Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Regjeringens Europapolitiske forum Reformer i EUs regionalpolitikk 9.12.2003 Statssekretær Anders Eira.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Regjeringens Europapolitiske forum Reformer i EUs regionalpolitikk 9.12.2003 Statssekretær Anders Eira."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Regjeringens Europapolitiske forum Reformer i EUs regionalpolitikk 9.12.2003 Statssekretær Anders Eira

2 2 Bakgrunn Nåværende periode utløper 2006 Utvidelsen av EU med behov for ”betydelige” endringer i regionalpolitikken Lisboa – Gøteborg – Barcelona – prosessen (bli den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden)

3 3 Fremdrift Arbeidet med ny regionalpolitikk har pågått siden begynnelsen av 2003 – åpen prosess Det foreligger en rekke ekspertrapporter, ESPON-utredninger og politiske dokumenter Det foreligger nasjonale posisjoner fra samtlige medlemsland/nye medlemsland Uformelle regionalministermøter har vært avholdt mai og oktober 2003

4 4 Fremdrift 3.”Cohesion”-rapport skulle vært fremlagt 3.desember 2003 (slike rapporter legges frem hvert 3. år) Forsinket fordi det er uenighet om den totale finansielle pakken I denne rapporten kommer Kommisjonen med forslag til ny regionalpolitikk for de neste 7 (eller 5) årene

5 5 Fremdrift Kommisjonens forslag blir gjenstand for forhandlinger mellom medlemslandene og med Kommisjonen Vedtas av medlemslandene høsten 2004? Våren 2005?

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 Konklusjoner ? 1.Mål 1-områdene videreføres (Stort sett alle de nye medlemslandene ) 2.Mål 1a-områder for de regioner som faller ut av mål 1 som følge av den statistiske effekt av utvidelsen. Overgangsperiode? 3.Mål 2-områder videreføres, med mer fokus på Lisboa-prosessen (V ekstkraft/konkurransedyktighet, sysselsetting, miljø, tilgjengelighet )

14 14 Konklusjoner? 4.Fokus på områder med lav befolkningstetthet, fjellregioner, øyer – enten som mål 2 eller? 5.Sverige og Finland argumenterer sterkt for å beholde områder med lav befolkningstetthet som mål 1 ( Viser til protokoll i tiltredelsesavtalene )

15 15 Konklusjoner? 6.Interreg-samarbeid på tvers av regioner og land – både internt og med eksterne land – videreføres 7.Enighet om at Interreg gir et verdifullt tilskudd til økt konkurransedyktighet, til innovasjon og til å knytte regioner og land sammen på en effektiv måte.

16 16 Konklusjoner ? 8.Mer FOU, mer fysisk- og ikke fysisk infrastruktur – må inn i strukturfondspolitikken (regional- politikken) Dvs. sterk fokus på å knytte TEN, European Research Area, CAP m.v. (dvs. sektorpolitikk) i enda sterkere grad opp mot regionalpolitikken

17 17 Konklusjoner ? 9.Etablering av et nytt ”neighbourhood- instrument” som en del av ”Wider Europe”. Dette blir et ”Interreg- instrument” som skal dekke eksterne grenser (Russland, Ukraina, Hviterussland mv.) Formål: å få til en bedre integrasjon av tredje land

18 18 Diskusjonstemaer Lengden på neste budsjettperiode, 5 eller 7 år Størrelsen på EUs totale budsjett (1,27% av BNP i dag) og størrelsen på strukturfondene (0,45% av BNP i dag) Hva skal være spesiell EU-kompetanse, delt kompetanse, nasjonal kompetanse

19 19 Diskusjonstemaer Subsidiaritet (nærhetsprinsippet) og addisjonalitet (sikre at EU politikk og nasjonal politikk er komplementære) Hvordan få til en forenkling og samtidig en styrking og effektivisering av regionalpolitikken

20 20 Diskusjonstemaer Videreføre og styrke det grenseregionale programmet (IIIA) – utvide til også å dekke maritime grenser? Videreføre de transnasjonale programmene – som en del av ”mainstream” eller tilsvarende som i dag? Videreføre de interregionale programmene som i dag – eller integrere dem i mainstream?


Laste ned ppt "1 Regjeringens Europapolitiske forum Reformer i EUs regionalpolitikk 9.12.2003 Statssekretær Anders Eira."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google