Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Forskning til Forretning 13-14. Mai 2003: Forskningsparkenes rolle for økt kommersialisering av FoU-kompetanse - Forventninger, Muligheter og Utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Forskning til Forretning 13-14. Mai 2003: Forskningsparkenes rolle for økt kommersialisering av FoU-kompetanse - Forventninger, Muligheter og Utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Forskning til Forretning 13-14. Mai 2003: Forskningsparkenes rolle for økt kommersialisering av FoU-kompetanse - Forventninger, Muligheter og Utfordringer Malvin Villabø Formann i FIN AD i Leiv Eiriksson Nyskaping AS

2 Tromsø Science Park Ltd. Leiv Eiriksson Nyskaping Ltd. Trondheim Innovation Centre Ltd. Sarsia Innovation Ltd. Rogaland Science Park Ltd. Oslo Research Park Ltd Campus Kjeller Ltd The Science Park at Aas Ltd IT-Fornebu Ltd Lillehammer Knowledge Park Grimstad Knowledge Park Forskningsparker nær alle FoU-miljøer Molde Kunnskapspark Forskningsparken i Narvik

3 Forskningsparkenes rammebetingelser Skal skape ny Innovativ FoU-basert næringsvirksomhet Radikale innovasjoner med globalt potensiale Strukturelt/Funksjonelt utviklet i samarbeid med SIVA Verktøykisten utviklet i samarbeid med SND og Forsk.rådet Kommersialiseringsrådgivning gjennom FORNY Prosjektfinansiering av nye bedrifter gjennom SND Såkorn utviklet i samarbeid med investorer og SND/NHD Arbeidsmodellen har vært PRODUKTIV Finnes potensiale for VIDEREUTVIKLING FIN ønsker å være pådriver for videreutvikling

4 Lisenser til etablerte bedrifter Inkubator/Såkorn bedrifter Stimulering -Idéstimuler -Holdning -Kultur -Tilrettelegg Kommers- ialisering -Beskyttelse -Forr.plan -Finansier -Etablering Kom. Idéer Person Operativ Bedrift Eierskap - Risikovillig Eierkapital - Aktiv forvaltning - Eier kompetanse Inkubator - Industrielt nettverk - Daglige tjenester - Service nettverk Funksjonskjede i Forskningspark Eiendomsforvaltning FIN’s strategi siden 1999

5 Kompetansekapital Unik spisskompetanse Patenterbarhet Demonstrerbar Markedsrelevant Finanskapital Eierkompetent Risikovillig Risikoavlastende støtte Fremmedkapital Næringskapital Verdikjede Industrialisere Produsere/underlev. Salgsnettverk Kundesupport Fundamental Arbeidsmodell for å SKAPE Nytt Næringsliv Nytt næringsliv utvikles i skjæringspunktet mellom viktige drivkrefter Alle kapitaler trengs for å skape Kommersiell SUKSESS F-parker og FORNY skal befinne seg i dette skjæringspunktet

6 Hold F-parkene og FORNY-operatørene i skjæringspunktet mellom viktige drivkrefter Utfordring og mulighet nr. 1 F-parker har et eierskap i skjæringspunktet –utvid det Alle F-parker er deleid av FoU-miljø, Kap-miljø, Nær.liv Gjør ressursene tilstrekkelige for profesjonell utvikling Ressursene er kompetanse, nettverk og kapital Ikke aksepter at enkeltkrefter blir selvgode – gjøre det selv Man får med selvgodhet hele gevinsten Man får med selvgodhet hele tapet og ansvaret Selvgodhet begrenser tilgang til nødvendige kompetanse Et kakestykke av stor kake er bedre enn en hel smultring

