Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FJERNLÅN OG INNLÅN Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI, bibliotek- og informasjons-studiene 20.02.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FJERNLÅN OG INNLÅN Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI, bibliotek- og informasjons-studiene 20.02.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 FJERNLÅN OG INNLÅN Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI, bibliotek- og informasjons-studiene

2 DISPOSISJON Hva kaller vi faget? Diskusjoner i fjernlånet de siste åra Organisering av fjernlånet i Norge. Norske fjernlånsverktøy. Fellesavtaler Nordiske hjelpemidler IFLA Hjelpemidler i andre land Forarbeidet med en fjernlånsbestilling Tidsskrift og nettsteder BIBSYS som husholdningssystem

3 Hva kaller vi faget? ABMU´S DEFINISJON AV BEGREPET ”FJERNLÅN”: ”Fjernlån” er utlån av originalmateriale eller kopitjenester fra bibliotek til annen institusjon, bibliotek eller til ekstern enkeltbruker” **************************************************************** ”Innlån”: anskaffelse av originaldokumenter eller kopier fra andre bibliotek ***************************************************************** Dokumentleveranse ***************************************************************** INTERNASJONALE BETEGNELSER: International lending and document supply Interlibrary lending and document delivery ILL & DD Document delivery and resource sharing (brukt av IFLA)

4 DISKUSJONER I FJERNLÅNET DE SISTE ÅRA Elektroniske publikasjoner /copyright Direkte-bestilling av sluttbruker Det sømløse biblioteket Betalingsspørsmålet Oppløsing av låneveger Just in time / just in case

5 BETALINGSSPØRSMÅLET Betaling bibliotekene imellom Sluttbrukers betaling

6 BETALING FOR FJERNLÅNSTJENESTER I NORGE Bibliotekloven Ingen statlig kompensasjon Faktureringssystem laget for BIBSYS-bibliotekene

7 BETALINGSORDNINGER UTENFOR NORGE Hva gjør Danmark, Sverige og Finland? NORFRI Gjensidighetsavtaler IFLA vouchere Elektroniske avregningsordninger

8 ORGANISERING AV FJERNLÅNET I NORGE Bibliotekloven 1971 Lov om folkebibliotek… Forslag til ny biblioteklov SBT: Fjernlånsreglar for folkebiblioteksektoren RBT: Skrifter nr. 46: De 7 ansvarsbibliotekene RBT: Veiledning for fjernlån mellom fag- og forskningsbibliotek. Forslag SBT og RBT: Felles retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebiblioteksektoren. Rev –https://www.abm-utvikling.no/bibliotek/lov-og-rett/laneregler-i-bibliotek/https://www.abm-utvikling.no/bibliotek/lov-og-rett/laneregler-i-bibliotek/ –INTERESSEFORENING: NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet –http://www.norskbibliotekforening.no/srf/http://www.norskbibliotekforening.no/srf/ 2003: ABMU

9 FAG- OG FORSKNINGSBIBLIOTEK ANBEFALTE LÅNEVEGER FOR FAG- OG FORSKNINGSBIBLIOTEK: Lokale bibliotek (herunder også folkebibliotek) skal benyttes der dette er mest hensiktsmessig Depotbiblioteket ved Najonalbiblioteket Rana Knutepunktbibliotekene ( uaktuelt) Ansvarsbibliotekene (uaktuelt) Andre bibliotek Utenlandske bibliotek (Nasjonalbiblioteket kan yte bistand med å skaffe materiale fra utlandet)

10 FOLKEBIBLIOTEK PRIORITERINGSREKKEFØLGE VED BESTILLING: Når en tittel er lokalisert ved ett eller flere bibliotek, bør denne prioriteringsrekkefølgen brukes ved bestilling: Eget fylkesbibliotek eller annet bibliotek i eget fylke etter eventuelle regionale retningslinjer for lånesamarbeid Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket Rana Fylkesbibliotek etter Emnefordelingsplanen Annet fylkesbibliotek og Deichmanske bibliotek Folkebibliotek som er med i det nasjonale fjernlånet etter avtale med Norsk samkatalog Fag- og forskningsbibliotek Utenlandsk bibliotek (fylkesbibliotek og/eller Nasjonalbiblioteket kan yte bistand med å skaffe materiale herfra)

