiver. Ikke pålegge finansinstitusjoner mer rapportering rundt hvitevasking/mistenkelige transaksjoner før de saker som blir rapportet blir aktivt fulgt opp av Økokrim. I dag blir 97% av allesaker som rapporteres henlagt. Også for mye byråkrati og rapportering rundt personopplysningsloven i dag. Harmonisere kapitalkrav til norske finansinstitusjoner medadre nordiske land. At eiendomsskatten kuttes eller reduseres kraftig, at arbeidsgiveravgiften reduseres og at mva reduseres på salg av mat og tjenester Enda bedre tilgang til offentlige lån / støtteordninger fra Innovasjon Norge for å overleve på veien fra innovasjon til endelig markedsgjennombrudd. momsredusjon på restaurantmat. Bedre markedsføring av turist norge. Motivere til økt boreaktivitet i nordsjøen Rask utbedring av den dårlige vegstandarden på Vestlandet. 4 felts hovedvegtrase Vest - Øst Regionale myndigheter må samordne satsingen i forhold til reiseliv og MICE - markedet spesielt. Bygg ut E-134 som en hovedferdselsåre mellom øst og vest!! Fjern formueskatten! Bedre mulighet for midlertidige ansettelser. Mer fleksibilitet i arbeidstidsordningene. Få bedre IT-kunnskaper inn i grunnskole og videregående skole, f.eks. programmering. Både gjennom å få det som eget fag og støtte initiativer som Kidsa koder Sørge for tilgjengelige arealer for boligutbyggning.

121 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Fortsett offentlige byggeprogram, og ikke bare veier, men bygg skoler og tilrettelegg for omregulering til bolig i byene (fra Næring til Bolig). Innfør ROT fradrag på privatpersoner.. Reduser svart arbeid og få befolkning til å bruke pengene innenlands.... ? Infrastruktur/transport forbedringer E39 nordover. Slippe arbeidsgiveravgift på sykepenger Næringsvennlig byråkrati Økt tilrettelegging for boligbygging. Innføre minstelønn for arbeid utført i Norge (like rammebetingelser) og bedre vegnett som sikrer norske bedrifter bedre konkurransekraft. Tilrettelegging av at vår bransje får økt status. Fagbrev i Handel burde vært vanskeligere å få enn i dag. Ta vekk arbeidsgiveravgiften. Gjøre det enklere for smb å få lån/kreditt Kutte avgifter for de små bedrifter med knappe marginer. Økt bruk av handlingsregelen til å løse større infrastrukturtiltak med positiv nasjonal effekt. Systematisk satsning på de næringene hvor Norge har etablerte konkurransefortrinn. Forenkling i regler og skjemavelde, bl.a. vedr. reguleringsplaner for boligutvikling i byene. Benytte eierposisjon til å påvirke Statoils prioriteringer. Det er forkastelig at Statoil må låne penger for å betale store utbytter hvor staten mottar 2/3 - indirekte på bekostning av norsk leverandøindustri. Få mer vei for pengene. Skattenivå Fjern LOs makt når det gjelder arbeidstid. Juster selskapsskart og formueskatten (fjern) Mer privatisering av offentlige oppgaver Ikke relevant Myndighetene lar Statoil få for mye makt, slik at oljevirksomheten blir unødvendig uforutsigbar. Myndighetene må styre mot en jevnere aktivitet i Oljevirksomheten.

122 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Stimulere til en bredere næringsmix Bekjempe korrupsjon i det offentlige og det private. Bedre arealplanlegging. Mer innovative anskaffelser. Et statlig selskap som går i bresjen for fornybarsatsing. Høyere eiendomsskatt. Lavere skatt på arbeid og inntekt for å få mer dynamikk. Bedre image for yrkesfag og bedre lærling ordning. E136 haster Igangsette utsatte prosjekter. Kutte ut økning i bompengeavgiften som kom i juni 2013 og den nye rushtidsavgift som kommer fra Førerkort klasse 2 er for dyrt og omfattende Ole og gass næringen har allerede gode betingelser, men myndighetene må ha løpende dialog for å eventuelt stimulere til økte investeringer, slik at marginale felt blir bygget ut. Det må være lov og ønsket politisk politisk hold å drive R&D innen vår bransje. Ser fra tid til annen at det framstilles til å være på grensen til uetisk. Vi skal være stolte av bransjen vår. Den har et hyggelig bidrag til statskassen. (Svarer på dette på ferie i Sri Lanka.) . Oppmuntre til omstilling inn i nye markeder Tilrettelegge for mer boligbygging, spesielt i pressområder som Oslo, Bergen, Tromsø, Stavanger. Hjelp til å få byggetrinn 2 på HiB Kronstad prioritert snarest mulig Like konkurransevilkår - Få en storkommune for Nordjæren. - Få vekk Fylkeskommunen som er et unødvendig selvoppholdende og stadig voksende byråkratisk ledd. - La Fylkesmannen (- og andre) være et overvåkingsledd, men med mer begrenset innsigelsesrett i forhold til klare kommunale og lokale beslutninger, mao styrke lokaldemokratiet. Lavere selskapsskatt, og lavere arbeidsgiveravgift. Drsom det må gå på bekostning av noe, får det være formueskatt. Støtte til innovasjon

123 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Stimulere til realisering av en jevnere prosjektportefølje innen bransjen. Kompetansen renner ut samtidig som kunden har bekymringer i fht arbeidsmengde 1,5 år frem i tid. Med nåværende utvikling vil mye kompetanse være borte. Styrke fagopplæring for bygg og annlegsfagene og øke satsningen på utbygging av infrastruktur i Norge Svart arbeid og fokus på dette, samt se på arbeideravgiften, den er alt for høy Økte støtteordninger for omstilling/innovasjon. Forutsigbarhet ift. rentenivå. Lavere selskapsskatt/arbeidsgiveravgift. Lage systemer der bedriftene har insentivordninger for å skape nye arbeidsplasser. Framskynde Rogfast og Hordfast. Stabilie og like rammevilkår med Europa, eksempelvis skatt (formuesskatt), kapitaldekningslrav mm. Tilskudd gis direkte til kommunen og ikke til fylkeskommunen. At det settes fortgang i utbedring av jernbane. At en tar hensyn til antall tungtransport som går ut fra kommunen når det gjelder valg av ny E-39 trasse. At en kontrollerer handel på nett fra utlandet ved å sette ned summen før vi må fortolle varen. Dette for å hindre at butikker må legge ned. Legg ned Fylkeskommunen. Dempe lønnsveksten. Ingen Bra kollektiv tilbud. Parkerings avgift i sentrum. Jevnere investeringsnivå innen olje & gass sektoren Lavere selskapsskatt Fjerne arbeidsgiveravgiften Bedre veinettet Staten eier 65% av Statoil og må nå benytte anledningen til å påvirke selskapet til å sette ut oppdrag også i Norge i Dette for å sikre at bedriftne er intakte i 2016 når markedet antas å ta seg opp igjen. Utbygging av Johan Sverdrup gir ikke arbeid av betydning til Norske bedrifter før i 2016. Få i gan tiltak som rehabilitering oppgradering av offentlige bygg, byggingt av nye offentlige bygg som skoler, sykeheim mm. Få i gang infrastrukturtiltak Forsatt høy aktivitet på utbygging og vedlikehold av infrastruktur.

