Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Eksamen 1998 Les hele oppgaven Kontrollér konsistens mellom de ulike systembeskrivelsene Skriv mer kommentarer og tekst enn vist på foilene Skriv og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Eksamen 1998 Les hele oppgaven Kontrollér konsistens mellom de ulike systembeskrivelsene Skriv mer kommentarer og tekst enn vist på foilene Skriv og."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Eksamen 1998 Les hele oppgaven Kontrollér konsistens mellom de ulike systembeskrivelsene Skriv mer kommentarer og tekst enn vist på foilene Skriv og tegn med blyant

2 2 1.1 Bilisten

3 3 Overvåkerne

4 4 Bystyret

5 5 1.2 Systemdefinisjon Problemområdet –Forurensning (støv og gass), biler (tetthet, fart, piggdekk), bilister (opplevelse) og restriksjoner Anvendelsesområde –Overvåkning av trafikk og forurensning med instrumenter og manuell observasjon og varsling av tiltak gjennom radio, web og skilt Et datasystem for å samle data om forurensning og trafikk. Systemet skal formidle vedtak om regulering gjennom web, til massemedia over e-post og til trafikanter gjennom trafikkskilt. Systemutviklingen er igangsatt av Bystyret og iverksetting forutsetter godkjenning fra Samferdselsdepartementet

6 6 FACTOR / BATOFF Conditions / Betingelse Bystyrets vedtak og eventuell godkjenning fra Samferdselsdepartementet. Forurensningsnivået og den politiske viljen til å akseptere forurensning og regulere trafikken. Anvendelsesområde Overvåkning av trafikk og forurensning med instrumenter og manuell observasjon og varsling av tiltak gjennom radio, web og skilt Teknologi Videoovervåkningskamera med gjenkjenning av bilnumre, fartsovervåkningskamera, instrumenter for å måle støv og gasser i lufta, web- og e-post publisering, varslingsskilt og fartsgrenseskilt Objekter Hvordan biltrafikken påvirker forurensning og hvordan reguleringer påvirker trafikken. Funksjoner Forurensning- og trafikkovervåkning, meddelelser om og igangsetting av regulering. Responsibility Automatisk overvåkning og regulering av trafikken, senkning av forurensning

7 7 1.3 Klasser og hendelser Klasser –Forurensning Type, tid, sted Kunne vært inndelt i subklasser –Bilist Opplevelse av restriksjoner, tid, sted –Bil Nummer –Sted Posisjon, trafikktetthet –Restriksjon Periode, sted –Nummerrestriksjon, subklasse av restriksjon –Fartsgrense, subklasse av restriksjon Maksimalfart –Piggforbud, subklasse av restriksjon Hendelser –Opprette sted –Endre forurensning type, tid, sted –Innføre fartsgrense tid, sted, fart –Innføre spesiell fartsgrense –Innføre piggforbud tid, sted –Innføre nummerrestriksjon tid, sted –Avvikle spesiell fartsgrense, piggforbud, eller nummerrestriksjon tid, sted –Fartspassering Skiltsted, tid, fart –Nummerpassering Skiltsted, tid, nummer –Piggpassering Tid, sted –Opplevelse Bilist

8 8 1.4 Struktur Bilister og biler er ikke assosiert, fordi de aktuelle attributtene og hendelsene for bilist ikke er felles med noen av bilenes All informasjon er stedfestet og tidfestet. Tid er attributt. – Med denne strukturen kan forurensning knyttes til steder uten måleutstyr Sted Forurensning Bilist Bil 0..n1..n 0..n 1..n 1 0:1 Restriksjon Nummer- restriksjon Farts- grense Pigg- forbud 1:n 0:1 1:n 1..n

9 9 Klasser og hendelser 2 Klasser –Forurensning Type, tid, sted –Bilist Opplevelse av restriksjoner, tid, sted –Målepunkt Sted, forurensning Sted kunne også vært gjort til attributt –Varslingsskilt Sted, restriksjon –Fartsskilt Sted, fartsgrense –Observasjonspunkt Sted, restriksjon, antallBiler, antallOverskridelser Biler identifiseres ikke –Restriksjon Periode, skilt, observasjonspunkt –Nummerrestriksjon, subklasse av restriksjon –Fartsgrense, subklasse av restriksjon Maksimalfart –Piggforbud, subklasse av restriksjon –Radiostasjon –Opprette sted –Opprette målepunkt –Endre forurensning type, tid, sted –Opprette fartsgrense skilt, tid, sted, fart –Innføre spesiell fartsgrense –Opprette varslingsskilt skilt, tid, sted –Innføre piggforbud tid, sted –Innføre nummerrestriksjon tid, sted –Avvikle spesiell fartsgrense, piggforbud, eller nummerrestriksjon tid, sted –Opprette observasjonspunkt –Fartspassering Observasjonspunkt, tid, fart –Nummerpassering Observasjonspunkt, tid, nummer –Piggpassering Observasjonspunkt,Tid, –Opplevelse Bilist –Varsle radiostasjon radiostasjon, restriksjon

10 10 Struktur versjon 2 Sted Forurensning Bilist Skille mellom steder i forhold til hvilken funksjon de har Kontroll over assosiasjoner 0..n 1..n 1 0..1 Restriksjon Nummer- restriksjon Farts- grense Pigg- forbud 1..n 0..1 1..n 0..n Varslings- skilt Observasjons- punkt Måle- punkt 1 1..n 0..n 1 0..n 1 0..n 1 0..n 1 Farts- skilt 1 0..n 0..1 Radiostasjon 0..n