11 ANDRE NASJONALE TILTAK OG PLANER Felles lånenummer for bibliotekene (1999) Nasjonale lånekort (2005) NILL (Norwegian ILL standard) Søk i Norgesbiblioteket Bibliotekutredningen

12 LOKALISERING I NORGE Nasjonalbibliotekets produkter –Nasjonalbibliografien (NORBOK,NORPER,NOTNOTER,NORART,NOREX) –Samkataloger: –Nordisk-baltisk samkatalog for periodika (NOSP) –Norsk samkatalog for bøker –Norsk samkatalog for notetrykk BIBSYS (Samkatalog for universitets- og høgskole-bibliotekene Samkataloger for bibliotek som benytter andre biblioteksystemer : Bibliofil, aleph etc UBOs kortkatalog over utenlandsk bestand før 1966 (HKI i digitalisert utg.)

13 FELLESAVTALER / KONSORTIEAVTALER Avtaler via ABM-utvikling: utvikling.no/bibliotek/konsortieavtaler/avtaler.html/ view utvikling.no/bibliotek/konsortieavtaler/avtaler.html/ view –Eks: Blackwell, – Cambridge university press, –JSTOR, –OCLC FirstSearch –ScienceDirect –Web of science (ISI)

14 OCLC FIRSTSEARCH Type avtale: Referansedatabaser / Innhold (tittelliste/databaser): WorldCat (the OCLC Online Union Catalog) OCLC ArticleFirst OCLC PapersFirst OCLC ProceedingsFirst Clase and Periódica ERIC GPO MEDLINE World Almanac

15 LOKALISERING I NORDEN NOSP –http://www.nb.no/baser/nosp/http://www.nb.no/baser/nosp/ LIBRIS –http://libris.kb.se/http://libris.kb.se/ BIBLIOTEK.SE –http://www.bibliotek.se/index.htmlhttp://www.bibliotek.se/index.html DANBIB –http://netpunkt.dk/login.phphttp://netpunkt.dk/login.php BIBLIOTEK.DK –http://bibliotek.dk/http://bibliotek.dk/ LINNEA-BASENE –http://www.nationallibrary.fi/libraries/linnea/databases.htmlhttp://www.nationallibrary.fi/libraries/linnea/databases.html –LINDA: https://linda.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=English&DB=local&PAGE=First&init=1 https://linda.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=English&DB=local&PAGE=First&init=1 –ARTO, MANDA –FRANK SAMSÖK: GEGNIR –http://gegnir.is/F/2U8UXQCQ864TXXTI9T4FTISCB5SCYSBYA5EUDATSETLTJU17LL-17193?func=option-update- lng&P_CON_LNG=ENG?func=file&file_name=find-bhttp://gegnir.is/F/2U8UXQCQ864TXXTI9T4FTISCB5SCYSBYA5EUDATSETLTJU17LL-17193?func=option-update- lng&P_CON_LNG=ENG?func=file&file_name=find-b

16 ADRESSELISTE/DIRECTORIES OVER NORDISKE BIBLIOTEK BASE BIBLIOTEK /NB –http://www.nb.no/baser/bibliotek/ BIBLIOTEKSVEJVISEREN –http://informationsportalen.dk/databaser/baser/dbD153.htm BIBLBIOTEKSDATABASEN /LIBRIS –http://biblioteksdatabasen.libris.kb.se/servlet/libdb.search?tab=g eneral GATEWAY TO FINNISH RESEARCH LIBRARIES –http://www.nationallibrary.fi/libraries/tilke_eng/libraries.html

17

18

19 IFLA DELT I 8 DIVISIONS DIVISION 5 = COLLECTION AND SERVICES DELT I 48 SECTIONS SECTION 15 = Document Delivery and Resource SharingDocument Delivery and Resource Sharing