124 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. 1. Når det gjelder veistandard så er det helt nødvendig å gripe inn. Vi ønsker oss at veier skal ha en minimumsgrense fra hvit kantstripe til "grøft" på 1 meter der veien har km fartsgrense. Og 50 cm der veien har under 60 km. 2. Ingen kumlokk i veibanen (hjulplassering). Dette forårsaker store påkjenninger både på sjåfør og utstyr. 3. Bompenger i sentrumsnære strøk må reduseres for nyttetransport. Vi har ingen valg når kunder skal ha sine varer frem. Rushtidsavgift for denne (vår) gruppe er en helbom. Vi kan ikke levere varer når mottaker har stengt!!!!! 4. Ønsker at det samles bomselskap i større enheter f.eks hele Hordaland "Hordapass" og videre- "Sognepass" - "Rogapass" o.s.v. 5. Ønsker at veitrase i hovedsak mellom Bergen og Oslo går i en sikker vinteråpen RV 7 (Hardangervidda). Utfordringen med med å få opparbeidedet god og tidsmessig infrastruktur i området vårt. Midler til økt aktivitet av alle slag, tiltak mot økende arbeidsledighet og at vi sikrer økning i sysselsetting. Vi lever av jobbskifter og ansettelser. Red avgifter ex arbeidsgiveravgift for å sikre konkirransektaft og inntjening. - Kutt arbeidsgjevaravgifta - reduser selskapsskatten - auka satsing på infrastruktur -auka status på industri som arbeidsplass - Auka satsing på yrkesretta utdanning Formueskatt Sykefravær, karensdag - Endre permitterings reglene tilbake til slik de var, 10 dagers lønnsplikt og 52 uker permitterings tid - Vikarbyrå direktivet skulle adri vært innført - Støtte til videreutdanning av ansatte skattenivå og forenklinger Lettere å bruke midlertidig ansatte. Insentiver mht e biler og hybrid biler Veinettet må dimensjoneresbstørre Endre skattesystemet; mer skatt på formuer, mindre skatt på lav og moderat inntekt. Forenkle krav til rapportering og skjema Redusere arbeidsgiveravgiften og ta den bort for lærlinger. Ta bort formuesskatt. ingen spesielle

125 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Mange bedrifter trenger et "puff" for å bli mer innovative. I tillegg så har nok de permitteringsreglene ført til flere oppsigelser enn strengt tatt nødvendig. Kunne jo ha vært en god ting om det offentlige nå tok i bruk de ekstra ressursene som er ledige i markedet til å få gjennomført vedlikehold, utbygginger osv. som det offentlige har på sin plan. Rot fradrag - strengere krav til hvem som får oppdrag for det offentlige Lemping på byggeforskrifter og byråkatri. Uavhengig byggekontroll er påkrevd! Egne kollektivfelt Effektiv kollektivtrafikk (hyppige avganger, kunden må komme raskt fra A til B) Puter i stedet for fartshumper (for å unngå muskel- og skjelett plager hos sjåførene og hindre skader på materiell) Merverdi lovgiving og saksbehandler nivå som omhandler MVA er ikke forutsigbar og tilfeldig behandling. Vi har ikke innsyn i hva som ligger til grunn for beslutninger ved anke, noe som etter mitt skjønn er et demokratisk problem. Vet det er diskusjon om ankebehandling i MVA saker er til ny system vurdering, men vi har brukt store ressurser på mav i rettsapparat of anke som egentlig tar bort initiativ til å lage nye bedrifter.Har masse innovative grunder pakker i magen, men har konkludert at det ikke er verd energien da en ikke alltid kan se hvilken problemer kommunale, fylkeskommunale og gjerne statlige innstanser påfører en bedrift som er i tidligfasen. Så, ønske er en klarere lovgivning og mer åpen behandling av saker spesielt innen for Merverdi området. Fortgang i planprosesser og positivitet og tilrettelegging for de som driver næring. Bedre mobildekning. Flere og flere bruker kun mobiler i bedriftssammenheng. Innføre minstrefradrag for enkeltpersonsforetak. legge til rette for en høyere aktivitet på leteboring. Tvinge Statoil til å satse mer I nordsjøen Se ovennevnte punkt. Helårsåpen vei Rv7 over Hardangervidda. Fortgang med ferjefri E-39 Flexibilitet når det gjeld utlån til unge lånetakere for å få seg bustad. Forenkling av byggeprosseser, mindre byråkrati Skatt, arbeidsgiveravg. svart arbeid Hvis skattetrykket mot oljeselskapene reduseres kan dette kanskje medføre større investeringslyst? infrastruktur(vei, tog)

126 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Vi skal konkurrere på like vilkår Muligens dispensasjon, for å bygge mer på tomta. Transport landbaserte i Norge og flyplass Lik behandling av tjenestetilbydere uavhengig om de er ideelle eller offentlige Redusere skatter og avgifter Sørge for mer penger til regionene i stedet for Oslo Få fortgang på opprustning av infrastruktur og offentlige instanser, skoler, sykehus etc, for å synliggjøre at det vil bli mye arbeid fremover selv om oljesektoren roer seg ned litt Sørge for raskest mulig utbygging av vei og effektive jernbaner. Delta i valutakrigen på lik linje med naboland(Sverige - ikke Danmark) Sterkere styring med utbyggingsprosjekter, sikre større norsk andel. I praksis: bli kvitt passiv mørkeblå regjering. Legge press på operatørselskapene om at de ikke må utsette vedlikehold som likevel skal utføres. Det blir bare dyrere å utsette det, og dette kan føre til at bransjen mister kompetanse og rekruttering. Bygg opp flere miljøer i Norge på operatørsiden for å sikre mangfoldet, evt styrke Petoro betraktelig. - Enklere og mer effektliv og forutsigbar behandling av reguleringsplaner. - Effektiv byggesaksbehandling - Forutsigbarhet - Positivt samarbeid med myndigheter for gode løsninger - Styring på overordnet nivå, ikke detaljer Ivareta norske arbeidsplasser og bedrifter - ikke sette store prosjekter til utlandet. Redusere oljeprisen ut til kunder, redusere mineraloljeavgiften, redusere de useriøst høye gebyrene som sjøfartsmyndighetene krever for å komme ombord og besiktige fartøy i forbindelse med sertifisering noen få timer pr år. Senking av arbeidsgiveravgiften. Ingen arbeidsgiveravgift for lærlinger. Fjerning av bomstasjoner. Lavere bedriftsbeskatning. Strengere regelverk for utenlandske bedrifter.

