Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

… Gud ikke er stor For opptak:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "… Gud ikke er stor For opptak:"— Utskrift av presentasjonen:

1 … Gud ikke er stor For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev

2 Det beste argumentet mot Gud Hvorfor er det lidelse og ondskap hvis Gud er både allmektig og god.

3 Det logiske argumentet fra ondskap mot Guds eksistens 1. Hvis Gud er god så vil han ikke at noen skal lide. 2. Hvis Gud er allmektig vill han være i stand til å forhindre at noen lider. 3. Noen lider 4. Gud er enten ikke god, ikke allmektig eller han eksisterer ikke.

4 Det logiske argumentet fra ondskap mot Guds eksistens 1. Hvis Gud er god så vil han ikke at noen skal lide, med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 2. Hvis Gud er allmektig vill han være i stand til å forhindre at noen lider med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 3. Noen lider. 4. Gud er enten ikke god, ikke allmektig eller han eksisterer ikke, eller han har grunner til å tillate lidelse. Hvis det finnes en mulig grunn til å tillate lidelse fører ikke argumentet frem.

5 Det logiske argumentet fra ondskap mot Guds eksistens 1. Hvis Gud er god så vil han ikke at noen skal lide, med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 2. Hvis Gud er allmektig vill han være i stand til å forhindre at noen lider med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 3. Noen lider. 4. Gud er enten ikke god, ikke allmektig eller han eksisterer ikke, eller han har grunner til å tillate lidelse. «Jeg forstår ikke helt de grunnene – derfor finnes det ingen Gud.»

6 Det logiske argumentet fra ondskap mot Guds eksistens 1. Hvis Gud er god så vil han ikke at noen skal lide, med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 2. Hvis Gud er allmektig vill han være i stand til å forhindre at noen lider med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 3. Noen lider. 4. Gud er enten ikke god, ikke allmektig eller han eksisterer ikke, eller han har grunner til å tillate lidelse. «Jeg forstår ikke helt de grunnene – derfor finnes det ingen Gud.»

7 Det logiske argumentet fra ondskap mot Guds eksistens 1. Hvis Gud er god så vil han ikke at noen skal lide, med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 2. Hvis Gud er allmektig vill han være i stand til å forhindre at noen lider med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 3. Noen lider. 4. Gud er enten ikke god, ikke allmektig eller han eksisterer ikke, eller han har grunner til å tillate lidelse. «Jeg vil ikke at det skal være noen gode nok grunner – derfor eksisterer ikke Gud.»

8 Det logiske argumentet fra ondskap mot Guds eksistens 1. Hvis Gud er god så vil han ikke at noen skal lide, med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 2. Hvis Gud er allmektig vill han være i stand til å forhindre at noen lider med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 3. Noen lider. 4. Gud er enten ikke god, ikke allmektig eller han eksisterer ikke, eller han har grunner til å tillate lidelse. «Jeg liker ikke de grunnene, derfor finnes ikke Gud.»

9 Det logiske argumentet fra ondskap mot Guds eksistens 1. Hvis Gud er god så vil han ikke at noen skal lide, med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 2. Hvis Gud er allmektig vill han være i stand til å forhindre at noen lider med mindre han har grunner til å tillate lidelse. 3. Noen lider. 4. Gud er enten ikke god, ikke allmektig eller han eksisterer ikke, eller han har grunner til å tillate lidelse. Kan du bevise at det ikke kan finnes noen gode grunner? Er Guds primære mål å forhindre lidelse? Der det største gode for vår planet å unngå lidelse?

10 Lidelse og ondskap

11 Lidelse Noe smerte er godt!

12

13

14

15 Ubehag er godt Beskytter oss Vekst Utvikling

16 Lidelse, ondskap og død Begrenser ondskap Onde mennesker blir gamle og dør De kan bli syke og de kan skades Død gjør slutt på smerten.

