Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REALISMEN 1870-1890. REALISMEN  Industrialiseringen hadde startet ute i Europa.  Nye samfunnsklasser oppstår: borgerskap og arbeiderklassen.  Til Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REALISMEN 1870-1890. REALISMEN  Industrialiseringen hadde startet ute i Europa.  Nye samfunnsklasser oppstår: borgerskap og arbeiderklassen.  Til Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 REALISMEN 1870-1890

2 REALISMEN  Industrialiseringen hadde startet ute i Europa.  Nye samfunnsklasser oppstår: borgerskap og arbeiderklassen.  Til Norge kommer dette rundt 1850.  Norge går da fra bondesamfunn til industrisamfunn.

3 Industrialisering.

4 Borgerskap

5 REALISMEN Frihet gjelder bare for de rike. Likhet bare for de som har stemmerett. Camilla Collett skrev i 1855 romanen ”Amtmandens Døttre”, som regnes for den første ordentlige romanen. Den kritiserer kvinners svake stilling i samfunnet og hevder deres rett til å velge ektemann ut i fra følelser, ikke fornuft.

6 Kommunal stemme- rett 1910. Allmenn stemmerett 1913, over 25 år.

7 BONDEN BLIR ARBEIDER  Borgerskapet i byene er handelsmenn og håndverkere. Økt varehandel.  Med industrialiseringen blir borgerskapet også fabrikkeiere.  Fabrikkene trenger arbeidskraft – fattige bønder og leilendinger flytter til byene. Håp om arbeid og bedre levevilkår.

8 NORGE CA. 1850  1,4 mill. innbyggere.  U-land – liten men sterk overklasse.  Embetsmannsstyre går i oppløsning.  Nyrikt borgerskap får stor økonomisk og politisk makt.  Dårlige arbeidsforhold: slit, lite lønn, lang arbeidsdag, farlige arbeidsforhold.  Fagforeninger dannes.

9 Arbeidere

10 Landsorganisasjonen -

11 Charles Darwin  Britisk naturforsker, 1809-82.  Skapte revolusjon i synet på  menneskets utvikling.  ”Artenes opprinnelse” – hans hoververk fra 1859.  Kraftig motstand fra kirken.

12 Charles Darwin  Naturen: kampen for tilværelsen (survival of the fittest).  Den sterkeste og best tilpassede overlever.  Mennesket får en plass i dyrerekken. Ingen tro på at mennesket er skapt i Guds bilde.

13

14 Karl Marx  Tysk filosof, 1818-83.  Bodde stort sett i London: stor fattigdom og nød blant arbeiderklassen.  Som Darwin mener han det er ”lover” for utviklingen i samfunnet.  Kampen mellom samfunnsklassene.  Skal arbeiderklassen frigjøre seg fra nøden, er klassekamp nødvendig.

15

16 Karl Marx  Det er mennesker og ikke Gud som styrer samfunnsutviklingen.  Troen på Gud forstyrrer menneskers tanker om at de kan frigjøre seg fra nød og undertrykking.  Målet er et klasseløst samfunn.

17 Marcus Thrane 1817-90  …var Norges svar på Karl Marx.  Thrane og hans tilhengere blir en trussel for makthaverne - han kastes i fengsel for oppvigleri.  Thranebevegelsen: Starten på arbeider- bevegelsen (1848) og Det norske Arbeiderparti.  Krav: allmenn stemmerett, bedre skole.

18 Arbeiderpartiet (stiftet august 1887)

19 Norges eldste parti.  Stiftet januar 1884.  Johan Sverdrup, Venstres første partileder, sto i spissen for innføringen av parlamentarismen i Norge. Sverdrup ble statsminister i Norge i januar 1884, gikk av som partileder bare et halvt år senere men forble statsminister fram til 1889

20 Litteraturen speiler samfunnet  En av de viktigste oppgavene til litteraturen er å ”gjenspeile” samfunnet, å skrive om virkeligheten slik folk kjenner den.  Avsløre undertrykking, fattigdom og elendighet.  Virkeligheten skal også beskrives kritisk, noe som kan skape forandringer og frihet.

21 Tema i tiden:  Embetsmenn/de rike  Borgerskapet  Arbeiderklassens problem/klasseskiller  Kvinnenes stilling/kvinneundertrykkelse  Barneoppdragelse  Den offisielle kirke  Moral/dobbeltmoral  Fattigdom/urettferdighet

22 Fyrstikkpiker

23  http://www.allverdenshistorie.no/artikler/f yrstikkpiker-i-streik/ http://www.allverdenshistorie.no/artikler/f yrstikkpiker-i-streik/

24 Steinplukkere (1849, Gustave Courbet)

25 La femme au puits (1858-60 Gustave Courbet

26 Glupe ord….  Ord som våpen.  Å sette problem under debatt.  Dansk litteraturkritiker, Georg Brandes. Han oppfordret dikterne til å sette problem under debatt.

27 Kjente utenlandske diktere.  Søren Kierkegaard.  Charles Dickens.  Leo Tolstoj.  Gustave Flaubert.

28 ROMANEN OG DRAMA NORSKE FORHOLD

29 ROMAN og DRAMA  Disse sjangeren får sitt gjennombrudd i 1870-80 årene her i Norge.  Personene i litteraturen skal ha trekk som er typiske for mennesker fra det miljøet som skildres.  Med replikker kan personene bli selvstendige individer som både tenker og handler.

30 DE FIRE STORE …. OG EI DAME…..

31

32 Her er de: Hvem er hvem?

33 DE FIRE STORE:  Henrik Ibsen  Bjørnstjerne Bjørnson  Alexander Kielland  Jonas Lie

34 Og……  Amalie Skram  Hun regnes likevel kanskje som vår største Naturalist.

35 Noen bilder fra den tiden….

36

37

38 Gullalderen  Den realistiske perioden blir ofte kalt for ”gullalderen” i norsk litteratur.  Vi kan si at realistene tok livet av Gud, og gav menneskene frihet til å velge sitt liv selv.  Det de skrev om på den tiden, 1870-90, er fortsatt aktuell den dag i dag.


Laste ned ppt "REALISMEN 1870-1890. REALISMEN  Industrialiseringen hadde startet ute i Europa.  Nye samfunnsklasser oppstår: borgerskap og arbeiderklassen.  Til Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google