Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsentrasjoner av en luftforurensing (C) i en enkel grenselagsmodell F opp F ned P 2 : Kjemisk Produksjon i øvre lag 1900 m 100 m UL P 1 : Produksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsentrasjoner av en luftforurensing (C) i en enkel grenselagsmodell F opp F ned P 2 : Kjemisk Produksjon i øvre lag 1900 m 100 m UL P 1 : Produksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsentrasjoner av en luftforurensing (C) i en enkel grenselagsmodell F opp F ned P 2 : Kjemisk Produksjon i øvre lag 1900 m 100 m UL P 1 : Produksjon i nedre lag U: Utslipp L: Tapshastighet (s -1 ) Tap: L·C

2 Lag 1: Antar sekundær komponent (for eksempel ozon)  U=0 Lag 1: Lag 2: Lag 2: Antar kun tap ved avsetning på bakken  L=0

3 Inputverdier/antagelser Diffusjonskoeffisienten K z –Sinusformet døgnvariasjon –K z = 0.0 ved midnatt –K max = 40 m 2 /s Kjemisk produksjon –Sinusformet døgnvariasjon –P 2 = 0.5·P 1 –P = 0.0 ved midnatt –P max = 10 kg m -3 /h Tap (tørravsetning på bakken). –L 1 = 0.3 h -1 –L 2 = 0.0 Initialverdier: C 1 = C 2 = 1.0 kg m -3

4 Modellen programmert i fortran program PBL c parameter LM=2 real C(LM), L(LM),P(LM), kz, twopi, FT,dz(lm), k0, dt, P0 integer itm, it, itl c itm = 490 k0 = 20.0 !m2/s k0 = k0*3600. !m2/h dt = 1.0 ! tidskritt en time c(1) = 1.0 ! Konsentrasjoner kg/m3 c(2) = 1.0 ! Konsentrasjoner kg/m3 dz(1) = 100. dz(2)= 1900. P0 = 5. ! produksjon kgm-3/h twopi = 2*3.141592 DO it=1,itm ! TIDSLØKKE (TIMER) itl=mod(it,24)-1 ! lokal tid kz = k0*(1 + SIN(twopi*((itl-6)/24.))) c P(1) = P0*(1 + SIN(twopi*((itl-6)/24.))) P(2) = 0.5*P(1) c L(1) = 0.3 ! fraction lost per hour L(2) = 0.0 c FT = kz*((c(2)-c(1))/(dz(2)-dz(1))) C(1) =C(1) + (P(1)-L(1)*C(1)+FT/dz(1))*dt C(2) =C(2) + (P(2)-L(2)*C(2)-FT/dz(2))*dt c print *, P(1), P(2),C(1), c(2) c end do end

5 Resultater

6 Uten døgnvariasjon i K z

7 Med konstant kjemisk produksjon

8 Differanser i nederste lag


Laste ned ppt "Konsentrasjoner av en luftforurensing (C) i en enkel grenselagsmodell F opp F ned P 2 : Kjemisk Produksjon i øvre lag 1900 m 100 m UL P 1 : Produksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google