Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FJERNLÅN OG INNLÅN Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI, bibliotek- og informasjons-studiene 20.02.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FJERNLÅN OG INNLÅN Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI, bibliotek- og informasjons-studiene 20.02.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 FJERNLÅN OG INNLÅN Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI, bibliotek- og informasjons-studiene 20.02.2008

2 DISPOSISJON Hva kaller vi faget? Diskusjoner i fjernlånet de siste åra Organisering av fjernlånet i Norge. Norske fjernlånsverktøy. Fellesavtaler Nordiske hjelpemidler IFLA Hjelpemidler i andre land Forarbeidet med en fjernlånsbestilling Tidsskrift og nettsteder BIBSYS som husholdningssystem

3 Hva kaller vi faget? ABMU´S DEFINISJON AV BEGREPET ”FJERNLÅN”: ”Fjernlån” er utlån av originalmateriale eller kopitjenester fra bibliotek til annen institusjon, bibliotek eller til ekstern enkeltbruker” **************************************************************** ”Innlån”: anskaffelse av originaldokumenter eller kopier fra andre bibliotek ***************************************************************** Dokumentleveranse ***************************************************************** INTERNASJONALE BETEGNELSER: International lending and document supply Interlibrary lending and document delivery ILL & DD Document delivery and resource sharing (brukt av IFLA)

4 DISKUSJONER I FJERNLÅNET DE SISTE ÅRA Elektroniske publikasjoner /copyright Direkte-bestilling av sluttbruker Det sømløse biblioteket Betalingsspørsmålet Oppløsing av låneveger Just in time / just in case

5 BETALINGSSPØRSMÅLET Betaling bibliotekene imellom Sluttbrukers betaling

6 BETALING FOR FJERNLÅNSTJENESTER I NORGE Bibliotekloven Ingen statlig kompensasjon Faktureringssystem laget for BIBSYS-bibliotekene

7 BETALINGSORDNINGER UTENFOR NORGE Hva gjør Danmark, Sverige og Finland? NORFRI Gjensidighetsavtaler IFLA vouchere Elektroniske avregningsordninger

8 ORGANISERING AV FJERNLÅNET I NORGE Bibliotekloven 1971 Lov om folkebibliotek…..1985 Forslag til ny biblioteklov SBT: Fjernlånsreglar for folkebiblioteksektoren. 1996 RBT: Skrifter nr. 46: De 7 ansvarsbibliotekene RBT: Veiledning for fjernlån mellom fag- og forskningsbibliotek. Forslag. 1997 SBT og RBT: Felles retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebiblioteksektoren. Rev. 2002 –https://www.abm-utvikling.no/bibliotek/lov-og-rett/laneregler-i-bibliotek/https://www.abm-utvikling.no/bibliotek/lov-og-rett/laneregler-i-bibliotek/ –INTERESSEFORENING: NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet –http://www.norskbibliotekforening.no/srf/http://www.norskbibliotekforening.no/srf/ 2003: ABMU

9 FAG- OG FORSKNINGSBIBLIOTEK ANBEFALTE LÅNEVEGER FOR FAG- OG FORSKNINGSBIBLIOTEK: Lokale bibliotek (herunder også folkebibliotek) skal benyttes der dette er mest hensiktsmessig Depotbiblioteket ved Najonalbiblioteket Rana Knutepunktbibliotekene ( uaktuelt) Ansvarsbibliotekene (uaktuelt) Andre bibliotek Utenlandske bibliotek (Nasjonalbiblioteket kan yte bistand med å skaffe materiale fra utlandet)

10 FOLKEBIBLIOTEK PRIORITERINGSREKKEFØLGE VED BESTILLING: Når en tittel er lokalisert ved ett eller flere bibliotek, bør denne prioriteringsrekkefølgen brukes ved bestilling: Eget fylkesbibliotek eller annet bibliotek i eget fylke etter eventuelle regionale retningslinjer for lånesamarbeid Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket Rana Fylkesbibliotek etter Emnefordelingsplanen Annet fylkesbibliotek og Deichmanske bibliotek Folkebibliotek som er med i det nasjonale fjernlånet etter avtale med Norsk samkatalog Fag- og forskningsbibliotek Utenlandsk bibliotek (fylkesbibliotek og/eller Nasjonalbiblioteket kan yte bistand med å skaffe materiale herfra)

