Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Iran etter 1920. Den islamske republikken mot Hollywood Mohammad-Hossein Saffar-Harandi Minister for kultur og islamsk rettledning ”Production of the.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Iran etter 1920. Den islamske republikken mot Hollywood Mohammad-Hossein Saffar-Harandi Minister for kultur og islamsk rettledning ”Production of the."— Utskrift av presentasjonen:

1 Iran etter 1920

2 Den islamske republikken mot Hollywood Mohammad-Hossein Saffar-Harandi Minister for kultur og islamsk rettledning ”Production of the film is an obvious insult to all Iranians and is considered a shame in Hollywood's record.... making a film to take revenge from Iranian people and challenge their glorious history and reputation.” ”300”

3 Bitre historiske erfaringer 1907: Russland og Storbritannia deler landet i innflytelsessfærer

4 Bitre historiske erfaringer 1911: Russiske tropper okkuperer Teheran 1919: Britene presser fram ”lydrike”avtale 1941: Storbritannia og Sovjet okkuperer Iran og avsetter sjahen

5 Bitre historiske erfaringer 1949-1953: kampen for nasjonalisering av iransk oljevirksomhet Mohammed Mosaddegh (1882-1967) leder for Folkefronten (jebhe-ye melli) statsminister 1951-53 1953: Mohammad Reza Sjah gjeninnsettes av CIA-støttet militærkupp 1980-88: Irak angriper med vestlig og arabisk støtte

6 1920: Qajar-styret i oppløsning 1906: konstitusjonell revolusjon begrenset kongens makt, men uten å skape alternativ sterk sentralmakt Britiske tropper i sør, sovjetiske i nord Sovjet-republikken Gilan 1920-1921 Mange provinser utenfor Teherans kontroll

7 Irans etniske mosaikk Persisk 58% Tyrkisk 26% Kurdisk 9% Andre 7% (arabisk, baluchi og flere)

8 Religion i Iran Shia 90% Sunni 8% Andre 7% (kristne, jøder, Zoroastrianer, baha’ier)

9 Pahlavi-dynastiet 1925-79 Reza Sjah 1925-41 reell hersker fra 1921 Mohammad Reza Sjah 1941-79 Kemalisme som monarki Rask modernisering, diktatorisk styre 1925-41 og 1953-79

10 Moderniserende diktatur Autoritær politikk for vestliggjøring Sosial og økonomisk framgang ”Hvit revolusjon” 1963 Fra 60-tallet: Nye samfunnsklasser krever deltakelse

11 Motstandsideologi vokser fram Jalal Al-e Ahmad (1923-69) Mot gharbzadegi: ”vest-besettelse”

12 Motstandsideologi vokser fram Ali Shariati (1933-77) Bazgasht be khish: å vende tilbake til seg selv Tawhid-samfunnet: islam som klasseløs utopi Shia-tradisjoner snudd på hodet: - Husayns martyrium som kall til opprør - Handle, ikke vente og lide Krass kritikk av geistligheten: inn for ”islamsk reformasjon”

13 Ulama - de lærde De geistliges rolle i 12er- Shia: Den skjulte imams representanter Hver troende må velge en ledende faqih (rettslærd geistlig) og følge hans rettledning Mojtahed - moqalled Marja’-e taqlid

14 Velayet-e faqih Ruhollah Khomeini (1902-1989) Khomeinis nye teori: Den fremste rettslærde skal styre staten

15 Revolusjonen i 1979 ESTEGHLAL = UAVHENGIGHET AZADI= FRIHET JOMHURI-YE ESLAMI = ISLAMSK REPUBLIKK

16 Revolusjonen som allianse Under Khomeinis ledelse: Konservative jordeiere, bazarkjøpmenn og geistlige Radikale studenter og utdanningselite

17 SUPREME LEADER PEOPLE PARLIAMENT GUARDIAN COUNCIL National Security Council Radio & TV monopoly Law Enforcement Forces Regular Armed Forces The Revolutionary Guard Foundations (bonyadha) Judiciary System 6 memb. (appr. by Parliament) Expediency Council Assembly of Experts 37 memb. 6 memb. 290 memb. Government 86 memb. 20 memb. (appr. by Parliament) PRESIDENT FORMAL POWER STRUCTURE screens candidates for elections

18 Styre ved Guds utvalgte 2006: Ali Meshkini Leder av Ekspertforsamlingen til 2007: ”Den øverste lederen er utpekt av Gud” Abolqasem Khaz’ali Tidligere medlem av Vokterrådet: ”Styret er ikke avledet av folket. I islam kommer regjeringens legitimitet fra Gud.”

