Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Føderalisme – funksjonalisme – transaksjonalisme Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap. Opprinnelse og utforming(1950-52)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Føderalisme – funksjonalisme – transaksjonalisme Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap. Opprinnelse og utforming(1950-52)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Føderalisme – funksjonalisme – transaksjonalisme Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap. Opprinnelse og utforming( )

2 Teoretiske perspektiver
Føderalisme: Ny statsdannelse - Europas Forente Stater Sentralisering, politisk makt delegeres oppover Demokratisk kontroll og konstitusjonalisme Uklart skille mellom akademisk disiplin og politisk retning Funksjonalisme: Mitrany – betingelser for fred, fokus på samfunnets funksjoner Nasjonalstaten svikter i primære oppg: velferd, menneskelige behov Opprette nye institusjoner: ”form følger funksjon” Teknokratisk, overser politiske realiteter Transaksjonalisme: Deutsch – betingelser for stabilisering av statssystemet – fred Security community: amalgamert og pluralistisk Resultat av nettverk og kommunikasjon mellom grupper i statene Uklar mekanisme kommunikasjon  kognitiv endring

3 A. Spinelli: Ventotene manifestet (1941)
Nasjonalstaten feilet i sin primære oppgave: frihet og sikkerhet Demokratiet vil seire, men reaksjonære krefter vil gjenopprette nasjonalstaten: fortsatt undertrykkelse Løsning: Europeisk føderasjon. Garanti for borgernes frihet og demokratiske rettigheter. Bidra til sosialistisk omforming av samfunnet

4 Europa bevegelsen Haag kongressen, 1948
Ledende politikere Få er føderalister Opprettelse av Europabevegelsen (Churchill, Spaak, Blum, de Gasperi) Lite konkrete resultater, men økt bevissthet om behov for Europeisk koordinering: Tysklandsproblemet og trusselen fra øst Europeisk forsamling? Europarådet 1949 – et sidespor i integrasjonsprosessen?

5 Schuman planen Bakgrunn: Schuman deklarasjonen 9. mai 1950
Nyorientering i Tysklandspørmålet, Ruhr, Saar Amerikansk press og fransk omvurdering av UKs rolle Inspirert/utformet av Monnet Schuman tar politisk risiko Schuman deklarasjonen 9. mai 1950 Forent Europa er garanti for fred de facto solidaritet Høye Myndighet (High Authority)

6 Paul Hoffman (1891-1974) Oktober 1949 – OEEC rådet Leder av ECA
Utnevnt av Truman, kom fra bilindustrien Oktober 1949 – OEEC rådet Kraftig oppfordring til Vest-Europa om å intensivere arbeidet med økonomisk integrasjon ”formation of a large single market within which quantitative restrictions on the movement of goods, monetary barriers to the flow of payments and eventually all tariffs are permanently swept away” Grunnlag for fortsatt vekst i Europeisk økonomi Regionale løsninger kunne være skritt på veien til ett stort europeisk marked

7 Forhandlinger om kull og stål
Kontekst:Atlanterhavspakten 1949, Koreakrigen og US strategisk nyvurdering 1950  tysk gjenopprustning? Tyskland: Ruhr, Saar Belgia: subsidier og utsettelse Nederland: begrense overnasjonalitet Institusjoner Ministerråd – intergovernmentalt Høye Myndighet: 9 medlemmer– overnasjonalt Parlamentarisk forsamling – liten reell innflytelse, men 2/3 kan fremme mistillit mot HM Domstol – 7 dommere

8 Hva betydde ECSC? Økonomisk betydning tvilsom
Dramatisk nyorientering i fransk politikk: Ny tilnærming til Tyskland Slutten på ”entente cordiale” Løste tysklandsproblemet og viktig skritt for fransk-tysk forsoning Nyskapning i internasjonalt samarbeid: kombinasjon av overnasjonalitet og mellomstatlig samarbeid Satt presedens for utviklingen av senere integrasjonsplaner. Førte til nytenkning?


Laste ned ppt "Føderalisme – funksjonalisme – transaksjonalisme Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap. Opprinnelse og utforming(1950-52)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google