11 ANDRE NASJONALE TILTAK OG PLANER Felles lånenummer for bibliotekene (1999) Nasjonale lånekort (2005) NILL (Norwegian ILL standard) Søk i Norgesbiblioteket Bibliotekutredningen

12 LOKALISERING I NORGE Nasjonalbibliotekets produkter –Nasjonalbibliografien (NORBOK,NORPER,NOTNOTER,NORART,NOREX) –Samkataloger: –Nordisk-baltisk samkatalog for periodika (NOSP) http://www.nb.no/baser/nosp/ http://www.nb.no/baser/nosp/ –Norsk samkatalog for bøker http://www.nb.no/baser/sambok/ http://www.nb.no/baser/sambok/ –Norsk samkatalog for notetrykk http://www.nb.no/baser/samnoter/ http://www.nb.no/baser/samnoter/ BIBSYS (Samkatalog for universitets- og høgskole-bibliotekene http://www.bibsys.no/wps/wcm/connect/BIBSYS+Nettsted http://www.bibsys.no/wps/wcm/connect/BIBSYS+Nettsted Samkataloger for bibliotek som benytter andre biblioteksystemer : Bibliofil, aleph etc UBOs kortkatalog over utenlandsk bestand før 1966 (HKI i digitalisert utg.) http://hki.uio.no/oslo/ http://hki.uio.no/oslo/

13 FELLESAVTALER / KONSORTIEAVTALER Avtaler via ABM-utvikling: http://www.abm- utvikling.no/bibliotek/konsortieavtaler/avtaler.html/ view http://www.abm- utvikling.no/bibliotek/konsortieavtaler/avtaler.html/ view –Eks: Blackwell, – Cambridge university press, –JSTOR, –OCLC FirstSearch –ScienceDirect –Web of science (ISI)

14 OCLC FIRSTSEARCH Type avtale: Referansedatabaser / http://worldcat.org/ http://worldcat.org/ Innhold (tittelliste/databaser): WorldCat (the OCLC Online Union Catalog) OCLC ArticleFirst OCLC PapersFirst OCLC ProceedingsFirst Clase and Periódica ERIC GPO MEDLINE World Almanac

15 LOKALISERING I NORDEN NOSP –http://www.nb.no/baser/nosp/http://www.nb.no/baser/nosp/ LIBRIS –http://libris.kb.se/http://libris.kb.se/ BIBLIOTEK.SE –http://www.bibliotek.se/index.htmlhttp://www.bibliotek.se/index.html DANBIB –http://netpunkt.dk/login.phphttp://netpunkt.dk/login.php BIBLIOTEK.DK –http://bibliotek.dk/http://bibliotek.dk/ LINNEA-BASENE –http://www.nationallibrary.fi/libraries/linnea/databases.htmlhttp://www.nationallibrary.fi/libraries/linnea/databases.html –LINDA: https://linda.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=English&DB=local&PAGE=First&init=1 https://linda.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=English&DB=local&PAGE=First&init=1 –ARTO, MANDA –FRANK SAMSÖK: http://soksam.biblioteken.fi/ http://soksam.biblioteken.fi/ GEGNIR –http://gegnir.is/F/2U8UXQCQ864TXXTI9T4FTISCB5SCYSBYA5EUDATSETLTJU17LL-17193?func=option-update- lng&P_CON_LNG=ENG?func=file&file_name=find-bhttp://gegnir.is/F/2U8UXQCQ864TXXTI9T4FTISCB5SCYSBYA5EUDATSETLTJU17LL-17193?func=option-update- lng&P_CON_LNG=ENG?func=file&file_name=find-b