127 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. utdanning og rammebetingelser for verksemder å ta inn arbeidskraft som er u-erfarne i arbeidslivet er viktig. Det er mange ungdommar som kan utdanne seg innan bygg og anlegg men arbeidstrening manglar dette må gripast tak i! Er ein formykje skjerma i forhold til å få "lov" til å arbeide i tidleg alder???!!!! - Å få norske myndigheter til å harmonisere norske bedrifters avgifts- og skattenivå i alle fall til EU-nivå. Dette gjelder spesielt særnorske ordninger som det høye nivået på eiendomsskatten, grønne sertifikater og dobbel CO2-beskatning. (Formueskatten betyr ingen ting for oss). Vi ønsker også gjeninnførring av tidligere praksis for avskrivinger av investeringer. Den nye ordningen gjør det langt mindre gunstig å investere i norsk landindustri, og det kan umulig være myndighetenes intensjon. - Å generelt skape forståelse blant myndighetene om at Norge er et land i en verden med stadig større internasjonalisering. Vi deltar i stadig større grad i et åpent "verdensmesterskap". Skal vi ha mulighet å vinne, må vi ha same tilnærming som når vi skal vinne verdensmesterskapet i en idrettsgren. Hvis ikke vil vi på sikt tape hver eneste gang. lavere personalkostnader på arbeidsintensive bedrifter,strengt regulert netthandel,øke lærlingetilskuddet,bedre,lavere priser og lettere parkering i sentrum.yrkesfag i fokus Utlyse attraktive lisenser mhp olje & gassleting Sørge for at oljeselskapene har vilkår som bidrar til en bærekraftig lete- og feltutbyggingsaktivitet over tid. Arbeidsmiljøloven - regler for permitteringer og oppsigelser Tiltak til bedring av byggesaksprosesser slik at dette blir på linje med resten av landet 1. Snakk ikke ned bransjen - få frem hvor stor betydning bransjen har for nasjonen også på lang sikt, selv om en jobber parallelt med alternative energiformer. 2 Få opp leteboringsaktiviteten 3 invester i samferdselstiltak Gjr tiltak for å bedre de trafikkale forholdene mellom Sandnes - Forus - Stavanger. Folk bruker for mye tid og penger til å komme til/fra jobb. Kollektivtilbud MÅ bli bedre hvis bompengene øker. Styrke det regionale samarbeide ved å slå sammen kommuner. Kutte arbeidsgiveravgiften , fjerne toll på på sorter som vi ikke har i Norge, eks roser og chrys i perioden 1/4 -1/11 som vi takket være høye kostnader ikke har gartnere som kan produsere. Mindre byråkrati - slankere stat - mindre skatt Mindre skatt - åpner for negativ lønnsutvikling Økt konkurransekraft for Norge og norske bedrifter i utlandet Bedre kontuinitet og fremdrift i saksbehandling hos lokale myndigheter.

128 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. bedre permiterings vilkår for å kunne ta vare på kopetansen. større industriell forståelse. Se på avgifts nivået, vi trenger utvikling på bedriftene, det er vanskelig å få til med en liten bedrift, Bankene er jo ikke noe behjelpelig, vi er helt avhengig av å bygge kapital i firmaet selv, bankene bidrar med lite Vi ønsker en mer helhetlig forvaltning av offentlige maritime virksomheter og interesser. I dag operererskjærgåtdstjeneste, politi, brannvesen, ambulanse, havnevesen, kystvakt, redningsselskap, kystverket m.fl. side om side uten at det finnes en koordinerende enhet for drift eller investeringer. Dette svekker effektivitet og beredskap på sjøen. Regulere ned arbeidsinnvandringen. Viktig å få på plass ei skikkeleg logistikk løysning mellom øst-vest men også her på Vestlandet. Det snakkes mykje om ny veg til Voss men går man inn på traffikdata på vegvesen.no så ser man att trafikk i Knarvik (Lindås) og Tungtrafikk til Mongstad er høgare enn det som går mot Voss. Mer helhetlig og langsiktig tenkning, særlig på infrastruktur. Påvirke til at gamle boreskip og rigger oppgraderes med nyere teknologi som vi er delleverandør av Påvirke til at det bygges nye boreskip og rigger Redusere generelt avgiftsnivå selv om jeg ser det som lite reelt. Siste innspill i Stavanger er jo fordoblingen av eiendomsskatten og dette skal jo betales selv om en går med underskudd. Reduksjon i eiendomsskatt på verk og bruk. Fleksibilitet i arbeidstidsordninger og midlertidige ansettelser. kutt byråkrati, inkl ansatte. kutt utgifter til byråkratiet Legg tilrette for næringsvirksomhet ved å slutte med pålegge sentrale symbolsaker som koster penger og gir liten effekt Kutt Fylkesmannesn makts, de er en bresmekloss og reaktiv kostnad som hindrer utvikling Legg ned Rogaland Fylkeskommune Satsing på fleire VTA-plassar slik at fleire uføretrygda får moglegheit til å arbeide. Kommunale tomter til studentboliger. Store infrastrukturløft Bane , vei FRi parkering i sentrum Legg til rette for og premier innovasjon og nytenking parallelt med lav oljepris. Da får en forhåpentligvis nok ben å stå på i fremtiden også.