11 11 1.5 Atferd Varslingsskilt Observasjons- punkt Målepunkt målinger kan foretas Opprette målepunkt endre forurensning Opprette varslingsskilt Uten restriksjon Innføre piggforbud avvikle piggforbud Piggforbud Piggforbud og nummerrestriksjon Innføre nummerrestriksjon Nummerrestriksjon Avvikle nummerrestriksjon Innføre nummerrestriksjon Avvikle nummerrestriksjon Innføre piggforbud avvikle piggforbud Opprette observasjonspunkt Uten restriksjon Innføre piggforbud avvikle piggforbud Piggforbud Piggforbud og nummerrestriksjon Innføre nummerrestriksjon Nummerrestriksjon Avvikle nummerrestriksjon Innføre nummerrestriksjon Avvikle nummerrestriksjon Innføre piggforbud avvikle piggforbudnummerpassering fartspassering piggpassering Opprette observasjonspunkt

12 12 1.6 Funksjoner Manuel oppdatering –Opprette sted –Opprette målepunkt –Opprette fartsgrense –Innføre spesiell fartsgrense –Opprette varslingsskilt –Innføre piggforbud –Innføre nummerrestriksjon –Avvikle spesiell fartsgrense, piggforbud, eller nummerrestriksjon –Opprette observasjonspunkt –Observere ulovlig piggpassering –Registrere opplevelse Automatisk oppdatering –Registrere forurensning –Observere fart –Observere bilnummer Signalering –Endre varslingsskilt –Endre fartsskilt –Varsle radiostasjon –Oppdatere web-sider Avlesning –Rapportere bilistenes opplevelser Beregning –Telle passeringer –Rapportere forurensning

13 13 1.7 Funksjonelle utvidelser Rapportering og bøtelegging av biler som bryter restriksjoner –Klassen bil må med og assosieres med et observasjonspunkt og en eller flere restriksjoner Gi lyssignaler til biler som passerer for fort eller bryter nummerrestriksjoner –Klassen trafikklys med tilstander kjør, kjør langsommere, kjør langsommere og bøtelagt, stopp Rapportere forurensning på web og på varslingsskiltene Rapportere trafikksituasjonen på web Rapportere trafikksituasjonen over mobiltelefon til dem som vil abonnere på ordningen –Klassen bilist med abonnement, telefonnummer, betaling, etc.

14 14 2 Mekanistisk - romantisk Mekanistisk –Objektive målinger –Formidling av tall –Kvantitative opplevelser –Kvantitative restriksjoner –Miljøspesialistene og trafikkplanleggerne Romantisk –Subjektive opplevelser av forurensning og restriksjoner –Formidling av bilder og inntrykk –Oppfordringer til mindre fart og å la bilen stå –Politikere, bilistene og publikum

15 15 Strategier Intervensjon –Bystyret intervenerer i politikken før departementet har godkjent Evolusjon Utprøving av funksjoner Iverksetting på nye steder –etter hvert som erfaringer høstes Konstruksjon –Analyse av objekter og funksjoner –Design og implementasjon av hver utstyrsenhet

16 16 Aktørene Politikerne –Planer i partiprogrammer –Opportunistisk handling i situasjonene Miljøspesialistene og trafikkplanleggerne –Mål og visjoner og langsiktige planer –Handling i øyeblikket ut fra hva som er mulig å få til Bilistene –Tøyer grensene for det lovlige

17 17 Design Mulige krav ++Brukbart + Sikret mot at datasystemet blir skadet (sikkerhet, indre sikkerhet, sårharhet, security) ++ Sikret mot at datasystemet skader omgivelsene (trygghet, ytre sikkerhet, safety) Effektivt ++ Korrekt ++ Pålitelig Vedlikeholdbart + Testbart Fleksibelt – Forståelig – Gjenbrukbart – Flyttbart Integrerbart

18 18 Komponentarkitektur BrukergrensesnittSystemgrensesnitt Grensesnitt FunksjonerModell Teknisk platform Styringssystem SystemgrensesnittMåleinstrument Grensesnitt Teknisk platform Støvmåler Radiovarsel............. Varslingsskilt................ Fartsgrenseskilt..................

19 19 1.5 Atferd Varslingsskilt Observasjons- punkt Målepunkt målinger kan foretas Opprette målepunkt endre forurensning Opprette varslingsskilt Uten restriksjon Innføre piggforbud avvikle piggforbud Piggforbud Piggforbud og nummerrestriksjon Innføre nummerrestriksjon Nummerrestriksjon Avvikle nummerrestriksjon Innføre nummerrestriksjon Avvikle nummerrestriksjon Innføre piggforbud avvikle piggforbud Opprette observasjonspunkt Uten restriksjon Innføre piggforbud avvikle piggforbud Piggforbud Piggforbud og nummerrestriksjon Innføre nummerrestriksjon Nummerrestriksjon Avvikle nummerrestriksjon Innføre nummerrestriksjon Avvikle nummerrestriksjon Innføre piggforbud avvikle piggforbudnummerpassering fartspassering piggpassering Opprette observasjonspunkt

20 20 Design av modellkomponenten Varslingsskilt Nummer- restriksjon Pigg- forbud 1..n Varslings- skilt 0..1 Nummer- restriksjon Pigg- forbud 1..n Varslings- skilt 0..n Analysemodellen Mulige designmodeller Gir mulighet for lagring av historiske data Nummer- restriksjon Pigg- forbud 1..n Varslings- skilt 0..n Pigg- forbudvarsel Nummer restriksjonvarsel 1 1 11


Laste ned ppt "1 Eksamen 1998 Les hele oppgaven Kontrollér konsistens mellom de ulike systembeskrivelsene Skriv mer kommentarer og tekst enn vist på foilene Skriv og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google