Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lindorffkonferansen 2014 Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lindorffkonferansen 2014 Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

2 Skal vi tjene på unge menneskers gjeld? - Krav mot mindreårige og personer mellom 18-25 år Lotte Lundby Kristiansen Advokatfullmektig i advokatfirma Kontrakt AS 19.09.2014

3 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Hva er spesielt med denne gruppen? Man føler seg litt sånn safe, fordi vi er i Norge. Det er der du kan drite deg så ut, og du blir tatt vare på av en eller annen etat eller noe. Du blir satt sånn i system, altså du kan være arbeidsledig og gjøre ingenting og få penger, og få penger og få penger. Jo mer håpløs du er, jo mer penger får du, føler jeg. Kilde: Unge voksne og lånefinansiert forbruk - SIFO 2011 “

4 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Sakstilgang og antall skyldnere mottatt hvert kvartal siden Q1 2007

5 LINDORFFKONFERANSEN 2014 12 mnd. utvikling

6 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Beholdning av saker

7 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Krav mot mindreårige Det rettslige utgangspunkt: Vergemålsloven § 9: «En mindreårig kan ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over sine midler, med mindre annet er særlig bestemt.» Dette betyr i utgangspunktet at mindreårige ikke kan inngå bindende avtaler.

8 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Kan et pengekrav mot en mindreårig allikevel hjemles i vergemålsloven § 15? Vergemålsloven § 15: Hvis en disposisjon ikke blir gjort bindende for den mindreårige etter § 14, 2. ledd, skal hver av partene levere tilbake det de har mottatt. Kan ikke dette skje, skal verdien av det mottatte erstattes. Den mindreårige plikter ikke å erstatte det han eller hun har mottatt, utover det som har kommet han eller henne til nytte. Man kan ikke fremme krav dersom det mottatte er en tjeneste eller tingen er gått tapt, men ellers kan bestemmelsen gi grunnlag for et pengekrav, jf JDLOV-2006-1456. “

9 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Kan krav mot mindreårige inndrives gjennom inkasso? Et inkassoselskap kan sende: Purringer Inkassovarsel Betalingsoppfordringer Skal være særlig varsom overfor mindreårige jf. «kravet om god inkassoskikk» i inkassoloven § 8.

10 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Kan mindreårige kreves for inkassosalær? ●Inkassoloven: Ja! ●Vergemålsloven: Nei! ●Vergemålsloven går foran

11 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Hvem har ansvar for betaling av kravet? ●Den mindreårige kan pådra seg gjelden alene (under visse forutsetninger) ●Den/de foresatte har samtykket til forpliktelsen eller hefter på selvstendig grunnlag ●Den/de foresatte har påtatt seg ansvar for gjeld ev. påtatt seg ansvaret for gjelden alene

12 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Ansvar for gjeld uten samtykke ●Den mindreårige må levere tilbake varen ●Er varen ødelagt, må verdien erstattes (begrensning) ●Gjelder det en tjeneste bes hovedkravet betales ●Ikke krav på salær ●Kravet kan ikke føres over på foresatte Hva bør Lindorff gjøre når foresatte eller den mindreårige ringer?

13 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Samtykke til avtalen fra foresatte ●Kravet kan føres over på foresatte som har samtykket ●Foresatte kan få ansvar på eget grunnlag når det som er bestilt/kjøpt naturlig faller inn under foreldrenes underholdsplikt. Eks: skoleplass, lege etc. ●Krav på salær

14 LINDORFFKONFERANSEN 2014 De foresatte har påtatt seg ansvaret ●Kravet føres over på de foresatte ●Krav på salær

15 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Eksempler på krav mot mindreårige ●Manglende betaling av egenandel ved polikliniske undersøkelser ●Manglende betaling ved lån av bøker ●Tilleggsavgift for reiser uten gyldig billett

16 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Krav mot personer mellom 18-25 år ●Forpliktes fullt ut etter vanlig avtalerettslige regler ●Unntak: Vanlige ugyldighetsregler som fratatt rettslig handleevne eller sinnsyke disposisjoner

17 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Personer med verge Kan det påberopes at klienten ikke har ansvar for gjelden, da det ikke foreligger samtykke fra vergen? Inngåelse av avtaler/stiftelse av gjeld- forpliktet fullt ut etter avtalen

18 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Konsekvenser av pådratt gjeld i ung alder ●Kan bli utelukket som lånekunde ●Får ikke kjøpe egen bolig ●Får ikke billån eller ta ut leiebil ●Får ikke mobilabonnement eller forsikringer ●Får ikke kreditt ●Redusert økonomisk handlefrihet Veldig dårlig start på voksenlivet!

19 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Kan inkassobransjen og deres kunder bidra til økonomisk læring selv om vi tjener penger? ●«Ta grep i dag» Lindorff sin nettside for unge skyldnere ●Prosjekt FNO/finansinstitusjonene ●Statlig- namsmyndighetene ●Andre land

20 Takk for oppmerksomheten

21 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lindorffkonferansen 2014 Bergen


Laste ned ppt "LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lindorffkonferansen 2014 Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google