Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlegge Presidentåret Planlegge Presidentåret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlegge Presidentåret Planlegge Presidentåret"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Planlegge Presidentåret

3 Presidentrollen Innkommende president President Past president
Planlegging Organisering President Gjennomføre mål, tiltak Styre organisasjonen Past president Evaluering / årsrapport

4 Årsrapport høsten 2011 Videreføre klubbens gode aktiviteter
Godt og interessant program Samfunnstjenestens Internett-aktiviteter Klubbånden Spesiell mål Økt medlemstallet Mediaoppmerksomhet Utdelt 1 Paul Harris Fellowship

5 Innkommende president
Planlegge ditt presidentår Strategi med mål og tiltak for klubben Klubbens organisering

6 Mål og Strategi ”Hvor står vi ?” Status ”Hvor vil vi ?” Mål
”Hvordan komme dit ?” Tiltak

7 ”Hvor står vi ?” STATUS Få oversikt over klubbens virksomhet i dag
Programmet Prosjektene Sosialt Medlemssituasjonen Studere klubbens 3-årsplan Spesielt – tenke FFF Jan 2010 – presentere STATUS på klubbmøte

8 Eksempel STATUS (SWOT)
Strengths Weaknesses Opportunities Threats

9 Eksempel STATUS (SWOT)
Strengths Weaknesses Gode, interessante foredrag Godt sosialt samhold Godt oppmøte på foredrag Dårlig oppmøte på dugnader Opportunities Threats Fellesmøter med naboklubben Profilere klubben mer utad Invitere med partner Stigende medlemsalder gir mer arbeid på de yngre Lite interesse for lokalprosjekter

10 ”Hvor vil vi ?” MULIGHETER
Tenk igjennom mulighetene Hva sier klubbens 3-årsplan? Eksempel Hva vil du videreføre av dagens virksomhet ? Hva vil du forbedre/fornye ? Hva vil du legge ned? Formulere målsetninger Mars 2010 – presentere MÅLene på klubbmøte

11 MÅL Formuleringen av MÅL må være SMART
Spesifisert Målbar Akseptert Realistisk Tidfestet Om nødvendig: Beskrive hva som karakteriserer at MÅLet er nådd

12 Eksempler ”smarte” MÅL
I presidentåret 2010/2011 er målet 3-min på hvert eneste møte 1 møte i måneden skal være egoforedrag/ yrkesforedrag Øke medlemstallet med netto 5

13 Eksempler på MÅL som kan forbedres
I presidentåret 2010/2011 er målet Ha interessante foredrag og bedriftsbesøk Beholde og videreføre klubbens gode og positive indre miljø Ha fokus på Rotarys formål og motto Finne en verdig Paul Harris mottaker

14 Eksempler på lite ”smarte” MÅL
I presidentåret 2010/2011 er målet å Øke medlemstallet med 5 til totalt 45 og senke gjennomsnittsalderen fra 60 til 57 år Klubbens hjemmeside skal være oppdatert

15 ”Hvor vil vi ?” MULIGHETER
Tenk igjennom mulighetene Hva vil du videreføre av dagens virksomhet ? Hva vil du forbedre ? Hva vil du legge ned? Hva sier klubbens 3-årsplan? Formulere målsetninger Mars 2010 – presentere og forankre MÅLene på klubbmøte

16 ”Hvordan komme dit ?” TILTAK
Fra MÅL til DELMÅL Delmålene skal gjennomføres av ulike komiteer Definere TILTAK som understøtter MÅLene Utvikles i samarbeid med komiteene Juni 2010 – presentere TILTAKene på klubbmøte

17 Eksempler på TILTAK Målet er å øke medlemstallet med netto 5 i presidentåret Delmål: Forankre målet i Medlemskomiteen Prosjekt med konsentrere verving på høsten 2010 Tiltak (for medlemskapskomiteen): Prosjektplan med Aktiviteter, Tidsplan, Ansvar Definere hvilke medlemmer vi vil verve Finne fram til aktuelle kandidater Aviser Gule sider Invitere til rekruttmøte med toppforedrag Tildele faddere

