Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlegge Presidentåret 2010 - 2011 Presidentrollen  Innkommende president Planlegging Planlegging Organisering Organisering  President Gjennomføre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlegge Presidentåret 2010 - 2011 Presidentrollen  Innkommende president Planlegging Planlegging Organisering Organisering  President Gjennomføre."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Planlegge Presidentåret 2010 - 2011

3 Presidentrollen  Innkommende president Planlegging Planlegging Organisering Organisering  President Gjennomføre mål, tiltak Gjennomføre mål, tiltak Styre organisasjonen Styre organisasjonen  Past president Evaluering / årsrapport Evaluering / årsrapport

4 Årsrapport høsten 2011  Videreføre klubbens gode aktiviteter Godt og interessant program Godt og interessant program Samfunnstjenestens Internett-aktiviteter Samfunnstjenestens Internett-aktiviteter Klubbånden Klubbånden  Spesiell mål Økt medlemstallet Økt medlemstallet Mediaoppmerksomhet Mediaoppmerksomhet Utdelt 1 Paul Harris Fellowship Utdelt 1 Paul Harris Fellowship

5 Innkommende president  Planlegge ditt presidentår Strategi med mål og tiltak for klubben Strategi med mål og tiltak for klubben Klubbens organisering Klubbens organisering

6 Mål og Strategi 1. ”Hvor står vi ?” Status 2. ”Hvor vil vi ?”Mål 3. ”Hvordan komme dit ?”Tiltak

7 ”Hvor står vi ?” STATUS  Få oversikt over klubbens virksomhet i dag Programmet Programmet Prosjektene Prosjektene Sosialt Sosialt Medlemssituasjonen Medlemssituasjonen..................  Studere klubbens 3-årsplan  Spesielt – tenke FFF  Jan 2010 – presentere STATUS på klubbmøte

8 Eksempel STATUS ( SWOT) StrengthsWeaknesses OpportunitiesThreats

9 Eksempel STATUS ( SWOT) StrengthsWeaknesses Gode, interessante foredrag Godt sosialt samhold Godt oppmøte på foredrag Dårlig oppmøte på dugnader OpportunitiesThreats Fellesmøter med naboklubben Profilere klubben mer utad Invitere med partner Stigende medlemsalder gir mer arbeid på de yngre Lite interesse for lokalprosjekter

10 ”Hvor vil vi ?” MULIGHETER  Tenk igjennom mulighetene Hva sier klubbens 3-årsplan? Eksempel Hva sier klubbens 3-årsplan? EksempelEksempel Hva vil du videreføre av dagens virksomhet ? Hva vil du videreføre av dagens virksomhet ? Hva vil du forbedre/fornye ? Hva vil du forbedre/fornye ? Hva vil du legge ned? Hva vil du legge ned?..................  Formulere målsetninger  Mars 2010 – presentere MÅLene på klubbmøte

11 MÅL  Formuleringen av MÅL må være SMART SpesifisertSpesifisert MålbarMålbar AkseptertAkseptert RealistiskRealistisk TidfestetTidfestet  Om nødvendig: Beskrive hva som karakteriserer at MÅLet er nådd

12 Eksempler ”smarte” MÅL I presidentåret 2010/2011 er målet  3-min på hvert eneste møte  1 møte i måneden skal være egoforedrag/ yrkesforedrag  Øke medlemstallet med netto 5

13 Eksempler på MÅL som kan forbedres I presidentåret 2010/2011 er målet  Ha interessante foredrag og bedriftsbesøk  Beholde og videreføre klubbens gode og positive indre miljø  Ha fokus på Rotarys formål og motto  Finne en verdig Paul Harris mottaker

14 Eksempler på lite ”smarte” MÅL I presidentåret 2010/2011 er målet å   Øke medlemstallet med 5 til totalt 45 og senke gjennomsnittsalderen fra 60 til 57 år   Klubbens hjemmeside skal være oppdatert

15 ”Hvor vil vi ?” MULIGHETER  Tenk igjennom mulighetene Hva vil du videreføre av dagens virksomhet ? Hva vil du videreføre av dagens virksomhet ? Hva vil du forbedre ? Hva vil du forbedre ? Hva vil du legge ned? Hva vil du legge ned? Hva sier klubbens 3-årsplan? Hva sier klubbens 3-årsplan?..................  Formulere målsetninger  Mars 2010 – presentere og forankre MÅLene på klubbmøte

16 ”Hvordan komme dit ?” TILTAK  Fra MÅL til DELMÅL Delmålene skal gjennomføres av ulike komiteer Delmålene skal gjennomføres av ulike komiteer  Definere TILTAK som understøtter MÅLene Utvikles i samarbeid med komiteene Utvikles i samarbeid med komiteene  Juni 2010 – presentere TILTAKene på klubbmøte

