Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEK OG SOSIALE FERDIGHETER Hafjell 26.11.2009. Hva kan vanlige barn på de ulike alderstrinn av lekferdigheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEK OG SOSIALE FERDIGHETER Hafjell 26.11.2009. Hva kan vanlige barn på de ulike alderstrinn av lekferdigheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEK OG SOSIALE FERDIGHETER Hafjell 26.11.2009

2 Hva kan vanlige barn på de ulike alderstrinn av lekferdigheter

3 1 – 1,5 år Alene lek eller tilskuer lek Imiterer lekeferdigheter som gre håret, drikke av koppen, koser med dukker og bamser Leker med leker som de kan trekke etter seg Leker i korte økter. Har hyppige oppmerksomhetsskifter

4 1,5 – 2 år Parallell lek. Leker nær de andre, men ikke med dem Prater med seg selv når de leker Begynner å bruke samme objekter til ulik lek. Eks bygger med klosser og transporterer klosser i vogn Leker hendelser fra hverdagslivet. Eks mater dukken Klarer å holde fokuset lenger i en lek.

5 2 – 2,5 år Parallell lek er fremdeles dominerende Leker mer og mer leketemaer fra egen virkelighet. Eks med dukkeleker og dukkemøbler Leker med tog. Klarer å sette sammen flere togskinner og togvogner Starter å sekvensere leken sin. Eks. mater dukken og tørker munnen til dukka etterpå

6 2,5 – 3 år Leker med andre barn i små grupper Kan vente på tur Starter med kooperativ lek Barnet begynner å fantasere og dramatisere gjennom leken Viser interesse og evne for å kombinere ulike leker sammen

7 3 – 3,5 år Kooperativ lek utvikler seg Begynner å dele leker med andre Videreutvikler tog lek. Klarer å bygge bro etter modell Fantasi lek utvikler seg Leker hendelser fra virkeligheten i sekvenser. Eks leker bursdag og baker derfor kake Symbol lek starter. Leker at et objekt er noe annet enn det det er. Eks. en pinne kan være telefon

8 3,5 – 4 år Dramatiseringen i leken øker Leker i små grupper og foretrekker ofte å leke med barn av samme kjønn Foreslår turtaking, men vil gjerne bestemme hvem sin tur det er Ofte mye tulling i leken og barna gjør feil med vilje Rydder leker Liker å kle seg ut Rolle lek begynner å bli dominerende. Foreslår ulike roller til de andre som er med på leken

9 4 – 4,5 år Fantasilek sammen med rolle lek er dominerende Bruker også mye dukker og figurer for å leke ulike hendelser

10 4,5 – 5 år Sekvenseringen i leken øker til å leke leken over flere dager Ønsker å gjøre ferdig en lek før de starter en ny lek Vennskap gjør seg gjeldene Konkurrerer i aktiviteter

11 5 – 6 år Avansert late som lek er dominerende. Eks leke at man drar på tur med romskip ut i verdensrommet Starter å samle på ting og bruker dette i leken

12 Hvordan leker barn med autisme? Stereotyp og repeterende handlinger Lite variasjon i leken Lite eller ingen gjensidighet Ikke sensitive ovenfor sosiale tilbakemeldinger fra lekekameratene (relasjons ferdigheter)

13 Hvor starter vi Imitasjon under kontroll Turtaking Enkle ferdigheter innenfor Felles oppmerksomhet Funksjonell bruk av leker Matching

14 Videosnutt av imitasjon

15 Ferdigheter det jobbes parallellt med Regnes som prerekvisitter for lek og sosiale ferdigheter

16 Felles oppmerksomhet To personer som veksler blikk, mellom et objekt og hverandre. (koordinerer oppmerksomheten om objekt/hendelse) Viktig å etablere ros, nikk, smil og blikkontakt som positive konsekvenser. Studier viser sammenheng mellom Initiering og respons på fellesoppmerksomhet, og senere reseptiv og ekspressivt språk. (Mundy & Gomes 1998, Morales et al. 1998,2000)

17 Språk Verbal imitasjon Følge beskjeder –Enkle og flerleddete Reseptiv og ekspressiv beneving: Objekter, kroppsdeler, handlinger Kategorier, funksjoner Pronomen, adjektiv, farger, former Ja/nei, svare på spørsmål, historier

18 Perspektivtaking jobbes med senere Ta en annens perspektiv( Bør jobbes med for å øke forståelse, empati, og forståelse av lek sammen med andre…..

19 Videre; Barnet skal så raskt som mulig etablere imitasjonsferdigheter hvor som helst og sammen med hvem som helst Imitasjon i kjeder – Hermegåsa

20 Hermegåsa Leke ferdigheter –Imitasjon av bevegelser –Imitasjon med objekter –Følge enkle beskjeder (Språk) –Følge felles beskjeder (språk) Sosiale ferdigheter –Lar seg orientere av andre barn. –Turtaking –Aksepterer endringer i leken –Avslutter leken adekvat

21 Videosnutt av hermegåsa

22 Late som lek Enkel late som lek læres gjennom imitasjon (mate dukke, gre håret… Late som lek i kjeder

23 Symbollek Lære at noe kan brukes som noe det i virkeligheten ikke er……

24 Lotto Leke ferdigheter –Matching kompetanse –Sortere bilder Språk –Følge enkle beskjeder –”Skal vi leke?” – enten spørre eller si ja/nei (språk) Sosiale ferdigheter –Turtaking –Sitter rolig sammen med et annet barn –Ser på et annet barn –Avslutter leken på en adekvat måte –Rydder

25 Kooperativ lek/samarbeids lek En økning av lekehandlinger fra to personer Lekehandlingene avgis etter tur Lekehandlingene må være ulike (forsterker for lekepartnerens responser)

26 Kooperativ lek Ønsket å undersøke om opplæring i kooperativ lek hadde innvirkning på enslig lek og sosial samhandling med jevnaldrene barn. Opplæring: –Modell – se hva to personer gjør –Verbal beskrivelse – beskrive hva de personene gjør –Imitasjon – gjøre det som er beskrevet. Ta en rolle om gangen. –Vise video

27 Rolle lek Leke ferdigheter: Imitasjonsferdigheter, både handlinger og språk Late som lek Symbol lek Kooperativ lek Språk ferdigheter: Kunne følge og gi beskjeder til andre barn Lage historier og gjenfortelle historier Godt utviklet språk Gi og ta instrukser fra andre barn Kan holde en lengre samtale Kunnskaper om ulike temaer Sosiale ferdigheter: Felles oppmerksomhet Blikkontakt Lytte ferdigheter Responderer positivt på andres initiativer Akseptere at andre gjør noe annet enn en selv har tenkt Får med seg skifter i situasjoner Klarer å planlegge Tar initiativ til ulike emner for å leke dette


Laste ned ppt "LEK OG SOSIALE FERDIGHETER Hafjell 26.11.2009. Hva kan vanlige barn på de ulike alderstrinn av lekferdigheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google