Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskusjon av mulig fremtidig regulering av biometri i Norge Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskusjon av mulig fremtidig regulering av biometri i Norge Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskusjon av mulig fremtidig regulering av biometri i Norge Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Datatilsynets forslag § 12a Biometriske kjennetegn/ biometri (Ny paragraf) Biometriske kjennetegn /biometri kan bare nyttes når det er saklig behov for sikker identifisering eller bekreftelse av en påstått identitet og behandlingen er tillatt etter § 11. Behandling av biometriske kjennetegn/biometri som innebærer behandling av sensitive personopplysninger krever uten unntak konsesjon fra Datatilsynet. Øvrig behandling av biometriske kjennetegn skal meldes til Datatilsynet. Lagring av biometriske kjennetegn/ biometri hos den behandlingsansvarlige eller databehandlere kan bare skje a. med hjemmel i lov, b. med den registrertes samtykke og konsesjon fra Datatilsynet eller c. når det følger av personopplysningsforskriften Datatilsynet kan pålegge en behandlingsansvarlig å bruke biometriske kjennetegn/biometri som nevnt i første ledd der dette anses nødvendig for sikker identifisering eller bekreftelse av en påstått identitet og bruken er nødvendig av sikkerhetshensyn. Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om bruk av biometriske kjennetegn/ biometri.

3 Noen mulige regulatoriske utgangspunkter Grunn til å forutsette i) langt større spredning av biometri, ii) integrering av biometri og iii) bruk av biometri for andre formål enn identifisering (?) Grunn til å anta at biometri minst kan bli introdusert i alle situasjoner der det i dag skjer en eller annen form for autentisering (?) Grunn til å skjelne mellom autentisk biologisk spor og biologiske mønstre (?) Behov for å skjelne mellom egenlagring, lokal lagring og sentral lagring (?) Behov for klart å skjelne mellom i) tildeling av identifikatorer, og bruk av slike for ii) identifisering og iii) autentisering (?) Grunn til å ha restriktive generelle bestemmelser i pol i kombinasjon med bestemmelser ut i fra konkret kontekst i særlovgivning (?) [- fordi det vil være umulig å treffe “riktig nivå” i en pol-bestemmelse som “enebestemmelse” på området] Trenger vi også særlige bestemmelser om sletting, erstatningsplikt og straff vedrørende behandling av biometrisk informasjon (?)


Laste ned ppt "Diskusjon av mulig fremtidig regulering av biometri i Norge Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google