Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NJFF og Norske Lakseelver sier nei til skadelige gruveutslipp i nasjonale laksefjorder Av Alv Arne Lyse Prosjektleder villaks Norges Jeger- og fiskerforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NJFF og Norske Lakseelver sier nei til skadelige gruveutslipp i nasjonale laksefjorder Av Alv Arne Lyse Prosjektleder villaks Norges Jeger- og fiskerforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 NJFF og Norske Lakseelver sier nei til skadelige gruveutslipp i nasjonale laksefjorder Av Alv Arne Lyse Prosjektleder villaks Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) og Norske Lakseelver (NL)

2 NJFF og Norske Lakseelver sier nei til skadelige gruveutslipp i nasjonale laksefjorder NJFF representerer 125000 sportsfiskere og jegere mens NL organiserer 7000 rettighetshavere (2000 årsverk i lakseturisme) Ingen sentral politikk fra NJFFs forbundsstyre mht kyst- og sjøområdene, men forbundets generelle politikk om en bærekraftig forvaltning av naturgrunnlaget gjelder også her Men stort lokalt engasjement flere steder via fylkes- og lokallag av NJFF og via engasjement i paraplyorganisasjoner som FNF Store gruveprosjekter i fire nasjonale laksefjorder (NLF); Førdefjorden (nytt anlegg), Ranfjorden (utvidelse), Bøksfjorden (gjenåpning), Repparfjorden (gjenåpning) Utgjør prosjektene en trussel mot villaksen og sjøauren?

3 NJFF og Norske Lakseelver sier nei til skadelige gruveutslipp i nasjonale laksefjorder Førdefjorden: NJFF-Sogn og Fjordane; gikk i uttale i sept 09 i mot fjord- og landdeponi i Førdefjorden (Rutil). Dette ut fra føre-var-vurderinger i forhold til villaksen i Nausta (NLV) og i Jølstra (trua laksestamme) Uttale Havforskningsinstituttet: ”Søknaden fra Nordic Mining ASA om deponering av gruveavfall i Førdefjorden i forbindelse med utvinning av titanmalmen Rutil i Engebøfjellet, representerer ikke en bærekraftig bruk av fjorden. Havforskningsinstituttet fraråder derfor at det gis tillatelse til utslipp”. HI Skriver: ”….vil kysttorsken i området sannsynligvis miste en gyteplass og bli skremt vekk av sprengningene i gruven, og den truede ålen og vandrende laks og smolt fra den nasjonale laksefjorden kan bli negativt påvirket.

4 NJFF og NLs syn på miljøutfordringer, kunnskapsbehov/FoU og sameksistens Eks Kvalsundet (NUSSIR, kobbergruve): Vest-Finnmark JFF frykter stor skade igjen på laksestammen i Repparfjordelva Fig. 1 Fangsstatistikk (antall fisk) for Repparfjordvassdraget fra 1971 – 1991.

5 NJFF og Norske Lakseelver sier nei til skadelige gruveutslipp i nasjonale laksefjorder Norske Lakseelver (NL); NL har engasjert seg i Førdefjorden, Repparfjord og Bøkfjorden (Sydvaranger) Villaks er en fornybar ressurs i motsetning til gruvedrifta ”Slambanken" i Lang- fjorden, en forgreining av Bøkfjorden. Banken er fra den forrige gruvedrifta ved Syd- varanger der man dumpet massene i denne fjordarmen.

6 NJFF og Norske Lakseelver sier nei til skadelige gruveutslipp i nasjonale laksefjorder St.prp. nr. 32 (2006-2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, Tabell 6.2 Beskyttelsesregime i nasjonale laksefjorder: I laksefjordene vil det ikke være tillatt å etablere tiltak med risiko for alvorlig forurensning Virksomhet som innebærer risiko for utslipp som kan skade laksen tillates ikke

7 NJFF og Norske Lakseelver sier nei til skadelige gruveutslipp i nasjonale laksefjorder NL/NJFF krever at villaks må gis prioritert i nasjonale laksefjorder og i områder med nasjonale laksevassdrag! NL/NJFF krever faglige kartlegginger og undersøkelser ift. villaks når evt. gruvedrift prosjekteres og før drift settes i verk! Mangel på kunnskap er ingen unnskyldning for ikke å ta hensyn til villaksen Avbøtende tiltak må iverksettes for å minimalisere effektene på villaks – utslippsstopp under smoltutvandringen? Laks er langsiktig, mens gruvedrift er kortvarig!


Laste ned ppt "NJFF og Norske Lakseelver sier nei til skadelige gruveutslipp i nasjonale laksefjorder Av Alv Arne Lyse Prosjektleder villaks Norges Jeger- og fiskerforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google