Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På sykkel i Telemark Michel Fouler (Fransk)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På sykkel i Telemark Michel Fouler (Fransk)"— Utskrift av presentasjonen:

1 På sykkel i Telemark Michel Fouler (Fransk)
Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Atypisk organisasjon som jobber målrettet for barn og unge mobilitet med sterk fokus på sykkelbruk Samarbeider med Bystrategi Grenland og Telemark Fylkeskommune Klar politisk støtte

2 Instruksjon/ opplæring
På Sykkel i Telemark Kampanjer Instruksjon/ opplæring Utvikling På farta til skolen - skolevei i Telemark September Aktiv, trygg, miljøvenlig skolevei Grunnskoler På farta til skolen - Sykkel i Grenland Juni & august Flest mulig sykler ”My Bike - My Freedom” Grunnskoler&Videregående skoler Alltid drømt å sykle Instruksjon/ voksne kvinner Innvandrer kvinner Alle Barn Sykler Instruksjon/ opplæring barn år Grunnskoler Jeg lærer å sykle ”Projekter” Rådgivning Pilotprosjet: Lunde b-skole ”Alle sykler” Kjølnes u-skole: I bike Kjølnes Sykkelvennlige skoler: 10 b-skoler og 6 u-skoler i 2014 Prosjekt ”I bike Kjølnes utvides til Porsgrunn VGS Instruksjon/ opplæring barn 3-5 år Barnehager Pilotprojekt høst 2014 Sykkelplaner Sykkelparkering Barnas rute

3 Mobilitet kampanjer for barn og unge
Kampanjer gå og sykle til skolen: Fleste kampanjer: gå til skolen Gå til skole (og evt. sykle) Gå og sykle til skolen: politisk korrekt På farta til skolen: Sykle og gå til skolen: fokus sykling 

4 «Catch up» for barn og sykling
Restriksjoner mot skolesykling: Syklendebarn diskrimineres Aldergrense for skolesykling? Overformynderi Ad sykle til skole debatt, bilkjøring ødelegger ungers evne til navigering Mangel på sykkelparkering m mer… Skremsel propaganda: - mye av retorikken «forbud & påbud»

5 Mangel på kunnskap i skolene!

6 Barn-unge og sykling

7 Barna sykler for lite i Norge!

8 Elever medvirkning Høst 2012 og 2013: elever fra 5. klasse involvert i skoleveiundersøkelse på Grenland skolene 85 % foretrekker sykkel som fremkomstmidler til skole-aktiviteter ! - i gjennomsnitt sykler ca. 60 % av elever i alder 9-12 år til skolen i Grenland Elever vil ha 15 km sone rund skolene, i gatene hvor de bor!

9 Barn-unge premisser Hvis skolevei tilrettelegges optimalt for elever, dette vil betyr på barneskole: Syklende: 60 % Gående: 30 % Alternativ (motorisert, div…): 10 % Norge: utfordring med topografi + klima!

10 «Fighting the car»! Bilfri skoleport Mer sykling  = Mindre biler!

11 Planlegging?

12 På farta til skolen Startet i høst 2011 Aktiv skolevei 4 år erfaringer
Elever og ansatte grunnskoler i Grenland samarbeid kommuner. registreringskortene Premie til deltakere, klasser og skoler

13 På farta til skolen - sykkelkampanjen
Motto: de fleste skal oppleve glede til å sykle til skolen - arrangert i juni 2014 Alle grunnskoler i Grenland samarbeid er med 60 grunnskoler – målgruppa: trinn Sterk oppslutning på barneskoler Bra men ujevnt oppslutning på ungdomsskole grunn av skoleeksamen

14 Alle Barn Sykler Hovedmål: Gi elever en tilstrekkelig opplæring og skape trygghet for barn på sykkel opplæring: 4 dagers - 3 dager med instruksjon (teori, praksis) - 1 dag med sykkelprøven Oppfølging: 1 dag repetisjon dag, inspirere og motivere elever til å sykle Alle skal kunne sykle og alle skal ha tilgang til en sykkel

15 På farta til skolen - sykkelkampanjen
Sykkelstunt på skoler: Sykkelfrokost og sykkelparkering åpning med Skiens ordfører  Sykkelservice 3 500 setetrekk delt ut

16 På farta til skolen - sykkelkampanjen
4. trinn fra Moflata skole vant sykkelkampanjen i juni 86 % syklet til skolen, invitert til fylkeshuset av fylkesordfører

17 På farta til skolen - sykkelkampanjen
Resultater: 7 380 deltakere av elever i målgruppa (4-10. trinn) = 82 % deltakelse! Beste syklende barneskole med 69 % sykkelandel i 4 – 7. trinn Beste syklende trinn (4. trinn) med 86 % sykkelandel Beste syklende klasse (4. trinn) med 94 % sykkelandel Beste syklende klasse i ungdomsskole med 88 % sykkelandel Beste syklende ungdomsskole med 78 % sykkelandel

