Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Michel Fouler (Fransk) Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Atypisk organisasjon som jobber målrettet for barn og unge mobilitet med sterk fokus på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Michel Fouler (Fransk) Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Atypisk organisasjon som jobber målrettet for barn og unge mobilitet med sterk fokus på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Michel Fouler (Fransk) Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Atypisk organisasjon som jobber målrettet for barn og unge mobilitet med sterk fokus på sykkelbruk Samarbeider med Bystrategi Grenland og Telemark Fylkeskommune Klar politisk støtte

2 På Sykkel i Telemark Kampanjer Instruksjon/ opplæring Utvikling På farta til skolen - skolevei i Telemark September Aktiv, trygg, miljøvenlig skolevei Grunnskoler På farta til skolen - Sykkel i Grenland Juni & august Flest mulig sykler ”My Bike - My Freedom” Grunnskoler& Videregåend e skoler Alltid drømt å sykle Instruksjon/ voksne kvinner Innvandrer kvinner Jeg lærer å sykle Alle Barn Sykler Instruksjon/ opplæring barn 10-12 år Grunnskoler ” Projekter” Rådgivning Instruksjon/ opplæring barn 3-5 år Barnehager Pilotprojekt høst 2014 Pilotprosjet: Lunde b-skole ”Alle sykler” Kjølnes u- skole: I bike Kjølnes Sykkelvennlige skoler: 10 b- skoler og 6 u- skoler i 2014 Prosjekt ”I bike Kjølnes utvides til Porsgrunn VGS Sykkelplaner Sykkelparkering Barnas rute

3 Mobilitet kampanjer for barn og unge Kampanjer gå og sykle til skolen:  Fleste kampanjer: gå til skolen  Gå til skole (og evt. sykle)  Gå og sykle til skolen: politisk korrekt På farta til skolen:  Sykle og gå til skolen: fokus sykling

4 «Catch up» for barn og sykling Restriksjoner mot skolesykling: -Syklendebarn diskrimineres -Aldergrense for skolesykling? -Overformynderi -Ad sykle til skole debatt, bilkjøring ødelegger ungers evne til navigering -Mangel på sykkelparkering m mer… Skremsel propaganda: - mye av retorikken «forbud & påbud»

5 Mangel på kunnskap i skolene!

6 Barn-unge og sykling

7 Barna sykler for lite i Norge!

8 Høst 2012 og 2013: 1 200 elever fra 5. klasse involvert i skoleveiundersøkelse på Grenland skolene  85 % foretrekker sykkel som fremkomstmidler til skole- aktiviteter ! - i gjennomsnitt sykler ca. 60 % av elever i alder 9-12 år til skolen i Grenland  Elever vil ha 15 km sone rund skolene, i gatene hvor de bor!

9 Barn-unge premisser Hvis skolevei tilrettelegges optimalt for elever, dette vil betyr på barneskole:  Syklende: 60 %  Gående: 30 %  Alternativ (motorisert, div…): 10 % Norge: utfordring med topografi + klima!

10 «Fighting the car»! Bilfri skoleport Mer sykling = Mindre biler!

11 Planlegging?

12 På farta til skolen  Startet i høst 2011  Aktiv skolevei  4 år erfaringer  Elever og ansatte  grunnskoler i Grenland samarbeid kommuner.  registreringskortene  Premie til deltakere, klasser og skoler

13 På farta til skolen - sykkelkampanjen Motto: de fleste skal oppleve glede til å sykle til skolen - arrangert i juni 2014 Alle grunnskoler i Grenland samarbeid er med 60 grunnskoler – målgruppa: 4-10. trinn Sterk oppslutning på barneskoler Bra men ujevnt oppslutning på ungdomsskole grunn av skoleeksamen

14  Hovedmål: Gi elever en tilstrekkelig opplæring og skape trygghet for barn på sykkel  opplæring: 4 dagers - 3 dager med instruksjon (teori, praksis) - 1 dag med sykkelprøven  Oppfølging: 1 dag -repetisjon dag, inspirere og motivere elever til å sykle  Alle skal kunne sykle og alle skal ha tilgang til en sykkel

15 På farta til skolen - sykkelkampanjen  Sykkelstunt på skoler: Sykkelfrokost og sykkelparkering åpning med Skiens ordfører Sykkelservice 3 500 setetrekk delt ut

16 På farta til skolen - sykkelkampanjen 4. trinn fra Moflata skole vant sykkelkampanjen i juni  86 % syklet til skolen, invitert til fylkeshuset av fylkesordfører

17 På farta til skolen - sykkelkampanjen Resultater: 7 380 deltakere av 9 000 elever i målgruppa (4-10. trinn) = 82 % deltakelse! Beste syklende barneskole med 69 % sykkelandel i 4 – 7. trinn Beste syklende trinn (4. trinn) med 86 % sykkelandel Beste syklende klasse (4. trinn) med 94 % sykkelandel Beste syklende klasse i ungdomsskole med 88 % sykkelandel Beste syklende ungdomsskole med 78 % sykkelandel