19 Paragraf 56 i Irans grunnlov ”Gud har gjort mennesket til hersker over sin egen samfunnsmessige skjebne. Ingen kan stjele fra det denne gudegitte retten”

20 Studentene fra 1979 vender seg mot teokratiet Sayyed Hashem Aghajari (1957-) veteran fra Irak-krigen ”Trenger ingen mellommenn mellom den troende og Gud” Ayatollaher og ”chichioleslamer”: åndelig stige blir til lønnsstige Vil ha en rasjonell fortolkning av islam ”Imamene var vanlige mennesker” Direkte angrep på de lærdes religiøse maktbase

21 Studentene fra 1979 vender seg mot teokratiet Sa’id Hajjarian (1953-) tidligere toppleder i Etterretningsdepartementet Rasjonalisering av politikken: mot magi og utopisme Politikk som marked: det som teller er hva som virker Gud har delegert makt til folket ikke til de geistlige Islam er republikansk

22 Autoritetskjeder (Hajjarian) Teo-autokrater: Gud LederVR EksperterFolket Teo-aristokrater: Gud EksperterLeder VR Folket Teo-demokrater: GudFolket Eksperter LederVR

23 Konservativ de facto-sekularisering? 1989: en politiker-mullah i Khomeinis sted 2005: første ikke-geistlige president siden 1981 Ali Khamene’i Mahmud Ahmadinezhad

24 Oppsummering

25 Hovedtrekk tidlig historie Islam blir til Kalifatet og den arabiske ekspansjonen Motsetninger vokser fram under umayyadene: abbasiderevolusjonen Endringen av det politisk-militære systemet: fra arabisk erobrerrike til kosmopolitisk imperium Kalifatets fall: kalif og sultan

26 Hovedtrekk tidlig historie Sunni og Shia: - opprinnelse og borgerkrigen 656-661 - utvikling av separate doktriner og riter ca. 950-1050 - shiarikene i middelalderen: fatimider og buyider - Shia statsreligion i Iran fra 1501

27 Hovedtrekk tidlig historie Politisk oppløsning fra ca. 750 Fra 950 to sentra: Egypt og Iran Invasjoner fra vest og øst: saljuqer, korsfarere, mongoler 1250-1500: konsolidering i vest under mamlukene Fra 1500: nye storriker - osmaner og safavider

28 Hovedtrekk moderne historie Indre reform på 1800-tallet: - Muhammad Ali i Egypt - Tanzimat-reformene i Det osmanske riket Europeisk kolonisering og dominans Politisk og ideologisk respons: - islamsk reformisme - sekularisme - lokal nasjonalisme - arabisk nasjonalisme - islamisme

29 Hovedtrekk moderne historie Første verdenskrig: endelig oppløsning av Det osmanske rike Britenes motstridende løfter til arabere, franskmenn og sionister Mandatene og det nye statssystemet Palestinakonflikten

30 Hovedtrekk moderne historie Det nye Tyrkia: Atatürks reformer Iran: Pahlavi-dynastiet - autoritær modernisering Arabiske verden: radikal nasjonalisme - Nasser og Baath Nasserismens sammenbrudd etter 1967 Renessanse for politisk islam: - Revolusjonen i Iran - Islamistisk oppsving i arabiske land og i Tyrkia


Laste ned ppt "Iran etter 1920. Den islamske republikken mot Hollywood Mohammad-Hossein Saffar-Harandi Minister for kultur og islamsk rettledning ”Production of the."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google