Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om matkjedeutvalgets rapport NOU 2011:4 Bergen 13. mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om matkjedeutvalgets rapport NOU 2011:4 Bergen 13. mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om matkjedeutvalgets rapport NOU 2011:4 Bergen 13. mars 2012

2 Matkjedeutvalget Utnevnt februar 2010 av LMD, BLD og FAD Leverte sin rapport april 2011 Høringsrunde avsluttet desember 2011 Relativt heftig debatt i media. Tre sentrale spørsmål i debatten: – Stiller matkjedeutvalget de rette spørsmålene? – Er metodebruken til utvalget fornuftig? – Vil forslagene utvalget kommer med være hensiktsmessig ift utvalgets mandat?

3 Utvalgets mandat ”kartlegge styrkeforholdene i verdikjeden for mat, vurdere utviklingen og foreslå tiltak som ivaretar forbrukernes interesser med tanke på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjengelighet. (…) effektiv ressursbruk skal være et overordnet formål for utredningen” Utvalget gjennomførte en omfattende kartlegging av bl.a. – Priser og vareutvalg – Forbrukerinnflytelse – Konkurranseforholdene på ulike ledd – Styrkeforholdene i matvarekjeden

4 Utvalgets konklusjoner og vurderinger Høye matvarepriser og lavt vareutvalg Forbrukernes påvirkningsmuligheter er begrenset Høy konsentrasjon i detaljmarkedet, kun de største leverandørene har forhandlingsmakt overfor kjedene Kjedene har mye makt, og leverandørene opplever tøffe forhandlinger med kjedene. Ser behov for en bedre maktbalanse i matkjeden – Legge til rette for økt markedsadgang for små og mellomstore leverandører – Mer åpne prosesser rundt forhandlingene

5 Utvalgets forslag Lov om forhandlinger og god handelsskikk – En rekke forslag til konkrete reguleringer Dagligvareombud Dagligvareportal Matmerking Endring i fusjonskontrollen Utredning om eierskapsbegrensning i dagligvarehandelen

6 To hovedspørsmål i dag Har utvalget benyttet et analytisk rammeverk som er hensiktsmessig i forholdet mandatet? Vil de foreslåtte tiltakene bidra til å sikre norske matvarekunder et bredt vareutvalg og lavere priser?

7 Dagens program


Laste ned ppt "Seminar om matkjedeutvalgets rapport NOU 2011:4 Bergen 13. mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google