18 På farta til skolen - sykkelkampanjen Ca. dobbelt så mange barn og unger i Grenland sykler til skolen sammenliknet med resten av landet! Indikator: Syklende på mellomtrinnet i barneskoler: Grenland: 62 % - Landbasis: 33 % (*1) Syklende ungdomsskole: Grenland: 40 % - Landsbasis: 16 % (*2) (*1) Kilde: Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser - TØI-rapport 869/2006 - (*2) Kilde: RVU 2009

19 På farta til skolen - sykkelaksjoner Sykkelaksjon: delte ut 5 000 med setetrekk i august Budskap: «Velkommen tilbake til skolen…på sykkelen»

20 På farta til skolen - sykkelaksjoner Andre budskap, skilt: «Thank you for saving the world …with one less car!!

21  Kampanjen for miljøvennlig skolevei i grunnskolene  2 uker i september: 13 500 deltakende elever- ansatte i Grenland, Kragerø og Drangedal  Arrangert i 4 år (2011-2014)  Moto: Aktiv, trygg og miljøvennlig skolevei!  2014 tema: Bruk beina til skolen!  Premiering til skolene og deltakere

22 201220132014Utvikling 2013-2014 Antall elever 265 242 223 Deltakelse 75,84 % 77,38 % 88,56 % + 11,18 % Aktiv transport 72,36 % 81,85 % 91,78 % + 9,93 % Miljøvennlig skolevei 72,71 % 82,43 % 92,05 % + 9,62 % Gå til skole 52,53 % 54,07 % 48,14 % - 5,93 % Sykle til skole 20,60 % 27,55 % 43,63 % + 16,08 % Sykle til skole MT 43,88 % 45,15 % 72,66 % + 27,51 % Sparkesykkel, div. 0,26 % 0,22 % 0 % - 0,22 % Buss 0,87 % 0,57 % 0,26 % - 0,31 % Kjørt til skolen 27,28 % = 40 biler 17,56 % = 30 biler 7,94% = 14 biler - 9,62 %

23 Fikk endelig sykkelparkering Rektor ved Brattås skole tror flere elever vil sykle til skolen nå som de slipper å slenge tohjulingen sin fra seg på bakken.

24 5. Trinn fra Stathelle barneskole med 94 % sykkelandel – beste klasse med 99,5 %

25 10 A klasse fra Kjølnes med 93 % sykkelandel

26 På farta til skolen – Miljøvennligskolevei  Resultater 2014:  De beste barneskoler med 95 % deltagelse + stabil oppslutning på barneskoler : 82 % er med  Økt oppslutning på ungdomsskoler : 65 % - beste ungdomsskoler med over 80 % i deltakelse  80 % gå-sykler til skolen i Porsgrunn  78 % gå-sykler til skolen i Skien  75 % gå-sykler til skolen i Grenland  Markant reduksjon i antall barn som kjøres til skolen i perioden 2012-2014 – øker igjen i vinter

27 På farta til skolen – Miljøvennligskolevei  Sykling:  andel syklende fortsetter å øke på barneskoler, dette medfører til reduksjon av bilkjøring - flere klasser med 90 % syklende elever!  Sykling mainstream på flere barneskoler!  Andel syklende på ungdomsskoler i Grenland fortsetter å øke! - 2012: 33 % - 2013: 35 % - 2014: 42 %

28 Sykkellyktaksjonen Grenland Sykkellyktaksjonen på alle de sykkelvennligeskoler 2 800 lykter montert

29 Sykkellyktaksjonen Grenland - montert 2 800 lyktsett i perioden - 18 g-skoler + vgs-høgskoler på campus Kjølnes - perioden 15 okt – 15 november

30 Sykkellyktaksjonen Grenland

31 Vintersykling Grenland  Vintersykling på grunnskoler:  Piggdekk montert på 4 pilotskoler  Egenandel på Kr 300,- for 2 dekk + lyktsett  2 barneskoler: Bratsbergkleiva skole i Skien og Borge skole i Porsgrunn: 120 elever og ansatte til sammen  2 ungdomsskoler: Gimsøy ungdomsskole og Kjølnes ungdomsskole: ca 200 elever er med - ordning omgående på Kjølnes siden 2012

32 Utfordringer Vintersykling: -glatte veier! -mørketid! Fokus 2015: -teste «App» på ungdomsskoler i 2015 -kommunikasjon med foreldre -vintersykling - sykling til fritidsaktiviteter…

33 Finansiering 2014  Bidragsytere: Bystrategi Grenland med belønningsmidler, Folkehelsemidler og Trafikksikkerhetsmidler  Budsjett kampanjer: 250 000 - belønning elever: 30 000 (del sponset) - 1 000 individuelt premie - belønning klasser/skoler: 80 000  Budsjett sykkelaksjoner: 200 000 - Sykkellykter, setetrekk og piggdekk

34 På sykkel i Telemark Michel Fouler: leder Tlf: 35 96 21 64 (hjemmekontor) Mobil: 41 35 95 69 E-post: michelfouler@yahoo.nomichelfouler@yahoo.no Hjemmeside: underarbeid – ny web løsning www.allebarnsykler.no www.pafartatilskolen.no www.pasykkeltelemark.no (ny februar) www.pasykkeltelemark.no

35 Bicycle motto #Amsterdam by Rolling Spoke


Laste ned ppt "Michel Fouler (Fransk) Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Atypisk organisasjon som jobber målrettet for barn og unge mobilitet med sterk fokus på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google