Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temperaturforhold Molles kapittel 4. Organisering av forelesningen Temperaturvariasjoner - skala Terrestriske temperaturvariasjoner - akvatiske Biokjemiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temperaturforhold Molles kapittel 4. Organisering av forelesningen Temperaturvariasjoner - skala Terrestriske temperaturvariasjoner - akvatiske Biokjemiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temperaturforhold Molles kapittel 4

2 Organisering av forelesningen Temperaturvariasjoner - skala Terrestriske temperaturvariasjoner - akvatiske Biokjemiske prosesser og temperatur Varmebalanse hos ulike organismer ørkenplanter, arktiske planter, dyr akvatisk ektoteme og endoterme dyr klimaendring - utbredelsesendringer

3 Klima Makroklima - Det som værstasjoner rapporterer, klimadiagrammer Mikroklima - Klimavariasjoner fra småskala (til noen km - definisjon fra Molles) Mesoklima - Klima avhengig av landskapet Klima skala-avhengig

4 Temperatur i terrestre miljøer Mesoklima Høyde Aspekt Mikroklima Vegetasjon Markfarge Blokkmark, substrat

5

6 Tørr adabatisk avkjøling

7 Våt adabatisk avkjøling

8

9 Stabile temperatur i akvatiske miljøer ? Energi som skal til for å endre temperaturen 1 o C for 1 g stoff: Ferskvann 1 cal = 4,2J/gK Våt gjørme 0,6 cal Fjell 0,2 cal Kopper 0,09 cal Stabiliserende verdier for vann Fordampningsvarme ca 500 cal/g Frysevarme: 80 cal/g

10

11

12

13

14

15 Varmebalanse hos organismer Metabolisk varme –energi frigjort av cellenes respiration (varmer alltid) ”Conduction” –varmeoverföring mellom objekter i kontakt med hverandre (fra et varmere til et kaldere objekt) ”Convection” –varmeoverføring mellan et fast objekt og luft eller vann (fra ett varmere til et kaldere medium) Varmestråling –elektromagnetisk stråling, sollys etc. (varmer) Fordamping –avgir alltid varme

16

17 Hvordan kan organismene regulere sin kroppstemperatur? Poikiloterme organismer –regulerer temperaturen etter omgivelsene (”kaldblodige”) Ektoterme organismer –Regulerer kroppstemperaturen med ytre kilder Endoterme organismer –er avhengige av intern metabolisk varm Homeoterme organismer –Anvender metabolisk energi for å holde en konstant kroppstemperatur (”varmblodige”)

18 Temperaturregulering hos ørkenplanter unnvike varmare gjenstander (minske konduktivitetsvarmen) –mange ørkenplanter har bladene høy over marken øke vindavkjølningen –mange ørkenplanter har små blad og en åpen vekstform minke strålevarmen –mange ørkenplanter har reflekterende overflate (hår, etc.) Ørkenplanter har tre måter å redusere temperaturen

19 Temperaturregulering hos arktiske planter øke strålevarmen –mørke farger uten reflekterende overflate –orientere bladene mot solen minske vindavkjølningen –vokse tett mot marken –vokse i tette tuver eller lignende Arktiska planter har to måter å justere temperaturen

20

21 Temperatur-regulering hos varmeskapende planter (”varmblodige planter”) Lagrer store mengder stivelse i roten som brukes til vev som metaboliserer stivelsen og avgir varme. Kan nå opp til 15-30°C over lufttemperaturen.

22

23 Temperaturregulering hos ektoterme dyr solbader –vender seg mot solen –mørke farger unngår kulde –gjemmer seg om natta Bruker som plantene eksterne energikilder for å regulere kroppstemperaturen

24 Temperaturregulering hos endoteme dyr Tenk deg en tur på fjellet vinterstid Tenk deg en tur i badstua etterpå

25 Termo-neutrale soner Tropiska dyr har oftest en smal sone mens arktiske dyr oftest har en mye bredere sone Temperatur-regulering utenfor den neutrale sonen koster ekstra energi som kunne vært brukt til annet f.eks. reproduksjon

26

27 Temperatur-regulering hos akvatiske endoterma dyr Akvatiske miljø setter egne grenser for temperaturregulering ved: –vannet absorberer store mengder energi uten å endre temperatur –konduktiviteten og konduktivitetstap er større mot vann enn mot luft Akvatiske fugler og pattedyr kan være endoterme ved: –luftånding - respiratorisk organ er ikke i kontakt med vann –de har pels, fjær og/eller spekk. Oppvarming av svømmemuskler hos større marine fisker Motstrømsprinsippet

28

29

30

31

32

33

34

35 Kollokvieoppgaver kap. 4, 5 og 18 Kapittel 4 Alle oppgavene er aktuelle Kapittel 5 Oppgave 1, 4, 5, 6, 7, Kapittel 18 Oppgave 8, 10


Laste ned ppt "Temperaturforhold Molles kapittel 4. Organisering av forelesningen Temperaturvariasjoner - skala Terrestriske temperaturvariasjoner - akvatiske Biokjemiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google