Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevernet sett fra Regjeringens side Innlegg på kommunekonferansen til Nordland Fylke Kjell Erik Øie Statssekretær 19.06.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevernet sett fra Regjeringens side Innlegg på kommunekonferansen til Nordland Fylke Kjell Erik Øie Statssekretær 19.06.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevernet sett fra Regjeringens side Innlegg på kommunekonferansen til Nordland Fylke Kjell Erik Øie Statssekretær 19.06.07

2 2 Hva kjennetegner godt barnevern? Kjærlighet Kontinuitet Kunnskap

3 3 Barnevernet i kommunene Ca. 39 000 barn i barnevernet – 80% i det kommunale barnevernet Kommunen skal følge barnet gjennom alle faser Faglig og emosjonelt krevende Kontrollør og støtteperson Kan bli utsatt for massiv kritikk

4 4 Hva sier Soria Moria om barnevernet? Ta initiativ til forsøk og utviklingsarbeid for å få til et tettere samarbeid og samordnende tiltak mellom barnevernet og barne – og ungdomspsykiatrien Foreta en gjennomgang av lovverket når det gjelder hjelpetiltak for barn for å sikre at tilbudet som gis blir optimalt Styrke kompetansen i barnevernet Sikre større åpenhet i barnevernet i sitt samarbeid med andre, f.eks skolen. Barnevernet skal overta ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere Overgangen til voksentilværelsen må gjøres trygg gjennom et godt fungerende ettervern Vi vil styrke det forebyggende barnevernet gjennom godt samarbeid med skole, barnehage og nærmiljø.

5 5 Utfordringer i barnevernet Barnevernets legitimitet i befolkningen Politisk fokus, nok ressurser og nok kompetanse i kommunene Gråsonebarna – kampen mellom nivå og profesjoner Samarbeid mellom stat og kommune Brutte relasjoner Ettervern Flerkulturell befolkning Delte familier Økning i antall saker Statistikkgrunnlaget

6 6 Hva har vi gjort så langt? Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år overtas av barnevernet høsten 2007 Startet et kommunalt kompetanseprogram i 2007 Økt bevilgningen til det statlige barnevernet Satt fokus på samarbeidet barnevern/barne og ungdomspsykiatri i 2007 Starter en undersøkelse om hvordan barnevernsbarn opplever ettervernet Gjennomgår statlige og kommunale fosterhjem Gjennomgår det statlige barnevern (styring/økonomi) Barnas Hus Fokus på tvang i barnevernsinstitusjoner Gjennomført regionale konferanser - økt fokus på det kommunale barnevernet Økning i kommunenes frie inntekter

7 7 Fylkesmannens rolle: Fylkesmannens har en viktig rolle å spille gjennom sitt ansvar for koordinering av den statlige politikken på oppvekstområdet Vi forventer at fylkesmannen er en pådriver når det gjelder å få til et godt tverrsektorielt samarbeid og samordning over etats og profesjonsgrenser Og selvsagt at tilsynet skjer…

8 8 Forventninger til kommunene: Høyt politisk fokus på barnevernet Høyt kompetansenivå Organisering/samhandling rundt barnet – ikke omvendt At det utvikles et godt samarbeid med det statlige barnevernet Samarbeid mellom kommuner, der dette er nødvendig/nyttig At økonomiske ressurser stilles til rådighet


Laste ned ppt "Barnevernet sett fra Regjeringens side Innlegg på kommunekonferansen til Nordland Fylke Kjell Erik Øie Statssekretær 19.06.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google