Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEK OG SOSIALE FERDIGHETER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEK OG SOSIALE FERDIGHETER"— Utskrift av presentasjonen:

1 LEK OG SOSIALE FERDIGHETER
Hafjell

2 Hva kan vanlige barn på de ulike alderstrinn av lekferdigheter

3 1 – 1,5 år Alene lek eller tilskuer lek
Imiterer lekeferdigheter som gre håret, drikke av koppen, koser med dukker og bamser Leker med leker som de kan trekke etter seg Leker i korte økter. Har hyppige oppmerksomhetsskifter

4 1,5 – 2 år Parallell lek. Leker nær de andre, men ikke med dem
Prater med seg selv når de leker Begynner å bruke samme objekter til ulik lek. Eks bygger med klosser og transporterer klosser i vogn Leker hendelser fra hverdagslivet. Eks mater dukken Klarer å holde fokuset lenger i en lek.

5 2 – 2,5 år Parallell lek er fremdeles dominerende
Leker mer og mer leketemaer fra egen virkelighet. Eks med dukkeleker og dukkemøbler Leker med tog. Klarer å sette sammen flere togskinner og togvogner Starter å sekvensere leken sin. Eks. mater dukken og tørker munnen til dukka etterpå

6 2,5 – 3 år Leker med andre barn i små grupper Kan vente på tur
Starter med kooperativ lek Barnet begynner å fantasere og dramatisere gjennom leken Viser interesse og evne for å kombinere ulike leker sammen

7 3 – 3,5 år Kooperativ lek utvikler seg Begynner å dele leker med andre
Videreutvikler tog lek. Klarer å bygge bro etter modell Fantasi lek utvikler seg Leker hendelser fra virkeligheten i sekvenser. Eks leker bursdag og baker derfor kake Symbol lek starter. Leker at et objekt er noe annet enn det det er. Eks. en pinne kan være telefon

8 3,5 – 4 år Dramatiseringen i leken øker
Leker i små grupper og foretrekker ofte å leke med barn av samme kjønn Foreslår turtaking, men vil gjerne bestemme hvem sin tur det er Ofte mye tulling i leken og barna gjør feil med vilje Rydder leker Liker å kle seg ut Rolle lek begynner å bli dominerende. Foreslår ulike roller til de andre som er med på leken

9 4 – 4,5 år Fantasilek sammen med rolle lek er dominerende
Bruker også mye dukker og figurer for å leke ulike hendelser

10 4,5 – 5 år Sekvenseringen i leken øker til å leke leken over flere dager Ønsker å gjøre ferdig en lek før de starter en ny lek Vennskap gjør seg gjeldene Konkurrerer i aktiviteter

11 5 – 6 år Avansert late som lek er dominerende. Eks leke at man drar på tur med romskip ut i verdensrommet Starter å samle på ting og bruker dette i leken

12 Hvordan leker barn med autisme?
Stereotyp og repeterende handlinger Lite variasjon i leken Lite eller ingen gjensidighet Ikke sensitive ovenfor sosiale tilbakemeldinger fra lekekameratene (relasjons ferdigheter)

13 Hvor starter vi Imitasjon under kontroll Turtaking
Enkle ferdigheter innenfor Felles oppmerksomhet Funksjonell bruk av leker Matching Imitasjon; Enkle bevegelser-grovimitasjon, ofte lettest med objekter Videre til mer finmotoriske øvelser Turtaking; med voksen, flere voksne , samt med barn Felles oppmerkosomhet; Be om med blikk – vente på nikk, følge peking, Matching; Objekt til objekt, bilde til bilde Funksjonell bruk av leker; Bilen kjøre bortover, klosser stables, blyant rables med, kloss/ball i bøtte

14 Videosnutt av imitasjon

15 Ferdigheter det jobbes parallellt med
Regnes som prerekvisitter for lek og sosiale ferdigheter

16 Felles oppmerksomhet To personer som veksler blikk, mellom et objekt og hverandre. (koordinerer oppmerksomheten om objekt/hendelse) Viktig å etablere ros, nikk, smil og blikkontakt som positive konsekvenser. Studier viser sammenheng mellom Initiering og respons på fellesoppmerksomhet, og senere reseptiv og ekspressivt språk. (Mundy & Gomes 1998, Morales et al. 1998,2000) Vise enkle oppgaver…

17 Språk Verbal imitasjon Følge beskjeder
Enkle og flerleddete Reseptiv og ekspressiv beneving: Objekter, kroppsdeler, handlinger Kategorier, funksjoner Pronomen, adjektiv, farger, former Ja/nei, svare på spørsmål, historier

18 Perspektivtaking jobbes med senere
Ta en annens perspektiv( Bør jobbes med for å øke forståelse, empati, og forståelse av lek sammen med andre….. Hvem ser på en kopp, to personer ser i hver sin retning Fortså andre bedre

19 Videre; Barnet skal så raskt som mulig etablere imitasjonsferdigheter hvor som helst og sammen med hvem som helst Imitasjon i kjeder – Hermegåsa

20 Hermegåsa Leke ferdigheter Sosiale ferdigheter Imitasjon av bevegelser
Imitasjon med objekter Følge enkle beskjeder (Språk) Følge felles beskjeder (språk) Sosiale ferdigheter Lar seg orientere av andre barn. Turtaking Aksepterer endringer i leken Avslutter leken adekvat

21 Videosnutt av hermegåsa

22 Late som lek Enkel late som lek læres gjennom imitasjon (mate dukke, gre håret… Late som lek i kjeder (dukkelek, kaffeselskap

23 Symbollek Lære at noe kan brukes som noe det i virkeligheten ikke er……
Are sin oppgave Drikke brus med en pinne, leke at en kloss er et fly osv…

24 Lotto Leke ferdigheter Språk Sosiale ferdigheter Matching kompetanse
Sortere bilder Språk Følge enkle beskjeder ”Skal vi leke?” – enten spørre eller si ja/nei (språk) Sosiale ferdigheter Turtaking Sitter rolig sammen med et annet barn Ser på et annet barn Avslutter leken på en adekvat måte Rydder

25 Kooperativ lek/samarbeids lek
En økning av lekehandlinger fra to personer Lekehandlingene avgis etter tur Lekehandlingene må være ulike (forsterker for lekepartnerens responser)

26 Kooperativ lek Ønsket å undersøke om opplæring i kooperativ lek hadde innvirkning på enslig lek og sosial samhandling med jevnaldrene barn. Opplæring: Modell – se hva to personer gjør Verbal beskrivelse – beskrive hva de personene gjør Imitasjon – gjøre det som er beskrevet. Ta en rolle om gangen. Vise video

27 Rolle lek Leke ferdigheter: Språk ferdigheter: Sosiale ferdigheter:
Imitasjonsferdigheter, både handlinger og språk Late som lek Symbol lek Kooperativ lek Språk ferdigheter: Kunne følge og gi beskjeder til andre barn Lage historier og gjenfortelle historier Godt utviklet språk Gi og ta instrukser fra andre barn Kan holde en lengre samtale Kunnskaper om ulike temaer Sosiale ferdigheter: Felles oppmerksomhet Blikkontakt Lytte ferdigheter Responderer positivt på andres initiativer Akseptere at andre gjør noe annet enn en selv har tenkt Får med seg skifter i situasjoner Klarer å planlegge Tar initiativ til ulike emner for å leke dette Bukkene bruse Slipp meg inn – fortelling om at alle kan få være med..


Laste ned ppt "LEK OG SOSIALE FERDIGHETER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google