Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årssamling i produsentlaget 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årssamling i produsentlaget 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årssamling i produsentlaget 2015
Nytt fra Geno

2 Nasjonalt og internasjonalt salg av sæd-doser
Salg Norge: doser Totalt flere solgte doser enn 2013 Nær samme antall førstegangsinseminasjoner som i 2013 I 2014 ble det totalt solgt doser SpermVital-sæd av NRF-eliteokser i Norge, mot doser i 2013 Det er registrert førstegangsinsemineringer på kjøttfe i 2014 mot i 2013 Salg Geno Global: doser, mot doser i 2013 Fordelt på 25 ulike markeder Godt salg i England, Italia, Polen, USA og Nederland, Best salg av NRF der bonde er opptatt av økonomi (f.eks Nederland)

3 Cryogenetics AS (frysing av melke på fisk)
Regnskap 2014 Geno konsern Omsetning kr 323 millioner EBITDA kr 7,9 millioner Årsunderskudd etter skatt kr 4,8 millioner Geno Global AS Omsetning kr 23,4 millioner Årsoverskudd etter skatt kr 0,1 millioner Sæd og tjenester kjøpt fra Geno kr 5 millioner SpermVital AS Omsetning kr 9,8 millioner Årsoverskudd etter skatt kr 0,5 millioner Etterspørselen er større enn produksjonen –produserer også i Sveits. Cryogenetics AS (frysing av melke på fisk) Genos andel av årsunderskudd etter skatt 3,5 millioner Store FoU-prosjekter EBITDA: Resultat før renter, skatt og avskrivning Årsunderskudd etter skatt kr 4,8 millioner mot budsjettert underskudd på ca. 8 millioner Grunnlag: Underskudd i Cryogenetics. Egenkapital Geno konsern 50,9%. Geno-Global: Økt sædsalg i 2014. Omsetningen i Geno-Global gikk ned i 2014 som følge av svikt i salg av P4-rapid ift forventingene. Cryogenetics: Genos eierandel 56,5% årsak: Store FoU-prosjekter/investeringer

4 Kukontrolldata fra en kunde i Italia 184 kyr
Dette er resultat fra en besetning i Italia som viser holdbarhet hos NRF-krysningene i 3-4 laktasjon( Lattaz=laktasjon, Longevita vacche= Holdbare kyr). I de europeiske markedene er melkeprisen hittil i 2015 omtrent halvert siden 2014 på grunn av frislipp av kvote. Dette gjør at NRF sine sterke egenskaper, helse og fruktbarhet, blir desto viktigere, da dette er kostnadsbesparende for bonden. I flere europeiske land er det også et sterkt fokus for å redusere bruk av antibiotika. Italia har blant annet et stort forskningsprosjekt på gang her. F1 = 50% NRF, 50% Holstein: Ytelse 10,531 Kg F2 = 75% NRF, 25% Holstein: Ytelse 11,028 Kg ( Extra Fitness cows) Ren Holstein: Ytelse 10,518 Kg Nettofortjeneste pr ku pr laktasjon pluss 420 Euro

5 Genomisk seleksjon (GS)
Forbedringer avl 2015 Modellforbedring Genomisk seleksjon (GS) TestDags dyremodell på produksjonsegenskaper En bedre metode for å beregne avlsverdier Ivaretar krysningseffekt og besetningseffekt Dyremodell på alle egenskaper (det er farmodell på noen i dag) Forbedrer avlsverdiberegninger Avlsverdier på alle kyr Forbedrer grunnlaget for GS Fortsatt arbeide for økt sikkerhet Inkludere hunndyr i referansebasen Egen SNP-chip tilpasset NRF Forbedret modell for beregning av GS-verdier Forbedret slektskap Ivaretar flere enkeltgener Rekesmakgen Gen for negativ fruktbarhet Kollethet SNP-Chip: Leser av genmarkører i arvestoffet. Tidligere bruket vi en chip som var mer generell for alle melkekuraser Farmodell beregner kun avlsverdi på hanndyr Dyremodell beregner avlsverdi på både hunn- og hanndyr Fordelen med Testdags dyremodell er å sikre mer rettferdige avlsverdier på kalver etter importerte okser.

6 Nye egenskaper/muligheter
Avhengig av vedtak om avlsmål i styret i april Endret vekt på egenskaper? Skille klauvhelseindeks og beinindeks? Økt vektlegging av celletall? Aktuelle nye egenskaper: Egen indeks for kalveoverlevelse/helse? Egen indeks for holdbarhet? Egen indeks for fôreffektivitet? Utnyttelse av data fra AMS Bedre definisjon av egenskaper som f.eks. lynne Takk til alle produsentlag som har gitt innspill i avlsmålshøringen. Dette blir nå diskutert på årsmøtet mars og deretter vil styret ta endelig beslutning på aprilmøtet.

7 Semintilslutning i produsentlaget
Kommune 2013 2014 Her kan produsentlaget fylle ut selv. Det ligger en oversikt over seminandel kommunevis i samme nyhetsbrev.

