Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøfyrtårn i Troms fylkeskommune Kjetil Kleveland, 30.oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøfyrtårn i Troms fylkeskommune Kjetil Kleveland, 30.oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøfyrtårn i Troms fylkeskommune Kjetil Kleveland, 30.oktober 2014

2 Historikk og forankring Vedtak i fylkesrådet fra 2008 om at fylkeskommunen skulle være sertifisert. Allerede fem års erfaring og historikk! Fem år vil allerede gi muligheter for å se sammenhenger og forbedringer, samt potensial.

3 Problemer og bekymringer Har vi egentlig oppnådd noe? Hva er nytten? Hvordan leser vi resultatene? Hvordan er dette relevant?

4 Har vi egentlig oppnådd noe? Fem år med rapportering, god eller dårlig, vil avsløre hva som går godt og hva som går mindre bra. Fylkeskommunen sitter allerede på et betydelig materiale som kan peke ut retningen på en rekke tiltak! Ordningen er innarbeidet i virksomhetene, selv om noen deler av praksisen er vanskeligere å få til godt enn andre. Virksomhetene i Troms fylkeskommune sliter med akkurat de samme delene som de fleste andre!

5 Hva er nytten? En tydelig indikator for resultater, mangler og retning. Man blir sett i kortene årlig og treårlig, og må holde koken oppe. Skjerping på flere av områdene vil innebære sparte utgifter. Nytten vil også dels være fylkeskommunens omdømme. En lettfattelig og pedagogisk måte å drive og formidle miljøarbeidet på.

6 Hvordan leser vi resultatene? Her har Troms fylkeskommune en utfordring! Rapporteringskvaliteten må opp! Heldigvis er dette relativt lett å få til… Store variasjoner i resultater viser enten dårlig arbeid eller lite systematisk rapportering. Eller begge. Men: byggverket er reist! Dere har et godt grunnlag å drive forbedringer fra.

7 Hvordan er dette relevant? Miljøfyrtårn er en ordning som gir godt eierskap lokalt, fordi tallene vil handle om det konkrete bygget sertifiseringen gjelder for. Miljøfyrtårn er en helnorsk ordning som også er landets mest brukte. Det gir et enormt sammenlikningsgrunnlag nasjonalt. Ordningen lar seg godt applisere på en stor variasjon av typer virksomheter innenfor samme konsern. Dette blir mer krevende med andre løsninger.

8 En systematisk tilnærming gir alltid resultater! Erfaringen fra Drammen forteller at vi etter 5 års systematisk arbeid ligger jevnt over snittet for alle bransjer. Vi har solide indikatorer på de fleste områdene. Vi har bygget opp gode rutiner for å sørge for at vi ikke faller gjennom. Vi sparer tid og kostnad til oppstart av ny prosess, og måtte ta alt fra bunnen igjen.

9 En systematisk tilnærming må til for å nå målene dere har satt! Mål for utslippsreduksjon Mål for energiforvaltning Mål innen innkjøp, avfall og kildesortering (nødvendig!)

10 Kildesorteringstendens

11 Utslippstendens

12 Javel, vi må ha miljøsystem. Hvorfor Miljøfyrtårn? Fordi dere allerede har Miljøfyrtårn! Fordi det er det mest kjente miljøsertifikatet i Norge, og deres publikum og interessenter er alle innbyggere i tillegg til ansatte. Det handler altså om transparens og at folk forstår hva dere gjør.

13 Vanskeligheter på toppen ”Jeg vil ikke!” ”Jeg har ikke tid!” ”Mine ansatte har ikke tid! ”Jeg har ikke penger!” ”Jeg forstår ikke!”

14 Løsning: Vi har bystyrevedtak på dette. Ferdig snakka.

15 Det er jo vanskelig! Vanskelige krav. Vanskelig portal. Vanskelig språk. Jeg må jo bruke pc!

16 Løsning: Vi setter oss og prater, og snart er alt dette vanskelige tryllet bort.

17 ”Dette kravet er helt urimelig!”

18 Løsning (nr 1): Mulig det. Men det er dette politikerne våre har vedtatt at vi skal jobbe etter.

19 Løsning (nr 2): Prater med Miljøfyrtårn og diskuterer om det faktisk kan være noe i de ville protestene.

20 Lederen som nøkkelperson Leder i hver virksomhet ytterst ansvarlig. Tydelig resultat: involverte ledere gir de beste virksomhetene.

21 Hvorfor er en involvert leder så viktig? Lederen definerer lokalt hvordan alt arbeid skal utføres. Prioriterer hvem som skal gjøre hva, og når. Er i mange virksomheter den eneste med tilgang til pc i løpet av arbeidsdagen. Er ofte den eneste i virksomheten som er involvert i flere av de overordnede kravene. Står for kontinuitet.

22 Hvordan får med lederen? Ta’n tidlig! Tilby tid til assistanse og til å få hjulene i gang. Vis hvordan det kan gjøre driften av ordningen lettere. Få Miljøfyrtårn inn i lederkontrakter!

23 Til slutt - nøkkelpunkter Støtte i øverste ledelse er alt! Med støtte øverst kan pisken som regel brukes der gulroten ikke når fram. Fordi vi ønsker eierskap og entusiasme rundt arbeidet, er gulroten alltid førstevalg. Gulroten forutsetter: tid, kunnskap, evne til å forklare og forenkle, praktiske tips og påfyll.

24 Takk for meg!

25

26

27


Laste ned ppt "Miljøfyrtårn i Troms fylkeskommune Kjetil Kleveland, 30.oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google