7 Utfordring og Mulighet nr. 2: Økt kommersiell kultur i FoU-miljø - og skap et troverdig tilbud FoU-miljøene utvikler strategi og handlingsplan for holdingsskaping, stimulering og praktisk tilrettelegging Operative tilbud til oppfinnere og fagmiljø skapes i skjæringspunktet mellom kompetanse, kapital og nettverk Positiv erfaring fra andre nordiske land – vi er små/få F-parkene er slike tilbud – siden medio 90-tallet Operative tilbud må være positive og konsistente Incentiver til individer og fagmiljø Kontinuitet i stafetten til mulig kommersiell suksess FORNY er konstruksjon av hoppbakken - svevkurven Såkorn og off. støtte er sporet i tilløpet Vekstkapital er svevkurven og unnarennet Noen etapper er dårligere besatt i dag – har utviklingsbehov

8 Vår investerings/foredlings karakteristikk -Ideer (100/år) -Forretningsplan (50/år) -Finansiering 10/år 5/år Etabl SåkornfaseVenture/industrielt Regionale bedrifter - 50% 50% gullegg 25 % Foredling gjennom aktivt eierskap Globalt potensiale Tid Regionale Muligheter Globale Muligheter Mislykkes 25 % Åpen Trakt

9 Utfordring og mulighet nr. 3 Skape Tilstrekkelig Kompetent og Risikovillig Såkornkapital Videreutvikle Nasjonale og Regionale eiermiljøer med kapasitet Noen regioner mangler kapasitet i dag (Østlandet og Bergen) Noen regioner har begrenset erfaring som aktive kompetente eiere Oppdatere operasjonsmodeller gjennom erfaring Skape rammebetingelser som tillater substansutvikling Skape rammebetingelser som tillater feilslag - risikoavlast Vi må la flere prøve seg – ikke utrede i hjel Totalkapasitet må økes p.g.a. langtidsbinding Offentlig såkorn er næringspolitiske tiltak hvor indirekte avkastning bør være langt viktigere enn direkte avkastning

10 Utfordring og mulighet nr. 4: Såkorn-eierskap er substansiell utvikling -ikke spekulativ aksjetrading I EU er det akseptert at såkorninvesteringer krever aktiv eierdeltagelse utover avkastningsfinansiering – driftstøtte Tålmodig, aktivt og kompetent eierskap som utvikler substans må fokuseres og honoreres Gevinst oppnås når SUKSESS er et substansielt faktum og markedet fungerer/tillater realisering – Industriell tenkning Tar ofte mange år med mange motbakker Må ikke være kortsiktig spekulativt Båndlegger investert såkornkapital for så lang tid at reinvestering er vanskelig å planlegge. Lang bindingstid krever økte volum

11 Utfordring og Mulighet nr. 5 Utvikle kompetente regionale innov. miljø Nærhet er viktig i første fase av kommersialisering Alle FoU-regioner har sentra for innovativ nyskaping Bør gjøre kompetanse og kapasitet tilgjengelig i hele regioner gjennom nettverking

12 Offentlig deltagelse i Næringsutvikling - En næringspolitikk for nyskaping Slik er det!!!! Slik bør det være??? G S A Faser 100 20 50 Engasjement (%) Børs i dag: 43 % Kurven må løftes i høyrisikofasene !!!!! Utfordring og mulighet nr. 6: Forskning Kommers Vekst Børs

13 Utfordring og Mulighet nr. 7 Forretningsetikk i nyskapingsarbeidet F-parkene skal ha høy integritet Arbeider med ideer på fosterstadiet – før selvstendig individ Skape balanserte bedriftskonsepter Incentiver Kompetanse Nettverk Eierkapital og fremmedkapital Balansen skal ivareta flere utviklingsfaser Har ingen juridisk motpart – under kriminell lavalder Svært nær et regime for ”barneoppdragelse” Trenger uselviske samfunnsentreprenører Trenger åpenhet om trafikkregler F-parkene har slik integritet i dag


Laste ned ppt "Fra Forskning til Forretning 13-14. Mai 2003: Forskningsparkenes rolle for økt kommersialisering av FoU-kompetanse - Forventninger, Muligheter og Utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google