18 På farta til skolen - sykkelkampanjen
Ca. dobbelt så mange barn og unger i Grenland sykler til skolen sammenliknet med resten av landet! Indikator: Syklende på mellomtrinnet i barneskoler: Grenland: 62 % - Landbasis: 33 % (*1) Syklende ungdomsskole: Grenland: 40 % - Landsbasis: 16 % (*2) (*1) Kilde: Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser - TØI-rapport 869/ (*2) Kilde: RVU 2009

19 På farta til skolen - sykkelaksjoner
Sykkelaksjon: delte ut med setetrekk i august Budskap: «Velkommen tilbake til skolen…på sykkelen»

20 På farta til skolen - sykkelaksjoner
Andre budskap, skilt: «Thank you for saving the world …with one less car!!

21 På farta til skolen Kampanjen for miljøvennlig skolevei i grunnskolene
2 uker i september: deltakende elever-ansatte i Grenland, Kragerø og Drangedal Arrangert i 4 år ( ) Moto: Aktiv, trygg og miljøvennlig skolevei! 2014 tema: Bruk beina til skolen! Premiering til skolene og deltakere

22 På farta til skolen – Brattås: 2012-2014
2013 2014 Utvikling Antall elever 265 242 223 Deltakelse 75,84 % 77,38 % 88,56 % + 11,18 % Aktiv transport 72,36 % 81,85 % 91,78 % + 9,93 % Miljøvennlig skolevei 72,71 % 82,43 % 92,05 % + 9,62 % Gå til skole 52,53 % 54,07 % 48,14 % - 5,93 % Sykle til skole 20,60 % 27,55 % 43,63 % + 16,08 %  Sykle til skole MT 43,88 % 45,15 % 72,66 % + 27,51 %  Sparkesykkel, div. 0,26 % 0,22 % 0 % - 0,22 % Buss 0,87 % 0,57 % - 0,31 % Kjørt til skolen 27,28 % = 40 biler 17,56 % = 30 biler 7,94% = 14 biler - 9,62 % 

23 Fikk endelig sykkelparkering
Rektor ved Brattås skole tror flere elever vil sykle til skolen nå som de slipper å slenge tohjulingen sin fra seg på bakken.

24 5. Trinn fra Stathelle barneskole med 94 % sykkelandel – beste klasse med 99,5 %

25 10 A klasse fra Kjølnes med 93 % sykkelandel

26 På farta til skolen – Miljøvennligskolevei
Resultater 2014: De beste barneskoler med 95 % deltagelse + stabil oppslutning på barneskoler : 82 % er med Økt oppslutning på ungdomsskoler : 65 % - beste ungdomsskoler med over 80 % i deltakelse 80 % gå-sykler til skolen i Porsgrunn 78 % gå-sykler til skolen i Skien 75 % gå-sykler til skolen i Grenland Markant reduksjon i antall barn som kjøres til skolen i perioden – øker igjen i vinter

27 På farta til skolen – Miljøvennligskolevei
Sykling: andel syklende fortsetter å øke på barneskoler, dette medfører til reduksjon av bilkjøring - flere klasser med 90 % syklende elever! Sykling mainstream på flere barneskoler! Andel syklende på ungdomsskoler i Grenland fortsetter å øke! - 2012: 33 % - 2013: 35 % - 2014: 42 %

28 Sykkellyktaksjonen Grenland
Sykkellyktaksjonen på alle de sykkelvennligeskoler 2 800 lykter montert

29 Sykkellyktaksjonen Grenland
- montert lyktsett i perioden - 18 g-skoler + vgs-høgskoler på campus Kjølnes - perioden 15 okt – 15 november

30 Sykkellyktaksjonen Grenland

31 Vintersykling Grenland
Vintersykling på grunnskoler: Piggdekk montert på 4 pilotskoler Egenandel på Kr 300,- for 2 dekk + lyktsett 2 barneskoler: Bratsbergkleiva skole i Skien og Borge skole i Porsgrunn: 120 elever og ansatte til sammen 2 ungdomsskoler: Gimsøy ungdomsskole og Kjølnes ungdomsskole: ca 200 elever er med - ordning omgående på Kjølnes siden 2012

32 Utfordringer Vintersykling: Fokus 2015: glatte veier! mørketid!
teste «App» på ungdomsskoler i 2015 kommunikasjon med foreldre vintersykling - sykling til fritidsaktiviteter…

33 Finansiering 2014 Bidragsytere: Bystrategi Grenland med belønningsmidler, Folkehelsemidler og Trafikksikkerhetsmidler Budsjett kampanjer: - belønning elever: (del sponset) individuelt premie - belønning klasser/skoler: Budsjett sykkelaksjoner: - Sykkellykter, setetrekk og piggdekk

34 På sykkel i Telemark Michel Fouler: leder
Tlf: (hjemmekontor) Mobil: E-post: Hjemmeside: underarbeid – ny web løsning (ny februar)

35 Bicycle motto #Amsterdam by Rolling Spoke


Laste ned ppt "På sykkel i Telemark Michel Fouler (Fransk)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google