16 ADRESSELISTE/DIRECTORIES OVER NORDISKE BIBLIOTEK BASE BIBLIOTEK /NB –http://www.nb.no/baser/bibliotek/ BIBLIOTEKSVEJVISEREN –http://informationsportalen.dk/databaser/baser/dbD153.htm BIBLBIOTEKSDATABASEN /LIBRIS –http://biblioteksdatabasen.libris.kb.se/servlet/libdb.search?tab=g eneral GATEWAY TO FINNISH RESEARCH LIBRARIES –http://www.nationallibrary.fi/libraries/tilke_eng/libraries.html

17

18

19 IFLA http://www.ifla.org/ DELT I 8 DIVISIONS DIVISION 5 = COLLECTION AND SERVICES DELT I 48 SECTIONS SECTION 15 = Document Delivery and Resource SharingDocument Delivery and Resource Sharing

20 IFLA HAR UTGITT: International Lending and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure http://www.ifla.org/VI/2/p3/ildd.htm Guidelines for Best Practice in Interlibrary Loan and Document Delivery http://www.ifla.org/VI/2/p3/Guidelines_ILDD-en.htm National Libraries of the World: Address List http://www.ifla.org/VI/2/p2/national-libraries.htm The IFLA Fax Guidelines http://www.ifla.org/VI/2/p3/g-fax.htm Directory of Union Catalogues http://www.ifla.org/VI/2/duc/index.htm IFLA guidelines for sending ILL requests by email http://www.ifla.org/VI/2/p3/g-ill.htm Recommendations for Interlibrary Loan Response Codes http://www.ifla.org/VI/2/p3/rcodes.htm

21 LOKALISERING I STORBRITANNIA British Library integrated catalogue http://catalogue.bl.uk –Journals, monographs, rapporter, music scores, theses, conference proceedings COPAC http://copac.ac.uk/copac/http://copac.ac.uk/copac/ –Samkatalog for universitetsbibliotek i Storbritannia The UK public libraries –http://dspace.dial.pipex.com/town/square/ac940/weblibs.ht mlhttp://dspace.dial.pipex.com/town/square/ac940/weblibs.ht ml –Lenkesamling til britiske folkebibliotek

22 LOKALISERING I STORBRITANNIA FORTS M25 consortium http://www.inform25.ac.uk/Link/http://www.inform25.ac.uk/Link/ –Samarbeid mellom 55 akademiske bibliotek i Øst- og Sør- England What´s in London libraries http://www.londonlibraries.org.uk/will/Libsearch.aspx http://www.londonlibraries.org.uk/will/Libsearch.aspx SUNCAT http://suncat.edina.ac.uk/F/?func=find-b-0http://suncat.edina.ac.uk/F/?func=find-b-0

23 LOKALISERING I TYSKLAND SUBITO http://www.subito- doc.de/index.php?mod=subo&task=loginformhttp://www.subito- doc.de/index.php?mod=subo&task=loginform KVK http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.htmlhttp://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html Karlsuher virtueller Katalog SIGELVERZEICHNIS http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/SRT=YOP/ http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/SRT=YOP/ –Biblioteksadresser

24

25 LOKALISERING I FRANKRIKE Catalogue collectif de France http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlethttp://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet –Frankrikes største samkatalog, inkl.BN SUDOC http://corail.sudoc.abes.fr/LNG=FR/DB=2.1/IMPLAND=Y/CHARSET=ISO-8859- 1/DB_STARThttp://corail.sudoc.abes.fr/LNG=FR/DB=2.1/IMPLAND=Y/CHARSET=ISO-8859- 1/DB_START –Samkatalog for franske universitetsbibliotek INIST http://services.inist.fr/welcome.htmhttp://services.inist.fr/welcome.htm –Institut d´information scientifique et technique. Søke- og bestillingsbase, også på artikkelnivå MYRIADE –CD-ROM. Samkatalog over tidsskriftbestanden i Frankrike Le CCFr : les bibliothèques du réseau PIB http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/infopro.htm?ancre=cooperation/po_bibcatl_pib.h tm http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/infopro.htm?ancre=cooperation/po_bibcatl_pib.h tm –Biblioteksadresser

