Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap. 7 – Symbolic data How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap. 7 – Symbolic data How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap. 7 – Symbolic data How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde

2 Kai A. Olsen, 30.03.2015 2 Verden blir symbolsk Det symbolske (eller virtuelle) blir stadig viktigere En gang ga det å eie en stor gård makt Så ble det å eie industribedriftene viktig I dag er makten (og pengene) i stor grad i det symbolske: bank og forsikring merkevare design programvare utdanningsinstitusjoner? En regner med at 30% av de samlede verdiene i bedriftene er i merkevaren.

3 Kai A. Olsen, 30.03.2015 3 Representasjon Fysisk representasjon: Penger som mynter og sedler Billetter på papir Bøker, tidsskrift, kart m.m. på papir Musikk og film på plater Vi kan velge andre representasjonsformer Digitalisering har mange fordeler: Hurtig og nesten gratis overføring Stor og nesten gratis lagringskapasitet Data gir direkte grunnlag for beregninger God utnyttelse av infrastruktur (f.eks. digital radio)

4 Kai A. Olsen, 30.03.2015 4 Farlig Det er farlig å være opphengt i gårsdagens representasjonsformer og løsninger IT gir muligheter til å tenke nytt Altfor ofte ser vi at IT brukes for å effektivisere de gamle papirbaserte prosessene Det gir sjelden de gode resultatene.

5 Kai A. Olsen, 30.03.2015 5 Felles prosjekt: Innlevering av skilt Stor kø hos bilsakkyndige i slutten av desember og juni, når mange skal levere inn skilt for å unngå årsavgiften. Hva kan vi gjøre for å løse dette problemet?

6 Kai A. Olsen, 30.03.2015 6 Tenke nytt Dagens prosedyrer og systemer er i stor grad bygget på en verden der kommunikasjon gikk via telefon og på papir Nå har vi nye muligheter til å tenke nytt, utenom ”boksen” De som klarer det kan få store fordeler…

7 Kai A. Olsen, 30.03.2015 7 IT gir nye muligheter Marilyn Parker and Robert Benson: Information Economics: Linking Information Technology and Business Performance, Prentice hall, 1988.

8 Kai A. Olsen, 30.03.2015 8 Eksempel: Ford Motor Company

9 Kai A. Olsen, 30.03.2015 9 Med IT klarte Ford å redusere antall ansatte i innkjøpsavdelingen fra nesten 5000 til 700 Men, Toyota (som er større enn Ford) hadde den gang: ansatte i sin innkjøpsavdeling. Store besparelser 7

10 Kai A. Olsen, 30.03.2015 10 Hvordan fikk de til det? Toyota ga sine leverandører tilgang til egne datasystemer Da kunne f.eks. dekkleverandøren selv finne ut hva Toyota trengte av dekk til produksjonen Ordrer ble da eliminert, likeens mottaks-kontroll. Fakturering ut fra antall biler som ble levert fra fabrikken. Altså, istedenfor å effektivisere dataflyten (ordrer, tilbud, mottaksmeldinger, faktura) eliminerte en behovet for disse dataene. Det ga dramatiske besparelser

11 Kai A. Olsen, 30.03.2015 11 Eksempel: Bilder Tidligere hadde vi: Analoge kamera Framkalling og kopiering av bilder Samlet i fotoalbum (eller i en pappkasse) Fordel: Krever ikke utstyr etter kopiering ”Tidløst”

12 Kai A. Olsen, 30.03.2015 12 Så – digital fotografering Vi endrer representasjon fra analog til digital Digitalkamera blir meget gode, høy bildekvalitet og mye automatikk Bilder kan etterbehandles i redigeringsprogram Vi kan lagre ubegrenset med bilder Men hvordan skal vi vise disse? Men her er lett å tenke fotoalbum? Men nå har vi nye muligheter, f.eks. på en dataskjerm på veggen.

13 Kai A. Olsen, 30.03.2015 13 I dag Bilder legges ut på Facebook, Instagram og andre tjenester. Kan deles med andre. Vi kan ha bildearkivet med oss – på nettbrett eller mobil. Bilderammen på veggen finnes, men har ikke slått an. Moral: For å forstå framtiden må vi løsrive oss fra gammel (ofte papir) tankegang!