17 Eksempler på TILTAK Målet er å øke medlemstallet med netto 5 i presidentåret  Delmål: Forankre målet i Medlemskomiteen Forankre målet i Medlemskomiteen Prosjekt med konsentrere verving på høsten 2010 Prosjekt med konsentrere verving på høsten 2010  Tiltak (for medlemskapskomiteen): Prosjektplan med Aktiviteter, Tidsplan, Ansvar Prosjektplan med Aktiviteter, Tidsplan, Ansvar Definere hvilke medlemmer vi vil verve Definere hvilke medlemmer vi vil verve Finne fram til aktuelle kandidater Finne fram til aktuelle kandidater AviserAviser Gule siderGule sider Invitere til rekruttmøte med toppforedrag Invitere til rekruttmøte med toppforedrag Tildele faddere Tildele faddere

18 Innkommende president  Planlegge presidentåret Strategi og Mål for klubben Strategi og Mål for klubben Klubbens organisering Klubbens organisering

19 Organisere klubben  Styret og komiteer Sekretær Sekretær Navn på leder og komitemedlemmer Navn på leder og komitemedlemmer Bevisstgjøre oppgavene i hver komite (klubbhåndbok) Bevisstgjøre oppgavene i hver komite (klubbhåndbok)  CLP Club Leadership Plan Club Leadership Plan Rotarys organisasjonkart etter 2006 Rotarys organisasjonkart etter 2006

20 STYRET Klubb- administrasjon PR, Kommunikasjon MedlemskapProsjekter Rotary Foundation President Møteledelse Oppfølging komiteer Rotary Info Guvernørmøte Ekstern PR i samarbeid med alle Tr.heimsklubber Sekretær Fremmøte Medlemsregistrering Klassifisering Gjestebok Rapportering Kasserer Budsjett Regnskap Innkjøp gaver etc. Program Bedriftsbesøk Referat fra møtene Web og utskrift månedsbrev Referat Medlemsutvikling: Øke medlemstallet Trivsel i klubben Faddere Sosialt: Julebord Sommeravslutning Ghanaprosjektet Gulhuset - internettkafe Sverresborg - dugnad RYLA, Ungdom og lederskap Årlig bidrag TRF Informasjon om Rotary Int. arbeid GSE Polio Plus Stipendier Vår Frue kirke

21 STYRET Klubb- administrasjon PR, Kommunikasjon MedlemskapProsjekter Rotary Foundation President Møteledelse Oppfølging komiteer Rotary Info Guvernørmøte Ekstern PR i samarbeid med alle Tr.heimsklubber Sekretær Fremmøte Medlemsregistrering Klassifisering Gjestebok Rapportering Kasserer Budsjett Regnskap Innkjøp gaver etc. Program Bedriftsbesøk Referat fra møten Web og utskrift månedsbrev Referat Medlemsutvikling: Øke medlemstallet Trivsel i klubben Faddere Sosialt: Julebord Sommeravslutning Ghanaprosjektet Gulhuset - internettkafe Sverresborg - dugnad RYLA, Ungdom og lederskap Årlig bidrag TRF Informasjon om Rotary Int. arbeid GSE Polio Plus Stipendier Vår Frue kirke

22 Styret 2009 / 2010 President Ulf Amundstad Innkommende President Paul Støring Past President Jan E. Strand Sekretær Jørgen B. Sandnes Kasserer Gunvor Robertsen

23 Komiteer –2009/2010 Klubbadministrasjon Leder Ulf Amundstad President - Ulf Amundstad Sekretær - Jørgen B. Sandnes Kasserer - Gunvor Robertsen Revisor - Carsten Dreier PR - Ulf Amundstad Kommunikasjon Leder Bjørn Høsøien Program inkl. bedriftsbesøk: Program inkl. bedriftsbesøk: Jan, August, Jens, Bjørn Hegstad, Jørgen L, Per Kristoffer, Kurt, Peer- Richard, Andrea, Sigmund, Gunnar, Terje, Kjell Gunnar Referat: Ann Kristin, Ivar, Carsten, Justina, Svein, Unni Web: Steinar Medlemskap Leder Jørgen B. Sandnes Medlemsutvikling: Kurt, August, Paul, Ulf Sosialt: Vashan, Ann Kristin Sosialt: Vashan, Ann Kristin

24 Grov tidsplan  Nov 2009 PrePETS PrePETS  Jan 2010 Status – SWOT Status – SWOT  Mar 2010 Mål Mål  Apr 2010 PETS PETS  Mai 2010 Organisering Organisering Tiltaksplan Tiltaksplan Frist rapportere Mål og Planer til Distriktet Frist rapportere Mål og Planer til Distriktet

25 Eksempel rapport ”Mål og Planer”  Klikk her Klikk her Klikk her


Laste ned ppt "Planlegge Presidentåret 2010 - 2011 Presidentrollen  Innkommende president Planlegging Planlegging Organisering Organisering  President Gjennomføre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google