Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidas geografi? Kristian Stokke.  Territorielt avgrensete økonomiske, kulturelle og sosiale systemer  Analyse av hvordan ikke-’lokale’ og ’lokale’

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidas geografi? Kristian Stokke.  Territorielt avgrensete økonomiske, kulturelle og sosiale systemer  Analyse av hvordan ikke-’lokale’ og ’lokale’"— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidas geografi? Kristian Stokke

2  Territorielt avgrensete økonomiske, kulturelle og sosiale systemer  Analyse av hvordan ikke-’lokale’ og ’lokale’ relasjoner skaper geografiske ’mønstre’ Samfunnets geografi Samfunnsgeografifaget  Nettverk og flyt på tvers av lokale og nasjonale territorielle grenser  Beskrivelse av regionale og nasjonale systemer. Forklaringer ”innenfor” disse.

3 Globalisering og geografi Globalisering og geografi Globalisering som geografisk prosess Globalisering som geografisk prosess Globalisering kan forstås som en prosess (eller sett av prosesser) som medfører endringer i den romlige organiseringen av sosiale relasjoner og transaksjoner gjennom internasjonale nettverk og strømmer i disse. Globalisering kan forstås som en prosess (eller sett av prosesser) som medfører endringer i den romlige organiseringen av sosiale relasjoner og transaksjoner gjennom internasjonale nettverk og strømmer i disse. Globaliseringens omfang kan ”måles” gjennom rekkevidden, omfanget, hastigheten og betydningen av strømmene i nettverkene Globaliseringens omfang kan ”måles” gjennom rekkevidden, omfanget, hastigheten og betydningen av strømmene i nettverkene Framtidas samfunnsgeografi Framtidas samfunnsgeografi Globaliseringsforskning (Knox & Marston) Globaliseringsforskning (Knox & Marston) Globalisering som ”døgnflue” i samfunnsvitenskapen Globalisering som ”døgnflue” i samfunnsvitenskapen Globalisering og … ? Globalisering og … ? David Held

4 Globalisering og staten Hvor er makten lokalisert under globalisering?

5 Uthuling av nasjonalstaten Uthuling av nasjonalstaten  Keynesian –sysselsetting, stimulering av etterspørsel  Welfare –omfattende velferdsrettigheter  National –staten viktigste reguleringsinstans  State –Grenser ift. marked, statlig regulering  Schumpeterian –innovasjon og konkurranseevne  Workfare –velferd underordnet konkurranseevnen  Post-national –ingen primær skala for økonomisk regulering  Regime –“government” til “gover- nance” (partnerskap) Bob Jessop

6 Politisk terreng og strategier Hvor velger politiske aktører å arbeide? Olle Törnquist

7 Globalisering og arbeid  F.eks. fleksibilisering av arbeid i en kontekst av globalt konkurransepress: –External numerical flexibility - number of employees adjusted in accordance with employers’ needs –Externalisation - part of the firm’s work is put out through sub- contracting –Internal numerical flexibility - working hours and their ’delivery’ adjusted according to employers’ need –Functional flexibility - workers’ jobs modified according to employers’ needs –Wages flexibility - labour’s reward according to productivity and market conditions Hva slags saker politiseres under globalisering? Ronaldo Munck

8 Globalisering / motstand  Internationalism –Social clause: Struggles to get ILO core conventions ratified in trade agreements and applied to all who work, including in the informal sector and in FTZs –You can’t be a trade unionist unless you are an internationalist, the reason being that substandard conditions anywhere are a threat to good conditions everywhere (Lane Kirkland AFL-CIO)  Social Movement Unionism –Link between trade unions and social movements –Global struggles against global flexibilization –Local struggle over both work conditions and livelihood Ronaldo Munck

9 Anti-globalisering i Sør Afrika  Labour unions –Against privatisation of state enterprises  Social movements –Against privatisation of public services Social movement unionism?


Laste ned ppt "Framtidas geografi? Kristian Stokke.  Territorielt avgrensete økonomiske, kulturelle og sosiale systemer  Analyse av hvordan ikke-’lokale’ og ’lokale’"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google