129 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Skattelette på vår miljøvennlige energi til energikrevende industri, vil stimulere utenlanske selskap til inesteringer i Norge, som vi kan nyte godt av. Øke støtten til bedrifter som bedriver innovasjon Mindre detaljstyring/ statlige føringer og løfter uten at det følger økonomiske ressurser til å gjennomføre alle lovnader se over Beordre Statoil til å være med forutsigbar. Beordre Statoil til å se mer på sine egne kostnader og ikke bare skylde på alle andre. Statoil innførte 4/4 rotasjonene som resten av verden ikke har. Statoil skjerpet alle TR-kavene og skylder deretter på at leverandørene er blitt så mye dyrere. Etc. Ønske om balansert bærrekraftig utvikling - tilgang på kompeatnse Satsing på utdanning - forskning Sikre konkurransekraft internasjonalt gjennom sett av virkemidler det vil være og legge forholdene til rette for og produsere mer mat på havet . Det vil si at havbruksnæringen får mer areal til og produsere mat . Og fiske og fangst får enda mer plass . Dette vil gjøre grunnlaget for og produsere utstyr til næringene større og ikke minst vi kan produsere mer mat som verden vil trenge . Dette vil på sikt være enda viktigere for Norge . Gi økonomiske rammebetingelser og forutsigbarhet slik at oljenæringen kan fortsette med sine investeringer på Norsk sokkel. Vilje til å stimulere bedrifter innen oljerelatert næring midler til omstilling og kreativ tenkning ift nye satsingsområder. Tilrettelegging for unge på boligmarkedet Regulere boligpolitikken på en måte som gjør at første bolig er rimelig og de som allerede har ikke får samme mulighet flere ganger. GJennomfør tiltak som senker boligprisene, slik at det blir mer fristende å flytte hit. Få orden på trafikkutfordringene i Sandnes/Stavanger, bygg bedre veier med av og påkjøringer som tar unna, bygg en effektiv bussavvikling eller bybane med rimelige priser. Bare disse to ville hjulpet mye. Forenklet lufthavnstruktur, der en tar konsekvensene av tilrettelagte alternative transporttilbud. Det er altfor gammeldags tenkning i skattlegging av produksjonsleddet. De store overskuddene sitter lenger ute i verdi kjeden idag enn når regelverket be laget. I vår kommune er det kun verker og bruk som betaler eiendoms-skatt, handelsleddet går klar. DEt andre er at det må lønne seg å ha folk i arbeid, ikke bare et lite lager og kjøpe alt fra utlandet

130 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Jeg har nettopp begynt i bedriften, og tror ikke jeg er rett person til å si noe om dette. Holder til i utkantstrøk, ønsker derfor ikke sentralisering. Tvungen grensejustering på kommunalt nivå kan bety smertefulle omstillinger og store økonomiske konsekvenser for bedriften. Gevinsten er liten ved sentralisering og kommunesammenslåing, og sentrale strøk har per dags dato ikke infrastruktur til å ta imot dette. Ser man noen tiår fremover vil mange av arbeidsplassene bli erstattet av maskiner/automatisering/roboter. Jeg tror neppe at vi får for lite arbeidskraft, men heller at flere vil bli stående utenfor arbeidslivet. Synes derfor det er urimelig at bedrifter skal betale avgift for å ha folk i arbeid, og mener at arbeidsgiveravgiften bør tas bort. Øke kollektivsatsing, samt bygge ut veier. Myndighetene må ta restruktureringen av norsk Olje & Gass næring på alvor og involvere seg gjennom målrettede stimuli 1) Bedre samordning av støtte- og virkemiddelapparatet (er positive ting på gang, men langt igjen) 2) Finne mer og bedre ordninger for finansiering av utviklingsprosjekter og bedrifter i veldig tidlig fase uten at bedriften nødvendigvis må stille opp med store egenandeler Lavere selskapsskatt og lavere formuesskatt for å bidra til økte investeringer i Norge. Redusere bedriftsbeskatningen. Fjerne kjøpesenterloven. Legge bedre til rette for utvikling av eiendommer. Spesielt i sentrum. Større investeringer I forskning bade fra det offentlige og bedriftene Større framkommelighet i trafikken. raskere beslutninger på infrastruktur og transportprosjekter, redusere køer Bedre infrastruktur, og mer forståelse for verdiskaping i distriktene. Fjerning av formueskatt og vesentlig forenkling av planbehandling for bolig og næringsarealer Større fokus og prioritering av samferdsel og kommunikasjoner - vegnett, spesielt RV 13. Se over Forenkling i rammevilkår i fht til bedriftsetableringer og drift Reformer innen kommune- fylkes- og statlige strukturer må åpne for regionalt samarbeid der dette er hensiktsmessig.

131 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Lavere personbeskatning (over 50% nå). 1. Lavere arbeidsgiveravgift 2. Lavere bedriftsbeskatning 3. Flere tilskuddsordninger - etter andre modeller enn de som finnes idag. 4. Innovasjon Norge sitt system fremmer etter mitt personlige syn IKKE innovasjon i Norge. Det jeg mener er at midlene som "risles tynt utover" ikke har noen langsiktig effekt på sysselsetting i Norge. Mange av initiativene som får støtte trenger det ikke og de som trenger det er kanskje ikke kvalifisert. Det finnes idag konsulentselskaper som hjelper bedrifter i å søke om støtte fra Innovasjon Norge på en slik måte at de vil bli kvalifisert og godkjent for støtte. Disse selskapene tar opptil 20% honorar. Dette er uetisk og destruktivt i forhold til innovasjon. Det forefinnes en TOTAL mangel på HELHETLIG TENKING i forhold til innovasjon i Norge. Ordet er et av de mest misbrukte i næringslivet akkurat nå. Det har aldri vært pratet så mye om innovasjon som nå, men dessverre er det svært lite av dette som manifesterer seg som levedyktige konsepter, tjenester og produkter. Få ned formueskatt Styrke videregående skole Bedre kollektivtilbud mellom bydelene, inkl. utvidelse av beinveier fra øyene rundt Bergen Vi vil at man jobber for å lage en løsning hvor alt man kjøper i utlandet skal være mva-pliktig. VI ser for oss at det lages en nettbasertløsning hvor forbrukere selv fortoller sine varer og betaler mva, og at dette gir de en kode som man må bruke for å få ut varer kjøpt fra utenlandske nettbutikker. Det er helt urimelig at man betaler mindre mva hvis man kjøper fra utlandet Bedre veier, mindre bompenger. Kostnadene ved å bevege seg i trafikken på gitte tider av døgnet er for stor. Bedre legge til rette for boligbygging. Gjøre det enklere for gründere å starte bedrift . Det må tilrettelegge mer for å stimulere innovasjon og nyskapning . hindre skatt på bedrifter som går med underskudd - Økt aktivitet fra Innovasjon Norge. Fjerne bompenge avgiften. Lever med dagens skatte og avgiftspolitikk, men ønsker meg en ordning der urørt resultat som pløyes inn i bedriften ikke skattlegges før de blir brukt som utbytte. Fordel fremover å sikre bedriftenes egenkapital for ikke å komme i situasjon der man må permittere.

