Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nasjonalt introduksjonsregister NIR. Kommunal- og regionaldepartementet 2 NIR-forskriften Kapittel 1: Generelt om formål, virkeområde og definisjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nasjonalt introduksjonsregister NIR. Kommunal- og regionaldepartementet 2 NIR-forskriften Kapittel 1: Generelt om formål, virkeområde og definisjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nasjonalt introduksjonsregister NIR

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 NIR-forskriften Kapittel 1: Generelt om formål, virkeområde og definisjoner Kapittel 2: Opplysninger som inngår i registeret Kapittel 3: Ansvarsfordelingen mellom direktoratet og kommunen og lagring av opplysninger

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 NIR - formål Dokumentere enkeltpersoners deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap For kommunens gjennomføring For utlendingsmyndighetenes behandling av søknader om bosetting og statsborgerskap Til evaluering av ordningene

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Behandling av personopplysninger Utgangspunkt: Personopplysnings- loven, jf. forskriften § 11 Loven stiller klare krav til behandling av personopplysninger Krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Forholdet UDI - kommunen UDI er behandlingsansvarlig –Etablere og vedlikeholde tiltak for å sikre forsvarlig behandling av opplysninger i NIR –Inngå databehandleravtale med kommunen Kommunen er databehandler –Innsamling og registrering –Selvstendig ansvar for informasjonssikkerhet

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Lagring av opplysninger Opplysninger om en person kan lagres i NIR i til sammen ti år Følgende opplysninger skal overføres til DUF: –Gjennomføring av 300 timer –Innvilget fritak fra opplæring –Dokumentasjon på kunnskaper Før sletting etter ti år skal ovennevnte opplysninger overføres til DUF


Laste ned ppt "1 Nasjonalt introduksjonsregister NIR. Kommunal- og regionaldepartementet 2 NIR-forskriften Kapittel 1: Generelt om formål, virkeområde og definisjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google