Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faculty of mathematics and natural sciences Master education in ”offshore technology” in the Oslo region Anders Elverhøi Forskningsdekanus MNF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faculty of mathematics and natural sciences Master education in ”offshore technology” in the Oslo region Anders Elverhøi Forskningsdekanus MNF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faculty of mathematics and natural sciences Master education in ”offshore technology” in the Oslo region Anders Elverhøi Forskningsdekanus MNF

2 Faculty of mathematics and natural sciences Osloregionen og petroleumsbransjen Viktig bransje i regionen Antall ansatte Oslo, Akershus, Buskerud –Ca 60 000 –Årlig rekrutterings behov 10 % –Betydelig andel innen ”offshore techology” –Utfordring for utdanningsinstitusjonene –Dagens behov større enn det som kan det som kan dekkes nasjonalt

3 Faculty of mathematics and natural sciences Sentrale utfordringer Universiteter og høyskolers sentrale oppgave: –sikre kontinuerlig tilgang på kandidater og kompetanse på topp internasjonalt nivå Internasjonal tendens: –ledende internasjonal høyteknologisk industri nært samarbeid med internasjonalt ledende universiteter og forskningsinstitutter. –høyteknologiske bedrifter egne forskningsavdelinger i nær tilknytning til høyt rangerte forskningsintensive universiteter, jfr MIT, Standford.

4 Faculty of mathematics and natural sciences Sentrale utfordringer II Viktig utgangspunkt –Norsk industri er for tiden verdensledende innen utbygning og drift av undersjøiske olje - og gass installasjoner Norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner må kunne sikre bransjen internasjonalt konkurransedyktig kompetanse

5 Faculty of mathematics and natural sciences Norske kunnskapsmiljøer Utfordring –finne mekanismer som muliggjør en internasjonalt ledende posisjon innen utvalgte fagfelt. Norske forskningsmiljøer har i løpet av de siste 10 år alle vært i gjennom en omfattende internasjonal evaluering. For alle fagfelt har det vært en entydig dom –miljøene er for små og for lite robuste til å kunne hevde seg internasjonalt.

6 Faculty of mathematics and natural sciences Norske kunnskapsmiljøer Viktig: –Sikre robuste miljøer for forskning og undervisning Nyetablerte SFI: FACE –IFE, SINTEF, NTNU og industrien »Utgangspunkt også for god undervisning Undervisnningssamarbeid –UiO og Høyskolen i Kongsberg (HIBU) i samarbeid med IFE og Kongsberg FMC »“Offshore technology”

7 Faculty of mathematics and natural sciences Offshore technology UiO og HIBU –Avtale om nært samarbeid for masterutdanning UIO: Fluid og faststoff mekanikk »IFE bidrar med masteroppgaver, prosjektoppgaver og undervisningspersonell (II stillinger) HIBU; i samarbeid med FMC, »Erfaringsbasert master/Utdanning under praksis, 3 års varighet Videre –Høyskolen i Oslo (HiO) bidrar med bachelorstudenter til UiO

8 Faculty of mathematics and natural sciences “Offshore technology master of the Oslo region” Utdanningsløpet representerer et trekantsamarbeid mellom høyskole- universitet – forskningsinstitutt inkludert høyteknologisk industri. Opplegget tar i første omgang sikte på en masterutdanning I samarbeid med NTNU vil det også være aktuelt å etablere en forskerskole (PhD-nivå)

9 Faculty of mathematics and natural sciences Offshore technology master of the Oslo region” For å sikre en god utdanning og kontakt mellom miljøene –Opprette en styrings/referansegruppe UiO, HIBU, Kongsberg FMC, IFE,,,, andre?? –Viktig oppgave Råd og tilbakemeldinger på undervisningen Deltagelse fra andre selskaper bør vunders

10 Faculty of mathematics and natural sciences Offshore technology master of the Oslo region Utdanningsinstitusjoner; UiO, HIBU, + HiO Instituttsektoren; IFE Oppgaver, II- stillinger Industrien, FMC, II-stillinger fra Hydro, DNV Flere med??? Kandidater II-personell/Oppgaver Relevant undervisning II-personell/Oppgaver Relevant undervisning

11 Faculty of mathematics and natural sciences Konklusjon Påstand: –Gjennom denne type samarbeid som her er inngått, er det mulig å bygge opp robuste internasjonalt konkurranse dyktige miljøer som er med på legge grunnlaget for en fortsatt verdens ledende posisjon for norsk subsea virksomhet.


Laste ned ppt "Faculty of mathematics and natural sciences Master education in ”offshore technology” in the Oslo region Anders Elverhøi Forskningsdekanus MNF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google