132 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. - Insentiver for å bygge ut felt i Norge (store ressurser ligger urørt for eksempel i Barentshavet). - Fortsette med skatteordningen for leting (78% av leteutgifter dekkes av staten) - Få ned kostnader på sokkelen,- 2-4 ordningen er alt for god for de ansatte til å være bærekraftig - raskere utbygginger og utbedringer av fylkesveger - opprettholde innsats i halehengproduksjonen offshore - mindre offentlig byråkrati Forbedret infrastruktur Bedre ordninger som kan stimulere til innovasjon. Staten bør selv kunne gå inn å gi lån mot liten sikkerhet i lovende prosjekter. Betydelig økte investeringer innen IT-løsninger generelt i det offentlige. Og kompetanseheving for lærere. Siv.ing studier til Bergen. Vurdering av eiendomsavgiften redusere arb.g.avg. og formueskatt Gjennopprette fagutdanningen på videregående nivå gjennom teknisk fagskole el.l. AS Norge, kan velge å gå ut med tender på forsvarskontrakter, forskningsskip, ferger etc. ved å sende anbud ut med norsk tekst, forlange å få tilbud på norsk, og forlange at språk I prosjektets gjennomføring skal være norsk. (dette har andre EU land gjort før oss). På denne måten kan vi lettere sikre at norske verft har en bedre mulighet for å vinne disse oppdragene. Eksempler er "replenishment ship" som forsvaret nå bygger I Sør Korea, og Havforskningens forskningsskip som bygges I Italia. Når det gjelder forskningsskipet, ble tenderet krav til performance bond, sammen med krav til støy og øvrige krav så krevende at ingen norske verft turde gå inn på det. Sør Europa gir blaffen I slikt, og tar kontrakten. Såvidt jeg vet klarer de ikke oppnå kravene som er satt I spesifikasjonene til Havforskningen. I tillegg hadde havforskningen mer fokus på å opptre korrket I forhold til EU dirketivet for anbud, enn på fornuften I hvilke krav som ble stilt sammen med et performance bond som var så høyt at ingen norske verft klarte å si ja til dette. Vi ødelegger på denne måten mulighetene norske verft, som har den ypperste kunnskap og kvalitet for denne type skip, til å være med og vinne slike oppdrag. Norge må bli litt mer "egoistisk" I slike tilfeller, og heller søke muligheter I EU dirketivet til å styre oppdragene til norske verft fremfor å fremstå som "perfekte", noe øvrige land ikke gjør. For eksempel, har nå Spania gjeninnført Tax lease ordninger som subsidierer bygging I Spania med ca 20 %. Dette klarer vi ikke konkurrere med. Eksportkreditt og GIEK er forøvrig positive bidrag fra myndighetene, men også disse opptrer uten å ta noe risiko, og hjelper dermed bare de beste prosjektene, eller rederier med mye fri egenkapital. Der er mye som kan gjøres annerledes, spesielt I tider som disse, da ethvert oppdrag er kjærkomment. Billig arbeidskraft er også kraftig korrigert med Almenngjøringsloven og vikarbyrå direktivet. Konkurrenter av oss er også Danmark og Sverige. Polsk arbeidskraft benyttes I disse landene til langt lavere rater enn hva vi kan få til her I Norge. med et lønns- og kostnadsnivå som I mange år er drevet at høy aktivitet Innen offshore næringen, så må der en kraftig omelgging til for å klare å redde industrien I Norge. Det kan være vi ser de siste årene av norske nybyggings verft. Sørge for at vi får en lav lønns- og kostnads utvikling de neste årene slik at norsk næringsliv kan bli mer konkurransedyktig i et internasjonalt marked

133 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Skattemessige tiltak: (eks: videreføring av nettolønnsordning helt nødvendig for å opprettholde konkurransekraft innenfor offshore, reduksjon i skatt på produserende felt i norsk sektor, redusjon i arbeidsgiveravgift og selskapskatt, bortfall av formuesskatt) Finansieringstiltak: (eks: mer fleksibel finansiering fra Eksportkreditt og GIEK) Hjelp og støtte til innovasjon i praksis En bedre tilrettelegging for annet enn oljebasert industri. Generelt må kommunene styrke ressursene på plan og byggesaksbehandling, jf. ventet befolkningsvekst, ønske om økt boligbygging, ønske om lavere priser på boliger og opprettholding av sysselsetningen i byggebransjen. Videre må det gies sterkere signal om JA-behandling av søknader. Bygging av firefelts vei. Sørge for lav og stabil norsk krone Fokus på infrastruktur - f.eks. få på plass nytt Sotrasamband Komme videre med beslutning om Bergen Havn - Bergen blir i bakevjen og fraktene øker fordi Bergen ikke er attraktiv som havn for rederiene - Legge skatte- og avgiftsnivået på et nivå som gjør oss konkurranse dyktige mot andre internasjonale aktører Redusert skatt for operatør selskaper - for å fremme økt boring... - Transportnett til/fra Sotra Gjennomføring av infrastruktur tiltak som transport korridor vest Sikre tilgang til næringsarealer for det litt lengre bildet Vi driver havn, vi trenger mer fokus fra myndigheten for å bidra til å flytte gods fra vei til sjø Lavere skatter og avgifter - enklere rapporteringsrutiner Påvirke Statoil gjennom eierskapet? At myndighetene stimulerer til fortsatt utvinning av olje og gass, samt stimulerer til satsing på ny bærekraftig industryisom kan starte å ta over. Tyngre incentiv, statsstøtte til innovasjon og igangsetting av nye bedrifter/nye arbeidsplasser Koblet med mer profesjonelle opportunity boards som evner å evaluere casene slik at midlene blir fordelt korrekt. Har ingen spesielle da dette i liten grad påvirker oss. de må ha fokus på fagutdanning. Ikke legge ned skoleklasser men heller få flere. Ikke flere pålegg om kostnader for å drive bedrift.