14 Kai A. Olsen, 30.03.2015 14 Hva kan vi lære? Det er lett å bli bundet opp i dagens systemer og deres begrensninger Store gevinster med å tenke nytt Store gevinster ved å frigjøre seg fra de fysiske representasjonsformene

15 Kai A. Olsen, 30.03.2015 15 Felles prosjekt: Penger I dag har vi både fysiske og elektroniske penger Hva om alt blir elektronisk? Diskusjon: Fordeler Ulemper Nye muligheter

16 Kai A. Olsen, 30.03.2015 16 Problem Vi er på full fart mot et kontantfritt samfunn: Kortbruk øker – kontantbruk synker Vanskeligere å få tilgang til vekslepenger Kontanter kun i minibank, mange steder bare i butikk Vanskeligere å sette inn kontanter på konto Kjappere og bedre digitale løsninger Men, dette skjer uten en overordnet plan.

17 Kai A. Olsen, 30.03.2015 17 Betalinger Regjeringen vil digitalisere Norge Vi aksepterer at underskrifter er blitt en PIN-kode Men i Norge må alle som driver handel måtte akseptere betalinger i kontanter. Er dette som å kreve at alle må sende ut faktura på papir, at musikk må være på plater, at underskrifter må utføres med penn. I Sverige kan bedriftene velge om de vil ta i mot kontanter eller bare kort. I Danmark er det som i Norge men flere kjeder saboterer loven og aksepterer kun kontanter. Problemet er at det er kostbart å opprettholde et kontantsystem når nesten alle kundene bruker kort.

18 Kai A. Olsen, 30.03.2015 18 Symbolsk Data på symbolsk form, digitalisert, kan overføres, lagres og behandles. Vi kan frigjøre oss fra tidligere representasjoner. Vi kan knytte oss til mennesker med periferienheter (tastatur, mus, touch, dataskjerm, printer) Kan også kople til den fysiske verden med ”convertere” (f.eks. fra digital representasjon til lyd, eller med datastyrte maskiner)

19 Kai A. Olsen, 30.03.2015 19 Fra symbolsk til fysisk: CNC Computer Numerical Control

20 Kai A. Olsen, 30.03.2015 20 Fra symbolsk til fysisk: Roboter

21 Kai A. Olsen, 30.03.2015 21 Fra symbolsk til fysisk: Droner

22 Kai A. Olsen, 30.03.2015 22 Flykontroll Med bedre kontroll av hvor flyene er kan vi forbedre flykontrollen. Flyene kan nå fly direkte fra A til B uten å følge standard korridorer. Datamaskinen beregner kollisjonsfare og ber pilotene legge om kursen om nødvendig. Fordeler: Plass til flere fly, kortere ruter, enklere takeoff og landing, redusert drivstofforbruk.

23 Kai A. Olsen, 30.03.2015 23 Mange teknologier (fra 3-akse maskin med smeltet plast til avanserte lasermaskiner). Mange materialer (plast, rustfritt stål, titan, bly, sølv, gull, aluminium…) Priser fra 5000 til 10 mill. NOK. Symbolsk til fysisk: 3D printing

24 Kai A. Olsen, 30.03.2015 24 Propellblad printet med 3D Modell printet i plast - ut fra en CAD beskrivelse (en 3D modell). Kostnad ca 6000 NOK Samme som for en tradisjonell modell i tre. Men problemer med: størrelse (det er dyrt å printe store objekter) nøyaktighet (printeren opererer med 0.2 mm, men plastmaterialet kan forskyve seg)

25 Kai A. Olsen, 30.03.2015 25 Redningen for et høykostland?

26 Kai A. Olsen, 30.03.2015 26 Konklusjon Verden blir symbolsk. De symbolske delene er de viktigste. Datamaskinen kan behandle symbolske data. Da kan vi bruke IT til å tenke nytt. Muligheter for store gevinster!

27 Kai A. Olsen, 30.03.2015 27 Felles prosjekt: Tenk nytt med IT Vannskjøtsel av husdyr på gårder har vist seg å være et problem. Halvårlige veterinærkontroller ville vært et godt tiltak, men dette er kostbart å gjennomføre. Det vil også komme i tillegg til andre veterinæromkostninger bøndene har, med syke dyr, inseminering, m.m. Kan vi finne en IT-løsning som kombinerer god kontroll og lave kostnader?


Laste ned ppt "Kap. 7 – Symbolic data How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google