8 Mål om 90 % seminbruk innen 2018
Dagens tilslutning: 85 % Hvorfor øke seminbruken? God tilslutning til semin er avgjørende for å kunne drive et effektivt avlsarbeid Fordelene med seminbruk for den enkelte: Ta del i avlsframgangen ved å bruke oksene som er tilgjengelige til enhver tid Kunne finne optimale kombinasjoner vha Geno avlsplan Sikre beste kvalitet av besetningen i en framtidsretta produksjon Bruk av gårdsokse er sjansespill og kan gi økonomisk tap Ikke ufarlig med gårdokse blant kvigene/kyrne Geno har en presentasjon produsentlagene kan få og ta dette som et tema i produsentlagene. Økonomiske konsekvenser: NOK 1200,- dyrere med gardsokse enn semin Skyldes gjennomsnittlig dårligere avlsverdi på gardsokse Systematisk bruk av gardsokse gir i tillegg avlsmesig etterslep Innavl og redusert ytelse Gardsoksen er mest sannsynlig i slekt med noen av kyrne/kvigene i besetningen Økt fare for innavl 1 % økt innavl gir 34,2 kg reduksjon i 305 d laktasjonsavdrått, 1,2 kg fett, 1,15 kg protein Eks. gir avkom etter halvsøskenparring 12,5% innavlsgrad Bidrag til avlsarbeidet Bruk av gardsoksen medfører at den effektive populasjonen for å drive avlsarbeid blir mindre Dette påfører en ekstra kostnad for fellesskapet HMS hensyn Det skjer alvorlige ulykker hvert år som følge av bruk av gardsokse Kunne vært unngått ved bruk av semin

9 Kvalitetsdyr – det beste for drifta
Mange bygger nytt eller bygger om fjøs med tanke på en framtidsrettet produksjon. Stadig flere velger melkerobot. I en slik situasjon må besetningen være av beste kvalitet, særlig med hensyn på jureksteriør og utmelkingshastighet. Med bruk av semin er det mulighet for et målretta avlsarbeid i egen besetning med forbedring av de egenskapene som er viktige for en effektiv og lønnsom drift. Seminkalkulator (app) En semin-app er under utvikling. Mål: Bidra til at markedsandelen av semin øker i Norge. Hensikt: Ha et verktøy som kan benyttes i argumentasjonen om bruk av NRF-semin Brukere: avlsrådgivere, inseminører og Geno-ansatte Ved personlig kontakt med gardbrukere: Synliggjøre den økonomiske gevinsten ved bruk av semin fremfor gardsokse Bygger på forutsetninger som er relevante for bonden Kvalitetsdyr – det beste for drifta

10 Et godt hjelpemiddel for brunstovervåkning i både løsdrift og båsfjøs
Et godt hjelpemiddel for brunstovervåkning i både løsdrift og båsfjøs. For mer informasjon om kampanjen, følg med på Heatime RuminAct Junior er et anlegg tilpasset kvigeavdelinger og mindre besetninger. Dette anlegget er låst til 20 transpondere.

11 Geno-entusiasten 2015 Prisen er på kr 10 000
Frist for nominering av kandidater er 1. juni 2015! Skriftlig forslag på nominerte kandidater sendes til Prisen er på kr Geno-entusiastprisen tildeles enkeltpersoner eller produsentlag som har gjort en spesiell innsats for å styrke storfemiljøet og aktiviteten omkring NRF-kua. Prisen er på kroner. Geno-utvalget i hver enkelt region nominerer en kandidat, men også andre kan nominere produsentlag eller enkeltpersoner på fritt grunnlag innen en gitt frist. Det er styret i Geno som kårer vinneren. På under menypunktet «Medlem» kan man lese om tidligere vinnere av prisen. Geno-entusiastprisen 2014 gikk til Geno-kontakt i Indre Salten, Bodil Lundbakk

12 Statuettvinner okseårgangen 2008: 10909 Tangvoll
Oppdretter: Jon Magne Bremseth, 7520 Hegra. Samla avlsverdi: 24 En kollet okse som har sine største styrker på produksjonsegenskapene. Den har 120 i indeks for melk (og er også god på stofflig innhold i melk), og har 113 i indeks for kjøtt. Den er også god på mastitt og andre sykdommer. Den er svak på dødfødsler (far til kalv og far til ku), og vridde klauver.

13 Vinner av norturas kjøttpris for okseårgangen 2008 : 10913 Myhr
Oppdretter: Trine Elisabeth og Arne Reitan, 7510 Skatval 123 i indeks for kjøtt. Samla avlsverdi: 14

14 Vinner av eksportpris 2014: 10177 braut
Oppdrettere: Torbjørg og Ommun Braut, 4341 Bryne Vinner eksportprisen for Født: Fortsatt veldig etterspurt internasjonalt. Ligger i dag på 13 i samla avlsverdi. Har mange døtre i produksjon ute, og tilbakemeldingene på disse er veldig gode. Han ble også kåret til årets okse 2013 hos The Dairy Crossbred Blog, en blogg skrevet av bønder i England, New Zealand og USA. Totalt salg (ant. doser): ca doser i Norge, ca doser internasjonalt

15 Okser fra produsentlaget
Oksenr. Navn Fødselsdato Oppdretter Opplysninger om dette finner du på under «okser og avl» og «kalver og okser» i geno Tips! Sorter på postnummer, så er det lettere å finne okser i ditt område.

16 Informasjon om tillitsverv på www.geno.no
Her finnes generell informasjon om tillitsverv i Geno. Her finner dere også en oversikt over styret og sentrale tillitsvalgte.


Laste ned ppt "Årssamling i produsentlaget 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google