134 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Omstilling til andre næringer er vel så viktig no som det var for 15 år siden. På Stord har det skjedd lite omstilling og ein jobber fortsatt lite innenfor andre næringer så som IT og ny energi. Hold skattenivå som det er, fortsette og forbedre vilkårene for offentlig støtte til innovative prosjekter Bedre byutvikling der samspillet mellom bolig og næring utnyttes på en annen måte enn i dag. Intensjonen må være å få mennesker til å bo nærmere sine arbeidsplasser for å eleminere bruk av transport med dyre kommunikasjonsløsninger målt i forhold til miljø, tid og økonomi. Dersom de kan holde seg til de vedtak de selv har godkjent før en etablering og ikke komme på banen igjen når alt er klart for å starte byggingen, med de følger dette utgjør for prosjekter uten at de har noen form for økonomiske ansvar og konsekvenser for deres innblanding om nye vedtak i etterkant av en byggesak etc. Endre permiteringsreglene. Kommunal saksbehandling av planer og byggeprosjekter. forutsigbarhet og behandlingstid Forutsigbarhet innenfor utbygging av infrastruktur, vei, bane. Hurtigere avklaringer og igangsettelser som igjen vil gi avklaringer i forhold til utbygginger i områder som er i tilknytning til disse. Større overordnete planer på stat og fylkes nivå som igjen gir kommunene en rettledning for fremtidig utbygging på tvers av kommuner. Slå sammen flere kommuner som igjen vil føre til en større helhetlig utbygging av infrastruktur, skoler, barnehager, sykehjem og nye boligområder Hjelp oss å kutte kostnader: - Legge føringer for lave lønnsoppgjør fremover. - Satse på utbygging av infrastruktur - Redusere/fjerne formueskatten lavere selskapsskatt, bør tas ned til rundt 20% ta bort eiendomsskatt (igjen) ta helt bort formueskatt Likere og enklere regulering for finansbransjen som sikrer kontroll men hvor man unngår å bruke så stor andel av arbeidskraften som i dag til å rapportere til myndighetene Tillit til at næringen gjør en grundig og god jobb, og så må myndighetene regulere med sine midler som skatt og økt tilrettelegging av boliger og næringsareal. Rydde opp i unødvendig byråkrati innenfor teknisk sektor, bygg og anlegg, veibygging osv. Stor omstillingsoperasjon med større satsing på andre mer bærekraftige energikilder enn olje.

135 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Politikere og myndigheter må stimulere oljeselskapene til å vise mer samfunnsansvar ved å støtte det lokale næringslivet. Lokalpolitikere må aktivt støtte og legge tilrette for utvidelse av lokale fabrikaksjonsverft. Politikere og myndigheter må stimulere til utvikling og spissing av ingeniørkompentanse for internasjonale kontrakter. Stor arroganse ift. lang saksbehandlingstid hos Hordaland Fylkeskommune og Fylkesmann i forbindelse med tilrettelegging av nye bolig og næringsareal i Bergen sør regionen. Disse forsinker faktisk uavhengig av hverandre uten koordinering prosessene som skal skape nye arbeidplasser og tilrettelegg for et bedre næringsliv. All offentlige beslutningsorganer skulle vært tvunget til en samkjøring internt og gitt en svarfrist mot tiltakshaver på maks 6 mnd. Dette vil satte fart på byråkratiet og måten de samarbeider på. Styrke kronen næringslivsstimulering ved bruk av endrede skatte og avgifter. Lette reguleringer for etablering av bedrifter samt skape en egen kategori av støtte for grønn innovasjon og entrepenørskap Bedriftens bransje er reiseliv: - Statlig ansvar for tilrettelegging for turisme - Fylkeskommunal samferdesels-aksept fror at en turist er like viktig som en fastboende - Sterk strategisk føring for bruk av offentleige midler til profilering av Norge som reisemål Skattemessig likebehandling av eiendeler Skattemotivert individuell pensjonssparing Skatt som "vanlig" arbeidstaker (f.eks. 2.hver måned etterskuddsvis) Flere rettigheter for enkeltpersonforetak - sykepenger, permisjoner, arbeidsledighetstrygd osv. Større fokus på F&U og innovasjonsstøtte, spesielt mhp utprøving av ny yteknologi offshore -tilrettelegge for omstilling -- -gi inspirasjon -arbeide for kortere behandlingstid i statlige etater som fylkesmann, NVE, SFT osv. -arbeide for at nemnte atater arbeider ut i fra service innstilling i staden for førevarprinsippet. ( vi ønsker en "hva kan vi bidra med" holdning) Endre skatteystemet slik at det blir mer atraktiv å investere i Gründer og produktivitetfremmene tiltak og ikke i eiendom eller rentepapirer. Økt fokus på næringsutvikling utenfor oljenæringen Større gjennomslagskraft i søknader for videreutvikling av landbruk til næringseiendom

136 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Et sprengt transport-/veinett i Stavanger regionen demper vekstmulighetene. I tillegg forverrer et mildt sagt elendig kollektivtilbud situasjonen ytterligere. Selv om kollektivtilbudet skulle bli forbedret vil vi fortsatt ha store utfordringer med å håndtere videre vekst i regionen. -Få ein moderne RV 13 mellom Ryfast og E 134 i Røldal. - Laga ein plan for digital infrastruktur, nasjonalt og internasjonalt - Ha eigne satsingar for områda som ligg utanfor storbyregionane ingen kommentar En mer stabil krone kurs. De ekstreme fluktuasjonene vi har att det siste året, gir vår valuta, og dermed Norge som seriøst investeringsland, et dårlig rykte. Dette er vi som et seriøst internasjonalt samarbeidsland, ikke tjent med. Stabil vekst i Vestlandsregionen. Bygge, tilrettelegge for langt flere boliger i Bergen sentrum. Og bygge flere parkeringsplasser like i nærheten av sentrum, og med skyttelbuss til og fra? Bedre kollektiv tilbud. Sentrum må ikke dø! Ser ikke nødvendihet av tiltak. For regionen har mangelende fokus på tilfredsstillende infrastruktur vært fraværende I en årrekke. Hvis det ikke blir en bedring på kort øker risikoen for at bedrifter flytter virksomheten til andre kommuner. Større satsning på vedlikehold av skoler etc. og infrastruktur i stedet for spekulasjon på verdens finansmarkneder. Blir fler arbeidsplasser av sånt og bedre velferd. Fjerne formueskatten Dempe lønnsveksten Bedre opplæring av lærlinger fjern selskapskatt og bompenger på nærings biler og øk på privat biler Lavere bedrifts- og eiendomsbeskatning Lavere skatt og bedre lånebetingelser. Bompengefritak for drosjer.