20 IFLA HAR UTGITT: International Lending and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure Guidelines for Best Practice in Interlibrary Loan and Document Delivery National Libraries of the World: Address List The IFLA Fax Guidelines Directory of Union Catalogues IFLA guidelines for sending ILL requests by Recommendations for Interlibrary Loan Response Codes

21 LOKALISERING I STORBRITANNIA British Library integrated catalogue –Journals, monographs, rapporter, music scores, theses, conference proceedings COPAC –Samkatalog for universitetsbibliotek i Storbritannia The UK public libraries –http://dspace.dial.pipex.com/town/square/ac940/weblibs.ht mlhttp://dspace.dial.pipex.com/town/square/ac940/weblibs.ht ml –Lenkesamling til britiske folkebibliotek

22 LOKALISERING I STORBRITANNIA FORTS M25 consortium –Samarbeid mellom 55 akademiske bibliotek i Øst- og Sør- England What´s in London libraries SUNCAT

23 LOKALISERING I TYSKLAND SUBITO doc.de/index.php?mod=subo&task=loginformhttp://www.subito- doc.de/index.php?mod=subo&task=loginform KVK Karlsuher virtueller Katalog SIGELVERZEICHNIS –Biblioteksadresser

24

25 LOKALISERING I FRANKRIKE Catalogue collectif de France –Frankrikes største samkatalog, inkl.BN SUDOC 1/DB_STARThttp://corail.sudoc.abes.fr/LNG=FR/DB=2.1/IMPLAND=Y/CHARSET=ISO /DB_START –Samkatalog for franske universitetsbibliotek INIST –Institut d´information scientifique et technique. Søke- og bestillingsbase, også på artikkelnivå MYRIADE –CD-ROM. Samkatalog over tidsskriftbestanden i Frankrike Le CCFr : les bibliothèques du réseau PIB tm tm –Biblioteksadresser

26 ANDRE SAMKATALOGER I EUROPA The European Library Österreichische Gesamtkatalog –Også tilgjengelig via KVK Netherlands Central Catalogue –Betalingsbase OPAC SBN –Italiensk samkatalog over monografier og tidsskrift ITALIAN UNION CATALOGUE OF SERIALS (ACNP) –Italiensk samkatalog over tidsskrift SWITCH –Lenker til sveitsiske lokale samkataloger og enkeltbibliotek BN CATALOGO –Biblioteca Nacional de Espana BUB / CCUC –Spansk katalog for UB Barcelona og UB Catalonia

27 LOKALISERING UTENFOR EUROPA OCLC –(for å orientere seg) Amerikansk/global samkatalog LIBRARY OF CONGRESS NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CISTI NLA, CANADA PROQUEST –Tilbyr adgang til diverse databaser, fulltekstdokumenter og salg av kopier, inkl.doktoravhandlinger fra UMI LIBRARIES AUSTRALIA –Australsk samkatalog INGENTA CONNECT –Tilbyr salg av kopier elektronisk eller på fax

28 WORLD GUIDE TO LIBRARIES World guide to libraries. - 21st ed. - München : Saur, b. (XXX, 1299 s.). ISBN (ib.), (ib.)

29 EKSEMPEL PÅ BESTILLING American journal of medical science Vol.297, 1989, s (Sasaki: Milde exercise therapy…) Foretatte undersøkelser: -bibsys,nosp,bldsc Ved søk på : American journal and medical science? Fikk jeg dette resultatet:

30 NOSP-SØK: ISSN: Tittel:[The ]American journal of the medical sciences ((Print))Var. tit.:Medical sciencesUtgiver:[Philadelphia, PA, etc.] : J.B. Lippincott, Co. [etc.]Land:njuÅr: Forts. av:[The ]Philadelphia journal of the medical and physical sciences ; ISSN Philadelphia monthly journal of medicine and surgery American medical recorderFrekvens :MånedligKilde:ISSN (Paris) BibliotekBestand No BUSKSYKNo BUSKSYKv ( ) No NBR/DEPNo NBR/DEPv ( ) No UBB/HFv.52-62,163, ( ,1922, u) No UBB/HF No UBB/MEDNo UBB/MEDv ( ) No UBTØ/RMHNo UBTØ/RMHv ( ) No UMHv , ( , ) No UMH