18 Innkommende president
Planlegge presidentåret Strategi og Mål for klubben Klubbens organisering

19 Organisere klubben Styret og komiteer CLP Sekretær
Navn på leder og komitemedlemmer Bevisstgjøre oppgavene i hver komite (klubbhåndbok) CLP Club Leadership Plan Rotarys organisasjonkart etter 2006

20 STYRET Klubb- administrasjon PR, Kommunikasjon Medlemskap Prosjekter
Rotary Foundation Program Medlemsutvikling: Øke medlemstallet Trivsel i klubben Faddere Ghanaprosjektet Årlig bidrag TRF President Møteledelse Oppfølging komiteer Rotary Info Guvernørmøte Ekstern PR i samarbeid med alle Tr.heimsklubber Bedriftsbesøk Gulhuset - internettkafe Informasjon om Rotary Int. arbeid Sekretær Fremmøte Medlemsregistrering Klassifisering Gjestebok Rapportering Sosialt: Julebord Sommeravslutning Sverresborg - dugnad GSE Referat fra møtene Web og utskrift månedsbrev RYLA, Ungdom og lederskap Kasserer Budsjett Regnskap Innkjøp gaver etc. Polio Plus Referat Vår Frue kirke Stipendier

21 STYRET Klubb- administrasjon PR, Kommunikasjon Medlemskap Prosjekter
Rotary Foundation Program Medlemsutvikling: Øke medlemstallet Trivsel i klubben Faddere Ghanaprosjektet Årlig bidrag TRF President Møteledelse Oppfølging komiteer Rotary Info Guvernørmøte Ekstern PR i samarbeid med alle Tr.heimsklubber Bedriftsbesøk Gulhuset - internettkafe Informasjon om Rotary Int. arbeid Sekretær Fremmøte Medlemsregistrering Klassifisering Gjestebok Rapportering Sosialt: Julebord Sommeravslutning Sverresborg - dugnad GSE Referat fra møten Web og utskrift månedsbrev RYLA, Ungdom og lederskap Kasserer Budsjett Regnskap Innkjøp gaver etc. Polio Plus Referat Vår Frue kirke Stipendier

22 Styret 2009 / 2010 President Ulf Amundstad Innkommende President
Paul Støring Past President Jan E. Strand Sekretær Jørgen B. Sandnes Kasserer Gunvor Robertsen

23 Komiteer –2009/2010 Klubbadministrasjon Kommunikasjon Medlemskap
Leder Ulf Amundstad President - Ulf Amundstad Sekretær - Jørgen B. Sandnes Kasserer - Gunvor Robertsen Revisor - Carsten Dreier PR - Ulf Amundstad Kommunikasjon Leder Bjørn Høsøien Program inkl. bedriftsbesøk:  Jan, August, Jens, Bjørn Hegstad, Jørgen L, Per Kristoffer, Kurt, Peer- Richard, Andrea, Sigmund, Gunnar, Terje, Kjell Gunnar Referat:  Ann Kristin, Ivar, Carsten, Justina, Svein, Unni Web:  Steinar Medlemskap Leder Jørgen B. Sandnes Medlemsutvikling:  Kurt, August, Paul, Ulf Sosialt:   Vashan, Ann Kristin   

24 Grov tidsplan Nov 2009 Jan 2010 Mar 2010 Apr 2010 Mai 2010 PrePETS
Status – SWOT Mar 2010 Mål Apr 2010 PETS Mai 2010 Organisering Tiltaksplan Frist rapportere Mål og Planer til Distriktet

25 Eksempel rapport ”Mål og Planer”
Klikk her


Laste ned ppt "Planlegge Presidentåret Planlegge Presidentåret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google