17 Lidelse Det er i møte med lidelse vi utvikler dyder som: Mot, Utholdenhet, Medfølelse, Gavmildhet Visdom

18 Hva med ondskap? Gud kan ikke gi mennesker fri vilje og så hindre dem fra å gjøre ondt.

19 Spørsmålene Ikke – hvorfor er det lidelse og ondskap? Men – hvorfor så mye? Det er for mye – for ofte. Hvorfor å urettferdig fordelt?

20 Spekulasjoner Er vi bare brikker i et spill Gud spiller? Gud bestemmer alt som skjer fra et blad som faller fra treet til imperiet som faller. Noen ganger går ting bra, andre ganger mindre bra. Gud bestemmer. Frihet er en illusjon, kjærlighet er en illusjon, personlighet og vilje er en illusjon.

21 Spekulasjoner Er vi bare brikker i et spill Gud spiller? Gud bestemmer alt som skjer fra et blad som faller fra treet til imperiet som faller. Noen ganger går ting bra, andre ganger mindre bra. Gud bestemmer. Frihet er en illusjon, kjærlighet er en illusjon, personlighet og vilje er en illusjon. Er vi bare brikker i et spill, spilt av fysikkens elementærpartikler? Naturlovene bestemmer når alt kommer til alt det som skjer fra et blad som faller fra treet, til imperiet som faller. Noen ganger går ting bra, andre ganger mindre bra. Fysikken bestemmer. Frihet er en illusjon, kjærlighet er en illusjon, personlighet og vilje er en illusjon.

22 Richard Dawkin’s univers Hvis universet bare var elektroner og selviske gener blir meningsløse tragedier nøyaktig det vi burde forvente, sammen med tilsvarende meningsløs flaks. Et slikt univers ville verken ha gode eller onde intensjoner. Universet vi observerer har nøyaktig de egenskapene vi burde forvente hvis det når alt kommer til alt ikke finnes verken desgin eller mening, ondt eller godt. Ingenting utenom blind,nådeløs likegyldighet. Richard Dawkins – River out of Eden. If the universe was just electrons and selfish genes, meaningless tragedies are exactly what we should expect. Along with equally meaningless good fortune. Such a universe would be neither evil nor good in intension. The universe we observe has exactly the properties we should expect if there is at bottom, no design, no purpose, no evil, and no good. Nothing but blind pitiless indifference. Richard Dawkins – River out of Eden

23 Spekulasjoner Brikker i Guds spill Gud bestemmer alt som skjer fra kvantesprang til bilulykker. Noen ganger går ting bra, andre ganger ille. Gud bestemmer. Frihet er en illusjon, kjærlighet er en illusjon, personlighet og fri vilje er en illusjon. En annen mulighet Universet har sin egen eksistens utenfor Guds sinn. Utenfor Gud kontroll fra sekund til sekund. Styrt av naturlovene. Mennesket er skapt i Guds bilde med frihet til faktisk å gjøre en del valg. Gud griper noen ganger inn. Problem: Hvor ofte bør han gripe inn? 5 ganger om dagen? 5 Milliarder ganger om dagen? En gang i sekundet? En gang om dagen? En gang i løpet av livet?

24 Spekulasjoner Jeg tror Gud griper inn og forhindrer tragedier så ofte han «kan».

25 Spekulasjoner … Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, 21 for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten … Forgjengeligheten/Mataiotes – ubrukelig tilstand uten verdi tomhet, meningsløshet, midlertidighet Forgjengligheten/Phthora – forfall, går i stykker, er ikke lenger som den skulle være, fornedret. (Rom 8,20-21)

26 Spekulasjoner Fordi Gud visste at ting ville gå i stykker, underla han skaperverket forgjengelighet. Konsekvens: Rom 8:22 Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. Hensikt Lidelse og smerte begrenser fornedrelsen Dette løser ikke på en tilfredsstillende måte våre følelser når ting går for langt: Holocaust, Folkemord, Tsunamier, Jordskjelv, Barn som dør av kreft, kroniske sykdommer…. Det virker så meningsløst.

27 Det andre svaret på problemet med onskap og lidelse: Nærvær

28


Laste ned ppt "… Gud ikke er stor For opptak:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google