137 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Det generelle transport tilbudet mellom regionene på Vestlandet og mot Østlandet er en katastrofe og må bli prioritert. Hvis ikke Vestlandet får en bedre infrastruktur på bane og vei for de største innfartsårene inn til Bergen, spesielt mellom Oslo og Voss - Bergen vil vi sakke akterut. Hvis langtransport og bane blir redd for å kjøre Voss - Bergen, har spesielt Bergen med omegn et stort problem. Her må det skje noe med en gang, vi kan ikke sitte å vente i flere år. Øke bolig / industri og vegutbygging. Være mer proaktiv med Statoil, slik at justeringer kan starte tidligere og være langsiktige, istedet for ekstremt store kutt på kort tid. Start utbygging av infrastruktur som gjør oss i stand til å bygge ny virksomhet i andre områder en olje og service. Gi samme skatte lette til nyskapene virksomhet som olje industrien har hatt i forbindelse med lete og utbygging av felt. Gi oppdrag til norske aktørar Redusert arbeidsgiveravgift dersom bedriften aksepterer dårligere permiteringsregler Forutsigbarhet, å tegne et riktig bilde av den økonomiske situasjonen, ville tjent næringsliv og forbrukere. Egne skatteregler/insentiver ift. utbygging av mer marginale felt somk an knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Dette for å sørge for at NORGE sine oljeressurser blir forvaltet på best mulig måte. Mange av disse nye, mindre funnene vil ikke kunne forsvare egne utbyggingsløsninger, men vil kunne være kommersielle dersom vi kan utnytte dagens installasjoner, og evt. "fylle opp" når produksjonen synker på modne felt. Sørge for at det er rammevilkår i landet/regionen som gjør det slik at virksomheter ønsker å være her og trives. Myndighetene må ta ansvaret for at det er veier, skoler og alt som trengs for at bedriftene skal skaffe seg arbeidskraft, gitt konkurransevennlig betingelser. Bedriftene må velge oss fremfor andre land - som de enkelt kan gjøre om vi lager for mange og strenge restriksjoner på alt. Infrastruktur. Altfor Byråkratisk å bygge infrastruktur. Her må en ta skikkelig tak. Vedlikehold på veiene. Asfaltdekket er totalt utslitt og trenger fornying. Rassikring Mer økonomisk støtte til kommuner som sliter for å kunne iverksette byggeprosjekter kommunene har bruk for. De store aktørene må holde igjen å ikke åpne opp for søndagsåpning. åpningstider bør være regulert slik at vi skaper mangfold igjen. kl skatter arb.g avgift for private næringsdrivende bør reguleres ned

138 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Bedret dialog og samarbeid mlm Fylkes-/kommune og næringsliv Økt forutsigbarhet gjennom tydeligere plane og visjoner fra myndigheter Fortsatt satsing i samferdselsutvikling 1.Innfør obligatorisk statlig eiendomsskatt for all eiendom, med utgangspunkt i forsikringsssum på den enkelte eiendom, enkelt å administrere. Bunnfradrag på 2 mill pr skattyter. 2. Ta bort formuesskatten, i alle fall på arbeidende kapital. (Og i alle fall på grunderbedrifter eller unoterte aksjer som ikke kan selges). 3. Ta bort rentefradraget på privat hånd. Det er ulogisk at jeg skal få rentefradrag på billån til en dyr luksusbil eller en altfor dyr bolig, mens det ikke er fradrag for kostnader jeg har til barnepass eller å stelle hagen slik at jeg kan jobbe. Det siste er kostnad til inntekts ervervelse, mens det første er luksus. 4. Innfør skattemessig stimuli for investeringer i venturebedrifter (vi trenger omstillinger). 5. Behold heller en høyere bedriftsbeskatning, bare formueskatten på arbeidende kapital forsvinner. 6. Kapitalforvaltning burde vært en vekstbransje i Norge, i stedet har vi skatteregler som tvinger denne industrien ut. Kapital og kompetanse kan flyttes veldig enkelt og den beskattes hardt, mens eiendom som ikke kan flyttes subsidieres på alle tenkelige måter. Vi har vel passert etterkrigstiden nå? Stabil og forutsigbar pengepolitikk/kronekurs. Harmonisering av kvalifikasjonskrav innenfor ulike yrkesgrupper til europeiske krav. Forenkle regulatoriske plikter Eksport rettede tiltak på vegne av industrien som i alt for stor grad har lenet seg på Statoil ifm kunnskaps basert teknologi og produkt eksport ..... Rammebetingelser som gjør norsk industri konkurransedyktig Fjerning av formuesskatt som rammer spesielt hard i nedgangstider når selskapene har mindre kapasitet til å betale utbytter som skal til for å tilføre eierne penger til utbyttebytteskatt Ikke for å hjelpe vår bedrift, men vi har mange sterke synspunkter og gode forslag til forbedring effektivisering og ny organisering av spesielt dagkirurgisk virksomhet i Norge. Endringer som ville redusere ventetiden for de 50 til 60 prosent som kan få sin kirurgiske behandling dagkirurgisk. der må straks endre på den lov som blev vedtaget ang. vagthold da der ikke er nok politigodkente vagter at få tag i må vi bestandig holde lukket hvis vi skal følge reglerne dette er et problem som vi har taget opp med myndigheden i time og stavanger mange gange men får ingen fornuftig forklaring ville gerne skrive en hel masse men det ville barer blive misforstået så hvis det var muligt venligst ta kontakt her er der myget som ikke er helt efter loven kan kontaktes på tlf eller mail vil blive meget glad hvis der bliver taget kontakt Kulturell holdningsendring til: "Hvordan skaper vi et mer effektivt og produktivt næringsliv med mindre byråkrati, og større evne til å se hvilke investeringer som gir en økt fremtidig avkastning for samfunnet". Vilje til å investere i henhold til dette. Bidra til mer reelle konkuransevilkår sammenlignet med utenlandske aktører innenfor skatter og avgifter. Klarer og strenger lovverk som etterleves.

139 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Legge til rette for boligbygging - Fast post på statsbudsjett og i kommune. Eksportfinansiering Bedre rammebetingelser På kort sikt bør myndighetene trekke tilbake igjen de skatteskjerpelsene som ble pålagt oljeselskapene for noen få år siden med målsetting om at dette kan bidra til å senke terskelen noe for nye feltutbygginger. Det er videre svært viktig at myndighetene gir ytterligere stimulering til innovasjon og utvikling slik at næringslivet fortest mulig kommer i gang med den omstillingen , som mange påpeker er helt nødvendig. Det er i denne sammenheng viktig å peke ut en del satsingsområder som kan være egnet for en reindustrialisering av Norge. I vår regioen er det da viktig å fokusere på den kompetansen som her finnes, samt tilgang på billig fornubar energi og andre naturgitte fordeler vi har på Vestlandet sett i relasjon til internasjonal konkrransesammenheng Fjern arbeidsgiveravgiften. direkte kontakt med saksbehandlere med fullmakter er vanskelig å få til. Rydde opp på tekniske etater i Nordhordland. Raskere saksgang, mer positiv holdning til kunder, våge å ta beslutniger som går til kundens fordel, heller enn å lete opp spisfindige paragrafer fot å stoppe tiltak. Kan ikke rope på myndighetene vedrørende spesielle tiltak som bare vil forlenge omstillingsprosesser. Norsk næringsliv trenger å øke sin konkurransekraft og norske arbeidstagere må bli mer konkurransedyktige. Spesifikt for vår bedrift: - Sterkere krav til miljøvennlig teknologi i innenriks ferge/skipsfart - Prioriter fortgang i samferdselsprosjekt som Fergefri E39 - Budsjett for ny serie havgående kystvaktfartøy Holde rentenivået stabilt. Hvis økning, bør dette skje med varsomme steg. Er bekymret for kunstig høye boligpriser, og folk som investerer "over evne". -Tror mange av de private kundene vi har kommer til å merke selv moderate renteøkninger. For å bremse boligprisene fremover, bør rentenivået ha nådd bunnen. Ytterligere lavere renter tror jeg resulterer i enda høyere priser. Unngå anbod på våre tenester TILTAK for å få igang igjen investeringslysten. en alvorlig politisk diskusjon rundt 4-2 turnusen som dreper oss. Iljen må ikke bli en FOR STOR melkeku for vår velferd.