26 ANDRE SAMKATALOGER I EUROPA The European Library http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htmlhttp://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html Österreichische Gesamtkatalog http://meteor.bibvb.ac.at/F?func=file&file_name=start&local_base=acc01http://meteor.bibvb.ac.at/F?func=file&file_name=start&local_base=acc01 –Også tilgjengelig via KVK Netherlands Central Catalogue http://picarta.pica.nl/login/LNG=EN/http://picarta.pica.nl/login/LNG=EN/ –Betalingsbase OPAC SBN http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsphttp://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp –Italiensk samkatalog over monografier og tidsskrift ITALIAN UNION CATALOGUE OF SERIALS (ACNP) http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/en/cnr/fp.htmlhttp://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/en/cnr/fp.html –Italiensk samkatalog over tidsskrift SWITCH http://www.switch.ch/libraries/http://www.switch.ch/libraries/ –Lenker til sveitsiske lokale samkataloger og enkeltbibliotek BN CATALOGO http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcathttp://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat –Biblioteca Nacional de Espana BUB / CCUC http://eclipsi.bib.ub.es/virtua/catalan/index.htmlhttp://eclipsi.bib.ub.es/virtua/catalan/index.html –Spansk katalog for UB Barcelona og UB Catalonia

27 LOKALISERING UTENFOR EUROPA OCLC http://www.oclc.orghttp://www.oclc.org –(for å orientere seg) Amerikansk/global samkatalog LIBRARY OF CONGRESS http://catalog.loc.gov/http://catalog.loc.gov/ NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE http://locatorplus.gov/http://locatorplus.gov/ CISTI http://cat.cisti.nrc.ca/http://cat.cisti.nrc.ca/ NLA, CANADA http://www.collectionscanada.gc.ca/amicus/index-e.htmlhttp://www.collectionscanada.gc.ca/amicus/index-e.html PROQUEST http://www.proquest.com/http://www.proquest.com/ –Tilbyr adgang til diverse databaser, fulltekstdokumenter og salg av kopier, inkl.doktoravhandlinger fra UMI LIBRARIES AUSTRALIA http://www.proquest.com/http://www.proquest.com/ –Australsk samkatalog INGENTA CONNECT http://www.ingentaconnect.com/http://www.ingentaconnect.com/ –Tilbyr salg av kopier elektronisk eller på fax

28 WORLD GUIDE TO LIBRARIES World guide to libraries. - 21st ed. - München : Saur, 2007. - 2 b. (XXX, 1299 s.). ISBN 3-598-20769-7 (ib.), 9783598207693 (ib.)

29 EKSEMPEL PÅ BESTILLING American journal of medical science Vol.297, 1989, s.220-23 (Sasaki: Milde exercise therapy…) Foretatte undersøkelser: -bibsys,nosp,bldsc Ved søk på : American journal and medical science? Fikk jeg dette resultatet:

30 NOSP-SØK: ISSN:0002-9629Tittel:[The ]American journal of the medical sciences ((Print))Var. tit.:Medical sciencesUtgiver:[Philadelphia, PA, etc.] : J.B. Lippincott, Co. [etc.]Land:njuÅr:1827 - Forts. av:[The ]Philadelphia journal of the medical and physical sciences ; ISSN 1050-0944 Philadelphia monthly journal of medicine and surgery American medical recorderFrekvens :MånedligKilde:ISSN (Paris) BibliotekBestand No BUSKSYKNo BUSKSYKv.194-274(1937-77) No NBR/DEPNo NBR/DEPv.144-146(1912-13) No UBB/HFv.52-62,163,169-288(1866-71,1922,1925-84 u) No UBB/HF No UBB/MEDNo UBB/MEDv.211-288(1946-84) No UBTØ/RMHNo UBTØ/RMHv.240-324(1960-2002) No UMHv.91-104,209-326(1886-92,1945-2003) No UMH

