Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styreseminar. MÅL 1.Faglig og sosialt påfyll 2.Bli bedre på bra styrearbeid. 3.Gi nyvalgte styremedlemmer en god start 4.Gi erfarne styremedlemmer en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styreseminar. MÅL 1.Faglig og sosialt påfyll 2.Bli bedre på bra styrearbeid. 3.Gi nyvalgte styremedlemmer en god start 4.Gi erfarne styremedlemmer en."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styreseminar

2 MÅL 1.Faglig og sosialt påfyll 2.Bli bedre på bra styrearbeid. 3.Gi nyvalgte styremedlemmer en god start 4.Gi erfarne styremedlemmer en oppdatering.

3 PROGRAM Kl. 11.00 – 12.30:Hovedstyremøte Kl. 12.30 – 13.30: Felles lunsj Kl. 13.30 – 15.00: Info fra daglig leder Kl. 15.00 – 15.30: Pause Kl. 15.30 – 17.00: Styrearbeidet i Sagene IF Kl. 17.00 – : Sosialt

4 INFO FRA DAGLIG LEDER

5 Teoretisk info 1.Idrettens organisering 2.Sagene Ifs organisering

6 Organisasjonskart idretten

7 Organisasjonskart Sagene IF

8 Idrettens finansiering Idretten får lite penger over statsbudsjettet Norsk tipping bidrar med omlag 1,8 mrd kr. Kommunene samlet sett bidrar mest.

9 De største inntektene – Offentlig støtte fra kommune og bydel – Driftsbidrag og utleieinntekter fra anlegg – Medlems- og treningsavgifter – Arrangementer/ dugnad De største utgiftene – Lønns- og administrasjonskontnader – Aktivitetskostnader – Drift av anlegg Sagene Ifs økonomi

10 Alle inntekter går inn på Sagene Ifs hovedkonto og det valgte styret prioriterer dem gjennom sitt budsjettarbeid. Alle utgifter skal godkjennes av to personer før de utbetales. Avdelingene disponerer sine budsjetter godkjent av hovedstyret. DL kontrerer alle bilag slik at den går til rett avdeling. Christiania regnskapskontor fører regnskapet. Revisorhjelpen AS utfører revisjon av regnskapet. Kontrollkomiteen valgt av årsmøter for å ha tilsyn.

11 Praktisk info styremedlemmene DL og EE ønsker å besøke alle styrene i avdelingene ila høsten 2014. Hensikten med møtet er å videreformidle praktisk info fra hovedstyret. Avdelingsstyrene kan invitere lagledere, trenere, foreldre……. Tid avtales med EE.

12 PRAKTISK INFO 1.Sagene if på nett 2.Nytt medlemssystem 3.Medlems- og treningsavgift 4.Maler for avdelingsstyrene 5.Drift av anlegg 6.Innlevering av bilag 7.Rutiner for politiattester 8.Rutiner for utstyr 9.Rekruttering 10.Inntektsmuligheter for avdelingene

13 Daglig leders ansvar og oppgaver 1.Sekretær for hovedstyret 2.Representere Sagene IF 3.Drift av kontoret 4.Økonomi og regnskap 5.Personalansvar øvrige ansatte 6.Redaktøransvar sageneif.no 7.Drift av anlegg 8.Drift av kiosk 9.Medlemshåndtering 10.Søknads- og rapporteringsarbeid 11.Sponsor- og markedsarbeid 12.Bistå avdelingsstyrene

14 STYREARBEID I SAGENE IF

15 DISKUSJON: OMORGANISERING TIL KUN ET STYRE?

16 Forslaget Sagene IF omorganiseres til kun å ha et styre, en valgkomité og en kontrollkomité. Alle avdelingsstyrene omgjøres til fleksible arbeidsutvalg som organiserer sitt arbeid slik de mener er mest effektivt. Avdelingene sikres representasjon i styret, valgkomité og kontrollkomité ved at det velges inn representanter (antallet fra hver avdeling må diskuteres nærmere) fra hver avdeling på årsmøtet.

17 Bakgrunn Avdelingsstyrene fungerer ikke som styrer, men som arbeidsfellesskap. Klubben bruker opp svært mange frivillige til styreverv og verv i kontrollkomiteer og valgkomiteer (nær 40 stk). Vi klarer ikke fylle opp alle disse vervene, det blir derfor mange uheldige dobbeltroller og mange som ikke er motivert til de vervene de ”tar på seg”. Vi bruker for mye tid på å opprettholde styrene (årsmøter, formaliteter, møter, mase på valgkomiteer…..), og dette er tid vi burde har brukt på å utvikle aktiviteten. Det er liten eller ingen oppslutning om hovedlagets årsmøte, og dette er et demokratisk problem for klubben.

18 Vurderinger Det er ingenting ved forslaget som strider mot NIFs eller Sagene Ifs lov. Saken er stor og må eventuelt behandles både på avdelingenes og på hovedstyrets årsmøte. Avdelingene må sikres en innflytelse og representasjon i hovedstyret som de er fornøyd med, og de må kunne organisere sitt daglige arbeid slik de mener er mest hensiktsmessig/ effektivt. Det er viktig at alle avdelinger får mulighet til å uttale seg om saken

19 Vurderinger Fordeler: Trenger færre frivillige til styreverv, flere frivillige kan brukes til å videreutvikle aktiviteten, vi vil bruke betydelig mindre tid på å gjennomføre årsmøter, avdelingene får færre formaliteter å forholde seg til, det blir enklere å få motiverte folk til hovedstyret, oppslutningen om hovedlagets årsmøte kan øke, hovedstyret vil få mer tid til å drive med ting et styre skal drive med, daglig leder får frigjort svært mye tid.

20 Vurderinger Ulemper: Det er lite sannsynlig at sykkel vil gå med på dette og skal vi da tvinge dem?, medlemmene kan oppfatte at vi flytter beslutningene lenger vekk fra aktiviteten og dem, avdelingenes daglige arbeid kan bli lite strukturert og lite ”klubbyggende”, vervene i avdelingene blir mindre forpliktende og mye arbeid kan falle på hovedstyret om folk plutselig trekker seg, det kan bli for mange saker i hovedstyret.

21 Forslag til veien videre Forslaget skal utredes nærmere fram mot kommende årsmøte. Utredningen ledes av daglig leder og inneholde bakgrunn, høringsinnspill fra alle avdelinger, vurderinger/ argumenter for og imot, og et forslag til vedtak. Utredningen skal framlegges for hovedstyret som vedtar om saken skal behandles på årsmøtet og hvilken innstilling styret i så fall skal ha til saken. Alle avdelingsstyrene får tilsendt utredningen og styrets vedtak, og må selv avgjøre om de skal gå for/ mot forslaget på årsmøtet.


Laste ned ppt "Styreseminar. MÅL 1.Faglig og sosialt påfyll 2.Bli bedre på bra styrearbeid. 3.Gi nyvalgte styremedlemmer en god start 4.Gi erfarne styremedlemmer en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google