Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemutvikling som rettslig beslutningsprosess Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemutvikling som rettslig beslutningsprosess Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemutvikling som rettslig beslutningsprosess Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Oversikt Offentlig forvaltning er i ekstrem grad rettslig styrt, jf rettsstatsidealet Avgjørende å skjelne mellom myndighetsutøvelse og tjenesteyting, og forstå at rettssikkerhetsspørsmålene i eforvaltning primært gjelder myndighetsutøvelse Jus kan være relevant som ramme og innhold for utvikling av IS “Ramme” er slike rettsregler som gjelder for det saksområdet IS skal angår og som de som lager systemet derfor må iakta “Innhold” er de rettsregler som skal transformeres fra tekst i naturlig språk til programkode i programmeringsspråk. Er innholdet rettslig (naturlig tekst eller kode), er det aktuelt å klassefisere systemet som et rettslig informasjonssystem Er det rettslige innholdet transformert til programkode, er det aktuelt å klassifisere systemet som et rettslig beslutnings(støtte)-system Slik transformering innebærer i realiteten en rettslig beslutnings-prosess som inngår som en delprosess i systemutviklingsarbeidet

3 Noen hovedspørsmål Hvilken grad av automatisering av beslutninger bør vi ha? Tilsvarer spørsmålet om hvor omfattende transformeringen bør være I hvilken grad er transformering mulig uten grunnleggende endring av beslutningssituasjonen? Omfatter bl.a. spørsmålet om hva en beslutning er, om hvorledes skjønn kan håndteres og ivaretakelse av rettferdighet Hvorledes bør transformeringen skje for å sikre så stor grad av rettsriktighet og forutberegnelighet som mulig? (jf rettssikkerhet) Omfatter bl.a. spørsmålet om arbeidsmetodikk på det juridiske området, organisering og bemanning av systemutviklingsarbeidet mv Hvordan kan en hindre at automatisering skaper ugjennom- trengelighet og “svarte bokser”? Omfatter bl.a. spørsmålet om krav til dokumentasjon, krav til dokumentinnsyn i kode og pseudokode, spørsmål om systemoffentlighet mv Hvorledes påvirker automatisering saksbehandling og arbeids- deling? Omfatter bl.a. spørsmålet om forholdet mellom forvaltning, brukere, parter, oppgavegivere mv - og på overordnet nivå hva fremtidens forvaltning skal være

4 Rettslige informasjonssystemer Saksbehandlings-/kontorstøttesystemer Autentiske rettskilder Rettskilder transformert til programkode Rettslige tekstsystemer manuelt Rettslige beslut- ningssystemer manuelt

5

6

7 Problemer knyttet til transformeringen Feil Tvilsomme fortolkninger Nye/supplerende regler “Tilrettelegging for feil” Manglende dokumentasjon


Laste ned ppt "Systemutvikling som rettslig beslutningsprosess Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google