140 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Lavere formueskatt, fortsatt lav rente Det er viktig å holde aktiviteten oppe på veibygging og infrastruktur. Dette for å gjøre oss mer effektive og konkurranse dyktige. Begynne satsning på nye næringer som kan trekke på den kunnskapen og kompetanse vi har tilegnet oss fra olje bransjen. Forutsigbarhet innen skattepolitikk Klare krav fra myndighetene til oljeselskapene om utstyr til overvåking av olje lekkasje. Bedre transportsikkerhet. Tog , vei. Sikre stabil kronekurs. Tilrettelegging for stabilitet og balanse Bergen Sentrum, gjennomtenkt politikk for Bergen Sentrum sett i sammenheng med utvikling av andre nære bydeler (Lagunen, Åsane, Straume (Sotra), etc. Større fokus / handlekraft vedr. vei og bane i Bergensregionen og Vestlandet totalt. Bedre tilrettelegging av tomteareal for boliger og næringsbygg, samt raskere og mer forutsigbar behandlingstid av byggesaker. Fjerne formueskatten og tilpasse skattenivået til internasjonalt nivå. Større fokus på svart arbeid og "kriminell" virksomhet. Økt satsing på utdanning fra fagarbeider til siv. ing. nivå. Gi stimulans til satsing innen fornybar energi i skipsflåten. Øke muligheten for å permitterer til 52 uker samt redusere arbeidsgiverperioden. Styrk tollvernet. Hald kronekursen stabil. Rente stabil. Definitivt redusert (helst bortfall av) arbeidsgiveravgift. Dette fordi våre "maskiner" er ingeniører. Utbyggging av E39 sørover til fylkesgrensen mot Vest Agder og gjerne helt til Kristiansand slik at arbeidsmarkedet blir større. Dette gjelder for så vidt også dobbeltspor til Egersund. Mulighet for fondsavsetning av overskot ved enkeltmannsforetak 1. Øke fokus på like konkuransevilkår Rentenivået Retninglinjene for boliglån Bolibygging Legge til rette for at det blir enklere for kommunene å fremskaffe byggeklare tomter og stimulere til at utbyggere bygger flere boliger.

141 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Iverksetting av offentlige nybygg, ikke samferdsel. Rehabilitering av offentlige bygg. Fjerne formueskatt. Rentebegrensningsreglene. Momsregler knyttet til oppføring av næringsbygg for utleie bompenger , arbeidsgiveravgift, kommunaleavgifter – gi flere bransjer innpass som foredragsholdere i Næringsrådet uten å måtte betale for det (holde innlegg etc) – det vil modernisere Næringsrådet. – la flere bransjer få innpass i nyskapingsparken – ikke bare tech og olje- gassrelaterte bedrifter – innovere innovasjonsbegrepet til Innovasjon Norge – flere tjenestebedrifter må få innpass – lage flere nettverksarenaer som understreker tema og ikke bransje, tverrfaglighet. Bruke utdanningsinstitusjonene mer. – Nettverksarena på tvers av landsdelene – øst-vest-allianser etc. IT sikkerhet blir stadig viktigere og outsourcing av IT-tjenester til utlandet tyder på at mange ikke er bevisst de trusler som finnes. Det bør stilles strengere krav til IT-sikkerhet i årene som kommer. Kutt i avgifter som bompenger, selskapskatt og dokumentasjons krav. Byråkratiet må kuttes, fokus på effektiv drift og kvalitetsprodukter må opp. Import av lav kavlitets produkter( boss) må avgifts belegges, eksempelvis produkter fra Kina som ikke er produsert ift krav vi har i Norge. * vekk med rushtids avgift. * lavt rentenivå * forutsigbar skattepolitikk Ikke gi netthandel og tax fri handel særfordeler, fremfor bruk av pengene i landet. Tilrettelegging for innovasjon og endring i hele regionen, drahjelp for ikke olje-relaterte bedrifter. Tilrettelegging for effektivisering av oljenæringen. Drahjelp for ikke olje-relaterte nyetableringer. gi rom for økt innleie i urolige perioder Bedre infrastruktur - osamt tilrettelegge for at det blir lønnsomt for kapital som skaper arbeidsplasser blir stimulert og blir lønnsom. Satsing på FoU Kapital og eller garantier knyttet til etablering utenlands

142 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
27. Her ønsker vi at du kommer med en konkret ønskeliste til myndighetene med utgangspunkt i hvilke endringer som best vil hjelpe din bedrift. Vi ønsker incentiver Blå næring for Grønt skifte. Og så ønsker vi en helhetlig plan for utbygging av Bergensregionen med fokus på fremkommelighet for myke trafikkanter. Bergen er lite opptatt av menneskene som bor og arbeider her. Det som er mest bærekraftig er å skape et trygt og godt bosted, med gode oppvekstvilkår. Det må bli slik at folk vil jobbe her fordi at det er godt å bo her, det må ikke være slik at de må bo her fordi det er gode jobber her. Myke trafikkanters sikkerhet og fremkommelighet må være fremste fokus ved alle byggesaker og eiendomsutvikling. Kommunen må lage en overordnet plan og det må stilles krav til utbyggerne. Raskere saks gang i utbyggings spørsmål Gode kommunikasjonsløsninger vil resultere i noe mindre press sentralt i regionen. Forutsigbar utvikling. Fortsette kommunereformen mht antall kommuner Satse på vestlandets næringsutvikling med tilhørende veistruktur mot Europa. SETTE NED MVA BEDRE STØTTEORDNINGER FOR LÆREBEDRIFTER Tilbakeføring av tidligere permiterings regelverk og petroleum skatt for operatører Åpne pengesekken for renovering/vedlikehold av bygg Skatte- og avgiftsletter til markedssituasjonen er avklart

143 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
28. I hvor stor grad har denne undersøkelsen vært dekkende for din bedrift?

144 Undersøkelse Vestlandet 2015(3)
28. I hvor stor grad har denne undersøkelsen vært dekkende for din bedrift? Navn Prosent I stor grad 14,4% I middels grad 66,2% I liten grad 19,4% N 1526


Laste ned ppt "1. Hvor mange ansatte har din bedrift?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google