Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokalpolitisk handlingsrom Strategikonferansen februar 2010 Gunda Johansen, Hovedstyret KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokalpolitisk handlingsrom Strategikonferansen februar 2010 Gunda Johansen, Hovedstyret KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokalpolitisk handlingsrom Strategikonferansen februar 2010 Gunda Johansen, Hovedstyret KS

2 KS vil verne om det lokale selvstyret Respekt mellom forvaltningsnivåene Rammestyring Nærhetsprinsippet Skjønn

3 Kommunal kvalitetsutvikling Økt brukertilfredshet Økonomisk kontroll God effektivitet Nødvendig prioriteringer av ressurser

4 Kommunal egenkontroll Kontrollsystemer – lovpålagte øker Rapporteringsbehovet øker: –Kommunalt –Statlig Kommunestyret er ansvarlig

5 Statlig styring Intensjoner ved nyere lovgivning: –Rammestyring og –Rettighetsfesting Behovet for statlig kontroll med kommunesektoren tiltar, men hva skal det brukes til?

6 Hvem skal refse det kommunale skjønn?

7 Kommunesektorens skjønn og handlingsrom Kommunen er en selvstendig myndighet og har et selvstendig ansvar for sin virksomhet. Et selvstendig forvaltningsnivå Staten har ikke generell instruksmyndighet overfor kommunen, men må derfor i utgangspunktet styre gjennom lovgivning, budsjettvedtak og dialog Skal staten baste og binde kommunene gjennom tilsyn ?

8 Er egenkontroll et alternativ til statlig tilsyn på enkelte områder? 85 anbefalinger for å styrke kontrollutvalget, revisjonen og den administrative internkontrollen i kommuner og fylkeskommuner fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe 2009

9 KS posisjon Dersom kommunene/fylkene blir gode på og styrker egenkontrollen, vil behovet for statlige tilsyn bli mindre. KS vil vurdere tiltakene og se hvilke som er aktuelle å følge opp. Disse vil bli tatt med i opplæringen av kommuneledelsen, de folkevalgte i kommunestyrer/fylkesting og kontrollutvalgene. KS vil bruke det som er relevant i rapporten når KS skal utarbeide nye opplæringsprogrammer for de folkevalgte.

10 Stortingsmelding nr. 7 (2009-2010) – gjennomgang av særlovshjemler Alle særlovshjemler for statlig tilsyn foreslått opprettholde og nye foreslått Kun tilsyn av lovligheten av kommunens virksomhet – ikke tilsyn med det frie skjønn. Tilsynet ikke prøve kommunens lovanvendelse i større grad enn hva domstolene prøver kommunene Skille mellom tilsyn og veiledning

11 Det lokalpolitiske mulighetsrommet…… Lov Forskrifter Avtaleverk Rundskriv Administrative reglementer/vedtak Enhetsleders fullmakter Mine muligheter som lokalpolitiker

12 Det lokalpolitiske mulighetsrommet…… Lov Forskrifter Avtaleverk Reglementer Administrative reglementer/vedtak Enhetsleders fullmakter Mine muligheter som lokalpolitiker

13 Samfunnsutvikling Utnytte og utvikle handlingsrommet: Lokalsamfunnsutvikling Næringsutvikling Klima og energi Kultur Frivillighet I dialog med innbyggerne - Ikke staten, men kreativiteten som setter grensene


Laste ned ppt "Lokalpolitisk handlingsrom Strategikonferansen februar 2010 Gunda Johansen, Hovedstyret KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google