31 MOTTATT BESTILLING: Electronic publishing review Vol.3(?), 1990, nov,p (Pausch:Node popularity as a hypertext browsing) Utførte undersøkelser: -nosp,bibsys.bldsc,isi Søk i Articlefirst ga dette resultatet: Author(s):Pausch, R. ; Detmer, J. Title:Node Popularity as a Hypertext Browsing Aid.Source:Electronic publishing. 3, (November 1990): 227 Additional Info: Wiley,Alt Journal:Key Title: Electronic publishingStandard No:ISSN: CODEN: EPODEUOCLC No: Article Type:ArticleDatabase:ArticleFirstPausch, R.Detmer, J.

32 NOSP-SØK: ISSN: Tittel:Electronic publishingUtgiver:Chichester; : Wiley.Land:xxkÅr: uuFrekvens :KvartalsvisKilde:ISSN No UBIT/TEKv.2-6( u)No UBIT/TEK No UHSv.1-8( )No UHS

33 TIDSSKRIFT OG NYTTIGE NETTSIDER ISSN: Tittel:Interlending & document supply Var. tit.:Interlending and document supply Utgiver:Boston Spa: År:1983 ; ISSN Frekvens :KvartalsvisKilde:ISSN (Paris) ISSN: XTittel:Newsletter of the Section on Interlending and Document DeliveryVar. tit.:Newsletter of the IFLA Section on Document Delivery and InterlendingUtgiver:Frankfurt: : IFLA Section on Interlending. År:19uu - Kilde:ISSN (Paris) ISSN: XTittel:Journal of interlibrary loan, document delivery & information supplyVar. tit.:Journal of interlibrary loan, document delivery & electronic reserveUtgiver:Binghamton, NY : : Haworth Press,Land:nyuÅr:1993 ; ISSN Frekvens :KvartalsvisKilde:ISSN (Paris)

34 Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet sguiden Fjernlånsguiden, utarb.av Innlånstjenesten, Nasjonalbiblioteket (under revisjon) De enkelte basene har sine nyhetssider på hjemmesidene. Noen har også lister

35 BIBSYS-BESTILLING: Ønsket av : nbo000nnnn / Ole Olsen ved utlånssted: nboinn Bestnr: b INNID: iga Bestilt fra: Danmark SDUB-Odense Best. dato : Ønskes reservert: N Bestillingen gjelder: LÅN Mottatt dato: Forfatter : Bauch, Herbert Tittel :...die sich für Geld sehen lassen..." ; über die Anfänge der Sc Trykt :,, 1996 Kommentar : -libris. +danbib:SDUB-Odense:Bestillingsnr:

36 BIBSYS-BESTILLING Søke på utsendte bestillinger BIBSYS UTLÅN Gi kommando: Fyll ut ett av feltene: _______________________________________________________________________________ INNID / BESTNR / DOKID / OBJEKTID : LTID : Forfatter : Inst./konf. : Tittel : Serie : Eierbibliotek: Referanse :

37 BIBSYS-BESTILLING Innlånsbestilling BIBSYS Nasjonalbiblioteket Innlaanstjenesten Postboks 2674 Solli Tlf.: Oslo, Norge Fax.: Sverige Umdp Bestillingsnr. b Bestillingen gjelder lån Forfatter : Palmaer, Margit Tittel : Sovjetryska scenerier ; intryck från en resa i Sovjetunionen Sted : Sth År: 1928 Merknad: +libris:Umdp Referanse :Olsen, Ole


Laste ned ppt "FJERNLÅN OG INNLÅN Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI, bibliotek- og informasjons-studiene 20.02.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google