Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livskvalitet og positiv psykologi. L i v s k v a l i t e t T i l f r e d s h e t Positiv affekt Optimisme Håp L y k k e Flyt Self-efficacy Resiliens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livskvalitet og positiv psykologi. L i v s k v a l i t e t T i l f r e d s h e t Positiv affekt Optimisme Håp L y k k e Flyt Self-efficacy Resiliens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livskvalitet og positiv psykologi

2 L i v s k v a l i t e t T i l f r e d s h e t Positiv affekt Optimisme Håp L y k k e Flyt Self-efficacy Resiliens

3 Bakgrunn WHO: Health is a state of complete physical, mental and social well- being and not merely the absence of disease or infirmity. Livskvalitet og livskvantitet Fra Aristoteles til Diener, Seligman og Kahneman

4

5 American Psychologist, nr1, 2000 Positive Psychology: An Introduction. Seligman, Csikszentmihalyi The Evolution of Happiness. Buss Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. Diener The Future of Optimism. Peterson The Funds, Friends, and Faith of Happy People. Myers Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. Ryan, Deci Self-Determination: The Tyranny of Freedom. Schwartz Psychological Resources, Positive Illusions, and Health. Taylor States of Excellence. Lubinski Creativity: Cognitive, Personal, Developmental, and Social Aspects. Simonton Toward a Psychology of Positive Youth Development. Larson

6 Spørsmål HVA? Hvorfor?Konsekvenser?

7 Pos Neg

8 Begrepsorganisering Livskvalitet ”Quality of Life” (QoL) Opplevd livskvalitet ”Subjective well being” Livstilfredshet Positiv affekt -Negativ affekt

9 Måling - SWLS a) På de fleste måter er livet mitt nær idealet mitt.....… b) Livsbetingelsene mine er fremragende...................... c) Jeg er fornøyd med livet mitt....................................... d) Så langt har jeg oppnådd det jeg ønsker i livet mitt... e) Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret noe Her er noen utsagn som du kan være enig eller uenig i. Angi hvor enig du er med hvert utsagn ved å plassere et kryss i boksen som passer best. Helt uenig UenigLitt uenig Verken eller Litt enig EnigHelt enig

10 SWLS skårer – Bachelor studenter

11 Top down vs Bottom up SWB ABCDE ABCDE

12 Tidsdimensjonen Her-og-nå versus livet generelt Adaptasjon og livshendelser Framtidsbilder og fortidshistorier SWB og helse Stabilitet og endring - Gener og miljø

13

14 Funn - oppsummering Tendens til tilfredshet Både genetiske og miljømessige effekter Lite/ingen effekt av alder, kjønn, økonomi,… Betydelig sammenheng med personlighet Også sammenhenger med –Sosiale relasjoner, mestring, meningstolkning, måloppnåelse, flyt, gyldne øyeblikk, Effekt av livshendelser tidsbegrenset Også evidens for betydelige effekter av SWB


Laste ned ppt "Livskvalitet og positiv psykologi. L i v s k v a l i t e t T i l f r e d s h e t Positiv affekt Optimisme Håp L y k k e Flyt Self-efficacy Resiliens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google