31 MOTTATT BESTILLING: Electronic publishing review Vol.3(?), 1990, nov,p.227-34 (Pausch:Node popularity as a hypertext browsing) Utførte undersøkelser: -nosp,bibsys.bldsc,isi Søk i Articlefirst ga dette resultatet: Author(s):Pausch, R. ; Detmer, J. Title:Node Popularity as a Hypertext Browsing Aid.Source:Electronic publishing. 3, (November 1990): 227 Additional Info: Wiley,Alt Journal:Key Title: Electronic publishingStandard No:ISSN: 0894-3982 CODEN: EPODEUOCLC No:16068581Article Type:ArticleDatabase:ArticleFirstPausch, R.Detmer, J.

32 NOSP-SØK: ISSN:0894-3982Tittel:Electronic publishingUtgiver:Chichester; : Wiley.Land:xxkÅr:1988 - 19uuFrekvens :KvartalsvisKilde:ISSN No UBIT/TEKv.2-6(1989-93 u)No UBIT/TEK No UHSv.1-8(1988-95)No UHS

33 TIDSSKRIFT OG NYTTIGE NETTSIDER ISSN:0264-1615Tittel:Interlending & document supply Var. tit.:Interlending and document supply Utgiver:Boston Spa: År:1983 ; ISSN 0140-2773 Frekvens :KvartalsvisKilde:ISSN (Paris) ISSN:1016-281XTittel:Newsletter of the Section on Interlending and Document DeliveryVar. tit.:Newsletter of the IFLA Section on Document Delivery and InterlendingUtgiver:Frankfurt: : IFLA Section on Interlending. År:19uu - Kilde:ISSN (Paris) ISSN:1072-303XTittel:Journal of interlibrary loan, document delivery & information supplyVar. tit.:Journal of interlibrary loan, document delivery & electronic reserveUtgiver:Binghamton, NY : : Haworth Press,Land:nyuÅr:1993 ; ISSN 1042-4458Frekvens :KvartalsvisKilde:ISSN (Paris)

34 http://www.norskbibliotekforening.no/srf/ Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet http://www.nb.no/fag/for_bibliotek/fjernlaan/innlaanstjeneste/fjernlaan sguiden Fjernlånsguiden, utarb.av Innlånstjenesten, Nasjonalbiblioteket (under revisjon) De enkelte basene har sine nyhetssider på hjemmesidene. Noen har også emaillister

35 BIBSYS-BESTILLING: Ønsket av : nbo000nnnn / Ole Olsen ved utlånssted: nboinn Bestnr: b08070260 INNID: iga018055 Bestilt fra: Danmark SDUB-Odense Best. dato : 2008-01-25 Ønskes reservert: N Bestillingen gjelder: LÅN Mottatt dato: 2008-01-30 Forfatter : Bauch, Herbert Tittel :...die sich für Geld sehen lassen..." ; über die Anfänge der Sc Trykt :,, 1996 Kommentar : -libris. +danbib:SDUB-Odense:Bestillingsnr:22156045

36 BIBSYS-BESTILLING Søke på utsendte bestillinger BIBSYS UTLÅN Gi kommando: 2008-02-06 Fyll ut ett av feltene: _______________________________________________________________________________ INNID / BESTNR / DOKID / OBJEKTID : LTID : Forfatter : Inst./konf. : Tittel : Serie : Eierbibliotek: Referanse :

37 BIBSYS-BESTILLING Innlånsbestilling BIBSYS 2008-02-06 -------------------------------------------------------------------- Nasjonalbiblioteket Innlaanstjenesten Postboks 2674 Solli Tlf.: 23276070 0203 Oslo, Norge Fax.: 23276048 Sverige Umdp Bestillingsnr. b08102593 Bestillingen gjelder lån Forfatter : Palmaer, Margit Tittel : Sovjetryska scenerier ; intryck från en resa i Sovjetunionen Sted : Sth År: 1928 Merknad: +libris:Umdp Referanse :Olsen, Ole


Laste ned ppt "FJERNLÅN OG INNLÅN Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI, bibliotek- og informasjons-studiene 20.02.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google